(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/2024
» Zarządzenie Nr 112/2024
» Zarządzenie Nr 111/2024
» Zarządzenie Nr 110/2024
» Zarządzenie Nr 109/2024
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego

  obwieszczenie

  dla przedsięwzięcia pn.:
  „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. o nr SKA3316A wraz
  z niezbędną infrastrukturą na działce 770/2 (obręb 0012 Skarżysko Kościelne) przy ulicy Długiej
  w miejscowości Skarżysko Kościelne”
  Skarżysko Kościelne, 2024-02-12
  In.I.6733.10.2023


  OBWIESZCZENIE
  o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji  Na podstawie art. 10 §1 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775, ze zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia strony

  o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Inwestora:

  P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wynalazek 1, 02 – 677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Małgorzata Truszewska

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
  „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. o nr SKA3316A wraz
  z niezbędną infrastrukturą na działce 770/2 (obręb 0012 Skarżysko Kościelne) przy ulicy Długiej
  w miejscowości Skarżysko Kościelne” (w skład której wchodzą: wieża wolnostojąca o wysokości całkowitej 55,95m i współrzędnych środka wieży 51O8’59,86”N; 20O54’25,93”E, instalacja radiokomunikacyjna składająca się z anten sektorowych i anten radiolinii oraz urządzeń sterujących usadowionych u podstawy wieży oraz wewnętrznej instalacji zasilającej.

  W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (26.02.2024r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. pracy Urzędu oraz wnieść ewentualne uwagi
  i wnioski.
  W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik


  Miejsce wywieszenia obwieszczenia w B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy
  Termin wywieszenia obwieszczenia: tj. od 12.02.2024r. do 26.02.2024r.  Data wprowadzenia: 2024-02-12 1350
  Data upublicznienia: 2024-02-12
  Art. czytany: 350 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Kobierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne