(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
» Petycja Nr 3
» Kontrole zewnętrzne - 2022 rok
» 18.07.2022 r.
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego

  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową oraz sieci nN 0,4 kV oraz infrastruktury towarzyszącej (...)'

  Skarżysko Kościelne, dnia 05.07.2022r.

  In.I.6730.19.2022

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53, ust. 4 pkt.6 i pkt.8, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. .U. z 2022r .poz.503) oraz art.49, art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2021r. poz. 735z późn.zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  zawiadamia,

  że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek: Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, działającego przez Pełnomocnika: Pana Wojciecha Kuśmierek, reprezentujący firmę KASJE Sp. z o.o . z siedzibą Wiśniówka 75 26-050 Zagnańsk,
  - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: 'Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową oraz sieci nN 0,4 kV oraz infrastruktury towarzyszącej w związku z realizacją zadania pt. ” PBW przebudowy napowietrznej linii 15kV na kablową relacji GPZ Skarżysko Północ-kościelne RU w msc. Skarżysko Kościelne, Świerczek, gm. Skarżysko Kościelne – RE Skarżysko”.
  Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: - 4429, 337, 1976/80, 1976/81, 1976/82, 1976/83, 1976/84, 1075/3, 1976/61, 1976/98, 1976/60, 1976/99 (drogi gminne), 1973, 889, 980 (droga powiatowa), 863, 864/2, 864/1, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/3, 876, 878, 879/1, 879/2, 881, 883, 884/1, 884/2, 886, 887, 1024/1, 1050, 1004/4, 1005, 1263/1, 981/1, 821, 1978, 809, 980, 762/2, 762/1, 761, 758, 757/2, 757/1, 756/2, 904, 756/1, - Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne, - 593 (drogi gminne) - Obręb Nr 0004 Lipowe Pole Plebańskie, położonej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie gmina Skarżysko Kościelne, - 599/1, 219 (drogi gminne), 280 (droga powiatowa), 279/2, 441, 278/1, 599/1, 276/3, 276/5, 276/4, 274, 273, 272, 266/1, 265, 261, 258, 254, 252/2, 251, 248, 242, 239, 236/2, 233, 230, 225, 224, 218, 231/2, 211/1, 209, 207, 206, 204, 203, 197, 196, 193, 190, 189, 328 - Obręb Nr 0014 Świerczek, położonych w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne.
  Jednocześnie zawiadamia się, że Starosta Skarżyski, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Radomiu i Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, nie zajęli stanowiska w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie.
  Zgodnie z treścią art.53 ust.5 i ust.5c powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminach jw. uznaje się za uzgodnienie decyzji.

  W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (19.07.2022r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

  Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 05.07.2022r.


  Data wprowadzenia: 2022-07-05 1055
  Data upublicznienia: 2022-07-05
  Art. czytany: 64 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Zuba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne