A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/2020
» Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 rok
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.
» Zarządzenie Nr 112/2020
» Zarządzenie Nr 111/2020
 • Zamówienia publiczne
 • 2015
 • Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
 • Zapytanie ofertowe - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne w latach 2016-2017

  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne w latach 2016-2017

  Skarżysko Kościelne, dnia 2015-12-21, In.III.271.17.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami.) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne w latach 2016-2017”. Do niniejszego zapytania załącza się formularz ofertowy do wypełnienia przez Wykonawcę oraz projekt umowy do akceptacji warunków realizacji niniejszego zamówienia oraz Zasady współpracy z PGE w zakresie zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Ofertę w nieprzeźroczystej trwale zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat). Termin składania ofert do dnia 29-12-2015r. r. (wtorek) do godz. 10:00. Otwarcie komisyjne ofert godz. 10:30 sala 106. Koperta powinna być opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz napisem: Oferta na „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne w latach 2016-2017” Nie otwierać przed 29-12-2015r. do godz. 10:30 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ugskarzysko.bip.doc.pl Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2015-12-21 1138
  Data upublicznienia: 2015-12-21
  Art. czytany: 1848 razy

  » Formularz ofertowy - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - rozmiar: 59904 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Protokół otwarcia ofert - rozmiar: 465048 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zasady konserwacji - rozmiar: 112128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie wybór oferty najkorzystniejszej - rozmiar: 410962 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  Rejestr zmian:
  2015-12-30
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2015-12-21
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  6. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 899

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne