(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
» Zarządzenie Nr 80/2023
» Zarządzenie Nr 79/2023
» Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

  obwieszczenie

  Skarżysko Kościelne, 2023-03-28


  In.IV.6733.6.2023

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 10 §1, art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia,

  że w dniu 24.03.2023r. na wniosek z dnia 23.03.2023r.
  Inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko - Kamienna
  - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
  „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Długiej w miejscowościach Skarżysko Kościelne, dz. nr ewid. 337, 980 i 756/1 Obręb 0012, gmina Skarżysko Kościelne”.

  Informuje się, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, po upływie
  14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (11.04.2023r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym
  do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
  Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony mogą zapoznać się, po wcześniejszym umówieniu, z aktami sprawy, zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualnie wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. pracy Urzędu.
  W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.





  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik


  Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Gminy: 28.03.2023r.



  Data wprowadzenia: 2023-03-28 0859
  Data upublicznienia: 2023-03-28
  Art. czytany: 115 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Kobierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30




  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246



  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00



  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:



  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.



  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku




  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/



  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne