(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Skarżysko Kościelne za okres od 01.06.2023r. do 31.05.2024 r.
» Projekt Nr 1
» Projekt Nr 2
» Projekt Nr 3
» Projekt Nr 4
 • Zamówienia publiczne
 • 2018
 • Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
 • Zapytanie ofertowe - wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne

  Wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Obrębu 0012


  Skarżysko Kościelne, dnia 28.05.2018 r.

  In.VI.6822.1.2018


  Zaproszenie do złożenia oferty
  Gmina Skarżysko Kościelne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
  zaprasza do składania ofert na wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego – drogi ul. Polna położonej w obrębie Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne.

  I. ZAMAWIAJĄCY
  1) Gmina Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne.
  NIP: 663-133-84-09
  Telefon: (41) 2714-466 Fax: 2714-481
  e-mail: [email protected] http: www.ugskarzysko.bip.doc.pl
  2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I 1).

  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1). Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Obrębu 0012 Skarżysko Kościelne, jako działki nr: 1976/117 o powierzchni 0,0913 ha oraz 1976/22 o powierzchni 0,3123 ha.
  Celem zlecanego opracowania jest wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.

  III. WYMOGI FORMALNE
  1). Zamówienie poniżej 30 000 euro w formie zapytania ofertowego.
  2). Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  3). Termin składania ofert w postępowaniu: 07.06.2018 r., do godz. 10:00.
  4). Forma składania ofert: pisemna- drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne (pok. 102 - sekretariat).
  Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia - w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie, opatrzoną pieczątką wykonawcy z adnotacją: Oferta dotycząca sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej działek – drogi położonych w obrębie Skarżysko Kościelne ul. Polna - nie otwierać przed 07.06.2018r., godz. 10:30
  5). Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
  6). Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.06.2018 r. godzina 10:30, Urząd Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, pok. 106.

  Załącznik do zaproszenia:
  - formularz ofertowy (załącznik nr 1),
  - projekt umowy (załącznik nr 2).
  Podpis na oryginale - Wójt Gminy Skarżysko Kościelne /-/ Zdzisław Woźniak


  Data wprowadzenia: 2018-05-28 1040
  Data upublicznienia: 2018-05-28
  Art. czytany: 3061 razy

  » Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy Załącznik Nr 2 - rozmiar: 56832 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Protokółotwarcia ofert - rozmiar: 294981 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 578278 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  Rejestr zmian:
  2018-06-19
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2018-06-07
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2018-05-28
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Pypeć
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Pypeć
  5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Pypeć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne