(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt Nr 1
» Projekt Nr 2
» Projekt Nr 3
» Projekt Nr 4
» Projekt Nr 5
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  obwieszczenie

  Skarżysko Kościelne, 2023-05-30
  In.IV.6733.7.2023
  OBWIESZCZENIE
  Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503, ze zm.) oraz art. 10 §1, art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000, ze zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia,

  że w dniu 30.05.2023r. na wniosek z dnia 18.05.2023r., uzupełniony w dniu 29.05.2023r.
  Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, działającego przez Pełnomocnika Pan Szymona Jarzyna, reprezentujący firmę KASJE Sp. z o.o.
  z siedzibą Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk.

  - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
  „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową oraz sieci nN 0,4 kV oraz infrastruktury towarzyszącej w związku z realizacją zadania pt. „PBW przebudowy napowietrznej linii 15kV na kablową relacji GPZ Skarżysko Północ-Kościelne RU w msc. Skarżysko Kościelne, Świerczek, gm. Skarżysko Kościelne – RE Skarżysko”, na działkach o nr ewidencji gruntowej 1976/100 obręb Nr 0012 oraz dz. 441 i 440/2obręb 0014 gmina Skarżysko Kościelne”.

  Informuje się, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, po upływie
  14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (13.06.2023r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym
  do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
  Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony mogą zapoznać się, po wcześniejszym umówieniu, z aktami sprawy, zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualnie wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. pracy Urzędu.
  W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.

  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik


  Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Gminy: 30.05.2023r.


  Data wprowadzenia: 2023-05-30 1341
  Data upublicznienia: 2023-05-30
  Art. czytany: 500 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Kobierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne