(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 33/2023
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
» Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uchwała Nr L/354/2023
 • Zamówienia publiczne
 • 2018
 • Zapytanie ofertowe - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne

  Skarżysko Kościelne, dnia 2018-03-05 In.III.271.6.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne”. Ofertę sporządzoną zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego opisanymi w siwz należy złożyć w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne” nie otwierać przed dniem 16.03.2018 r. godz. 10:30”. Oferta składana jest na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie składania ofert, który upływa w dniu 16.03.2018 r. do godz. 10:00. Szczegółowe warunki niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2018-03-05 0832
  Data upublicznienia: 2018-03-05
  Art. czytany: 3159 razy

  » Formularz ofertowy zał nr 2 - rozmiar: 285776 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Mapka zał do umowy - rozmiar: 666757 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » oswiadczenie załącznik nr 4 - rozmiar: 346741 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » oswiadczenie załacznik nr 3 - rozmiar: 348574 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt umowy zał nr 6 - rozmiar: 335134 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Protokół otwarcia ofert - rozmiar: 496022 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 715162 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wykaz narzędzi i urzadzeń zał nr 1 - rozmiar: 269636 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wykaz usług zał nr 5 - rozmiar: 269884 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 314157 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 334709 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  Rejestr zmian:
  2018-03-19
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2018-03-16
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2018-03-06
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2018-03-05
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  12. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  13. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne