(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
» Zarządzenie Nr 71/2024
» Imienny wykaz głosowań_Sesja II z dnia 22 maja 2024 r.
» Protokół Nr 4/2024
» Postanowienie Nr 450/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

  obwieszczenie - zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 477 przy ulicy Świętokrzyskiej
  w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne.
  Skarżysko Kościelne, 2023-11-14
  In.IV.6730.46.2023


  OBWIESZCZENIE


  Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977, ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2023r. poz. 773, ze zm.)
  zawiadamiam strony postępowania,
  że w dniu 25 października 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 477 przy ulicy Świętokrzyskiej
  w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne.
  Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2a, 6, 8 i 9, art. 60 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przesłał do: Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  w Skarżysku-Kamiennej, Starosty Skarżyskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -celem uzgodnienia projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znak: In.IV.6730.46.2023 dla inwestycji jak wyżej.
  Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony mogą zapoznać się, po wcześniejszym umówieniu, z aktami sprawy, zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualnie wnioski
  i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. pracy Urzędu. W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.
  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik
  Miejsce wywieszenia obwieszczenia w B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy
  Termin wywieszenia obwieszczenia: od 14.11.2023r. do 28.11.2023r.


  Data wprowadzenia: 2023-11-14 1512
  Data upublicznienia: 2023-11-14
  Art. czytany: 198 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Kobierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne