(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2023
» Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r
» Zarządzenie Nr 8/2023
» Zarządzenie Nr 7/2023
» Zarządzenie Nr 6/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXIII
 • Projekt nr 8

  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieokreślony lokali mieszkalnych położonych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 37 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. w Dz. U. z 2010 r.
  Nr 102, poz. 651 ze. zm.)


  RADA GMINY
  uchwala, co następuje:

  § 1

  Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego na parterze murowanego, dwukondygnacyjnego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim, usytuowanego na działkach ewidencyjnych, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Kierz Niedźwiedzi, jako działki nr: 532/4 i 533/2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 52,11 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KW 23 912.

  § 2

  Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego na pierwszym piętrze murowanego, dwukondygnacyjnego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim, usytuowanego na działkach ewidencyjnych, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Kierz Niedźwiedzi, jako działki nr: 532/4 i 533/2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 52,11 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KW 23 912.

  § 3

  Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE


  W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim znajdują się dwa lokale mieszkalne. Lokale te są zajmowane przez osoby, które wynajmowały je dotychczas na podstawie umów najmu zawartych z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim, działającym w imieniu trwałego zarządcy przedmiotowych nieruchomości. W związku z przekazaniem z dniem 01.11.2012 r. prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim osobie fizycznej - Jackowi Banaszczykowi na podstawie Uchwały Nr XIX/118/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim zmienił się zarządca nieruchomości. W związku z powyższym zasadne jest zawarcie umów najmu omawianych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym – z ich dotychczasowymi mieszkańcami.
  W myśl przepisu art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Zgodnie z powyższa dyspozycją wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a. Ponadto informację wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.  Data wprowadzenia: 2013-08-22 1353
  Data upublicznienia: 2013-08-22
  Art. czytany: 2718 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne