(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Zamówienia publiczne
 • 2018
 • Zapytanie ofertowe - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne

  Skarżysko Kościelne, dnia 2018-03-05 In.III.271.6.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne”. Ofertę sporządzoną zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego opisanymi w siwz należy złożyć w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne” nie otwierać przed dniem 16.03.2018 r. godz. 10:30”. Oferta składana jest na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie składania ofert, który upływa w dniu 16.03.2018 r. do godz. 10:00. Szczegółowe warunki niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2018-03-05 0832
  Data upublicznienia: 2018-03-05
  Art. czytany: 3030 razy

  » Formularz ofertowy zał nr 2 - rozmiar: 285776 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Mapka zał do umowy - rozmiar: 666757 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » oswiadczenie załącznik nr 4 - rozmiar: 346741 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » oswiadczenie załacznik nr 3 - rozmiar: 348574 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt umowy zał nr 6 - rozmiar: 335134 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Protokół otwarcia ofert - rozmiar: 496022 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 715162 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wykaz narzędzi i urzadzeń zał nr 1 - rozmiar: 269636 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wykaz usług zał nr 5 - rozmiar: 269884 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 314157 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 334709 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne