(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ogłoszenia
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/2024
» Zarządzenie Nr 112/2024
» Zarządzenie Nr 111/2024
» Zarządzenie Nr 110/2024
» Zarządzenie Nr 109/2024
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia': 835
1  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu panel...
2024-07-16 1130 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
2  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pub.
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej na działkach n...
2024-07-16 0946 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
3  obwieszczenie o wniesieniu zażalenia na postanowienie Wójta Gminy
o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierze...
2024-07-16 0944 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
4  obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „B...
2024-07-16 0942 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
5  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenia i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa insta...
2024-07-15 1334 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
6  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych u...
2024-07-12 1422 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
7  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym
Skarżysko Kościelne, 2024-07-10
In.IV.6730.14.2024
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art....
2024-07-10 1340 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
8  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym
Skarżysko Kościelne, 2024-07-10
In.IV.6730.15.2024
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art....
2024-07-10 1044 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
9  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pub.
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowego (Centrum Informacji Turystycznej) na dział...
2024-07-09 1029 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
10  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pub.
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowego (Centrum Informacji Turystycznej) na dział...
2024-07-09 1028 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
11  obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie
w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na bud...
2024-07-09 1027 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2024-07-05 1223 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
13  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
obwieszczenia i decyzję podaje się w postaci załączników....
2024-07-03 1435 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
14  obwieszczenie o wydaniu postanowienia
o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierze...
2024-07-02 1040 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
15  Obwieszczenie SKO w Kielcach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2024-06-28 0837 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
16  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pub.
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Św. Anny na działkach nr ewid. 40 i 54/1 (obręb 0001 Maj...
2024-06-27 1333 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
17  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pub.
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr...
2024-06-27 1214 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
18  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-06-25 0919 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
19  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego ...
2024-06-24 1516 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
20  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Skarżysko Kościelne”...
2024-06-20 1442 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
21  Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2024-06-17 1534 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
22  Obwieszczenie SKO w Kielcach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2024-06-17 1247 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
23  MPWiK - obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wo...
2024-06-14 1357 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
24  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospod...
2024-06-13 1357 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
25  Ogłoszenie o III w kadencji 2024-2029 Sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2024 roku

Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2024-06-12 1109 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
26  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow...
2024-06-10 0939 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
27  Raport o stanie gminy Skarżysko Kościelne za 2023 rok.
Raport o stanie gminy Skarżysko Kościelne wraz z zaproszeniem do debaty oraz formularzem zgłoszen...
2024-05-29 1045 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
28  Obwieszczenie SKO w Kielcach
Obwieszczenie SKO...
2024-05-29 0747 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
29  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
obwieszczenia i decyzję podaje się w postaci załączników....
2024-05-28 1505 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
30  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNEo przystąpieniu do sporządzenia „Planu ogólnego gminy Skarżysko Kościelne”
Skarżysko Kościelne, dnia 22 maja 2024r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
o p...
2024-05-22 0753 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
31  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow...
2024-05-21 1338 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
32  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2024-05-21 1042 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
33  Ogłoszenie o II w kadencji 2024-2029 Sesji Rady Gminy w dniu 22 maja 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2024-05-15 1115 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
34  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2024-04-30 1252 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
35  Ogłoszenie o I w kadencji 2024-2029 Sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w załączniku....
2024-04-30 1146 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
36  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 6...
2024-04-30 0852 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
37  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2024-04-24 1351 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
38  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika
...
2024-04-19 1210 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
39  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowyc...
2024-04-18 0922 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
40  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-04-10 1019 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
41  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomoś...
2024-04-03 0917 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
42  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2024-03-29 0913 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
43  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...
2024-03-28 1135 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
44  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...
2024-03-28 0945 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
45  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku handl...
2024-03-28 0758 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
46  Ogłoszenie o odwołaniu Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne
Ogłoszenie o odwołaniu Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne zaplanowanej na dzień 27 marca 202...
2024-03-26 1512 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
47  Obwiesczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowan...
2024-03-25 1448 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
48  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2024-03-25 0847 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
49  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji nr 13/WZ/2024
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i b...
2024-03-22 1023 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
50  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o...
2024-03-21 0857 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
51  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2024 roku

Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2024-03-20 1130 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
52  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o...
2024-03-19 1059 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
53  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-03-14 1019 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
54  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowie budynku garaż...
2024-03-08 1303 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
55  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. ...
2024-03-05 1044 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
56  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 400,...
2024-03-04 1037 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
57  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-03-01 1300 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
58  Obwiesczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Zmiana lasu na użytek rolny na terenie działki ewidencyjnej nr 5, położonej w obrębie Micha�...
2024-02-26 1527 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
59  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. o nr SKA3316A wraz
z niezbędn...
2024-02-26 1158 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
60  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr SKA3318A wraz z niezbędną i...
2024-02-26 1155 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
61  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2024-02-21 1256 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
62  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2024-02-20 0853 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
63  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Zmiana lasu na użytek rolny na terenie działki ewidencyjnej nr 5, położonej w obrębie Micha�...
2024-02-19 1052 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
64  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku gos...
2024-02-15 1100 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
65  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-02-13 1157 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
66  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. ...
2024-02-12 1350 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
67  Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych...
2024-02-08 1407 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
68  obwieszczenie o wydaniu postanowienia
obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie lokalizacji i...
2024-02-06 1146 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
69  Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie, wydania decyzji o środowiskow...
2024-02-05 1211 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
70  Obwieszczenie - nowe okoliczności w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-01-30 1120 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
71  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz czterech bud...
2024-01-25 1101 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
72  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowaniae

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2024-01-23 1032 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
73  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowaniae

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2024-01-23 0955 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
74  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2024-01-17 1052 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
75  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 47...
2024-01-17 1051 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
76  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2024-01-17 1050 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
77  obwieszczenie - zawiadomienie
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegają...
2024-01-16 0942 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
78  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2024-01-15 1356 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
79  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie do pobrania w załączniku....
2024-01-15 1103 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
80  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 4 stycznia 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia kwali...
2024-01-11 1242 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zawiadomieie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2024-01-11 1014 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
82  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie do pobrania w załączniku....
2024-01-09 1247 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
83  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Obwieszczenie SKO do pobrania w załączniku....
2024-01-03 1150 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
84  obwieszczenie - zawiadomienie
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwe...
2024-01-03 1148 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
85  obwieszczenie - zawiadomienie
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Skarżysko Kościelne, 2023-12-27...
2024-01-02 0908 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
86  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz czterech bud...
2024-01-02 0859 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zawiadomienie o terminie protokolarnego opisu stanu nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych
załącznik do pobrania...
2023-12-29 1144 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
88  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr...
2023-12-28 1425 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
89  obwieszczenie - zawiadomienie
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegają...
2023-12-28 1217 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
90  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie do pobrania w załączniku....
2023-12-28 0849 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
91  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku gos...
2023-12-28 0847 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
92  obwieszczenie - zawiadomienie
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Skarżysko Kościelne, 2023-12-27...
2023-12-27 0943 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
93  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap II
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla prze...
2023-12-20 0943 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
94  obwieszczenie - zawiadomienie
dla inwestycji:budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 477 przy ulicy Świ�...
2023-12-19 1420 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
95  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na:
budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Skarżysko Kościelne�...
2023-12-18 1023 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
96  INFORMACJA - PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego...
2023-12-07 1504 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
97  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-12-07 0845 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
98  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-12-05 1500 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
99  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Ni...
2023-11-30 0807 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
100  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego do pobrania w załączniku....
2023-11-28 1433 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
101  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działc...
2023-11-28 1315 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
102  obwieszczenie - zawiadomienie
zawiadamia się, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o warunkach zabu...
2023-11-21 0904 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
103  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk...
2023-11-21 0833 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
104  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-11-20 1234 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
105  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk...
2023-11-14 1512 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
106  obwieszczenie o zmianie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwi...
2023-11-13 0915 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
107   Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2023-11-08 1235 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
108  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce...
2023-11-02 1039 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
109  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Skarżysko Kościelne”...
2023-10-31 1307 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
110  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi �...
2023-10-30 0929 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
111  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii ...
2023-10-30 0920 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
112  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu...
2023-10-27 1249 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
113  Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 6 Koła łowieckie Nr 3 Dzik
załącznik do pobrania...
2023-10-24 1315 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
114  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 334...
2023-10-23 1542 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
115  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2023 roku

Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-10-23 1316 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
116  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Skarżysko Kościelne I�...
2023-10-17 1441 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
117  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, 2023-10-16
In.IV.6730.30.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ustawy z...
2023-10-16 1528 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
118  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleniami...
2023-10-16 1216 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
119  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działc...
2023-10-10 1252 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
120  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustalen...
2023-10-09 1204 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
121  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi- Etap II .”


Obwies...
2023-10-06 0942 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego


Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-10-05 0942 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego


Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-10-05 0941 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
124  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz czterech bud...
2023-10-04 1426 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
125  Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 16 Koło Łowieckie Nr 1 Łoś
Załącznik do pobrania
...
2023-10-04 1318 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego


Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-10-03 1432 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
127  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-09-22 0818 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
128  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Taechnologii
obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-09-21 0958 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
129  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-09-21 0928 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
130  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-09-15 1229 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
131  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania...
2023-09-11 1451 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
132  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-09-11 1140 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
133  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-09-06
In.IV.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1...
2023-09-06 0935 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
134  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-08-29 1106 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
135  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2023-08-28 1357 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
136  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-08-23
In.IV.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE...
2023-08-23 0911 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
137  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-08-18 0913 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
138  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-08-16 1058 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
139  obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
treść obwieszczenia w załaczniku...
2023-08-11 0830 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
140  obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Skarżysko Kościelne, 2023-08-04
In.IV.6733.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z d...
2023-08-04 1206 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
141  obwieszczenie dot. wykazu okregów wyborczych w Powiecie Skarżyskim - Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
załącznik do pobrania...
2023-08-03 1132 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
142  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Treść załącznika AB.6740.2.1.2023.DK...
2023-07-28 1420 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
143   Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 3 sierpnia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-07-28 1227 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
144  obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Skarżysko Kościeln...
2023-07-27 1402 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
145  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-07-27 1332 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
146  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego znak AB.6740.2.4.2023.TW z dnia 17.07.2023...
2023-07-21 1251 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
147  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść obwieszczenia podaje się w postaci załącznika...
2023-07-20 1202 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
148  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-07-12 1404 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
149  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-07-11 1438 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
150  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-07-07
In.IV.6733.7.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ustawy z ...
2023-07-07 0945 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
151  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-30 1058 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
152  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-27 1505 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
153  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego
Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-06-23 1225 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
154  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-06-23 1223 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
155  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2023-06-23 1222 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
156  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-06-21 0850 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
157  Obwieszczenie o zawieszeniui postępowania administracyjnego odnośnie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-20 1015 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
158  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika.
 ...
2023-06-15 1026 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
159  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym
Ogłoszenie o konkursie, oświadczenia i kwestionariusz osobowy kandydata podaje się w postaci zał...
2023-06-14 0847 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
160  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-06-12 1525 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
161  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie nr AB.6740.2.1.2023.DK...
2023-06-09 1215 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
162  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.4.4210.446.2023.PL...
2023-06-09 1213 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
163  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
obwieszczenie...
2023-06-07 1349 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
164  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-06-07 1107 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
165  Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO w Kielcach
...
2023-06-07 1106 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
166  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne w dniu 20 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-06 1457 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
167  Informacja o wynikach konsultacji społecznych
Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się w postaci załącznika....
2023-06-05 1050 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
168  Obwieszczenie - nowe okoliczności w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 31.05.2023r.
In.VI.6220.1.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 64, ar...
2023-05-31 1309 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
169  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-05-30
In.IV.6733.7.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w ...
2023-05-30 1341 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
170  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 29.05.2023r.
In.VI.6220.4.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-05-29 1305 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
171  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2022 rok
Raport podaje się w postaci załącznika....
2023-05-24 1207 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
172  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
WA.ZUZ.4.4210.8.2023.MW...
2023-05-23 1130 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
173  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2023-05-18 1126 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
174  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-05-18 0729 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
175  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Skarżysko Kościelne, 2023-05-16

In.IV.6730.12.2023
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


...
2023-05-16 1225 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
176  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-05-10
In.IV.6733.5.2023


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 u...
2023-05-10 1228 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
177  OBWIESZCZENIE Ministara Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji znak: DLI-I.7620.29.2022.KT.8(KO)
obwieszczenie...
2023-05-10 0809 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
178  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 09.05.2023r.
In.VI.6220.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-05-09 1325 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
179  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-05-09
In.IV.6733.6.2023


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 u...
2023-05-09 1254 Czytano:562 razy » Przeczytaj artykuł
180  Konsultacje społeczne SUMP
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko...
2023-04-26 1340 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
181  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Skarżysko Kościelne, 2023-04-25

In.IV.6730.12.2023


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


...
2023-04-25 0950 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
182  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Nr pisma: WA.ZUZ.4.4210.446.2022.PL...
2023-04-24 0923 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
183  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2023-04-24 0912 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
184  Zarządzenie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie konsultacji społecznych - statuty sołectw
ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie...
2023-04-21 1143 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
185  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-04-21 0929 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
186  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-04-21 0928 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
187  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego ...
2023-04-20 1031 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
188  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-04-20 0938 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
189  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-04-17 1013 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
190  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 13.04.2023r.
In.VI.6220.4.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-04-13 1502 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
191  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 13.04.2023r.
In.VI.6220.1.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-04-13 1459 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
192  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-04-07 1117 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
193  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-04-05 1235 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
194  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-04-04 0940 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
195  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-04-04 0933 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
196  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Skarżysko Kościelne, 2023-04-04

In.IV.6730.12.2023

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIENa...
2023-04-04 0928 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
197  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 03.04.2023r.
In.VI.6220.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-04-03 1257 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
198  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-04-03 1010 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
199  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-03-31 1105 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
200  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
Do pobrania w formie załącznika...
2023-03-30 0950 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
201  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ...
2023-03-28 1032 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
202  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Skarżysko Kościelne, 2023-03-28


In.IV.6733.6.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2023-03-28 0859 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
203  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 28.03.2023r.
In.I.6220.1.2019/2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49...
2023-03-28 0840 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
204  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-03-21 1125 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
205  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Skarżysko Kościelne, 2023-03-21


In.IV.6733.5.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2023-03-21 1123 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
206  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 17.03.2023r.
In.VI.6220.3.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-03-17 1400 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
207  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżysko Kościelne, 2023-03-17
In.IV.6733.2.2023


OBWIESZ...
2023-03-17 1100 Czytano:710 razy » Przeczytaj artykuł
208  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Skarżysko Kościelne, 2023-03-15

In.IV.6730.12.2023

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIENa...
2023-03-15 1229 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
209  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2023-03-15 0918 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
210  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2023-03-15 0916 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
211  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 20 marca 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-03-10 1247 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
212  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-03-09 1130 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
213  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego
Ogłoszenie...
2023-03-06 0853 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
214  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-02-28 0840 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
215  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 27.02.2023r.
In.VI.6220.7.2022/2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. ...
2023-02-27 1526 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
216  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 27.02.2023r.
In.VI.6220.7.2022/2023
OBWIESZCZENIE
Działając na pod...
2023-02-27 1524 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
217  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-02-24
In.IV.6733.4.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2023-02-24 1359 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
218  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 20.02.2023r.
In.VI.6220.1.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-02-20 1121 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
219  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Skarżysko Kościelne, 2023-02-14


In.IV.6733.2.2023


OBWIESZCZENIENa podstawie art...
2023-02-14 0912 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
220  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-02-10


In.IV.6733.3.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2023-02-10 1315 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
221  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
Obwieszczenie o wystąpieniu do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne o wydanie opinii dot. przedsięwz...
2023-02-09 1427 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
222  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty skarżyskiego Znak: AB.6740.2.7.2022.KP...
2023-02-07 0935 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
223  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 03.02.2023r.
In.VI.6220.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-02-03 1317 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
224  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Znak: GG-II.680.12.8.2022 z dnia 30.01.2023r....
2023-02-03 1224 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
225  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Znak: GG-II.680.12.6.2022 z dnia 30.01.2023r....
2023-02-03 1222 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
226  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Znak: GG-II.680.12.7.2022 z dnia 30.01.2023r.
...
2023-02-03 1125 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
227  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 01.02.2023r.
In.VI.6220.7.2022/2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 4...
2023-02-01 1003 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
228  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: IR.II.7840.1.48.2022 z dnia 25.01.2023 o wpłynięci...
2023-01-27 1419 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
229  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-01-20 1136 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
230  Obwieszczenie - postanowienie uzupełniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 18.01.2023r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia u...
2023-01-18 1145 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
231  INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Uprzejmie informujemy...
2023-01-18 1143 Czytano:677 razy » Przeczytaj artykuł
232  Informacja o wynikach naboru
Informację o wynikach naboru podaje się w postaci załącznika....
2023-01-12 1420 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
233  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 09.01.2023r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie...
2023-01-09 1035 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
234  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 09.01.2023r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ust...
2023-01-09 1033 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
235  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-01-03 1338 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
236  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN6,3MPa MOP=6,0MPa wraz z infrastrukturą towarzysz...
2022-12-29 1227 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
237  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 19.12.2022r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, ar...
2022-12-19 1348 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
238  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.12.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawi...
2022-12-19 1207 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
239  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.12.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ust...
2022-12-19 1205 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
240  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Budowa drogi krajowej Nr 42
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.12.2022 Znak: SPN.III.7820.1.4.2022 w sprawie wy...
2022-12-16 1045 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
241  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-12-14 1237 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
242  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-12-14 1235 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
243  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 09.12.2022r.
In.VI.6220.7.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2022-12-09 1420 Czytano:1049 razy » Przeczytaj artykuł
244  Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2022-12-07 1217 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
245  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2022r. o zebranym materiale dowodowym ...
2022-12-06 1133 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
246  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 05.12.2022r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art..10 &se...
2022-12-05 1529 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
247  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogow...
2022-11-25 1217 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
248  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji nr 4/2022 lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2022-11-24 1055 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
249  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 24.11.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, ar...
2022-11-24 0939 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
250  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym
Ogłoszenie o konkursie, oświadczenia i kwestionariusz osobowy kandydata podaje się w postaci zał...
2022-11-24 0814 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
251  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.11.2022r., znak: IR.II.7840.1.48.2022, dotycząc...
2022-11-22 0828 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
252  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-11-18 1042 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
253  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2022-11-07

In.IV.6730.44.2022
...
2022-11-07 1447 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
254  Informacja o przystąpieniu Gminy Skarzysko Kościelne do zakupu paliwa stałego
NFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO
Zgodnie z art. 34...
2022-11-04 1202 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
255  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Budowa drogi krajowej Nr 42
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie w...
2022-11-02 1011 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
256  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2022r., znak: IR.II.7840.1.48.2022, dotycząc...
2022-10-27 0812 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
257  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-10-21 1127 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
258  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2...
2022-10-21 0859 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
259  Obwieszczenie Plan polowań 2022/2023 Koło łowieckie ŁOŚ
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 19.10.2022 r.

W sprawie podania do publ...
2022-10-20 0953 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
260  Obwieszczenie w sprawie planu polowań Koła łowieckiego DZIK
Załącznik do pobrania...
2022-10-18 0959 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
261  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 11.10.2022r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 us...
2022-10-11 1254 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
262  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego


Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-10-11 0938 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
263  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 03.10.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2022-10-03 1553 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
264  Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, dnia 30.09.2022
In.I.6730.20.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie a...
2022-09-30 1454 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
265  Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, dnia 21.09.2022
In.I.6730.20.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie a...
2022-09-21 1200 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
266  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.09.2022r.
In.I.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie ...
2022-09-19 1605 Czytano:837 razy » Przeczytaj artykuł
267  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.09.2022r.
In.I.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 usta...
2022-09-19 1603 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
268  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy
Skarżysko Kościelne, 2022-09-13
In.I.6730.32.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.49 i art. 49a ...
2022-09-13 1104 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
269  Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu...
2022-09-09 1511 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
270  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2022-09-08 0852 Czytano:925 razy » Przeczytaj artykuł
271  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 września 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-09-05 1128 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
272  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzjio o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na ' budowie magazynu energii ME Skarzysko-Kamienna I o mocy 20 MW
                &nbs...
2022-08-30 1321 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
273  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie...
2022-08-29 1401 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
274  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 16.08.2022r.
In.I.6220.3.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art...
2022-08-17 0856 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
275  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody dot. zawiadomienia o wpłynięciu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizac...
2022-08-03 1439 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
276  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 28.07.2022r.
In.I.6220.3.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art..10 &sec...
2022-07-28 1226 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
277  Obwieszczenie - wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 28.07.2022r.
In.I.6730.23.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 us...
2022-07-28 1220 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
278  Obwieszczenie - wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 22.07.2022r.
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust...
2022-07-22 1427 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
279  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ...
2022-07-08 1348 Czytano:1080 razy » Przeczytaj artykuł
280  Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, dnia 06.07.2022r.
In.I.6730.8.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie ...
2022-07-06 1527 Czytano:1040 razy » Przeczytaj artykuł
281  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 06.07.2022r.
In.I.6730.23.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust....
2022-07-06 1520 Czytano:1015 razy » Przeczytaj artykuł
282  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 05.07.2022r.
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust...
2022-07-05 1055 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
283  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego ...
2022-07-04 1402 Czytano:969 razy » Przeczytaj artykuł
284  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
Obwieszczenie o wystąpieniu z wnioskiem o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddział...
2022-06-20 1519 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
285  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
2022-06-20 1517 Czytano:1016 razy » Przeczytaj artykuł
286  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-06-15 1227 Czytano:1133 razy » Przeczytaj artykuł
287  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania dowodowego w s...
2022-06-10 1527 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
288  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2022-06-10 1342 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
289  OBWIESZCZENIE - Wystąpienie o uzgodnienie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 10.06.2022r.
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust...
2022-06-10 1338 Czytano:1142 razy » Przeczytaj artykuł
290  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 09.06.2022r.
In.I.6730.23.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust...
2022-06-10 1333 Czytano:1108 razy » Przeczytaj artykuł
291  Obwieszczenie - wniosek o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 06.06.2022r.
In.I.6220.3.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podsta...
2022-06-06 1222 Czytano:1277 razy » Przeczytaj artykuł
292  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2022-06-02 1520 Czytano:1119 razy » Przeczytaj artykuł
293  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Skarżysko Kościelne, dnia 25.05.2022r.
 In.I.6220.3.2022
 OBWIESZCZENIE
 Na podstawie art....
2022-05-25 1431 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
294  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2021 rok
Raport podaje się w postaci załącznika....
2022-05-24 1320 Czytano:1541 razy » Przeczytaj artykuł
295  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-05-23 0900 Czytano:1792 razy » Przeczytaj artykuł
296  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne 2022.05.16
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w zw...
2022-05-16 1320 Czytano:1147 razy » Przeczytaj artykuł
297  Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne 2022.04.29
In.I.6730.61.2021


OBWIE...
2022-05-02 1410 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
298  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o opinie w sprawi...
2022-05-02 1143 Czytano:1075 razy » Przeczytaj artykuł
299  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wyd...
2022-05-02 1135 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
300  Obwieszczenie - wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2022.04.25 In.I.6730.2.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1, art.51...
2022-04-25 1145 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
301  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.04.11 In.I.6220.5.2021
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 85 u...
2022-04-11 1112 Czytano:1305 razy » Przeczytaj artykuł
302  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.04.11In.I.6220.5.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia ...
2022-04-11 1101 Czytano:1501 razy » Przeczytaj artykuł
303  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-04-08 1445 Czytano:1480 razy » Przeczytaj artykuł
304  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-04-05 1455 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
305  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o uzupełnienie r...
2022-04-05 0933 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
306  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2022.03.29
In.I.6730.2.2022
OBWIESZCZENIENa podstawie art.51 ust.1 pkt.2, ar...
2022-03-29 1408 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
307  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2022-03-29 0832 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
308  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2022 r.
Ogłoszenie o sesji podaje się w postaci załącznika....
2022-03-23 0910 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
309  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiąc...
2022-03-14 1304 Czytano:1222 razy » Przeczytaj artykuł
310  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 10.03.2022

In.I.6220.5.2021


OBWIESZ...
2022-03-10 1506 Czytano:1212 razy » Przeczytaj artykuł
311  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
Do pobrania w formie załącznika...
2022-03-10 1141 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
312  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wyd...
2022-03-07 0954 Czytano:991 razy » Przeczytaj artykuł
313  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2022 r.
Ogłoszenie o sesji podaje się w postaci załącznika....
2022-02-21 1306 Czytano:1305 razy » Przeczytaj artykuł
314  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.02.14.

In.I.6220.3.2021...
2022-02-14 1240 Czytano:1427 razy » Przeczytaj artykuł
315  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.02.14.
In.I.6220.3.2021
...
2022-02-14 1236 Czytano:1319 razy » Przeczytaj artykuł
316  OBWIESZCZENIE - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2022-02-09 1330 Czytano:1290 razy » Przeczytaj artykuł
317  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.02.07

In.I.6220.5.2021

OBWIE...
2022-02-07 1137 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
318  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Skarżysko Kościelne 2022.01.28.
In.I.6730.2.2022


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2022-01-28 1311 Czytano:1119 razy » Przeczytaj artykuł
319  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-01-24 0956 Czytano:1111 razy » Przeczytaj artykuł
320  OBWIESZCZENIE - decyzjia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2022-01-20 1108 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
321  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2022-01-11 1228 Czytano:1545 razy » Przeczytaj artykuł
322  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-01-05 1053 Czytano:1128 razy » Przeczytaj artykuł
323  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

...
2022-01-04 1112 Czytano:1142 razy » Przeczytaj artykuł
324  Ogłoszenie o dniu wolnym - 07 stycznia 2022 r. (piątek)
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-28 1120 Czytano:1120 razy » Przeczytaj artykuł
325  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.12.17.
In.I.6220.4.2021...
2021-12-17 0957 Czytano:1327 razy » Przeczytaj artykuł
326  OBWIESZCZENIE - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.12.17.
In.I.6220.4.2021
...
2021-12-17 0952 Czytano:1289 razy » Przeczytaj artykuł
327  OBWIESZCZENIE - Sprostowanie oczywistej omyłki
Skarżysko Kościelne ...
2021-12-16 1409 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
328  OBWIESZCZENIE -przedłużenie terminu załatwienia sprawy

Skarżysko Kościelne 2021.12.15.

In.I.6220.3.2021
...
2021-12-15 1149 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
329  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-15 1026 Czytano:1154 razy » Przeczytaj artykuł
330  Ogłoszenie o dniu wolnym - 24 grudnia 2021 r. (Wigilia)
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-15 0901 Czytano:1065 razy » Przeczytaj artykuł
331  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Michałów
 
 OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
 na sprzedaż nieruchom...
2021-12-06 1509 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
332  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2021-12-02 1352 Czytano:1505 razy » Przeczytaj artykuł
333  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 06 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-02 0837 Czytano:1143 razy » Przeczytaj artykuł
334  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prow...
2021-11-29 1038 Czytano:1195 razy » Przeczytaj artykuł
335  OBWIESZCZENIE - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Załącznik do pobrania....
2021-11-25 1021 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
336  Obwieszczenie - udostępnienie do wglądu projektu strategii i prognozy oddziaływania ooś
Skarżysko Kościelne 2021-11-17
In.III.061.2020
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz...
2021-11-17 1003 Czytano:1102 razy » Przeczytaj artykuł
337  OBWIESZCZENIE - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.11.17.
In.I.6220.5.2021 ...
2021-11-17 0912 Czytano:1242 razy » Przeczytaj artykuł
338  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

...
2021-11-16 1428 Czytano:1244 razy » Przeczytaj artykuł
339  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-11-15 1316 Czytano:1082 razy » Przeczytaj artykuł
340  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2021-11-08 1454 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
341  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.11.08.
In.I.6220.5.2021 ...
2021-11-08 1315 Czytano:1266 razy » Przeczytaj artykuł
342  Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne 2021.10.26.
In.I.6730.38.2021


...
2021-10-26 1118 Czytano:1227 razy » Przeczytaj artykuł
343  Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań 2021/2022
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 25.10.2021 r.

W sprawie podania do publ...
2021-10-25 1230 Czytano:1264 razy » Przeczytaj artykuł
344  Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomosci planu polowań 2021/2022
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 25.10.2021 r.

W sprawie podania do publ...
2021-10-25 1227 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
345  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-10-22 1131 Czytano:1106 razy » Przeczytaj artykuł
346  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2021-10-15 1306 Czytano:1453 razy » Przeczytaj artykuł
347  Protokół w sprawie przejęcia na własność Gminy Wąchock nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę publiczną


Protokół w sprawie przejęcia na własność Gminy Wąchock nieruchomości gruntowych zajętyc...
2021-10-13 1211 Czytano:1292 razy » Przeczytaj artykuł
348  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-10-07 1312 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
349  OBWIESZCZENIE- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2021-10-05 0953 Czytano:1180 razy » Przeczytaj artykuł
350  Obwieszczenie - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.09.30.
In.I.6220.3.2021

...
2021-09-30 1354 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
351  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.09.27.
In.I.6220.4.2021 ...
2021-09-27 1547 Czytano:1233 razy » Przeczytaj artykuł
352  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.09.17.
In.I.6220.4.2021...
2021-09-17 0935 Czytano:1888 razy » Przeczytaj artykuł
353  OBWIESZCZENIE -wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.09.17.
In.I.6730.42.2021OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53...
2021-09-17 0931 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
354  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 20 września 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-09-13 1118 Czytano:1389 razy » Przeczytaj artykuł
355  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży...
2021-09-10 1431 Czytano:1401 razy » Przeczytaj artykuł
356  Obwieszczenie - zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.09.10.
In.I.6730.36.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2...
2021-09-10 1422 Czytano:1607 razy » Przeczytaj artykuł
357  Obwieszczenie o wyłożeniu projektu strategii do wglądu
Skarżysko Kościelne 2021-09-09

In.III.061.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10f. ust. ...
2021-09-09 1331 Czytano:1875 razy » Przeczytaj artykuł
358  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2021-09-08 1355 Czytano:1341 razy » Przeczytaj artykuł
359  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.09.06.
In.I.6730.34.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1, art...
2021-09-06 1538 Czytano:1731 razy » Przeczytaj artykuł
360  OBWIESZCZENIE - „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.
Załącznik do pobrania....
2021-08-26 0854 Czytano:1478 razy » Przeczytaj artykuł
361  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzję o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne 2021.08.25.
In.I.6730.30.2021


...
2021-08-25 1021 Czytano:1752 razy » Przeczytaj artykuł
362  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 23 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-08-18 1153 Czytano:1318 razy » Przeczytaj artykuł
363  Obwieszczenie - uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.08.13.
In.I.6730.36.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt...
2021-08-13 1417 Czytano:1221 razy » Przeczytaj artykuł
364  Obwieszczenie - zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.08.13.
In.I.6730.34.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2...
2021-08-13 1407 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
365  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.08.04.
In.I.6730.36.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w z...
2021-08-04 1508 Czytano:1312 razy » Przeczytaj artykuł
366  Obwieszczenie zawiadomienia Dyrektora Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie zawiadomienia Dyrektora Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski...
2021-07-28 1322 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
367  Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Pa�...
2021-07-21 1459 Czytano:1340 razy » Przeczytaj artykuł
368  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.07.16.

In.I.6220.3.2021 ...
2021-07-16 0848 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
369  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg

...
2021-07-16 0842 Czytano:1297 razy » Przeczytaj artykuł
370  OBWIESZCZENIE - wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.07.12.
In.I.6220.3.2021...
2021-07-12 1322 Czytano:1390 razy » Przeczytaj artykuł
371  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 lipca 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-07-08 0917 Czytano:1329 razy » Przeczytaj artykuł
372  Zawiadomienie o wszczęciu - wodociąg
Skarżysko Kościelne 2021.07.07.
In.I.6730.34.2021OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2021-07-07 1311 Czytano:1379 razy » Przeczytaj artykuł
373  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...
2021-07-06 1221 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
374  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2021-07-06 1001 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
375  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia p...
2021-06-21 1524 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
376  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.06.21.
In.I.6220.2.2021
...
2021-06-21 1410 Czytano:1346 razy » Przeczytaj artykuł
377  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.06.21.
In.I.6220.2.2021...
2021-06-21 1359 Czytano:1318 razy » Przeczytaj artykuł
378  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie wojewody Świętokrzyskiego...
2021-06-10 1444 Czytano:1553 razy » Przeczytaj artykuł
379  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-06-10 0957 Czytano:1341 razy » Przeczytaj artykuł
380  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów

...
2021-05-26 0947 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
381  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2020 rok
Raport o stanie Gminy podaje się w postaci załącznika....
2021-05-20 0911 Czytano:1700 razy » Przeczytaj artykuł
382  Decyzja Starosty Skarżyskiego
Decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 30.04.2021 r. odmawiająca uznania za mienie gromadzkie (gmin...
2021-05-10 1112 Czytano:1493 razy » Przeczytaj artykuł
383  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 17 maja 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-05-10 1057 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
384  OBWIESZCZENIE ! - dot. DK 42
Załącznik do pobrania....
2021-05-05 0950 Czytano:1509 razy » Przeczytaj artykuł
385  OBWIESZCZENIE - dot DK 42
Załącznik do pobrania....
2021-05-05 0948 Czytano:1552 razy » Przeczytaj artykuł
386  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-05-05 0941 Czytano:1722 razy » Przeczytaj artykuł
387  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.04.27.
In.I.6220.1.2021
...
2021-04-27 1240 Czytano:1739 razy » Przeczytaj artykuł
388  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.04.27.
In.I.6220.1.2021...
2021-04-27 1232 Czytano:1802 razy » Przeczytaj artykuł
389  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2021-04-22 0841 Czytano:1468 razy » Przeczytaj artykuł
390  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-04-20 1020 Czytano:1409 razy » Przeczytaj artykuł
391  Obwieszczenie - decyzja lokalizacyjna
Skarżysko Kościelne 2021.04.16.

In.I.6730.8.2021

OBWIESZCZENIE


Na podstawi...
2021-04-16 1238 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
392  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-04-14 0939 Czytano:1461 razy » Przeczytaj artykuł
393  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-04-12 1035 Czytano:1424 razy » Przeczytaj artykuł
394  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów


...
2021-04-08 0800 Czytano:1480 razy » Przeczytaj artykuł
395  OBWIESZCZENIE - Wniosek o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Skarżysko Kościelne 2021.03.30.

In.I.6220.2.2021

...
2021-03-30 1120 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
396  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów

...
2021-03-30 0940 Czytano:1379 razy » Przeczytaj artykuł
397  Obwieszczenie - wszczęcie postepowania o wydanie decyzji środowiskowej
Skarżysko Kościelne 2021.03.26.
In.I.6220.2.2021


OBWI...
2021-03-26 1449 Czytano:1516 razy » Przeczytaj artykuł
398  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów


...
2021-03-25 0918 Czytano:1512 razy » Przeczytaj artykuł
399  OBWIESZCZENIE


...
2021-03-22 1309 Czytano:1508 razy » Przeczytaj artykuł
400  OBWIESZCZENIE

...
2021-03-22 1307 Czytano:1957 razy » Przeczytaj artykuł
401  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-03-22 1002 Czytano:1495 razy » Przeczytaj artykuł
402  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2021-03-19 1030 Czytano:1605 razy » Przeczytaj artykuł
403  Obwieszczenie o zmianoe decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy m. Wąchock
Załącznik do pobrania...
2021-03-16 1039 Czytano:1498 razy » Przeczytaj artykuł
404  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-03-15 1027 Czytano:1526 razy » Przeczytaj artykuł
405  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2021-03-11 1011 Czytano:1654 razy » Przeczytaj artykuł
406  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.03.05.
In.I.6730.12.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2021-03-05 0935 Czytano:1579 razy » Przeczytaj artykuł
407  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-03-01 1538 Czytano:1645 razy » Przeczytaj artykuł
408  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-02-24 1215 Czytano:1592 razy » Przeczytaj artykuł
409  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-02-24 1213 Czytano:1579 razy » Przeczytaj artykuł
410  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2021-02-19 1104 Czytano:1485 razy » Przeczytaj artykuł
411  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.18.
In.I.6730.10.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2021-02-18 1342 Czytano:1557 razy » Przeczytaj artykuł
412  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.16.
In.I.6730.8.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2021-02-16 1450 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
413  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.15.
In.I.6730.6.2021OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2021-02-15 1123 Czytano:1676 razy » Przeczytaj artykuł
414  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.15.
In.I.6730.7.2021
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5...
2021-02-15 1115 Czytano:1532 razy » Przeczytaj artykuł
415  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2021-02-15 0841 Czytano:1542 razy » Przeczytaj artykuł
416  Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Ogłoszenie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach...
2021-02-03 0844 Czytano:1615 razy » Przeczytaj artykuł
417  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 08 lutego 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-02-01 1507 Czytano:1562 razy » Przeczytaj artykuł
418  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Skarżysko Kościelne 2021.02.01.

In.I.6220.1.2021

...
2021-02-01 1414 Czytano:1509 razy » Przeczytaj artykuł
419  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zebranie dowodów i materiałów w sprawie wydania


...
2021-01-26 1430 Czytano:1685 razy » Przeczytaj artykuł
420  Wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.01.25.
In.I.6220.1.2021...
2021-01-25 1421 Czytano:1749 razy » Przeczytaj artykuł
421  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego dotyczące możliwości przyłączenia się do prowadzonego prz...
2021-01-07 0749 Czytano:1655 razy » Przeczytaj artykuł
422  Decyzja Starosty Skarżyskiego
Decyzja Starosty Skarżyskiego...
2021-01-05 1457 Czytano:1652 razy » Przeczytaj artykuł
423  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - uzgodnienia

...
2020-12-31 1049 Czytano:1665 razy » Przeczytaj artykuł
424  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2020.12.23.
In.I.6730.42.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2020-12-23 0859 Czytano:1870 razy » Przeczytaj artykuł
425  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-12-16 1059 Czytano:1589 razy » Przeczytaj artykuł
426  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-12-15 0837 Czytano:1598 razy » Przeczytaj artykuł
427  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-11-25 1151 Czytano:1597 razy » Przeczytaj artykuł
428  Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Radomiu
załącznik do pobrania...
2020-11-18 0902 Czytano:1761 razy » Przeczytaj artykuł
429  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-11-18 0742 Czytano:1736 razy » Przeczytaj artykuł
430  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 06 listopada 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-11-02 1333 Czytano:1660 razy » Przeczytaj artykuł
431  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-10-28 0749 Czytano:1721 razy » Przeczytaj artykuł
432  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-10-28 0747 Czytano:1701 razy » Przeczytaj artykuł
433  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 21 września 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-09-14 1037 Czytano:1683 razy » Przeczytaj artykuł
434  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-09-14 0853 Czytano:1662 razy » Przeczytaj artykuł
435  Obwieszczenie pozwolenie wodnoprawne - rów odwadniający Majków
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie w sprawie pozwolenia wodnoprawneg...
2020-09-09 0754 Czytano:1758 razy » Przeczytaj artykuł
436  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-08-13 1502 Czytano:1947 razy » Przeczytaj artykuł
437  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...
2020-07-21 0848 Czytano:2352 razy » Przeczytaj artykuł
438  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-07-20 1247 Czytano:2124 razy » Przeczytaj artykuł
439  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...
2020-07-06 1423 Czytano:1947 razy » Przeczytaj artykuł
440  Ogłoszenie o pierszym przetaru ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 460/1 w miejscowości Majków...
2020-07-01 0831 Czytano:2099 razy » Przeczytaj artykuł
441  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-06-17 1015 Czytano:1856 razy » Przeczytaj artykuł
442  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-06-17 0957 Czytano:1857 razy » Przeczytaj artykuł
443  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-06-15 1212 Czytano:1710 razy » Przeczytaj artykuł
444  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 2001 w Skarżysku Kościelnym...
2020-06-01 1441 Czytano:2162 razy » Przeczytaj artykuł
445  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 3859/3 w Skarżysku Kościeln...
2020-06-01 1431 Czytano:1900 razy » Przeczytaj artykuł
446  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2019 rok
Raport podaje się w postaci załącznika....
2020-05-28 0932 Czytano:1979 razy » Przeczytaj artykuł
447  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 maja 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-05-21 1217 Czytano:2237 razy » Przeczytaj artykuł
448  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-11 1058 Czytano:1911 razy » Przeczytaj artykuł
449  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-07 1505 Czytano:1949 razy » Przeczytaj artykuł
450  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-05 0913 Czytano:1817 razy » Przeczytaj artykuł
451  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-05 0911 Czytano:1825 razy » Przeczytaj artykuł
452  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...
2020-04-30 1323 Czytano:2052 razy » Przeczytaj artykuł
453  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-04-24 1105 Czytano:1811 razy » Przeczytaj artykuł
454  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...
2020-04-20 1524 Czytano:1898 razy » Przeczytaj artykuł
455  KOMUNIKAT dotyczący planów miejscowych i obszarów rewitalizacji
KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że gmina Skarżysko Kościelne nie posia...
2020-04-16 1456 Czytano:2206 razy » Przeczytaj artykuł
456  Obwieszczenie - Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2020.04.14

In.I.6730.5.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie a...
2020-04-14 1009 Czytano:2047 razy » Przeczytaj artykuł
457  OBWIESZCZENIE - Decyzja o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Skarżysko Kościelne 2020.03.27.
In.I.6220.1.2019

...
2020-03-27 0850 Czytano:2199 razy » Przeczytaj artykuł
458  Odwołanie przetargów na zbycie nieruchomości
Odwołanie przetargów na zbycie nieruchomości...
2020-03-26 1040 Czytano:2093 razy » Przeczytaj artykuł
459  Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 do pobrania w formie z...
2020-03-23 0937 Czytano:1967 razy » Przeczytaj artykuł
460  OBWIESZCZENIE - Zebranie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2020-03-18 0754 Czytano:1912 razy » Przeczytaj artykuł
461  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Skarżysko Kościelne 2020.03.05

In.I.6220.1.2019

OBWIESZCZENI...
2020-03-05 1118 Czytano:2223 razy » Przeczytaj artykuł
462  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2020-02-21 1312 Czytano:2008 razy » Przeczytaj artykuł
463  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 21 lutego 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-02-19 0955 Czytano:1955 razy » Przeczytaj artykuł
464  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym...
2020-02-18 1223 Czytano:2287 razy » Przeczytaj artykuł
465  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ...
2020-02-18 1221 Czytano:2096 razy » Przeczytaj artykuł
466  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy...
2020-02-13 1338 Czytano:2102 razy » Przeczytaj artykuł
467  OBWISZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2020.02.12.
In.I.6730.5.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2020-02-12 1242 Czytano:2069 razy » Przeczytaj artykuł
468  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2020-02-04 0817 Czytano:1982 razy » Przeczytaj artykuł
469  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-01-21 1032 Czytano:1838 razy » Przeczytaj artykuł
470  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2020.01.14.

In.I.6220.1.2019
...
2020-01-14 1108 Czytano:2132 razy » Przeczytaj artykuł
471  OBWIESZCZENIE zebranie materiałów rów odwadniający Majków

...
2020-01-09 1017 Czytano:2043 razy » Przeczytaj artykuł
472  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2020.01.03.
In.I.6220.1.2019

...
2020-01-03 1501 Czytano:2388 razy » Przeczytaj artykuł
473  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-12-31 0935 Czytano:2027 razy » Przeczytaj artykuł
474  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-12-16 1055 Czytano:1981 razy » Przeczytaj artykuł
475  Obwieszczenie dot. zawiadomienia o możliwości zapoznania się z dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Skarzyskie PLH260011
załącznik do pobrania...
2019-12-16 0933 Czytano:2143 razy » Przeczytaj artykuł
476  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2019-12-12 0847 Czytano:2241 razy » Przeczytaj artykuł
477  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-12-06 0923 Czytano:2133 razy » Przeczytaj artykuł
478  Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2019-12-04 0945 Czytano:2102 razy » Przeczytaj artykuł
479  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2019.12.04.
In.I.6730.48.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-12-04 0942 Czytano:2118 razy » Przeczytaj artykuł
480  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
w załączeniu...
2019-12-02 1101 Czytano:2262 razy » Przeczytaj artykuł
481  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w załączeniu...
2019-12-02 1058 Czytano:2234 razy » Przeczytaj artykuł
482  OBWIESZCZENIE - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2019-11-15 1052 Czytano:2184 razy » Przeczytaj artykuł
483  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o planowanej sesji Rady Gminy podaje się w postaci załącznika....
2019-11-12 1003 Czytano:2171 razy » Przeczytaj artykuł
484  OBWIESZCZENIE - umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2019.11.05.
In.I.6730.44.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-11-05 1501 Czytano:2043 razy » Przeczytaj artykuł
485  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2019.10.30.
In.I.6730.41.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2019-10-30 1506 Czytano:2089 razy » Przeczytaj artykuł
486  Obwieszczenie - uproszczony plan urządzania lasu
załącznik do pobrania...
2019-10-28 1237 Czytano:1990 razy » Przeczytaj artykuł
487  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania

Skarżysko Kościelne 2019.10.24.
In.I.6730.44.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-10-24 1419 Czytano:2114 razy » Przeczytaj artykuł
488  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-10-22 0838 Czytano:2165 razy » Przeczytaj artykuł
489  OBWIESZCZENIE PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA...
2019-10-22 0741 Czytano:2150 razy » Przeczytaj artykuł
490  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2019-10-17 0731 Czytano:2110 razy » Przeczytaj artykuł
491  Protokół nr 1/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirów nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę wewnętrzną
Protokół nr 1/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirów nieruchomości gruntowej zaję...
2019-10-07 1449 Czytano:2150 razy » Przeczytaj artykuł
492  Protokół nr 9/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 9/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-10-07 1445 Czytano:2038 razy » Przeczytaj artykuł
493  Protokół nr 8/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 8/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-10-07 1403 Czytano:2200 razy » Przeczytaj artykuł
494  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-09-24 0914 Czytano:2211 razy » Przeczytaj artykuł
495  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-09-24 0909 Czytano:2136 razy » Przeczytaj artykuł
496  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-09-24 0907 Czytano:2128 razy » Przeczytaj artykuł
497  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-09-17 1245 Czytano:2423 razy » Przeczytaj artykuł
498  OBWIESZCZENIE - wydanIe decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-09-02 1310 Czytano:1585 razy » Przeczytaj artykuł
499  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2019-08-29 1452 Czytano:2258 razy » Przeczytaj artykuł
500  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2019-08-29 1450 Czytano:1816 razy » Przeczytaj artykuł
501  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-08-08 1410 Czytano:2059 razy » Przeczytaj artykuł
502  OBWIESZCZENIE - zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2019-08-08 0831 Czytano:2248 razy » Przeczytaj artykuł
503  OBWIESZCZENIE- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-07-30 0817 Czytano:1842 razy » Przeczytaj artykuł
504  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-07-24 1141 Czytano:1989 razy » Przeczytaj artykuł
505  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-07-17 1124 Czytano:2370 razy » Przeczytaj artykuł
506  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2019-07-11 0918 Czytano:2267 razy » Przeczytaj artykuł
507  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-07-09 1332 Czytano:2184 razy » Przeczytaj artykuł
508  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2019-07-05 0810 Czytano:1735 razy » Przeczytaj artykuł
509  Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2019.07.03.
In.I.6730.31.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-07-03 1355 Czytano:1844 razy » Przeczytaj artykuł
510  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonych do dzierżawy w 2019 r.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczo...
2019-07-01 0951 Czytano:2058 razy » Przeczytaj artykuł
511  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2019-07-01 0942 Czytano:1521 razy » Przeczytaj artykuł
512  OBWIESZCZENIE

...
2019-06-28 1228 Czytano:2159 razy » Przeczytaj artykuł
513  Protokół nr 7/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 7/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-06-21 1053 Czytano:2133 razy » Przeczytaj artykuł
514  Protokół nr 6/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 6/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-06-21 1051 Czytano:2247 razy » Przeczytaj artykuł
515  Obwieszczenie

...
2019-06-07 1226 Czytano:2038 razy » Przeczytaj artykuł
516  OBWIESZCZENIE uzgodnienia

...
2019-06-04 1317 Czytano:1799 razy » Przeczytaj artykuł
517  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2019.05.30.
In.I.6730.26.2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2019-05-30 0844 Czytano:2150 razy » Przeczytaj artykuł
518  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 czerwca 2019 r.
Treść ogłoszenia podaje się w postaci załącznika....
2019-05-29 1503 Czytano:1658 razy » Przeczytaj artykuł
519  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2018 rok.
Raport o stanie Gminy podaje się w postaci załącznika....
2019-05-29 1327 Czytano:2205 razy » Przeczytaj artykuł
520  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2019.05.23.
In.I.6730.23.2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2019-05-23 0819 Czytano:2012 razy » Przeczytaj artykuł
521  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-05-08 0904 Czytano:1768 razy » Przeczytaj artykuł
522  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-05-08 0855 Czytano:2175 razy » Przeczytaj artykuł
523  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-04-24 1308 Czytano:1931 razy » Przeczytaj artykuł
524  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2019-04-15 1105 Czytano:2485 razy » Przeczytaj artykuł
525  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-03-21 1028 Czytano:1431 razy » Przeczytaj artykuł
526  Informacja o jakości wody
Informacja MPWIK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ...
2019-03-15 0851 Czytano:1971 razy » Przeczytaj artykuł
527  OBWIESZCZENIE Starosty Skarżyskiego
OBWIESZCZENIE Starosty Skarżyskiego dotyczące ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów poło�...
2019-03-04 1505 Czytano:1902 razy » Przeczytaj artykuł
528  OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w o...
2019-03-04 1453 Czytano:2137 razy » Przeczytaj artykuł
529  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2019-03-04 0857 Czytano:1933 razy » Przeczytaj artykuł
530  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2019.02.13.
In.I.6220.1.2018...
2019-02-13 1220 Czytano:2301 razy » Przeczytaj artykuł
531  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-02-05 1351 Czytano:1911 razy » Przeczytaj artykuł
532  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-01-18 0946 Czytano:1812 razy » Przeczytaj artykuł
533  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne ...
2019-01-15 1202 Czytano:2230 razy » Przeczytaj artykuł
534  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej sta...
2019-01-14 0851 Czytano:1997 razy » Przeczytaj artykuł
535  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
załącznik do pobrania...
2019-01-11 1322 Czytano:2383 razy » Przeczytaj artykuł
536  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2019 r.
Treść podaje się w załączeniu....
2019-01-07 1524 Czytano:2058 razy » Przeczytaj artykuł
537  OBWIESZCZENIE


...
2018-12-21 0825 Czytano:2073 razy » Przeczytaj artykuł
538  Obwieszczenie
Treść obwieszczenia podaje się w załączniku...
2018-12-19 1311 Czytano:2393 razy » Przeczytaj artykuł
539  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r.
Treść ogłoszenia podaje się w załączniku....
2018-12-14 1444 Czytano:2476 razy » Przeczytaj artykuł
540  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - decyzje dot. nabycia praw do gruntów
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. wydania decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa...
2018-12-12 1310 Czytano:1910 razy » Przeczytaj artykuł
541  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - zamiar nabycia z mocy prawa nieruchomości
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o zamiarze nabycia przez Skarb Państwa...
2018-12-12 1300 Czytano:1979 razy » Przeczytaj artykuł
542  OBWIESZCZENIE

...
2018-11-26 1018 Czytano:2191 razy » Przeczytaj artykuł
543  OGŁOSZENIE
Załącznik do pobrania....
2018-11-22 1019 Czytano:2136 razy » Przeczytaj artykuł
544  OGŁOSZENIE
Załącznik do pobrania....
2018-11-22 1016 Czytano:1979 razy » Przeczytaj artykuł
545  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
Ogłoszenie o I Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne kadencji 2018 - 2023....
2018-11-16 1338 Czytano:1932 razy » Przeczytaj artykuł
546  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2018.11.14.
In.I.6730.33.2018


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2018-11-14 1358 Czytano:1642 razy » Przeczytaj artykuł
547  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2018-10-23 1310 Czytano:2064 razy » Przeczytaj artykuł
548  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ...
2018-10-15 0842 Czytano:2302 razy » Przeczytaj artykuł
549  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2018-10-01 0852 Czytano:2384 razy » Przeczytaj artykuł
550   Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2018 r.
Treść ogłoszenia podaje się w postaci załącznika....
2018-09-21 1235 Czytano:2223 razy » Przeczytaj artykuł
551  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Budowy sieci elektroenergetycznej podziemnej
Skarżysko Kościelne 2018.09.05.
In.I.6730.22.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art...
2018-09-06 1252 Czytano:1799 razy » Przeczytaj artykuł
552  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 06 września 2018 r.
Treść ogłoszenia zamieszcza się w postaci załącznika....
2018-08-29 1452 Czytano:2400 razy » Przeczytaj artykuł
553  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2018-08-27 0904 Czytano:2065 razy » Przeczytaj artykuł
554  Obwieszczenie-inwestycja celu publicznego PKP
...
2018-08-14 1335 Czytano:2135 razy » Przeczytaj artykuł
555  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 08 sierpnia 2018 r.
Treść ogłoszenia podaje się w załączniku....
2018-08-03 1326 Czytano:2052 razy » Przeczytaj artykuł
556  Informacja Starosty Skarżyskiego
Informacja do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji....
2018-08-01 1441 Czytano:1952 razy » Przeczytaj artykuł
557  Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
INFORMACJA
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne


o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomo�...
2018-07-23 0801 Czytano:2817 razy » Przeczytaj artykuł
558  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 20...
2018-07-20 0919 Czytano:2386 razy » Przeczytaj artykuł
559  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2018-07-16 1506 Czytano:1968 razy » Przeczytaj artykuł
560  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - Budowa sieci elektroenergetycznej podziemnej SN
Skarżysko Kościelne 2018.07.06.
In.I.6730.22.2018


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2018-07-06 1051 Czytano:2319 razy » Przeczytaj artykuł
561  ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Zarządzenie nr 53/2018 do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 0839 Czytano:2257 razy » Przeczytaj artykuł
562  Obwieszczenie

...
2018-06-26 1258 Czytano:1843 razy » Przeczytaj artykuł
563  KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika....
2018-06-14 1325 Czytano:2205 razy » Przeczytaj artykuł
564  OBWIESZCZENIE

...
2018-05-30 0849 Czytano:1862 razy » Przeczytaj artykuł
565  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2018.05.22.
In.I.6730.18.2018OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5...
2018-05-22 1258 Czytano:2353 razy » Przeczytaj artykuł
566  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 07 marca 2018 r.
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika...
2018-02-28 1228 Czytano:2075 razy » Przeczytaj artykuł
567  Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
Skarżysko Kościelne 2018.02.22.

In.I.6730.51.2017


OBWIESZCZENIE


Na podst...
2018-02-22 0831 Czytano:1696 razy » Przeczytaj artykuł
568  Obwieszczenie o zebraniu dowodów ul. Wąska budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej
...
2018-01-31 0815 Czytano:2292 razy » Przeczytaj artykuł
569  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
...
2018-01-16 0934 Czytano:2654 razy » Przeczytaj artykuł
570  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2018.01.09.
In.I.6730.47.2017OBWIESZCZENIE


Na podstaw...
2018-01-09 1209 Czytano:2482 razy » Przeczytaj artykuł
571  Obwieszczenie - uzgodnienia Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN, przy ulicy Wąskiej
Skarżysko Kościelne 2018.01.03.
In.I.6730.51.2017 OBWIESZ...
2018-01-03 1422 Czytano:2049 razy » Przeczytaj artykuł
572  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej ul. Wąska
Skarżysko Kościelne 2017.12.22.
In.I.6730.51.2017 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w ...
2017-12-22 1107 Czytano:2660 razy » Przeczytaj artykuł
573  Obwieszczenie - wydanie decyzji budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki
Skarżysko Kościelne 2017.12.12.

In.I.6730.42.2017


OBWIESZCZENIE


Na podstawie...
2017-12-12 1311 Czytano:2158 razy » Przeczytaj artykuł
574  Obwieszczenie - zebranie dowodów przedszkole samorządowe
...
2017-12-11 1245 Czytano:1949 razy » Przeczytaj artykuł
575  Obwieszczenie Wojewody - wnioski PKP SA
Obwieszczenie do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji.
...
2017-11-27 0851 Czytano:2508 razy » Przeczytaj artykuł
576  OBWIESZCZENIE

...
2017-11-21 1432 Czytano:2894 razy » Przeczytaj artykuł
577  Obwieszczenie o zebraniu dowodów oświetlenie ul. Olszynki

...
2017-11-15 1402 Czytano:2297 razy » Przeczytaj artykuł
578  Projekt zagospodarowania terenu ul. Pleśniówka
Do pobrania w formie załącznika...
2017-11-10 1332 Czytano:2768 razy » Przeczytaj artykuł
579  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2017.11.09.
In.I.6730.47.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2017-11-09 1346 Czytano:2193 razy » Przeczytaj artykuł
580  Obwieszczenie uzgodnienia Budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki

...
2017-10-23 1555 Czytano:2495 razy » Przeczytaj artykuł
581  Obwieszczenie - Budowa oświetlenia przy ulicy Olszynki w Skarżysku Kościelnym
Skarżysko Kościelne 2017.10.13. In.I.6730.42.2017
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w...
2017-10-13 1109 Czytano:2407 razy » Przeczytaj artykuł
582  OBWIESZCZENIE
...
2017-09-11 1301 Czytano:2786 razy » Przeczytaj artykuł
583  OBWIESZCZENIE
...
2017-09-11 1301 Czytano:2018 razy » Przeczytaj artykuł
584  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania....
2017-08-16 1345 Czytano:2845 razy » Przeczytaj artykuł
585  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania....
2017-08-14 1241 Czytano:2159 razy » Przeczytaj artykuł
586  Obwieszczenie Wojewody
Obwieszczenie do pobrania w formie załącznika do niniejszej wiadomości...
2017-07-24 1016 Czytano:2860 razy » Przeczytaj artykuł
587  OBWIESZCZENIE - umorzenie postępowania
Załącznik do pobrania....
2017-07-17 0821 Czytano:2518 razy » Przeczytaj artykuł
588  OGŁOSZENIE

Załącznik do pobrania....
2017-07-03 1218 Czytano:2997 razy » Przeczytaj artykuł
589  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 20...
2017-06-20 1450 Czytano:2853 razy » Przeczytaj artykuł
590  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 20...
2017-06-20 1445 Czytano:2388 razy » Przeczytaj artykuł
591  Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej
Skarżysko Kościelne 2017.06.16.
In.I.6220.3.2017


OBWIE...
2017-06-16 1434 Czytano:2438 razy » Przeczytaj artykuł
592  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra
Skarżysko Kościelne 2017.06.16.
In.I.6220.3.2017


OBWIE...
2017-06-16 1432 Czytano:1921 razy » Przeczytaj artykuł
593  OGŁOSZENIE - Odnawialne Źródła Energii
OGŁOSZENIE - Podpisywanie umów na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie montażu instalacj...
2017-06-09 0942 Czytano:2542 razy » Przeczytaj artykuł
594  OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do wglądu projektu opracowania pt. „Program ochrony środowiska Gminy Skarżysko Kościelne”
Załącznik do pobrania....
2017-06-01 0933 Czytano:2040 razy » Przeczytaj artykuł
595  Obwieszczenie - zebranie dowodów - Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka drogi gminnej przy ulicy Świętej Anny
Skarżysko Kościelne 2017.05.29.
In.I.6730.14.2017

...
2017-05-29 1010 Czytano:2230 razy » Przeczytaj artykuł
596  Obwieszczenie o zebraniu dowodów budowa linii NN ul. Polna
...
2017-05-29 1007 Czytano:2261 razy » Przeczytaj artykuł
597  OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP SA praw nieruchomości
Obwieszczenie do pobrania w formie załącznika...
2017-05-24 0940 Czytano:2325 razy » Przeczytaj artykuł
598  OBWIESZCZENIE - postanowienie i zebranie dowodów
Skarżysko Kościelne 2017.05.22

In.I.6220.3.2017


OBWIESZCZE...
2017-05-22 1553 Czytano:2018 razy » Przeczytaj artykuł
599  Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Treść informacji do pobrania w formie załącznika...
2017-05-19 0822 Czytano:2451 razy » Przeczytaj artykuł
600  OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o ś...
2017-05-17 1312 Czytano:2312 razy » Przeczytaj artykuł
601  Obwieszczenie - Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42
OBWIESZCZENIE (do pobrania w formie załącznika)
w sprawie

zawiadomienia o przystąpieniu do po...
2017-05-17 1027 Czytano:2821 razy » Przeczytaj artykuł
602  Obwieszczenie - zmiana decyzji lokalizacyjnej ul. Słoneczna
Skarżysko Kościelne 2017.05.04.
In.I.6730.23.2014

OBWIESZCZENIE

Na pods...
2017-05-04 1449 Czytano:2669 razy » Przeczytaj artykuł
603  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
W 2016 ROKU /d...
2017-05-02 1413 Czytano:2313 razy » Przeczytaj artykuł
604  OBWIESZCZENIE o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji
Skarżysko Kościelne 2017.04.28
In.I.6730.14.2017
...
2017-04-28 1348 Czytano:2395 razy » Przeczytaj artykuł
605  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2017.04.19.
In.I.6730.14.2017OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5...
2017-04-19 1429 Czytano:2497 razy » Przeczytaj artykuł
606  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2017.04.19.
In.I.6730.15.2017OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2017-04-19 1424 Czytano:2167 razy » Przeczytaj artykuł
607  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2017.04.11

In.I.6730.23.2014


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2017-04-11 1241 Czytano:2664 razy » Przeczytaj artykuł
608  Informacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji skan pisma p.o. Prezesa Krajowego Zarząd...
2017-03-23 0905 Czytano:1928 razy » Przeczytaj artykuł
609  NABÓR na wolne stanowisko urzednicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - księgowa
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
ogłasza nabór na stanowi...
2017-03-10 0837 Czytano:2955 razy » Przeczytaj artykuł
610  NABÓR na wolne stanowisko urzednicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - główna księgowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
ogłasza nabór na stano...
2017-03-10 0835 Czytano:2507 razy » Przeczytaj artykuł
611  Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej budowy kanalizacji w ul. Młyńskiej
Do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji...
2017-03-07 0726 Czytano:2281 razy » Przeczytaj artykuł
612  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2017.02.28.
In.I.6730.31.2016


OBWIESZCZENIE


Na podstawie...
2017-02-28 1013 Czytano:2772 razy » Przeczytaj artykuł
613  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3 pkt.1, art...
2017-02-14 1255 Czytano:2593 razy » Przeczytaj artykuł
614  OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania...
2017-02-13 1309 Czytano:2281 razy » Przeczytaj artykuł
615  Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w m. Parszów gm. Wąchock i Majków gm. Skarżysko Kościelne
Załącznik do pobrania...
2017-02-08 1507 Czytano:2675 razy » Przeczytaj artykuł
616  Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie - Budowa linii napowietrznej średniego napięcia

...
2017-02-06 1223 Czytano:2525 razy » Przeczytaj artykuł
617  Obwieszczenie - uzgodnienie projektu decyzji budowa linii energetycznej napowietrznej
Skarżysko Kościelne 2017.01.11.
In.I.6730.31.2016
...
2017-01-11 1504 Czytano:2700 razy » Przeczytaj artykuł
618  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
...
2017-01-02 1230 Czytano:2994 razy » Przeczytaj artykuł
619  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania d.l.i.c.p. Budowa linii napowietrznej średniego napięcia
Skarżysko Kościelne 2016.12.30.
In.I.6730.31.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2016-12-30 1314 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
620  Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ul. Spacerowa
Treść obwieszczenia do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji...
2016-12-14 0902 Czytano:2434 razy » Przeczytaj artykuł
621  OBWIESZCZENIE
...
2016-11-08 0913 Czytano:2885 razy » Przeczytaj artykuł
622  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
Skarżysko Kościelne 2016.11...
2016-11-04 0830 Czytano:2603 razy » Przeczytaj artykuł
623  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2016-10-26 0930 Czytano:2544 razy » Przeczytaj artykuł
624  Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Budowa ulicy Dworskiej w Skarżysku Kościelnym
Skarżysko Kościelne 2016.10.10.
In.I.6730.23.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art....
2016-10-10 1102 Czytano:3039 razy » Przeczytaj artykuł
625  Obwieszczenie - ul. Dworska zebranie materiałów
Skarżysko Kościelne 2...
2016-09-16 1044 Czytano:2597 razy » Przeczytaj artykuł
626  Kominikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z r...
2016-09-15 1506 Czytano:2060 razy » Przeczytaj artykuł
627  OBWIESZCZENIE

...
2016-08-24 0819 Czytano:3183 razy » Przeczytaj artykuł
628  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2016.08.12.
In.I.6730.23.2016


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2016-08-12 0847 Czytano:2510 razy » Przeczytaj artykuł
629  Wstępny projekt podziału nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne


In. I. 6724.5.2016

Skarżysko Kościelne 2016.08.01.

...
2016-08-01 1448 Czytano:2886 razy » Przeczytaj artykuł
630  Informacja dla mieszkańców - zasady wydobywania kopalin
Informacja o zasadach wydobywania kopalin do pobrania w formie załącznika ( Skan pisma Okręgowego...
2016-07-11 1230 Czytano:2471 razy » Przeczytaj artykuł
631  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

Urząd Gminy Skarżysko Ko�...
2016-06-27 1051 Czytano:2659 razy » Przeczytaj artykuł
632  Jakość wody w Gminie Skarżysko Kościelne
załącznik do pobrania...
2016-03-10 0822 Czytano:2486 razy » Przeczytaj artykuł
633  Informacja - ogłoszenie
Informacja w załączeniu do pobrania...
2016-01-25 1515 Czytano:2651 razy » Przeczytaj artykuł
634  Ogłoszenie o dniu wolnym
INFORMACJA O DNIU WOLNYMZgodnie z Zarządzeniem nr 24/2015 Wójta Gminy Skarżysko Kościeln...
2015-12-11 0928 Czytano:2628 razy » Przeczytaj artykuł
635  Obwieszczenie
...
2015-11-19 1504 Czytano:3090 razy » Przeczytaj artykuł
636  OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

Gmina Skarżysko Kościelne informuje, że od dnia 03 listopada 2015r doty...
2015-10-30 1336 Czytano:2699 razy » Przeczytaj artykuł
637  Zawiadomienie o zebraniu dowodów
Skarżysko Kościelne 2015.10.23
In.I.6730.22.2015
...
2015-10-23 1333 Czytano:3302 razy » Przeczytaj artykuł
638  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2015.09.28.
In.I.6730.22.2015

...
2015-09-28 0835 Czytano:3103 razy » Przeczytaj artykuł
639  Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych informuję o zamiarze...
2015-09-21 1218 Czytano:2898 razy » Przeczytaj artykuł
640  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
INFORMACJA
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznac...
2015-09-21 0748 Czytano:2797 razy » Przeczytaj artykuł
641  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2014.09.18
In.I.6730.22.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2015-09-18 1100 Czytano:2454 razy » Przeczytaj artykuł
642  Obwieszczenie - decyzja wodociąg Kierz Niedźwiedzi
Skarżysko Kościelne 201...
2015-09-04 1008 Czytano:2384 razy » Przeczytaj artykuł
643  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa wodociągu w miejscowości Kierz Niedźwiedzi
Skarżysko Kościelne 2015.08.26
In.I.6730.19.2015


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust....
2015-08-26 1437 Czytano:2779 razy » Przeczytaj artykuł
644  Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Na podstawie § 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z