(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ogłoszenia
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 15.09.2023 r.
» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Projekt Nr 7
» Projekt Nr 6
» Projekt Nr 5
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia': 709
1  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-09-22 0818 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
2  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Taechnologii
obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-09-21 0958 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
3  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-09-21 0928 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
4  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-09-15 1229 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
5  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania...
2023-09-11 1451 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
6  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-09-11 1140 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
7  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-09-06
In.IV.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1...
2023-09-06 0935 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
8  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-08-29 1106 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
9  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2023-08-28 1357 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
10  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-08-23
In.IV.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE...
2023-08-23 0911 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
11  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-08-18 0913 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
12  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-08-16 1058 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
13  obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
treść obwieszczenia w załaczniku...
2023-08-11 0830 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
14  obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Skarżysko Kościelne, 2023-08-04
In.IV.6733.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z d...
2023-08-04 1206 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
15  obwieszczenie dot. wykazu okregów wyborczych w Powiecie Skarżyskim - Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
załącznik do pobrania...
2023-08-03 1132 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
16  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Treść załącznika AB.6740.2.1.2023.DK...
2023-07-28 1420 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
17   Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 3 sierpnia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-07-28 1227 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
18  obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Skarżysko Kościeln...
2023-07-27 1402 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
19  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-07-27 1332 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
20  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego znak AB.6740.2.4.2023.TW z dnia 17.07.2023...
2023-07-21 1251 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
21  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść obwieszczenia podaje się w postaci załącznika...
2023-07-20 1202 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
22  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-07-12 1404 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
23  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-07-11 1438 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
24  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-07-07
In.IV.6733.7.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ustawy z ...
2023-07-07 0945 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
25  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-30 1058 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
26  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-27 1505 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego
Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-06-23 1225 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-06-23 1223 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
29  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2023-06-23 1222 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
30  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-06-21 0850 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
31  Obwieszczenie o zawieszeniui postępowania administracyjnego odnośnie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-20 1015 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
32  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika.
 ...
2023-06-15 1026 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
33  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym
Ogłoszenie o konkursie, oświadczenia i kwestionariusz osobowy kandydata podaje się w postaci zał...
2023-06-14 0847 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
34  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-06-12 1525 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
35  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie nr AB.6740.2.1.2023.DK...
2023-06-09 1215 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
36  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.4.4210.446.2023.PL...
2023-06-09 1213 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
37  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
obwieszczenie...
2023-06-07 1349 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
38  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-06-07 1107 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
39  Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO w Kielcach
...
2023-06-07 1106 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
40  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne w dniu 20 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-06 1457 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
41  Informacja o wynikach konsultacji społecznych
Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się w postaci załącznika....
2023-06-05 1050 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
42  Obwieszczenie - nowe okoliczności w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 31.05.2023r.
In.VI.6220.1.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 64, ar...
2023-05-31 1309 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
43  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-05-30
In.IV.6733.7.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w ...
2023-05-30 1341 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
44  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 29.05.2023r.
In.VI.6220.4.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-05-29 1305 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
45  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2022 rok
Raport podaje się w postaci załącznika....
2023-05-24 1207 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
46  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
WA.ZUZ.4.4210.8.2023.MW...
2023-05-23 1130 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
47  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2023-05-18 1126 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
48  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-05-18 0729 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
49  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Skarżysko Kościelne, 2023-05-16

In.IV.6730.12.2023
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


...
2023-05-16 1225 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
50  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-05-10
In.IV.6733.5.2023


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 u...
2023-05-10 1228 Czytano:133 razy » Przeczytaj artykuł
51  OBWIESZCZENIE Ministara Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji znak: DLI-I.7620.29.2022.KT.8(KO)
obwieszczenie...
2023-05-10 0809 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
52  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 09.05.2023r.
In.VI.6220.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-05-09 1325 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
53  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-05-09
In.IV.6733.6.2023


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 u...
2023-05-09 1254 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
54  Konsultacje społeczne SUMP
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko...
2023-04-26 1340 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
55  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Skarżysko Kościelne, 2023-04-25

In.IV.6730.12.2023


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


...
2023-04-25 0950 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
56  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Nr pisma: WA.ZUZ.4.4210.446.2022.PL...
2023-04-24 0923 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
57  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2023-04-24 0912 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie konsultacji społecznych - statuty sołectw
ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie...
2023-04-21 1143 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
59  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-04-21 0929 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
60  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-04-21 0928 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego ...
2023-04-20 1031 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
62  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-04-20 0938 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
63  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-04-17 1013 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
64  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 13.04.2023r.
In.VI.6220.4.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-04-13 1502 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
65  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 13.04.2023r.
In.VI.6220.1.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-04-13 1459 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
66  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-04-07 1117 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
67  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-04-05 1235 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
68  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-04-04 0940 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
69  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-04-04 0933 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
70  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Skarżysko Kościelne, 2023-04-04

In.IV.6730.12.2023

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIENa...
2023-04-04 0928 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
71  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 03.04.2023r.
In.VI.6220.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-04-03 1257 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
72  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-04-03 1010 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
73  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-03-31 1105 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
74  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
Do pobrania w formie załącznika...
2023-03-30 0950 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
75  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ...
2023-03-28 1032 Czytano:180 razy » Przeczytaj artykuł
76  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Skarżysko Kościelne, 2023-03-28


In.IV.6733.6.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2023-03-28 0859 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
77  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 28.03.2023r.
In.I.6220.1.2019/2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49...
2023-03-28 0840 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
78  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-03-21 1125 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
79  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Skarżysko Kościelne, 2023-03-21


In.IV.6733.5.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2023-03-21 1123 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
80  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 17.03.2023r.
In.VI.6220.3.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-03-17 1400 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
81  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżysko Kościelne, 2023-03-17
In.IV.6733.2.2023


OBWIESZ...
2023-03-17 1100 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
82  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Skarżysko Kościelne, 2023-03-15

In.IV.6730.12.2023

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIENa...
2023-03-15 1229 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
83  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2023-03-15 0918 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
84  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2023-03-15 0916 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
85  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 20 marca 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-03-10 1247 Czytano:202 razy » Przeczytaj artykuł
86  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-03-09 1130 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
87  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego
Ogłoszenie...
2023-03-06 0853 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
88  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-02-28 0840 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
89  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 27.02.2023r.
In.VI.6220.7.2022/2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. ...
2023-02-27 1526 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
90  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 27.02.2023r.
In.VI.6220.7.2022/2023
OBWIESZCZENIE
Działając na pod...
2023-02-27 1524 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
91  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-02-24
In.IV.6733.4.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2023-02-24 1359 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
92  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 20.02.2023r.
In.VI.6220.1.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-02-20 1121 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
93  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Skarżysko Kościelne, 2023-02-14


In.IV.6733.2.2023


OBWIESZCZENIENa podstawie art...
2023-02-14 0912 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
94  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-02-10


In.IV.6733.3.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2023-02-10 1315 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
95  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
Obwieszczenie o wystąpieniu do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne o wydanie opinii dot. przedsięwz...
2023-02-09 1427 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
96  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty skarżyskiego Znak: AB.6740.2.7.2022.KP...
2023-02-07 0935 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
97  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 03.02.2023r.
In.VI.6220.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-02-03 1317 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
98  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Znak: GG-II.680.12.8.2022 z dnia 30.01.2023r....
2023-02-03 1224 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
99  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Znak: GG-II.680.12.6.2022 z dnia 30.01.2023r....
2023-02-03 1222 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
100  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Znak: GG-II.680.12.7.2022 z dnia 30.01.2023r.
...
2023-02-03 1125 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
101  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 01.02.2023r.
In.VI.6220.7.2022/2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 4...
2023-02-01 1003 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
102  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: IR.II.7840.1.48.2022 z dnia 25.01.2023 o wpłynięci...
2023-01-27 1419 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
103  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-01-20 1136 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
104  Obwieszczenie - postanowienie uzupełniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 18.01.2023r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia u...
2023-01-18 1145 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
105  INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Uprzejmie informujemy...
2023-01-18 1143 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
106  Informacja o wynikach naboru
Informację o wynikach naboru podaje się w postaci załącznika....
2023-01-12 1420 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
107  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 09.01.2023r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie...
2023-01-09 1035 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
108  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 09.01.2023r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ust...
2023-01-09 1033 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-01-03 1338 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
110  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN6,3MPa MOP=6,0MPa wraz z infrastrukturą towarzysz...
2022-12-29 1227 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
111  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 19.12.2022r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, ar...
2022-12-19 1348 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
112  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.12.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawi...
2022-12-19 1207 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
113  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.12.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ust...
2022-12-19 1205 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
114  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Budowa drogi krajowej Nr 42
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.12.2022 Znak: SPN.III.7820.1.4.2022 w sprawie wy...
2022-12-16 1045 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
115  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-12-14 1237 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
116  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-12-14 1235 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
117  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 09.12.2022r.
In.VI.6220.7.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2022-12-09 1420 Czytano:611 razy » Przeczytaj artykuł
118  Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2022-12-07 1217 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
119  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2022r. o zebranym materiale dowodowym ...
2022-12-06 1133 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
120  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 05.12.2022r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art..10 &se...
2022-12-05 1529 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
121  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogow...
2022-11-25 1217 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
122  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji nr 4/2022 lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2022-11-24 1055 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
123  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 24.11.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, ar...
2022-11-24 0939 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
124  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym
Ogłoszenie o konkursie, oświadczenia i kwestionariusz osobowy kandydata podaje się w postaci zał...
2022-11-24 0814 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
125  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.11.2022r., znak: IR.II.7840.1.48.2022, dotycząc...
2022-11-22 0828 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
126  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-11-18 1042 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
127  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2022-11-07

In.IV.6730.44.2022
...
2022-11-07 1447 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
128  Informacja o przystąpieniu Gminy Skarzysko Kościelne do zakupu paliwa stałego
NFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO
Zgodnie z art. 34...
2022-11-04 1202 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
129  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Budowa drogi krajowej Nr 42
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie w...
2022-11-02 1011 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
130  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2022r., znak: IR.II.7840.1.48.2022, dotycząc...
2022-10-27 0812 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
131  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-10-21 1127 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
132  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2...
2022-10-21 0859 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
133  Obwieszczenie Plan polowań 2022/2023 Koło łowieckie ŁOŚ
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 19.10.2022 r.

W sprawie podania do publ...
2022-10-20 0953 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
134  Obwieszczenie w sprawie planu polowań Koła łowieckiego DZIK
Załącznik do pobrania...
2022-10-18 0959 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
135  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 11.10.2022r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 us...
2022-10-11 1254 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego


Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-10-11 0938 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
137  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 03.10.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2022-10-03 1553 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
138  Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, dnia 30.09.2022
In.I.6730.20.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie a...
2022-09-30 1454 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
139  Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, dnia 21.09.2022
In.I.6730.20.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie a...
2022-09-21 1200 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
140  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.09.2022r.
In.I.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie ...
2022-09-19 1605 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
141  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.09.2022r.
In.I.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 usta...
2022-09-19 1603 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
142  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy
Skarżysko Kościelne, 2022-09-13
In.I.6730.32.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.49 i art. 49a ...
2022-09-13 1104 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
143  Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu...
2022-09-09 1511 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
144  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2022-09-08 0852 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
145  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 września 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-09-05 1128 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
146  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzjio o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na ' budowie magazynu energii ME Skarzysko-Kamienna I o mocy 20 MW
                &nbs...
2022-08-30 1321 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
147  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie...
2022-08-29 1401 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
148  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 16.08.2022r.
In.I.6220.3.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art...
2022-08-17 0856 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
149  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody dot. zawiadomienia o wpłynięciu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizac...
2022-08-03 1439 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
150  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 28.07.2022r.
In.I.6220.3.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art..10 &sec...
2022-07-28 1226 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
151  Obwieszczenie - wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 28.07.2022r.
In.I.6730.23.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 us...
2022-07-28 1220 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
152  Obwieszczenie - wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 22.07.2022r.
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust...
2022-07-22 1427 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
153  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ...
2022-07-08 1348 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
154  Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, dnia 06.07.2022r.
In.I.6730.8.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie ...
2022-07-06 1527 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
155  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 06.07.2022r.
In.I.6730.23.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust....
2022-07-06 1520 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
156  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 05.07.2022r.
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust...
2022-07-05 1055 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
157  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego ...
2022-07-04 1402 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
158  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
Obwieszczenie o wystąpieniu z wnioskiem o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddział...
2022-06-20 1519 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
159  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
2022-06-20 1517 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
160  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-06-15 1227 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
161  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania dowodowego w s...
2022-06-10 1527 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
162  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2022-06-10 1342 Czytano:888 razy » Przeczytaj artykuł
163  OBWIESZCZENIE - Wystąpienie o uzgodnienie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 10.06.2022r.
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust...
2022-06-10 1338 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
164  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 09.06.2022r.
In.I.6730.23.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust...
2022-06-10 1333 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
165  Obwieszczenie - wniosek o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 06.06.2022r.
In.I.6220.3.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podsta...
2022-06-06 1222 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
166  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2022-06-02 1520 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
167  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Skarżysko Kościelne, dnia 25.05.2022r.
 In.I.6220.3.2022
 OBWIESZCZENIE
 Na podstawie art....
2022-05-25 1431 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
168  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2021 rok
Raport podaje się w postaci załącznika....
2022-05-24 1320 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
169  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-05-23 0900 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
170  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne 2022.05.16
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w zw...
2022-05-16 1320 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
171  Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne 2022.04.29
In.I.6730.61.2021


OBWIE...
2022-05-02 1410 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
172  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o opinie w sprawi...
2022-05-02 1143 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
173  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wyd...
2022-05-02 1135 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
174  Obwieszczenie - wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2022.04.25 In.I.6730.2.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1, art.51...
2022-04-25 1145 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
175  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.04.11 In.I.6220.5.2021
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 85 u...
2022-04-11 1112 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
176  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.04.11In.I.6220.5.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia ...
2022-04-11 1101 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
177  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-04-08 1445 Czytano:1011 razy » Przeczytaj artykuł
178  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-04-05 1455 Czytano:1022 razy » Przeczytaj artykuł
179  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o uzupełnienie r...
2022-04-05 0933 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
180  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2022.03.29
In.I.6730.2.2022
OBWIESZCZENIENa podstawie art.51 ust.1 pkt.2, ar...
2022-03-29 1408 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
181  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2022-03-29 0832 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
182  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2022 r.
Ogłoszenie o sesji podaje się w postaci załącznika....
2022-03-23 0910 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
183  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiąc...
2022-03-14 1304 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
184  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 10.03.2022

In.I.6220.5.2021


OBWIESZ...
2022-03-10 1506 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
185  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
Do pobrania w formie załącznika...
2022-03-10 1141 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
186  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wyd...
2022-03-07 0954 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
187  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2022 r.
Ogłoszenie o sesji podaje się w postaci załącznika....
2022-02-21 1306 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
188  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.02.14.

In.I.6220.3.2021...
2022-02-14 1240 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
189  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.02.14.
In.I.6220.3.2021
...
2022-02-14 1236 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
190  OBWIESZCZENIE - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2022-02-09 1330 Czytano:837 razy » Przeczytaj artykuł
191  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.02.07

In.I.6220.5.2021

OBWIE...
2022-02-07 1137 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
192  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Skarżysko Kościelne 2022.01.28.
In.I.6730.2.2022


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2022-01-28 1311 Czytano:641 razy » Przeczytaj artykuł
193  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-01-24 0956 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
194  OBWIESZCZENIE - decyzjia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2022-01-20 1108 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
195  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2022-01-11 1228 Czytano:1128 razy » Przeczytaj artykuł
196  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-01-05 1053 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
197  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

...
2022-01-04 1112 Czytano:671 razy » Przeczytaj artykuł
198  Ogłoszenie o dniu wolnym - 07 stycznia 2022 r. (piątek)
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-28 1120 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
199  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.12.17.
In.I.6220.4.2021...
2021-12-17 0957 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
200  OBWIESZCZENIE - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.12.17.
In.I.6220.4.2021
...
2021-12-17 0952 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
201  OBWIESZCZENIE - Sprostowanie oczywistej omyłki
Skarżysko Kościelne ...
2021-12-16 1409 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
202  OBWIESZCZENIE -przedłużenie terminu załatwienia sprawy

Skarżysko Kościelne 2021.12.15.

In.I.6220.3.2021
...
2021-12-15 1149 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
203  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-15 1026 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
204  Ogłoszenie o dniu wolnym - 24 grudnia 2021 r. (Wigilia)
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-15 0901 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
205  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Michałów
 
 OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
 na sprzedaż nieruchom...
2021-12-06 1509 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
206  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2021-12-02 1352 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
207  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 06 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-02 0837 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
208  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prow...
2021-11-29 1038 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
209  OBWIESZCZENIE - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Załącznik do pobrania....
2021-11-25 1021 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
210  Obwieszczenie - udostępnienie do wglądu projektu strategii i prognozy oddziaływania ooś
Skarżysko Kościelne 2021-11-17
In.III.061.2020
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz...
2021-11-17 1003 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
211  OBWIESZCZENIE - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.11.17.
In.I.6220.5.2021 ...
2021-11-17 0912 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
212  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

...
2021-11-16 1428 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
213  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-11-15 1316 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
214  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2021-11-08 1454 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
215  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.11.08.
In.I.6220.5.2021 ...
2021-11-08 1315 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
216  Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne 2021.10.26.
In.I.6730.38.2021


...
2021-10-26 1118 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
217  Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań 2021/2022
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 25.10.2021 r.

W sprawie podania do publ...
2021-10-25 1230 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
218  Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomosci planu polowań 2021/2022
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 25.10.2021 r.

W sprawie podania do publ...
2021-10-25 1227 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
219  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-10-22 1131 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
220  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2021-10-15 1306 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
221  Protokół w sprawie przejęcia na własność Gminy Wąchock nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę publiczną


Protokół w sprawie przejęcia na własność Gminy Wąchock nieruchomości gruntowych zajętyc...
2021-10-13 1211 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
222  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-10-07 1312 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
223  OBWIESZCZENIE- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2021-10-05 0953 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
224  Obwieszczenie - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.09.30.
In.I.6220.3.2021

...
2021-09-30 1354 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
225  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.09.27.
In.I.6220.4.2021 ...
2021-09-27 1547 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
226  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.09.17.
In.I.6220.4.2021...
2021-09-17 0935 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
227  OBWIESZCZENIE -wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.09.17.
In.I.6730.42.2021OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53...
2021-09-17 0931 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
228  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 20 września 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-09-13 1118 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
229  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży...
2021-09-10 1431 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
230  Obwieszczenie - zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.09.10.
In.I.6730.36.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2...
2021-09-10 1422 Czytano:1102 razy » Przeczytaj artykuł
231  Obwieszczenie o wyłożeniu projektu strategii do wglądu
Skarżysko Kościelne 2021-09-09

In.III.061.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10f. ust. ...
2021-09-09 1331 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
232  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2021-09-08 1355 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
233  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.09.06.
In.I.6730.34.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1, art...
2021-09-06 1538 Czytano:1198 razy » Przeczytaj artykuł
234  OBWIESZCZENIE - „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.
Załącznik do pobrania....
2021-08-26 0854 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
235  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzję o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne 2021.08.25.
In.I.6730.30.2021


...
2021-08-25 1021 Czytano:1169 razy » Przeczytaj artykuł
236  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 23 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-08-18 1153 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
237  Obwieszczenie - uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.08.13.
In.I.6730.36.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt...
2021-08-13 1417 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
238  Obwieszczenie - zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.08.13.
In.I.6730.34.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2...
2021-08-13 1407 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
239  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.08.04.
In.I.6730.36.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w z...
2021-08-04 1508 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
240  Obwieszczenie zawiadomienia Dyrektora Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie zawiadomienia Dyrektora Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski...
2021-07-28 1322 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
241  Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Pa�...
2021-07-21 1459 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
242  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.07.16.

In.I.6220.3.2021 ...
2021-07-16 0848 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
243  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg

...
2021-07-16 0842 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
244  OBWIESZCZENIE - wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.07.12.
In.I.6220.3.2021...
2021-07-12 1322 Czytano:932 razy » Przeczytaj artykuł
245  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 lipca 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-07-08 0917 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
246  Zawiadomienie o wszczęciu - wodociąg
Skarżysko Kościelne 2021.07.07.
In.I.6730.34.2021OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2021-07-07 1311 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
247  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...
2021-07-06 1221 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
248  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2021-07-06 1001 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
249  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia p...
2021-06-21 1524 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
250  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.06.21.
In.I.6220.2.2021
...
2021-06-21 1410 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
251  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.06.21.
In.I.6220.2.2021...
2021-06-21 1359 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
252  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie wojewody Świętokrzyskiego...
2021-06-10 1444 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
253  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-06-10 0957 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
254  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów

...
2021-05-26 0947 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
255  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2020 rok
Raport o stanie Gminy podaje się w postaci załącznika....
2021-05-20 0911 Czytano:1214 razy » Przeczytaj artykuł
256  Decyzja Starosty Skarżyskiego
Decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 30.04.2021 r. odmawiająca uznania za mienie gromadzkie (gmin...
2021-05-10 1112 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
257  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 17 maja 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-05-10 1057 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
258  OBWIESZCZENIE ! - dot. DK 42
Załącznik do pobrania....
2021-05-05 0950 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
259  OBWIESZCZENIE - dot DK 42
Załącznik do pobrania....
2021-05-05 0948 Czytano:1014 razy » Przeczytaj artykuł
260  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-05-05 0941 Czytano:1206 razy » Przeczytaj artykuł
261  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.04.27.
In.I.6220.1.2021
...
2021-04-27 1240 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
262  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.04.27.
In.I.6220.1.2021...
2021-04-27 1232 Czytano:1330 razy » Przeczytaj artykuł
263  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2021-04-22 0841 Czytano:987 razy » Przeczytaj artykuł
264  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-04-20 1020 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
265  Obwieszczenie - decyzja lokalizacyjna
Skarżysko Kościelne 2021.04.16.

In.I.6730.8.2021

OBWIESZCZENIE


Na podstawi...
2021-04-16 1238 Czytano:992 razy » Przeczytaj artykuł
266  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-04-14 0939 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
267  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-04-12 1035 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
268  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów


...
2021-04-08 0800 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
269  OBWIESZCZENIE - Wniosek o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Skarżysko Kościelne 2021.03.30.

In.I.6220.2.2021

...
2021-03-30 1120 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
270  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów

...
2021-03-30 0940 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
271  Obwieszczenie - wszczęcie postepowania o wydanie decyzji środowiskowej
Skarżysko Kościelne 2021.03.26.
In.I.6220.2.2021


OBWI...
2021-03-26 1449 Czytano:992 razy » Przeczytaj artykuł
272  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów


...
2021-03-25 0918 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
273  OBWIESZCZENIE


...
2021-03-22 1309 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
274  OBWIESZCZENIE

...
2021-03-22 1307 Czytano:1502 razy » Przeczytaj artykuł
275  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-03-22 1002 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
276  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2021-03-19 1030 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
277  Obwieszczenie o zmianoe decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy m. Wąchock
Załącznik do pobrania...
2021-03-16 1039 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
278  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-03-15 1027 Czytano:1034 razy » Przeczytaj artykuł
279  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2021-03-11 1011 Czytano:1145 razy » Przeczytaj artykuł
280  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.03.05.
In.I.6730.12.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2021-03-05 0935 Czytano:1097 razy » Przeczytaj artykuł
281  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-03-01 1538 Czytano:1124 razy » Przeczytaj artykuł
282  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-02-24 1215 Czytano:1092 razy » Przeczytaj artykuł
283  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-02-24 1213 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
284  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2021-02-19 1104 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
285  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.18.
In.I.6730.10.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2021-02-18 1342 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
286  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.16.
In.I.6730.8.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2021-02-16 1450 Czytano:1114 razy » Przeczytaj artykuł
287  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.15.
In.I.6730.6.2021OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2021-02-15 1123 Czytano:1144 razy » Przeczytaj artykuł
288  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.15.
In.I.6730.7.2021
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5...
2021-02-15 1115 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
289  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2021-02-15 0841 Czytano:1081 razy » Przeczytaj artykuł
290  Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Ogłoszenie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach...
2021-02-03 0844 Czytano:1138 razy » Przeczytaj artykuł
291  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 08 lutego 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-02-01 1507 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
292  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Skarżysko Kościelne 2021.02.01.

In.I.6220.1.2021

...
2021-02-01 1414 Czytano:1050 razy » Przeczytaj artykuł
293  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zebranie dowodów i materiałów w sprawie wydania


...
2021-01-26 1430 Czytano:1170 razy » Przeczytaj artykuł
294  Wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.01.25.
In.I.6220.1.2021...
2021-01-25 1421 Czytano:1214 razy » Przeczytaj artykuł
295  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego dotyczące możliwości przyłączenia się do prowadzonego prz...
2021-01-07 0749 Czytano:1185 razy » Przeczytaj artykuł
296  Decyzja Starosty Skarżyskiego
Decyzja Starosty Skarżyskiego...
2021-01-05 1457 Czytano:1158 razy » Przeczytaj artykuł
297  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - uzgodnienia

...
2020-12-31 1049 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
298  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2020.12.23.
In.I.6730.42.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2020-12-23 0859 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
299  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-12-16 1059 Czytano:1108 razy » Przeczytaj artykuł
300  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-12-15 0837 Czytano:1112 razy » Przeczytaj artykuł
301  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-11-25 1151 Czytano:1131 razy » Przeczytaj artykuł
302  Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Radomiu
załącznik do pobrania...
2020-11-18 0902 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
303  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-11-18 0742 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
304  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 06 listopada 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-11-02 1333 Czytano:1124 razy » Przeczytaj artykuł
305  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-10-28 0749 Czytano:1227 razy » Przeczytaj artykuł
306  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-10-28 0747 Czytano:1222 razy » Przeczytaj artykuł
307  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 21 września 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-09-14 1037 Czytano:1206 razy » Przeczytaj artykuł
308  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-09-14 0853 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
309  Obwieszczenie pozwolenie wodnoprawne - rów odwadniający Majków
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie w sprawie pozwolenia wodnoprawneg...
2020-09-09 0754 Czytano:1278 razy » Przeczytaj artykuł
310  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-08-13 1502 Czytano:1499 razy » Przeczytaj artykuł
311  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...
2020-07-21 0848 Czytano:1795 razy » Przeczytaj artykuł
312  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-07-20 1247 Czytano:1607 razy » Przeczytaj artykuł
313  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...
2020-07-06 1423 Czytano:1431 razy » Przeczytaj artykuł
314  Ogłoszenie o pierszym przetaru ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 460/1 w miejscowości Majków...
2020-07-01 0831 Czytano:1662 razy » Przeczytaj artykuł
315  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-06-17 1015 Czytano:1369 razy » Przeczytaj artykuł
316  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-06-17 0957 Czytano:1355 razy » Przeczytaj artykuł
317  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-06-15 1212 Czytano:1255 razy » Przeczytaj artykuł
318  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 2001 w Skarżysku Kościelnym...
2020-06-01 1441 Czytano:1659 razy » Przeczytaj artykuł
319  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 3859/3 w Skarżysku Kościeln...
2020-06-01 1431 Czytano:1464 razy » Przeczytaj artykuł
320  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2019 rok
Raport podaje się w postaci załącznika....
2020-05-28 0932 Czytano:1450 razy » Przeczytaj artykuł
321  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 maja 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-05-21 1217 Czytano:1750 razy » Przeczytaj artykuł
322  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-11 1058 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
323  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-07 1505 Czytano:1449 razy » Przeczytaj artykuł
324  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-05 0913 Czytano:1346 razy » Przeczytaj artykuł
325  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-05 0911 Czytano:1339 razy » Przeczytaj artykuł
326  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...
2020-04-30 1323 Czytano:1526 razy » Przeczytaj artykuł
327  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-04-24 1105 Czytano:1353 razy » Przeczytaj artykuł
328  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...
2020-04-20 1524 Czytano:1425 razy » Przeczytaj artykuł
329  KOMUNIKAT dotyczący planów miejscowych i obszarów rewitalizacji
KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że gmina Skarżysko Kościelne nie posia...
2020-04-16 1456 Czytano:1683 razy » Przeczytaj artykuł
330  Obwieszczenie - Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2020.04.14

In.I.6730.5.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie a...
2020-04-14 1009 Czytano:1572 razy » Przeczytaj artykuł
331  OBWIESZCZENIE - Decyzja o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Skarżysko Kościelne 2020.03.27.
In.I.6220.1.2019

...
2020-03-27 0850 Czytano:1678 razy » Przeczytaj artykuł
332  Odwołanie przetargów na zbycie nieruchomości
Odwołanie przetargów na zbycie nieruchomości...
2020-03-26 1040 Czytano:1623 razy » Przeczytaj artykuł
333  Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 do pobrania w formie z...
2020-03-23 0937 Czytano:1461 razy » Przeczytaj artykuł
334  OBWIESZCZENIE - Zebranie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2020-03-18 0754 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
335  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Skarżysko Kościelne 2020.03.05

In.I.6220.1.2019

OBWIESZCZENI...
2020-03-05 1118 Czytano:1729 razy » Przeczytaj artykuł
336  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2020-02-21 1312 Czytano:1536 razy » Przeczytaj artykuł
337  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 21 lutego 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-02-19 0955 Czytano:1450 razy » Przeczytaj artykuł
338  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym...
2020-02-18 1223 Czytano:1756 razy » Przeczytaj artykuł
339  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ...
2020-02-18 1221 Czytano:1617 razy » Przeczytaj artykuł
340  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy...
2020-02-13 1338 Czytano:1539 razy » Przeczytaj artykuł
341  OBWISZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2020.02.12.
In.I.6730.5.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2020-02-12 1242 Czytano:1543 razy » Przeczytaj artykuł
342  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2020-02-04 0817 Czytano:1469 razy » Przeczytaj artykuł
343  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-01-21 1032 Czytano:1357 razy » Przeczytaj artykuł
344  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2020.01.14.

In.I.6220.1.2019
...
2020-01-14 1108 Czytano:1591 razy » Przeczytaj artykuł
345  OBWIESZCZENIE zebranie materiałów rów odwadniający Majków

...
2020-01-09 1017 Czytano:1522 razy » Przeczytaj artykuł
346  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2020.01.03.
In.I.6220.1.2019

...
2020-01-03 1501 Czytano:1905 razy » Przeczytaj artykuł
347  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-12-31 0935 Czytano:1528 razy » Przeczytaj artykuł
348  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-12-16 1055 Czytano:1500 razy » Przeczytaj artykuł
349  Obwieszczenie dot. zawiadomienia o możliwości zapoznania się z dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Skarzyskie PLH260011
załącznik do pobrania...
2019-12-16 0933 Czytano:1620 razy » Przeczytaj artykuł
350  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2019-12-12 0847 Czytano:1734 razy » Przeczytaj artykuł
351  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-12-06 0923 Czytano:1638 razy » Przeczytaj artykuł
352  Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2019-12-04 0945 Czytano:1585 razy » Przeczytaj artykuł
353  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2019.12.04.
In.I.6730.48.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-12-04 0942 Czytano:1577 razy » Przeczytaj artykuł
354  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
w załączeniu...
2019-12-02 1101 Czytano:1735 razy » Przeczytaj artykuł
355  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w załączeniu...
2019-12-02 1058 Czytano:1689 razy » Przeczytaj artykuł
356  OBWIESZCZENIE - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2019-11-15 1052 Czytano:1665 razy » Przeczytaj artykuł
357  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o planowanej sesji Rady Gminy podaje się w postaci załącznika....
2019-11-12 1003 Czytano:1654 razy » Przeczytaj artykuł
358  OBWIESZCZENIE - umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2019.11.05.
In.I.6730.44.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-11-05 1501 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
359  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2019.10.30.
In.I.6730.41.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2019-10-30 1506 Czytano:1595 razy » Przeczytaj artykuł
360  Obwieszczenie - uproszczony plan urządzania lasu
załącznik do pobrania...
2019-10-28 1237 Czytano:1524 razy » Przeczytaj artykuł
361  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania

Skarżysko Kościelne 2019.10.24.
In.I.6730.44.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-10-24 1419 Czytano:1651 razy » Przeczytaj artykuł
362  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-10-22 0838 Czytano:1613 razy » Przeczytaj artykuł
363  OBWIESZCZENIE PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA...
2019-10-22 0741 Czytano:1681 razy » Przeczytaj artykuł
364  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2019-10-17 0731 Czytano:1629 razy » Przeczytaj artykuł
365  Protokół nr 1/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirów nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę wewnętrzną
Protokół nr 1/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirów nieruchomości gruntowej zaję...
2019-10-07 1449 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
366  Protokół nr 9/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 9/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-10-07 1445 Czytano:1587 razy » Przeczytaj artykuł
367  Protokół nr 8/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 8/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-10-07 1403 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
368  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-09-24 0914 Czytano:1701 razy » Przeczytaj artykuł
369  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-09-24 0909 Czytano:1632 razy » Przeczytaj artykuł
370  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-09-24 0907 Czytano:1655 razy » Przeczytaj artykuł
371  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-09-17 1245 Czytano:1884 razy » Przeczytaj artykuł
372  OBWIESZCZENIE - wydanIe decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-09-02 1310 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
373  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2019-08-29 1452 Czytano:1696 razy » Przeczytaj artykuł
374  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2019-08-29 1450 Czytano:1346 razy » Przeczytaj artykuł
375  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-08-08 1410 Czytano:1518 razy » Przeczytaj artykuł
376  OBWIESZCZENIE - zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2019-08-08 0831 Czytano:1691 razy » Przeczytaj artykuł
377  OBWIESZCZENIE- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-07-30 0817 Czytano:1389 razy » Przeczytaj artykuł
378  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-07-24 1141 Czytano:1515 razy » Przeczytaj artykuł
379  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-07-17 1124 Czytano:1829 razy » Przeczytaj artykuł
380  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2019-07-11 0918 Czytano:1754 razy » Przeczytaj artykuł
381  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-07-09 1332 Czytano:1650 razy » Przeczytaj artykuł
382  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2019-07-05 0810 Czytano:1343 razy » Przeczytaj artykuł
383  Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2019.07.03.
In.I.6730.31.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-07-03 1355 Czytano:1378 razy » Przeczytaj artykuł
384  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonych do dzierżawy w 2019 r.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczo...
2019-07-01 0951 Czytano:1601 razy » Przeczytaj artykuł
385  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2019-07-01 0942 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
386  OBWIESZCZENIE

...
2019-06-28 1228 Czytano:1670 razy » Przeczytaj artykuł
387  Protokół nr 7/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 7/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-06-21 1053 Czytano:1653 razy » Przeczytaj artykuł
388  Protokół nr 6/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 6/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-06-21 1051 Czytano:1702 razy » Przeczytaj artykuł
389  Obwieszczenie

...
2019-06-07 1226 Czytano:1505 razy » Przeczytaj artykuł
390  OBWIESZCZENIE uzgodnienia

...
2019-06-04 1317 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
391  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2019.05.30.
In.I.6730.26.2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2019-05-30 0844 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
392  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 czerwca 2019 r.
Treść ogłoszenia podaje się w postaci załącznika....
2019-05-29 1503 Czytano:1228 razy » Przeczytaj artykuł
393  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2018 rok.
Raport o stanie Gminy podaje się w postaci załącznika....
2019-05-29 1327 Czytano:1696 razy » Przeczytaj artykuł
394  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2019.05.23.
In.I.6730.23.2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2019-05-23 0819 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
395  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-05-08 0904 Czytano:1309 razy » Przeczytaj artykuł
396  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-05-08 0855 Czytano:1636 razy » Przeczytaj artykuł
397  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-04-24 1308 Czytano:1456 razy » Przeczytaj artykuł
398  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2019-04-15 1105 Czytano:2015 razy » Przeczytaj artykuł
399  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-03-21 1028 Czytano:1078 razy » Przeczytaj artykuł
400  Informacja o jakości wody
Informacja MPWIK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ...
2019-03-15 0851 Czytano:1552 razy » Przeczytaj artykuł
401  OBWIESZCZENIE Starosty Skarżyskiego
OBWIESZCZENIE Starosty Skarżyskiego dotyczące ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów poło�...
2019-03-04 1505 Czytano:1489 razy » Przeczytaj artykuł
402  OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w o...
2019-03-04 1453 Czytano:1649 razy » Przeczytaj artykuł
403  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2019-03-04 0857 Czytano:1488 razy » Przeczytaj artykuł
404  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2019.02.13.
In.I.6220.1.2018...
2019-02-13 1220 Czytano:1834 razy » Przeczytaj artykuł
405  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-02-05 1351 Czytano:1504 razy » Przeczytaj artykuł
406  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-01-18 0946 Czytano:1418 razy » Przeczytaj artykuł
407  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne ...
2019-01-15 1202 Czytano:1758 razy » Przeczytaj artykuł
408  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej sta...
2019-01-14 0851 Czytano:1571 razy » Przeczytaj artykuł
409  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
załącznik do pobrania...
2019-01-11 1322 Czytano:1907 razy » Przeczytaj artykuł
410  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2019 r.
Treść podaje się w załączeniu....
2019-01-07 1524 Czytano:1563 razy » Przeczytaj artykuł
411  OBWIESZCZENIE


...
2018-12-21 0825 Czytano:1607 razy » Przeczytaj artykuł
412  Obwieszczenie
Treść obwieszczenia podaje się w załączniku...
2018-12-19 1311 Czytano:1972 razy » Przeczytaj artykuł
413  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r.
Treść ogłoszenia podaje się w załączniku....
2018-12-14 1444 Czytano:1941 razy » Przeczytaj artykuł
414  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - decyzje dot. nabycia praw do gruntów
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. wydania decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa...
2018-12-12 1310 Czytano:1497 razy » Przeczytaj artykuł
415  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - zamiar nabycia z mocy prawa nieruchomości
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o zamiarze nabycia przez Skarb Państwa...
2018-12-12 1300 Czytano:1547 razy » Przeczytaj artykuł
416  OBWIESZCZENIE

...
2018-11-26 1018 Czytano:1761 razy » Przeczytaj artykuł
417  OGŁOSZENIE
Załącznik do pobrania....
2018-11-22 1019 Czytano:1638 razy » Przeczytaj artykuł
418  OGŁOSZENIE
Załącznik do pobrania....
2018-11-22 1016 Czytano:1571 razy » Przeczytaj artykuł
419  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
Ogłoszenie o I Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne kadencji 2018 - 2023....
2018-11-16 1338 Czytano:1496 razy » Przeczytaj artykuł
420  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2018.11.14.
In.I.6730.33.2018


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2018-11-14 1358 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
421  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2018-10-23 1310 Czytano:1603 razy » Przeczytaj artykuł
422  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ...
2018-10-15 0842 Czytano:1843 razy » Przeczytaj artykuł
423  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2018-10-01 0852 Czytano:1931 razy » Przeczytaj artykuł
424   Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2018 r.
Treść ogłoszenia podaje się w postaci załącznika....
2018-09-21 1235 Czytano:1837 razy » Przeczytaj artykuł
425  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Budowy sieci elektroenergetycznej podziemnej
Skarżysko Kościelne 2018.09.05.
In.I.6730.22.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art...
2018-09-06 1252 Czytano:1411 razy » Przeczytaj artykuł
426  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 06 września 2018 r.
Treść ogłoszenia zamieszcza się w postaci załącznika....
2018-08-29 1452 Czytano:1983 razy » Przeczytaj artykuł
427  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2018-08-27 0904 Czytano:1640 razy » Przeczytaj artykuł
428  Obwieszczenie-inwestycja celu publicznego PKP
...
2018-08-14 1335 Czytano:1743 razy » Przeczytaj artykuł
429  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 08 sierpnia 2018 r.
Treść ogłoszenia podaje się w załączniku....
2018-08-03 1326 Czytano:1583 razy » Przeczytaj artykuł
430  Informacja Starosty Skarżyskiego
Informacja do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji....
2018-08-01 1441 Czytano:1495 razy » Przeczytaj artykuł
431  Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
INFORMACJA
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne


o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomo�...
2018-07-23 0801 Czytano:2302 razy » Przeczytaj artykuł
432  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 20...
2018-07-20 0919 Czytano:1833 razy » Przeczytaj artykuł
433  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2018-07-16 1506 Czytano:1495 razy » Przeczytaj artykuł
434  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - Budowa sieci elektroenergetycznej podziemnej SN
Skarżysko Kościelne 2018.07.06.
In.I.6730.22.2018


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2018-07-06 1051 Czytano:1860 razy » Przeczytaj artykuł
435  ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Zarządzenie nr 53/2018 do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 0839 Czytano:1785 razy » Przeczytaj artykuł
436  Obwieszczenie

...
2018-06-26 1258 Czytano:1440 razy » Przeczytaj artykuł
437  KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika....
2018-06-14 1325 Czytano:1759 razy » Przeczytaj artykuł
438  OBWIESZCZENIE

...
2018-05-30 0849 Czytano:1453 razy » Przeczytaj artykuł
439  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2018.05.22.
In.I.6730.18.2018OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5...
2018-05-22 1258 Czytano:1909 razy » Przeczytaj artykuł
440  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 07 marca 2018 r.
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika...
2018-02-28 1228 Czytano:1669 razy » Przeczytaj artykuł
441  Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
Skarżysko Kościelne 2018.02.22.

In.I.6730.51.2017


OBWIESZCZENIE


Na podst...
2018-02-22 0831 Czytano:1318 razy » Przeczytaj artykuł
442  Obwieszczenie o zebraniu dowodów ul. Wąska budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej
...
2018-01-31 0815 Czytano:1814 razy » Przeczytaj artykuł
443  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
...
2018-01-16 0934 Czytano:2143 razy » Przeczytaj artykuł
444  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2018.01.09.
In.I.6730.47.2017OBWIESZCZENIE


Na podstaw...
2018-01-09 1209 Czytano:1990 razy » Przeczytaj artykuł
445  Obwieszczenie - uzgodnienia Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN, przy ulicy Wąskiej
Skarżysko Kościelne 2018.01.03.
In.I.6730.51.2017 OBWIESZ...
2018-01-03 1422 Czytano:1621 razy » Przeczytaj artykuł
446  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej ul. Wąska
Skarżysko Kościelne 2017.12.22.
In.I.6730.51.2017 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w ...
2017-12-22 1107 Czytano:2109 razy » Przeczytaj artykuł
447  Obwieszczenie - wydanie decyzji budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki
Skarżysko Kościelne 2017.12.12.

In.I.6730.42.2017


OBWIESZCZENIE


Na podstawie...
2017-12-12 1311 Czytano:1698 razy » Przeczytaj artykuł
448  Obwieszczenie - zebranie dowodów przedszkole samorządowe
...
2017-12-11 1245 Czytano:1555 razy » Przeczytaj artykuł
449  Obwieszczenie Wojewody - wnioski PKP SA
Obwieszczenie do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji.
...
2017-11-27 0851 Czytano:2044 razy » Przeczytaj artykuł
450  OBWIESZCZENIE

...
2017-11-21 1432 Czytano:2398 razy » Przeczytaj artykuł
451  Obwieszczenie o zebraniu dowodów oświetlenie ul. Olszynki

...
2017-11-15 1402 Czytano:1806 razy » Przeczytaj artykuł
452  Projekt zagospodarowania terenu ul. Pleśniówka
Do pobrania w formie załącznika...
2017-11-10 1332 Czytano:2264 razy » Przeczytaj artykuł
453  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2017.11.09.
In.I.6730.47.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2017-11-09 1346 Czytano:1791 razy » Przeczytaj artykuł
454  Obwieszczenie uzgodnienia Budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki

...
2017-10-23 1555 Czytano:2018 razy » Przeczytaj artykuł
455  Obwieszczenie - Budowa oświetlenia przy ulicy Olszynki w Skarżysku Kościelnym
Skarżysko Kościelne 2017.10.13. In.I.6730.42.2017
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w...
2017-10-13 1109 Czytano:1977 razy » Przeczytaj artykuł
456  OBWIESZCZENIE
...
2017-09-11 1301 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
457  OBWIESZCZENIE
...
2017-09-11 1301 Czytano:1607 razy » Przeczytaj artykuł
458  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania....
2017-08-16 1345 Czytano:2345 razy » Przeczytaj artykuł
459  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania....
2017-08-14 1241 Czytano:1723 razy » Przeczytaj artykuł
460  Obwieszczenie Wojewody
Obwieszczenie do pobrania w formie załącznika do niniejszej wiadomości...
2017-07-24 1016 Czytano:2369 razy » Przeczytaj artykuł
461  OBWIESZCZENIE - umorzenie postępowania
Załącznik do pobrania....
2017-07-17 0821 Czytano:2101 razy » Przeczytaj artykuł
462  OGŁOSZENIE

Załącznik do pobrania....
2017-07-03 1218 Czytano:2507 razy » Przeczytaj artykuł
463  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 20...
2017-06-20 1450 Czytano:2392 razy » Przeczytaj artykuł
464  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 20...
2017-06-20 1445 Czytano:1980 razy » Przeczytaj artykuł
465  Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej
Skarżysko Kościelne 2017.06.16.
In.I.6220.3.2017


OBWIE...
2017-06-16 1434 Czytano:1976 razy » Przeczytaj artykuł
466  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra
Skarżysko Kościelne 2017.06.16.
In.I.6220.3.2017


OBWIE...
2017-06-16 1432 Czytano:1565 razy » Przeczytaj artykuł
467  OGŁOSZENIE - Odnawialne Źródła Energii
OGŁOSZENIE - Podpisywanie umów na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie montażu instalacj...
2017-06-09 0942 Czytano:2071 razy » Przeczytaj artykuł
468  OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do wglądu projektu opracowania pt. „Program ochrony środowiska Gminy Skarżysko Kościelne”
Załącznik do pobrania....
2017-06-01 0933 Czytano:1620 razy » Przeczytaj artykuł
469  Obwieszczenie - zebranie dowodów - Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka drogi gminnej przy ulicy Świętej Anny
Skarżysko Kościelne 2017.05.29.
In.I.6730.14.2017

...
2017-05-29 1010 Czytano:1871 razy » Przeczytaj artykuł
470  Obwieszczenie o zebraniu dowodów budowa linii NN ul. Polna
...
2017-05-29 1007 Czytano:1794 razy » Przeczytaj artykuł
471  OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP SA praw nieruchomości
Obwieszczenie do pobrania w formie załącznika...
2017-05-24 0940 Czytano:1920 razy » Przeczytaj artykuł
472  OBWIESZCZENIE - postanowienie i zebranie dowodów
Skarżysko Kościelne 2017.05.22

In.I.6220.3.2017


OBWIESZCZE...
2017-05-22 1553 Czytano:1629 razy » Przeczytaj artykuł
473  Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Treść informacji do pobrania w formie załącznika...
2017-05-19 0822 Czytano:2008 razy » Przeczytaj artykuł
474  OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o ś...
2017-05-17 1312 Czytano:1867 razy » Przeczytaj artykuł
475  Obwieszczenie - Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42
OBWIESZCZENIE (do pobrania w formie załącznika)
w sprawie

zawiadomienia o przystąpieniu do po...
2017-05-17 1027 Czytano:2295 razy » Przeczytaj artykuł
476  Obwieszczenie - zmiana decyzji lokalizacyjnej ul. Słoneczna
Skarżysko Kościelne 2017.05.04.
In.I.6730.23.2014

OBWIESZCZENIE

Na pods...
2017-05-04 1449 Czytano:2218 razy » Przeczytaj artykuł
477  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
W 2016 ROKU /d...
2017-05-02 1413 Czytano:1976 razy » Przeczytaj artykuł
478  OBWIESZCZENIE o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji
Skarżysko Kościelne 2017.04.28
In.I.6730.14.2017
...
2017-04-28 1348 Czytano:1919 razy » Przeczytaj artykuł
479  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2017.04.19.
In.I.6730.14.2017OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5...
2017-04-19 1429 Czytano:2027 razy » Przeczytaj artykuł
480  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2017.04.19.
In.I.6730.15.2017OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2017-04-19 1424 Czytano:1761 razy » Przeczytaj artykuł
481  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2017.04.11

In.I.6730.23.2014


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2017-04-11 1241 Czytano:2210 razy » Przeczytaj artykuł
482  Informacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji skan pisma p.o. Prezesa Krajowego Zarząd...
2017-03-23 0905 Czytano:1535 razy » Przeczytaj artykuł
483  NABÓR na wolne stanowisko urzednicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - księgowa
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
ogłasza nabór na stanowi...
2017-03-10 0837 Czytano:2502 razy » Przeczytaj artykuł
484  NABÓR na wolne stanowisko urzednicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - główna księgowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
ogłasza nabór na stano...
2017-03-10 0835 Czytano:2138 razy » Przeczytaj artykuł
485  Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej budowy kanalizacji w ul. Młyńskiej
Do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji...
2017-03-07 0726 Czytano:1880 razy » Przeczytaj artykuł
486  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2017.02.28.
In.I.6730.31.2016


OBWIESZCZENIE


Na podstawie...
2017-02-28 1013 Czytano:2306 razy » Przeczytaj artykuł
487  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3 pkt.1, art...
2017-02-14 1255 Czytano:2126 razy » Przeczytaj artykuł
488  OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania...
2017-02-13 1309 Czytano:1865 razy » Przeczytaj artykuł
489  Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w m. Parszów gm. Wąchock i Majków gm. Skarżysko Kościelne
Załącznik do pobrania...
2017-02-08 1507 Czytano:2245 razy » Przeczytaj artykuł
490  Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie - Budowa linii napowietrznej średniego napięcia

...
2017-02-06 1223 Czytano:2044 razy » Przeczytaj artykuł
491  Obwieszczenie - uzgodnienie projektu decyzji budowa linii energetycznej napowietrznej
Skarżysko Kościelne 2017.01.11.
In.I.6730.31.2016
...
2017-01-11 1504 Czytano:2275 razy » Przeczytaj artykuł
492  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
...
2017-01-02 1230 Czytano:2510 razy » Przeczytaj artykuł
493  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania d.l.i.c.p. Budowa linii napowietrznej średniego napięcia
Skarżysko Kościelne 2016.12.30.
In.I.6730.31.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2016-12-30 1314 Czytano:1920 razy » Przeczytaj artykuł
494  Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ul. Spacerowa
Treść obwieszczenia do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji...
2016-12-14 0902 Czytano:2038 razy » Przeczytaj artykuł
495  OBWIESZCZENIE
...
2016-11-08 0913 Czytano:2454 razy » Przeczytaj artykuł
496  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
Skarżysko Kościelne 2016.11...
2016-11-04 0830 Czytano:2178 razy » Przeczytaj artykuł
497  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2016-10-26 0930 Czytano:2124 razy » Przeczytaj artykuł
498  Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Budowa ulicy Dworskiej w Skarżysku Kościelnym
Skarżysko Kościelne 2016.10.10.
In.I.6730.23.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art....
2016-10-10 1102 Czytano:2599 razy » Przeczytaj artykuł
499  Obwieszczenie - ul. Dworska zebranie materiałów
Skarżysko Kościelne 2...
2016-09-16 1044 Czytano:2188 razy » Przeczytaj artykuł
500  Kominikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z r...
2016-09-15 1506 Czytano:1712 razy » Przeczytaj artykuł
501  OBWIESZCZENIE

...
2016-08-24 0819 Czytano:2736 razy » Przeczytaj artykuł
502  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2016.08.12.
In.I.6730.23.2016


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2016-08-12 0847 Czytano:2078 razy » Przeczytaj artykuł
503  Wstępny projekt podziału nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne


In. I. 6724.5.2016

Skarżysko Kościelne 2016.08.01.

...
2016-08-01 1448 Czytano:2448 razy » Przeczytaj artykuł
504  Informacja dla mieszkańców - zasady wydobywania kopalin
Informacja o zasadach wydobywania kopalin do pobrania w formie załącznika ( Skan pisma Okręgowego...
2016-07-11 1230 Czytano:2073 razy » Przeczytaj artykuł
505  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

Urząd Gminy Skarżysko Ko�...
2016-06-27 1051 Czytano:2196 razy » Przeczytaj artykuł
506  Jakość wody w Gminie Skarżysko Kościelne
załącznik do pobrania...
2016-03-10 0822 Czytano:2089 razy » Przeczytaj artykuł
507  Informacja - ogłoszenie
Informacja w załączeniu do pobrania...
2016-01-25 1515 Czytano:2240 razy » Przeczytaj artykuł
508  Ogłoszenie o dniu wolnym
INFORMACJA O DNIU WOLNYMZgodnie z Zarządzeniem nr 24/2015 Wójta Gminy Skarżysko Kościeln...
2015-12-11 0928 Czytano:2168 razy » Przeczytaj artykuł
509  Obwieszczenie
...
2015-11-19 1504 Czytano:2567 razy » Przeczytaj artykuł
510  OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

Gmina Skarżysko Kościelne informuje, że od dnia 03 listopada 2015r doty...
2015-10-30 1336 Czytano:2223 razy » Przeczytaj artykuł
511  Zawiadomienie o zebraniu dowodów
Skarżysko Kościelne 2015.10.23
In.I.6730.22.2015
...
2015-10-23 1333 Czytano:2766 razy » Przeczytaj artykuł
512  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2015.09.28.
In.I.6730.22.2015

...
2015-09-28 0835 Czytano:2590 razy » Przeczytaj artykuł
513  Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych informuję o zamiarze...
2015-09-21 1218 Czytano:2399 razy » Przeczytaj artykuł
514  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
INFORMACJA
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznac...
2015-09-21 0748 Czytano:2333 razy » Przeczytaj artykuł
515  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2014.09.18
In.I.6730.22.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2015-09-18 1100 Czytano:1946 razy » Przeczytaj artykuł
516  Obwieszczenie - decyzja wodociąg Kierz Niedźwiedzi
Skarżysko Kościelne 201...
2015-09-04 1008 Czytano:1972 razy » Przeczytaj artykuł
517  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa wodociągu w miejscowości Kierz Niedźwiedzi
Skarżysko Kościelne 2015.08.26
In.I.6730.19.2015


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust....
2015-08-26 1437 Czytano:2278 razy » Przeczytaj artykuł
518  Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Na podstawie § 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r poz. ...
2015-08-04 1356 Czytano:5324 razy » Przeczytaj artykuł
519  Ogłoszenie o sesji w dniu 23 lipca 2015r
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2015-07-16 1408 Czytano:2221 razy » Przeczytaj artykuł
520  Ogłoszenie o sesji w dniu 26 czerwca 2015r
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika...
2015-06-12 1139 Czytano:2229 razy » Przeczytaj artykuł
521  INFORMACJE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KIELCACH
Treść Informacji Urzędu Statystycznego w Kielcach w załącznikach do pobrania....
2015-06-02 0940 Czytano:2455 razy » Przeczytaj artykuł
522  OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję
od 2016r – do 2019r...
2015-06-01 1355 Czytano:2666 razy » Przeczytaj artykuł
523  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 201...
2015-05-20 1357 Czytano:2257 razy » Przeczytaj artykuł
524  KOMUNIKAT AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Treść Komunikatu Agencji Rynku Rolnego w załączniku do pobrania....
2015-05-18 1037 Czytano:1963 razy » Przeczytaj artykuł
525  Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inpektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Treść komunikatu w załączniku do pobrania....
2015-05-05 0921 Czytano:1949 razy » Przeczytaj artykuł
526  Obwieszczenie o zebraniu dowodów - Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3
...
2015-04-24 1512 Czytano:2038 razy » Przeczytaj artykuł
527  Bezpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest
Ogłoszenie o bezpłatnym odbiorze ETERNITU


Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszka...
2015-04-17 1317 Czytano:2611 razy » Przeczytaj artykuł
528  OBWIESZCZENIE

...
2015-03-27 1335 Czytano:2234 razy » Przeczytaj artykuł
529  OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

W związku z realizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym ...
2015-03-25 1110 Czytano:2562 razy » Przeczytaj artykuł
530  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - wydanie decyzji u.l.i.c.p. budowa zjazdu z drogi nr 42
Skarżysko Kościelne 2015.03.23.
In.I.6730.5.2015
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w z...
2015-03-23 1534 Czytano:2827 razy » Przeczytaj artykuł
531  INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
Informacja do pobrania w formie załącznika....
2015-03-20 1450 Czytano:2347 razy » Przeczytaj artykuł
532  ZARZĄDZENIE NR 28/2015
Zarządzenie do pobrania w formie załącznika....
2015-03-20 1448 Czytano:2521 razy » Przeczytaj artykuł
533  ZARZĄDZENIE NR 25/2015
Zarządzenie Nr 25/2015 do pobrania w formie załącznika....
2015-03-11 1236 Czytano:2156 razy » Przeczytaj artykuł
534  OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika....
2015-03-02 1448 Czytano:2398 razy » Przeczytaj artykuł
535  OGŁOSZENIE MPWiK - dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych
Załącznik do pobrania...
2015-02-12 1447 Czytano:2051 razy » Przeczytaj artykuł
536  Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Młyńska, ul. Staffa
Obwieszczenie w załączeniu...
2014-10-09 0819 Czytano:2313 razy » Przeczytaj artykuł
537  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne

...
2014-09-25 1508 Czytano:3116 razy » Przeczytaj artykuł
538  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2014...
2014-08-18 1158 Czytano:2650 razy » Przeczytaj artykuł
539  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 201...
2014-08-05 0933 Czytano:3103 razy » Przeczytaj artykuł
540  OBWIESZCZENIE
Podaję do wiadomości publicznej, iż na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o...
2014-07-29 0746 Czytano:2423 razy » Przeczytaj artykuł
541  OBWIESZCZENIE

...
2014-07-24 1221 Czytano:2124 razy » Przeczytaj artykuł
542  OBWIESZCZENIE

...
2014-07-11 1141 Czytano:2827 razy » Przeczytaj artykuł
543  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2014...
2014-07-11 1138 Czytano:2304 razy » Przeczytaj artykuł
544  OBWIESZCZENIE

...
2014-06-27 1428 Czytano:2122 razy » Przeczytaj artykuł
545  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kości...
2014-06-27 1424 Czytano:2929 razy » Przeczytaj artykuł
546  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2014.06.20
In.I.6730.29.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2014-06-20 1238 Czytano:2379 razy » Przeczytaj artykuł
547  OBWIESZCZENIE

...
2014-06-13 0911 Czytano:2474 razy » Przeczytaj artykuł
548  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 201...
2014-06-10 0847 Czytano:1990 razy » Przeczytaj artykuł
549  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2014.06.06

In.I.6730.25.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53...
2014-06-06 1413 Czytano:2398 razy » Przeczytaj artykuł
550  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2014-06-06 1236 Czytano:3150 razy » Przeczytaj artykuł
551  OBWIESZCZENIE

...
2014-05-28 1132 Czytano:2318 razy » Przeczytaj artykuł
552  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 201...
2014-05-23 1100 Czytano:2144 razy » Przeczytaj artykuł
553  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 201...
2014-05-23 1058 Czytano:2292 razy » Przeczytaj artykuł
554  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2014.05.14

In.I.6730.23.2014


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53...
2014-05-14 1354 Czytano:2577 razy » Przeczytaj artykuł
555  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2014.05.14.

In.I.6730.16.2014


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art...
2014-05-14 0802 Czytano:2155 razy » Przeczytaj artykuł
556  OBWIESZCZENIE 1 - Przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Ska...
2014-05-13 1512 Czytano:2269 razy » Przeczytaj artykuł
557  OBWIESZCZENIE

...
2014-04-29 1335 Czytano:2322 razy » Przeczytaj artykuł
558  OBWIESZCZENIE

...
2014-04-29 1332 Czytano:2076 razy » Przeczytaj artykuł
559  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2014.04.25.
In.I.6730.20.2014


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2014-04-25 1038 Czytano:2399 razy » Przeczytaj artykuł
560  OBWIESZCZENIE

...
2014-04-16 1524 Czytano:2442 razy » Przeczytaj artykuł
561  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2014.04.08
In.I.6730.16.2014


OBWIESZCZENIE
...
2014-04-08 1510 Czytano:2514 razy » Przeczytaj artykuł
562  INFORMACJA - stypendium szkolne
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne uprzejmie informuje o konieczności złożenia oświadczenia potwi...
2014-04-02 1526 Czytano:3199 razy » Przeczytaj artykuł
563  OBWIESZCZENIE

...
2014-04-02 0830 Czytano:2098 razy » Przeczytaj artykuł
564  OBWIESZCZENIE

...
2014-04-02 0828 Czytano:2322 razy » Przeczytaj artykuł
565  OBWIESZCZENIE
Skarżysko K...
2014-03-25 1427 Czytano:2249 razy » Przeczytaj artykuł
566  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2014.03.24
In.I.6730.10.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1...
2014-03-24 1529 Czytano:2467 razy » Przeczytaj artykuł
567  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2014.03.24
In.I.6730.9.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ...
2014-03-24 1524 Czytano:2413 razy » Przeczytaj artykuł
568  OBWIESZCZENIE

...
2014-03-03 1113 Czytano:2115 razy » Przeczytaj artykuł
569  OBWIESZCZENIE
...
2014-02-20 1510 Czytano:2737 razy » Przeczytaj artykuł
570  OBWIESZCZENIE

...
2014-02-07 1444 Czytano:2405 razy » Przeczytaj artykuł
571  OBWIESZCZENIE - o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2014-01-30 1524 Czytano:2144 razy » Przeczytaj artykuł
572  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2014.01.24.
In.I.6730.3.20134OBWIESZCZEN...
2014-01-24 1524 Czytano:2501 razy » Przeczytaj artykuł
573  Obwieszczenie - wydanie decyzji budowa ronda w m. Skarżysko Kościelne
Treść wiadomości do pobrania w formie załącznika....
2014-01-17 1435 Czytano:2175 razy » Przeczytaj artykuł
574  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2013.12.23.
In.I.6730.25.2013


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2013-12-23 1137 Czytano:2226 razy » Przeczytaj artykuł
575  Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Leśnej
Skarżysko Kościelne 201...
2013-11-26 1522 Czytano:2355 razy » Przeczytaj artykuł
576  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania...
2013-11-18 1107 Czytano:2575 razy » Przeczytaj artykuł
577  Obwieszczenie - Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości
Skarżysko Kościelne 2013.10.28.
In.I.6730.20.2013

OBWIESZCZENIE
...
2013-10-28 1444 Czytano:2164 razy » Przeczytaj artykuł
578  OBWIESZCZENIE

...
2013-10-02 1514 Czytano:2442 razy » Przeczytaj artykuł
579  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2013.09.25
In.I.6730.20.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1...
2013-09-25 1442 Czytano:2036 razy » Przeczytaj artykuł
580  Obwieszczenie
...
2013-09-03 1523 Czytano:2069 razy » Przeczytaj artykuł
581  Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Grzybowej Górze
Skar...
2013-08-12 0855 Czytano:2480 razy » Przeczytaj artykuł
582  OBWIESZCZENIE

...
2013-07-17 1530 Czytano:2544 razy » Przeczytaj artykuł
583  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2013.07.10.
In.I.6730.16.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2013-07-10 1328 Czytano:2776 razy » Przeczytaj artykuł
584  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne, dnia 2013.04.08

In.I.6730.28.2011

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ...
2013-04-08 1546 Czytano:2389 razy » Przeczytaj artykuł
585  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne, dnia 2013.03.08

In.I.6730.28.2011

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ...
2013-03-08 1419 Czytano:2386 razy » Przeczytaj artykuł
586  OBWIESZCZENIE
Ska...
2013-03-04 1527 Czytano:2455 razy » Przeczytaj artykuł
587  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kości...
2013-03-04 1524 Czytano:2088 razy » Przeczytaj artykuł
588  OBWIESZCZENIE
Ska...
2013-03-04 1518 Czytano:2549 razy » Przeczytaj artykuł
589  OBWIESZCZENIE

...
2013-02-08 1506 Czytano:2653 razy » Przeczytaj artykuł
590  OBWIESZCZENIE

...
2013-02-08 1504 Czytano:2278 razy » Przeczytaj artykuł
591  OBWIESZCZENIE

...
2013-02-08 1500 Czytano:2307 razy » Przeczytaj artykuł
592  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 201...
2013-01-25 0942 Czytano:2336 razy » Przeczytaj artykuł
593  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2013.01.15.
In.I.6220.3.2012

OB...
2013-01-15 1539 Czytano:2598 razy » Przeczytaj artykuł
594  OBWIESZCZENIE

...
2013-01-09 1511 Czytano:2299 razy » Przeczytaj artykuł
595  OBWIESZCZENIE

...
2013-01-09 1501 Czytano:2553 razy » Przeczytaj artykuł
596  OBWIESZCZENIE

...
2013-01-09 1459 Czytano:2333 razy » Przeczytaj artykuł
597  OBWIESZCZENIE

Skar...
2013-01-04 1151 Czytano:2700 razy » Przeczytaj artykuł
598  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne, dnia 2012.12.31
In.I.6730.25.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2012-12-31 1036 Czytano:2403 razy » Przeczytaj artykuł
599  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne, dnia 2012.12.31
In.I.6730.26.2012


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art....
2012-12-31 1033 Czytano:2695 razy » Przeczytaj artykuł
600  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne, dnia 2012.12.31
In.I.6730.24.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2012-12-31 1030 Czytano:2330 razy » Przeczytaj artykuł
601  OBWIESZCZENIE

...
2012-12-12 1402 Czytano:2305 razy » Przeczytaj artykuł
602  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2012.12.11

In.I.6220.3.2012

OBWIESZCZENI...
2012-12-11 1242 Czytano:2069 razy » Przeczytaj artykuł
603  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne, dnia 2012.12.05
In.I.6730.23.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2012-12-05 1309 Czytano:2194 razy » Przeczytaj artykuł
604  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2012.11.23.
In.I.6220.4.2012
...
2012-11-23 1506 Czytano:2797 razy » Przeczytaj artykuł
605  OBWIESZCZENIE
In.I.6220.5.2012 Skarżysko Kościelne 2012.11.23.
...
2012-11-23 1505 Czytano:2587 razy » Przeczytaj artykuł
606  Decyzja o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2012.11.09.
In.I.6730.20.2012
OBWIESZCZENIE


Na podstawie...
2012-11-09 0937 Czytano:2594 razy » Przeczytaj artykuł
607  Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Skarżysko Kościelne 2012.11.09.
In.I.6220.6.2012


D E C Y Z J A
O umorzeniu p...
2012-11-09 0932 Czytano:3655 razy » Przeczytaj artykuł
608  Zebranie dowodów w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla budowy linii średniego napięcia, stacji transformatorowej 15/04 kV

...
2012-10-16 1504 Czytano:2203 razy » Przeczytaj artykuł
609  INFORMACJA
Informacja do pobrania w formie załącznika....
2012-10-05 1215 Czytano:2628 razy » Przeczytaj artykuł
610  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

O AKTACH PRAWA MIEJSCOWEGOZawiadamiamy zainteresowanych, iż w siedzibie Bi...
2012-10-04 0925 Czytano:2318 razy » Przeczytaj artykuł
611  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2012...
2012-09-17 1347 Czytano:2077 razy » Przeczytaj artykuł
612  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne, dnia 2012.09.12
In.I.6730.20.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2012-09-12 1413 Czytano:2451 razy » Przeczytaj artykuł
613  Obwieszczenie
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. ...
2012-09-12 0807 Czytano:2415 razy » Przeczytaj artykuł
614  Ogłoszenie o stypendium szkolnym w 2012/2013
OGŁOSZENIE O STYPENDIUM SZKOLNYM 2012/2013

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza nabór wni...
2012-08-23 0846 Czytano:2773 razy » Przeczytaj artykuł
615  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne
STAROSTA SKARŻYSKI Skarżysko – Kamienna, dnia 02.03.2012r.
ul. Konarskiego 20...
2012-03-15 1526 Czytano:3574 razy » Przeczytaj artykuł
616  Obwieszczenie o wydaniu decyzji likalizacji inwestycji celu publ. - budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z...
Skarżysko Kościelne 201...
2012-01-24 1322 Czytano:2465 razy » Przeczytaj artykuł
617  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życi...
2012-01-18 1050 Czytano:2522 razy » Przeczytaj artykuł
618  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Skarżysko – Kamienna, dnia 12.01.2012r
STAROSTA SKARŻYSKI
ul. Konarskiego 20
26...
2012-01-17 0747 Czytano:2452 razy » Przeczytaj artykuł
619  Obwieszczenie w sprawie decyzji o budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z ...
Skarżysko Kościelne 2011.12.30
In.I.6730.28.2011


OBWIE...
2011-12-30 0907 Czytano:2846 razy » Przeczytaj artykuł
620  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
Skarżysko Kościelne, dnia 2011-12-14
In.I.6730.26.2011OBWIESZCZENIE

Na podstawie art....
2011-12-14 1443 Czytano:2241 razy » Przeczytaj artykuł
621  Obwieszczenie Program Ochrony Środowiska
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. ...
2011-12-12 1427 Czytano:2816 razy » Przeczytaj artykuł
622  Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ska...
2011-11-29 0940 Czytano:2404 razy » Przeczytaj artykuł
623  OBWIESZCZENIE - Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 2011-11-24
In.I.6730.28.2011
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2011-11-24 1515 Czytano:2761 razy » Przeczytaj artykuł
624  OBWIESZCZENIE - Decyzja o umorzeniu postępowania
Skarżysko Kościelne, dnia 2011-11-24
In.I.6730.25.2011
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49, ar...
2011-11-24 1501 Czytano:2381 razy » Przeczytaj artykuł
625  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 2011-10-28
In.I.6730.26.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2011-11-04 1408 Czytano:2075 razy » Przeczytaj artykuł
626  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 2011-10-28
In.I.6730.25.2011
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2011-11-03 1244 Czytano:2394 razy » Przeczytaj artykuł
627  Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Moje Boisko – ORLIK 2012 w m. Grzybowa Góra
Skarżysko Kościelne 201...
2011-10-20 0946 Czytano:2903 razy » Przeczytaj artykuł
628  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o utrzymaniu decyzji w mocy Wojewody Świętokrzyskiego
Treść obwieszczenia do pobrania w formie załącznika do niniejszej wiadomości.
...
2011-09-27 1350 Czytano:2461 razy » Przeczytaj artykuł
629  Obwieszczenie - zebranie dowodów ORLIK Grzybowa Góra
Skarżysko Kościelne 2011...
2011-09-27 1338 Czytano:2183 razy » Przeczytaj artykuł
630  Postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji budowy kompleksu boisk sportowych w Grzybowej Górze w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012
Skarżysko Kościelne 201...
2011-08-23 0943 Czytano:2578 razy » Przeczytaj artykuł
631  Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 w m. Grzybowa Góra
Skarżysko Kościelne 2011.08.19
In.I.6730.18.2011

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 5...
2011-08-19 1334 Czytano:2362 razy » Przeczytaj artykuł
632  Obwieszczenie - Plan Gospodarki Odpadami
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
...
2011-07-04 1256 Czytano:2514 razy » Przeczytaj artykuł
633  Obwieszczenie Wojewódzy Świętokrzyskiego o odwołaniach od decyzji - budowa drogi krajowej nr 42
Kielce, 26.04.2011r.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Znak: IG.III.7047-18/10
...
2011-05-02 1035 Czytano:3564 razy » Przeczytaj artykuł
634  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 18.03.2011r.
Znak: IG.III.7047-18/10OBWIESZCZENIE
...
2011-03-18 1507 Czytano:2760 razy » Przeczytaj artykuł
635  Informacja o spisie członków ŚIR
ROLNICY !
Informuje się, że w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne – pok. nr 116, zost...
2011-03-15 1429 Czytano:2927 razy » Przeczytaj artykuł
636  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
...
2011-03-15 1412 Czytano:2698 razy » Przeczytaj artykuł
637  OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
Załącznik do pobrania...
2011-03-09 1406 Czytano:2499 razy » Przeczytaj artykuł
638  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 17.02.2011r.
Znak: IG.III.7047-18/10


OBWIESZC...
2011-02-21 1251 Czytano:3139 razy » Przeczytaj artykuł
639  Informacja Wójta Gminy
Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, działając na p...
2011-01-20 1111 Czytano:2591 razy » Przeczytaj artykuł
640  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 28.12.2010r.
Znak: IG.III.7047-18/10


OBWIESZCZENIE
Na...
2010-12-30 1118 Czytano:2722 razy » Przeczytaj artykuł
641  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
...
2010-12-21 1515 Czytano:3102 razy » Przeczytaj artykuł
642  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 201...
2010-11-02 1034 Czytano:3058 razy » Przeczytaj artykuł
643  OBWIESZCZENIE
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 10.09.2010r.
Znak: IG.III.7047-18/10OBWIESZCZENIE
...
2010-09-13 1244 Czytano:2443 razy » Przeczytaj artykuł
644  Ogłoszenie - Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.
Skarżysko Kościelne 2010/09.09.


O G Ł O S Z E N I E


Dotyczy: Konsultacje społeczne...
2010-09-09 1153 Czytano:2650 razy » Przeczytaj artykuł
645  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 201...
2010-09-09 0917 Czytano:3092 razy » Przeczytaj artykuł
646  OGŁOSZENIE
Skarżysko Kościelne, dnia 23.08.2010 r.

Gmina Skarżysko Kościelne poszukuje, do wynajęcia l...
2010-08-24 1517 Czytano:3120 razy » Przeczytaj artykuł
647  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne - działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościel...
2010-08-13 1309 Czytano:2780 razy » Przeczytaj artykuł
648  INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne – działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kości...
2010-08-13 1306 Czytano:2881 razy » Przeczytaj artykuł
649  Ogłoszenie Wójta Gminy