(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 33/2023
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
» Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uchwała Nr L/354/2023
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji

  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr SKA3318A wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencji gruntowej 507 Obręb Nr 0006 Kierz Niedźwiedzi gmina Skarżysko

  Skarżysko Kościelne, 2023-03-17
  In.IV.6733.2.2023


  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
  o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji  Na podstawie art. 10 §1 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia strony

  o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Inwestora:

  P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wynalazek 1, 02 – 677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Monika Frankowska

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
  „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr SKA3318A wraz
  z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencji gruntowej 507 Obręb Nr 0006 Kierz Niedźwiedzi gmina Skarżysko Kościelne”.

  Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. pracy Urzędu oraz wnieść ewentualne uwagi
  i wnioski.
  Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne
  W myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (31.03.2023r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.


  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik


  Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P.
  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 17.03.2023r.  Data wprowadzenia: 2023-03-17 1100
  Data upublicznienia: 2023-03-17
  Art. czytany: 90 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Kobierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne