A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i współczynnik zwiększający na 2020
» Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych - II tura - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
» Zarządzenie Nr 71/2020
» Zarządzenie Nr 70/2020
» Zarządzenie Nr 69/2020
 • Ogłoszenia
 • Wstępny projekt podziału nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne

  Wstępny projekt podziału nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Grzybowa Góra, jako działka nr 272  In. I. 6724.5.2016

  Skarżysko Kościelne 2016.08.01.

  OBWIESZCZENIE


  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.), art. 93 ust. l, 3, 4 i 5, art. 94 ust. l pkt.2, art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

  zawiadamia

  że pozytywnie zaopiniował postanowieniem Zn: In.I.6724.5.2016 z dnia 01.08.2016r. wstępny projekt podziału nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Grzybowa Góra, jako działka nr 272 o pow. 0,1500 ha, pod względem zgodności z wydaną przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zn: In.I.6730.23.2014 z dnia 11.07.2014r.
  Podział nieruchomości jw. ma na celu wydzielenie działki nr geodez. 272/1 o powierzchni 0,0083 ha, z przeznaczeniem dla potrzeb rozbudowy drogi nr geodez. 430 (ul. Słoneczna) Obręb 0002 Grzybowa Góra, oraz - działki nr geodez. 272/2 o powierzchni 0,1417 ha, która będzie stanowić odrębną nieruchomość.
  Podlegająca podziałowi działka nr ew. gr: 272, położona w Grzybowej Górze, jest wykorzystywana - zgodnie z przedłożoną ewidencją gruntów - na cele rolne
  Działka nr geodez. 272 Obręb 0002 Grzybowa Góra, na podstawie Aktu Własności Ziemi PBG-ON-451-07-01-181/74 z dnia 10.06.1974r. stanowiła własność nie żyjących Państwa Bolesława Roch i Marianny małż. Piętak a jej podział jest niezbędny do realizacji inwestycji celu publicznego pn: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”.
  Jeżeli postępowania spadkowe nie zostały przeprowadzone, strony o podejmowanych czynnościach zawiadamiane są w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.

  Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (15.08.2016r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie postanowienia.
  Z treścią wydanego postanowienia strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
  Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


  Z up. Wójta Gminy
  (-) Monika Mączyńska
  Sekretarz Gminy


  Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy:01.08.2016r.


  Data wprowadzenia: 2016-08-01 1448
  Data upublicznienia: 2016-08-01
  Art. czytany: 1567 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 899

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne