(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia publiczne » 2013 (arch.)
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
» Petycja Nr 3
» Kontrole zewnętrzne - 2022 rok
» 18.07.2022 r.
Ilość wiadomości z działu '2013': 15
1  Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-10-07 1148 Czytano:3433 razy » Przeczytaj artykuł
2  Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-10-04 1404 Czytano:3255 razy » Przeczytaj artykuł
3  Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-10-02 1109 Czytano:3137 razy » Przeczytaj artykuł
4  Ogłoszenie o zamówieniu - Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-09-30 1536 Czytano:3435 razy » Przeczytaj artykuł
5  Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-09-17 1527 Czytano:3186 razy » Przeczytaj artykuł
6  Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-09-16 1610 Czytano:3301 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł
Skarżysko Kościelne, dnia 2013-09-12

In.III.271.12.2013

wg rozdzielnikaZAWIADOMIENIE...
2013-09-13 0825 Czytano:2826 razy » Przeczytaj artykuł
8  Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł
31/07/2013 S147 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zam...
2013-07-31 0923 Czytano:3645 razy » Przeczytaj artykuł
9  Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Świerczek
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-06-05 1554 Czytano:3279 razy » Przeczytaj artykuł
10  Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gm S-ko Kośc. oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-06-05 1414 Czytano:3563 razy » Przeczytaj artykuł
11  Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w m S-ko Kośc.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-06-03 1540 Czytano:2579 razy » Przeczytaj artykuł
12  Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-05-15 1523 Czytano:3064 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Skarżysko Kościelne, dnia 2013-05-06
In.III.271.4.2013

Wszyscy zainteresowani


ZAPYTANIE O...
2013-05-06 1103 Czytano:2251 razy » Przeczytaj artykuł
14  Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ulica Olszynki
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-04-25 1241 Czytano:2400 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Skarżysko Kościelne w 2013 roku
Skarżysko Kościelne, dnia 2013-03-29
In.III.271.2.2013

Wszyscy zainteresowani


ZAPYTANIE O...
2013-03-29 1200 Czytano:2089 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Podkat. Archiwalne:
2009
2010
2011
2012
2013
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275
» Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna
» Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze
» Ogłoszenie o zamówieniu - Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym
» Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275
» Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł
» Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł
» Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Świerczek
» Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gm S-ko Kośc. oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne