A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2012
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
» Uchwała Nr XVI/84/2019
Ilość wiadomości z działu '2012': 86
1  Zarządzenie Nr 86/2012
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Skarżysko K...
2013-04-23 1345 Czytano:1523 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE Nr 85/2012
w sprawie: instrukcji szkoleń BHP w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podstawie art.2...
2013-02-26 1423 Czytano:1200 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE Nr 84/2012
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-02-26 1417 Czytano:1184 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE Nr 83/2012
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2013-01-14 1324 Czytano:1148 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE NR 82/2012
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2013-01-14 1316 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 81/2012
w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Skarżysko K...
2013-01-14 1312 Czytano:1068 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 80/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2013-01-14 1259 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 79/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 21.12.2012 r. przetargu ustnego nieograniczon...
2012-12-28 0910 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 78/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-12-28 0902 Czytano:1022 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 77/2012
w sprawie zmian do zarządzenia Nr 45/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spr...
2012-12-19 0925 Czytano:1206 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE Nr 76/2012
w sprawie: zmian do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Gminy w...
2012-12-19 0916 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE Nr 75/2012
w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne Nr 63/2012z dnia
26 październi...
2012-12-07 0827 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 74/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-12-07 0820 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie nr 73 / 2012
W sprawie: upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku K...
2012-11-29 1054 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 72/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-11-22 0923 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 71/2012
w sprawie ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczo...
2012-11-16 1426 Czytano:1047 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE Nr 70/2012
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Na podstawie ar...
2012-11-16 1410 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 69/2012
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym....
2012-11-16 1407 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 68/2012
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 rok.


Na podstawie ...
2012-11-15 1502 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 67/2012
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko K...
2012-11-15 1459 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 66/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 12.11.2012 r. przetargu ustnego nieograniczon...
2012-11-07 1208 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 65/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-11-07 1205 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 64 /2012
w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: „Remont dro...
2012-11-05 1544 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE Nr 63/2012
Zarządzenie podaje się w formie załącznika....
2012-11-05 1520 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 62/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 222 ust....
2012-11-02 1255 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 61/2012
Zarządzenie podaje się w formie załącznika....
2012-11-02 1230 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 60/2012
w sprawie: powołania komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14.000 e...
2012-10-08 1504 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 59/2012
w sprawie ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej do przetargu ustnego nieograniczonego na s...
2012-10-05 1442 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE Nr 58/2012
w sprawie ustalenia ceny za wydruk arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.Na po...
2012-10-04 0949 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 57/2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Udzieleni...
2012-10-04 0945 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 56/2012
Zarządzenie podaje się w formie załącznika....
2012-10-04 0943 Czytano:966 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 55/2012
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gmi...
2012-10-04 0939 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 54/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-10-04 0925 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 53/2012
w sprawie: powołania i zadań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie S...
2012-09-26 1253 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 52/2012
w sprawie zmian do zarządzenia Nr 45/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spr...
2012-09-26 1247 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 51/2012
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2012-09-26 1208 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr50/2012
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na potrzeby realizacji projektu
„LIDER w samorządzie...
2012-09-26 1150 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 49/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-09-26 1136 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE Nr 48/2012
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Skarżysko Kościelne I.Na podstawie a...
2012-09-17 1343 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 47/2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

...
2012-09-07 1206 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 46/2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:...
2012-09-07 1204 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 45 /2012
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2013 ro...
2012-09-06 1301 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 44/2012
Zarządzenie podaje się w postaci załącznika....
2012-08-30 1207 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 43/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 222 ust....
2012-08-22 0942 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 42 /2012
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla n...
2012-08-17 1019 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 41/2012
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków Funduszu sołeckiego w 2013 roku


Na po...
2012-08-03 1457 Czytano:908 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE Nr 40/12
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.Na podstawie art.36a ust.5 ...
2012-08-03 1454 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 39 /2012
w sprawie zmian Zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 grudnia 2010 r....
2012-08-03 1443 Czytano:1365 razy » Przeczytaj artykuł
49  ZARZĄDZENIE NR 38/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-07-06 1458 Czytano:1052 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 37/2012
w sprawie: powołania Koordynatora Gminnego w Projekcie „LIDER w Samorządzie” Działanie 5.2. P...
2012-07-06 1447 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE NR 36/2012
w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.


Na pods...
2012-07-04 0833 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE NR 35/2012
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2012-07-04 0828 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR 34/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-06-27 0842 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 33/2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Nad Żarn...
2012-06-22 1253 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE NR 32/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-06-14 1119 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 31/2012
w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na tereni...
2012-06-13 1510 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 30/2012
w sprawie: wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 05...
2012-06-12 1057 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE Nr 29/2012
w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regu...
2012-06-12 1052 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 28/2012
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznac...
2012-05-21 1337 Czytano:677 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 27/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-05-21 1330 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 26/2012
w sprawie: powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na rea...
2012-05-18 1107 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE NR 25/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 r.Na podst...
2012-05-08 1519 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 24/2012
Zarządzenie podaje się w formie załącznika....
2012-05-08 1514 Czytano:818 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 23/2012
w sprawie: wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej...
2012-04-27 1111 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE Nr 22/2012
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Skarżysko Kościelne II.


Na podstawie art...
2012-04-27 1108 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 21/2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Zmiana st...
2012-04-17 1258 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE Nr 20/2012
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Na podstawie ar...
2012-04-16 1449 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
68  ZARZĄDZENIE NR 19/2012
Zarządzenie podaje się w formie załącznika. ...
2012-04-16 1439 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
69  ZARZĄDZENIE NR 18/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 257 ust...
2012-04-16 0932 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
70  ZARZĄDZENIE NR 17/2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Opracowan...
2012-03-23 0836 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
71  ZARZĄDZENIE NR 16/2012
w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego ( pomieszczenia ) w budynku zlokalizowanym ...
2012-03-19 1532 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE NR 15/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 222 ust....
2012-03-12 1101 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE NR 14/2012
w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdz...
2012-03-02 1505 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie 13/2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2012-03-02 1459 Czytano:1011 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE Nr 12/2012
w sprawie określenia celów i zadań dla Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skarży...
2012-03-02 1453 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
76  ZARZĄDZENIE NR 11/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.Na podstawie art. 222 ust....
2012-02-07 0807 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE NR 10 /12
Zarządzenie podaje się w formie załącznika....
2012-02-02 1219 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE NR 9/2012
w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.


Na ...
2012-02-02 1216 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
79  ZARZĄDZENIE NR 8/2012
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl...
2012-02-02 1209 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE NR 7/2012
w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2012 rok


Na podstawie art. 30 u...
2012-02-02 1201 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 6/2012
w sprawie: przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z...
2012-02-02 1151 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
82  ZARZĄDZENIE NR 5/2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudow...
2012-02-02 1144 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE Nr 4/2012
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób
mieszkaniowy gminy

...
2012-02-02 1141 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZARZĄDZENIE Nr 3/2012
Zarządzenie podaje się w formie załącznika...
2012-02-02 1135 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE NR 2/2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Konserwacja ...
2012-01-10 1418 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
86  ZARZĄDZENIE NR 1/2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa...
2012-01-05 1253 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 86/2012
» ZARZĄDZENIE Nr 85/2012
» ZARZĄDZENIE Nr 84/2012
» ZARZĄDZENIE Nr 83/2012
» ZARZĄDZENIE NR 82/2012
» Zarządzenie Nr 81/2012
» ZARZĄDZENIE NR 80/2012
» Zarządzenie Nr 79/2012
» ZARZĄDZENIE NR 78/2012
» ZARZĄDZENIE NR 77/2012
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne