(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienny wykaz głosowań - Sesja XLIII z dnia 30 czerwca 2022 r.
» Bilans skonsolidowany
» Zbiorcza informacja o petycjach które wpłynęły do Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2021
» Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
» Podmioty odbierające odpady z gospodarstw rolnych 2022
 • Zamówienia publiczne
 • 2013 (archiwum)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Skarżysko Kościelne, dnia 2013-09-12

  In.III.271.12.2013

  wg rozdzielnika  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami.) Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy jw. dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł”
  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro, ofertę Nr 1tj.:

  Getin Noble Bank S.A.
  CENTRALA
  ul. Domaniewska 39
  02-672 Warszawa

  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawierała najniższą cenę a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena brutto – 100 %.
  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  Numer oferty, Nazwa (firma) i adres wykonawcy, Punktacja

  Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Przyznana punktacja (pkt=%) zgodnie z kryterium cena -100%
  1 Genin Noble Bank S.A.
  CENTRALA
  ul. Domaniewska 39
  02-672 Warszawa
  100,00
  2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A
  Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach
  ul. Sienkiewicza 33/35
  25-005 Kielce 96,04
  3 Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  ul. Wielkowiejska 1A
  27-215 Wąchock 89,96  Podpisanie umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a w dniu 24-09-2013r. o godz.10.00.
  Jednocześnie zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu zwrotnego na numer faksu Zamawiającego tj. (41) 271-44-81 z adnotacją „przyjąłem do wiadomości treść niniejszego pisma” wraz z datą otrzymania i podpisem osoby potwierdzającej przyjęcie pisma.


  (podpis na oryginale)
  Wójt Gminy

  /-/ Zdzisław Woźniak  Otrzymują wg rozdzielnika:

  1. Getin Noble Bank S.A.
  ul. Domaniewska 39
  02-672 Warszawa
  2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A
  Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach
  ul. Sienkiewicza 33/35
  25-005 Kielce
  3. Bank Spółdzielczy w Wąchocku,
  ul. Wielkowiejska 1A,
  27-215 Wąchock

  Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.


  Data wprowadzenia: 2013-09-13 0825
  Data upublicznienia: 2013-09-13
  Art. czytany: 2753 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  Rejestr zmian:
  2013-09-13
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Pypeć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne