(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Imienny wykaz głosowań_Sesja LIX z dnia 28 lutego 2024 r.
A» Uchwała Nr LIX/416/2024
A» Uchwała Nr LIX/419/2024
A» Uchwała Nr LIX/418/2024
A» Uchwała Nr LIX/417/2024
 • Stypendia szkolne
 • Rok szkolny 2011/2012
 • WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

  WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

  1. Podręczniki szkolne ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
  2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne i inne pomoce dydaktyczne,
  3. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna,
  4. Artykuły szkolne (np. zeszyty, piórnik, blok, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina inne),
  5. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych np. zajęcia w szkole językowej, za korzystanie z basenu (faktura lub rachunek z Pływalni potwierdzający, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych ),
  6. Komputer, części do komputera, oraz urządzenia peryferyjne do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router, kamera internetowa)
  7. Tusz do drukarki, papier do drukarki, oprogramowanie, programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego za m-ce IX – VI (przy czym oryginał faktury nie będzie zwracany, gdyż musi pozostać w dokumentacji stypendium z załączoną kserokopią umowy na Internet potwierdzoną za zgodność z oryginałem)
  8. Bilety za dojazdy do szkoły (imienny bilet miesięczny lub kwartalny za m-ce IX - VI),
  9. Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka do biurka,
  10. Odzież i obuwie sportowe (np. obuwie sportowe, bluza sportowa, dres, spodnie sportowe)
  11. Odzież i obuwie do praktyk szkolnych,
  12. Koszt wycieczek szkolnych - przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku,
  13. Sprzęt muzyczny, sportowy (po dołączeniu stosownego zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia ).
  W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach, np.: do instytucji kultury, wycieczkach edukacyjnych, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

  UWAGA

  1. Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
  2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
  3. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia wyrównawcze np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe.
  4. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.

  W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 obowiązują faktury i rachunki za :
  1. Zakup podręczników – od lipca 2011 r.
  2. Pozostałe materiały szkolne od lipca 2011 r. –wg wykazu wydatków kwalifikowanych
  3. Abonament internetowy – (od września 2011 r. do czerwca 2012 r.)
  4. Bilety za dojazdy do szkoły (od września 2011r. do czerwca 2012 r.)


  Data wprowadzenia: 2011-08-24 1124
  Data upublicznienia: 2011-08-24
  Art. czytany: 4403 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  Rejestr zmian:
  2011-08-24
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Walkiewicz Michał
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Walkiewicz Michał
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne