(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2023
» Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r
» Zarządzenie Nr 8/2023
» Zarządzenie Nr 7/2023
» Zarządzenie Nr 6/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XLIV
 • Projekt nr 6

  z dnia 27 czerwca 2014 r.

  - projekt nr 6 -

  UCHWAŁA NR XLIV/…/2014
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 27 czerwca 2014 roku

  w sprawie: ustalenia bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy Skarżysko Kościelne


  Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r. Nr 106 poz. 681 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

  RADA GMINY, uchwala co następuje:

  § 1. Ustala się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w komunikacji zbiorowej świadczonej przez Miejską Komunikacje Samochodową Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna na liniach uzupełniających (podmiejskich) obsługujących teren Gminy Skarżysko Kościelne, dla Honorowych Dawców Krwi zameldowanych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne oraz sposób dokumentowania tych uprawnień.

  § 2. Bezpłatne przejazdy przysługują Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, którzy oddali minimum:
  - kobiety 15 litrów krwi,
  - mężczyźni 25 litrów krwi,
  na podstawie legitymacji „Zasłużonego Dawcy Krwi” i dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  § 3. Bezpłatne przejazdy przysługują na podstawie imiennego biletu miesięcznego obowiązującego w danej miejscowości i pomiędzy miejscowościami, na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4. Bilety miesięczne wydawane będą przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna, na podstawie wniosku zainteresowanego, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

  Przygotowała M. Mączyńska

  U Z A S A D N I E N I E
  W związku z pismami Honorowych Dawców Krwi zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, w celu uhonorowania ich daru krwi Rada Gminy Skarżysko Kościelne, na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r. Nr 106 poz. 681 ze zmianami) postanowiła

  Wprowadzić uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w komunikacji zbiorowej świadczonej przez Miejską Komunikacje Samochodową Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna na liniach uzupełniających (podmiejskich) obsługujących teren Gminy Skarżysko Kościelne, dla Honorowych Dawców Krwi zameldowanych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne oraz sposób dokumentowania tych uprawnień, na zasadach określonych niniejsza uchwałą.

  Przedmiotowy przywilej dotyczy osób, które oddały honorowo krew w ilości:
  - 15 litrów krwi (kobiety),
  - 25 litrów krwi (mężczyźni).

  Wprowadzenie przedmiotowego przywileju jest wyrazem wielkiego szacunku dla honorowych dawców krwi za ich bezinteresowność w niesieniu pomocy.
  Data wprowadzenia: 2014-06-13 1105
  Data upublicznienia: 2014-06-13
  Art. czytany: 2757 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne