A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 67/2020
» Zarządzenie Nr 66/2020
» Zarządzenie Nr 65/2020
» PROTOKÓŁ Nr 4/2020
» Uchwała Nr XXII/138/2020
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z modułów fotowoltaicznych, zainstalowanych na metalowych konstrukcjach, posadowionych na działce nr ewid. gr. 689 Obręb Nr 0001 Majków gmina Skarżys


  Skarżysko Kościelne 2020.01.14.

  In.I.6220.1.2019

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 64 ust.1 pkt.1, 2 i 4, art.74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art..10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. (Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.)


  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  zawiadamia,

  że w związku z prowadzonym postępowaniem, na wniosek Inwestora: R.M. SOLEI Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 1 26-500 Szydłowiec,
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z modułów fotowoltaicznych, zainstalowanych na metalowych konstrukcjach, posadowionych na działce nr ewid. gr. 689 Obręb Nr 0001 Majków gmina Skarżysko Kościelne”

  - wystąpił pismem Zn: In.I.6220.1.2019 z dnia 14.01.2020r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w związku z art. 59 ust.1 pkt.2 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. jak na wstępie.

  Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).
  Jednocześnie informuje się, że na wezwanie Organu Inwestor przedłożył wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia pismem z dnia 08.01.2020r. (data wpływu: 08.01.2020r.).
  Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (28.01.2020r.), uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.
  Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania, w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.


  Wójt Gminy

  (-) Jacek Bryzik
  Miejsce wywieszenia obwieszczenia B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy
  Termin wywieszenia obwieszczenia :tj od 14.01.2020r. do 28.01.2020r.


  Data wprowadzenia: 2020-01-14 1108
  Data upublicznienia: 2020-01-14
  Art. czytany: 234 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 899

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne