(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Imienny wykaz głosowań_Sesja LIX z dnia 28 lutego 2024 r.
A» Uchwała Nr LIX/416/2024
A» Uchwała Nr LIX/419/2024
A» Uchwała Nr LIX/418/2024
A» Uchwała Nr LIX/417/2024
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy

  Budowa Elektrowni Słonecznych Grzybowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1MW, zlokalizowanej na działkach nr ewid.gr:95/3,98/1,100/4,103/2,105/3,106/5,107/3,109,110 Obręb 0002 G.G

  Skarżysko Kościelne, dnia 30.09.2022

  In.I.6730.20.2022

  OBWIESZCZENIE

  Działając na podstawie art. 60 ust.1, art. 66a, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.503), w związku z art. 72 ust.6 i ust.6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  Podaje do publicznej wiadomości,

  że na wniosek: Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań - z dnia 09.05.2022r. (data wpływu 10.05.2022r.),
  - na skutek uwzględnienia w całości wniesionego odwołania wydał w dniu 29.09.2022r. decyzję o zmianie decyzji Zn: In.I.6730.20.2022 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Słonecznej „Grzybowa Góra” wraz z infrastrukturą na działkach 95/3, 98/1, 100/4, 103/2, 105/3, 106/5, 107/3, 109, 110 o mocy do 1MW (obręb Grzybowa Góra) w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne.”

  Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać się w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 I piętro, w godz. 730 – 1530.

  Decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy na skutek uwzględnienia w całości wniesionego odwołania Zn: In.I.6730.20.2022 z dnia 29.09.2022r. o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne, na okres 14 dni, licząc od dnia 30.09.2022r.

  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

  Data zamieszczenia obwieszczenia w BIP Gminy – 30.09.2022r.


  Data wprowadzenia: 2022-09-30 1454
  Data upublicznienia: 2022-09-30
  Art. czytany: 613 razy

  » Decyzja - rozmiar: 19581 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Ołub
  Rejestr zmian:
  2022-09-30
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Małgorzata Ołub
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Małgorzata Ołub
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne