WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

2011-08-24 1124
Art. czytany: 4404 razy

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Podręczniki szkolne ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne i inne pomoce dydaktyczne,
3. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna,
4. Artykuły szkolne (np. zeszyty, piórnik, blok, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina inne),
5. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych np. zajęcia w szkole językowej, za korzystanie z basenu (faktura lub rachunek z Pływalni potwierdzający, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych ),
6. Komputer, części do komputera, oraz urządzenia peryferyjne do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router, kamera internetowa)
7. Tusz do drukarki, papier do drukarki, oprogramowanie, programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego za m-ce IX – VI (przy czym oryginał faktury nie będzie zwracany, gdyż musi pozostać w dokumentacji stypendium z załączoną kserokopią umowy na Internet potwierdzoną za zgodność z oryginałem)
8. Bilety za dojazdy do szkoły (imienny bilet miesięczny lub kwartalny za m-ce IX - VI),
9. Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka do biurka,
10. Odzież i obuwie sportowe (np. obuwie sportowe, bluza sportowa, dres, spodnie sportowe)
11. Odzież i obuwie do praktyk szkolnych,
12. Koszt wycieczek szkolnych - przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku,
13. Sprzęt muzyczny, sportowy (po dołączeniu stosownego zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia ).
W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach, np.: do instytucji kultury, wycieczkach edukacyjnych, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

UWAGA

1. Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia wyrównawcze np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe.
4. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 obowiązują faktury i rachunki za :
1. Zakup podręczników – od lipca 2011 r.
2. Pozostałe materiały szkolne od lipca 2011 r. –wg wykazu wydatków kwalifikowanych
3. Abonament internetowy – (od września 2011 r. do czerwca 2012 r.)
4. Bilety za dojazdy do szkoły (od września 2011r. do czerwca 2012 r.)