A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2008
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
» Tablice ogłoszeniowe - art. 114
» Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
» Zgłoszenia na członka Obwodowej Komisji Wyborczej
» Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów
Ilość wiadomości z działu '2008': 45
1  Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 r.


Zarządzenie do pobrania...
2009-10-26 1211 Czytano:1228 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji do odbioru : „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsco...
2008-12-31 1318 Czytano:1409 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przezna...
2008-12-31 1310 Czytano:1578 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 42/2008 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 listopada 200...
2008-12-31 1308 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.


Na podstawie...
2008-12-31 1306 Czytano:1399 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2009 roku.


Na podst...
2008-12-31 1305 Czytano:1301 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.


Na podstawie art...
2008-12-31 1302 Czytano:1298 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Skarżysko K...
2008-12-31 1301 Czytano:1272 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.


Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z d...
2008-12-31 1300 Czytano:1220 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.Zarządzen...
2008-11-13 0824 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji do odbioru: „Remont drogi gminnej dojazdowej do pól uprawnych w mie...
2008-11-03 1157 Czytano:1060 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: ,,Dostawa ol...
2008-10-28 1256 Czytano:866 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.


Zarządzenie...
2008-10-10 0747 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania gminnego pełnomocnika oraz Zespołu d/s rewitalizacji Gminy.


Na podstaw...
2008-10-10 0746 Czytano:990 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2009 r...
2008-09-12 1149 Czytano:1045 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 r.


Na podstawie art.188 ustaw...
2008-09-12 1148 Czytano:943 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej we wsi Świerczek.


Na ...
2008-09-12 0902 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.


Zarządzenie...
2008-09-12 0900 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Komisji do dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej...
2008-09-12 0858 Czytano:924 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


Na podstawie art. 19 ust. 4,...
2008-09-12 0857 Czytano:1128 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dowóz uc...
2008-09-12 0841 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudow...
2008-09-12 0839 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: organizacji konkursu „Piękna i Bezpieczna Posesja”.


Na podstawie art. 30, ust. ...
2008-09-12 0838 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2008 roku.


Na pod...
2008-09-12 0836 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków gminnych.


Na...
2008-07-31 1003 Czytano:1266 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.


Zarządzenie...
2008-07-31 1001 Czytano:1189 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Skarżysko Kościel...
2008-07-31 0958 Czytano:1148 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: organizacji głównego stanowiska kierowania Wójta w czasie pokoju w razie wewnętrznego...
2008-07-30 1212 Czytano:1215 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakłado...
2008-07-30 1207 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: przeprowadzenia scontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym.


N...
2008-07-30 1057 Czytano:1036 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w...
2008-07-30 1053 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korz...
2008-05-30 1355 Czytano:1085 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru „Ogrodzenia placu szkolnego przy Szkole P...
2008-05-29 1219 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania składu oraz Komisji ds. współpracy gminy Skarżysko Kościelne z podmiotami...
2008-05-29 1214 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy.


Działając na podst...
2008-05-29 1212 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne....
2008-05-29 1211 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podsta...
2008-05-29 1159 Czytano:1075 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje n...
2008-05-29 1158 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 09/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: Redaktora Naczelnego czasopisma pt. „Nasza Gmina'.


Na podstawie art. 30 ust.1 us...
2008-05-29 1157 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 08/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania Rady Programowej czasopisma pt. „Nasza Gmina'.


Na podstawie art. 30 us...
2008-05-29 1155 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 06/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.


Na...
2008-05-29 1148 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 05/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia dla Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2008, planu finansowego zadań z zakresu...
2008-05-29 1146 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 03/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2008 roku.


Na podst...
2008-05-29 1142 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 02/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawienia nieruchomości...
2008-05-29 1141 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 01/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samoc...
2008-05-29 1054 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne