(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 44/2024
» Zarządzenie Nr 43/2024
» Zarządzenie Nr 42/2024
» Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Kwiatkowskiego
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Tomasza Winiarskiego
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

  wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku gospodarczego, na działce nr ewidencji gruntowej 372/39 położonej w

  Skarżysko Kościelne, 2023-03-15

  In.IV.6730.12.2023

  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.503 z późn.zm.) oraz art. 10 §1, 49a oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000, z późn.zm.),
  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  zawiadamia, że w dniu 07.03.2023r. na żądanie Pani Małgorzaty Ostrowskiej i Huberta Krawiec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku gospodarczego, na działce nr ewidencji gruntowej 372/39 położonej w miejscowości Majków (obręb 0001) gmina Skarżysko Kościelne.
  Zgodnie z art. 10 §1 Kpa strony mogą w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2A z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski co do zebranych materiałów.
  Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały.
  W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.
  Jednocześnie informuje się, że w myśl art. 49a – Kodeks postępowania administracyjnego, wszelkie informacje o prowadzonym postępowaniu będą Stronom podawane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne pod adresem: https://www.ugskarzysko.bip.doc.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.


  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik  Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Gminy: 15.03.2023r.


  Data wprowadzenia: 2023-03-15 1229
  Data upublicznienia: 2023-03-15
  Art. czytany: 408 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Kobierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne