(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 25/2024
» Zarządzenie Nr 24/2024
» Zarządzenie Nr 23/2024
» Zarządzenie Nr 22/2024
» Imienny wykaz głosowań_Sesja LIX z dnia 28 lutego 2024 r.
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego

  obwieszczenie

  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap II w rejonie ulic Szydłowieckiej i Bocznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi gmina Skarżysko Kościelne
  Skarżysko Kościelne, 2023-11-30
  In.IV.6733.9.2023
  OBWIESZCZENIE
  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.977, ze zm.) oraz art.10 §1, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U.
  z 2023r. poz. 775, ze zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia,

  że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek:

  Inwestora: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne, działającej przez Pełnomocnika: Pana Dobiesława Śliz przedstawiciela P.W. PROENCO Sp. z o.o., z siedziba w Kielcach, ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
  - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap II w rejonie ulic Szydłowieckiej i Bocznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi gmina Skarżysko Kościelne.
  Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 107, 334, 338, 341/3, 343, 345, 348/1, 348/2, 350, 352, 354/1, 354/2, 356, 357/1, 357/2, 358/1, 358/2, 359, 360, 362/2, 363, 365/2, 366, 367, 368/1, 368/2, 370, 371, 372, 373, 375, 377/2, 377/1, 379/1, 379/2, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 384, 385, 387, 388/1, 389, 390, 391, 392, 393, 394/1, 395, 396, 397, 399, 402, 403/1, 406/1, 410/1, 410/2, 411, 412, 413, 415, 416, 418, 419, 421, 422, 424, 425, 426, 429/1, 429/2, 430, 433/1, 433/2, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448/1, 449/1, 449/2, 450, 451, 454, 675, 673, 671, 669, 667, 666, 662/2, 662/1, 660, 658, 655, 653, 651/4, 651/3, 651/1, 648, 646, 644, 642, 640, 638, 636, 634, 632, 630, 628, 626, 624, 622, 620, 618, 616, 614, 611, 609, 607, 603, 601, 599, 597/1, 593/1, 591/1, 587/1, 585, 583/1, 580, 576, 575/2, 574, 573/2, 573/1, 572, 571, 570, 569, 568, 567/2, 567/1, 565, 564, 563, 561/2, 561/1, 560, 559, 558, 557/2, 557/1, 556, 555/2, 555/1, 554, 553, 551, 549, 548, 546, 544, 543/2, 543/1, 542, 541, 540, 539, 538, 536, 535, 534, 533/2, 533/3, 533/4, 532/2, 532/1, 531, 532/3, 532/4, 974, 1064, 529/5, 529/4, 528/1, 528/2, 527, 526, 525/4, 525/3, 525/2, 525/1, 524, 521, 1242, 520, 519, 1270/1, 516 obręb 0006 Kierz Niedźwiedzi gmina Skarżysko Kościelne.
  Jednocześnie zawiadamia się, że Starosta Skarżyski, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Radomiu, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku - Kamiennej nie zajęli stanowiska
  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5 i ust.5c powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminach jw. uznaje się za uzgodnienie decyzji.
  W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (14.12.2023r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. pracy Urzędu oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
  W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

  Miejsce wywieszenia obwieszczenia w B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy
  Termin wywieszenia obwieszczenia: tj. od 30.11.2023r. do 14.12.2023r.


  Data wprowadzenia: 2023-11-30 0807
  Data upublicznienia: 2023-11-30
  Art. czytany: 82 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Kobierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne