(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy
» Zarządzenie Nr 108/2022
» Zarządzenie Nr 107/2022
» Zarządzenie Nr 106/2022
» Zarządzenie Nr 105/2022
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXI
 • Projekt nr 8

  w sprawie: zmiany do Uchwały Nr X/54/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia

  - projekt nr 8-
  UCHWAŁA NR XXI/…./2012
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 28 czerwca 2012r.


  w sprawie: zmiany do Uchwały Nr X/54/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  21 czerwca 2011r w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym,  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 i art.204 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami).


  RADA GMINY uchwala co następuje:


  § 1 W Uchwale Nr X/54/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  21 czerwca 2011r w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, w § 1 pkt.4 przyjmuje nowe brzmienie:

  „4/ Członek – ………………………….”

  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Rada Gminy Skarżysko Kościelne Uchwałą Nr X/54/2011 z dnia 21 czerwca 2011r dokonała wyboru Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym na okres kadencji 2011 – 2015. Wystąpiła jednak konieczność wprowadzenia zmiany w składzie Rady na skutek śmierci członka Pana Tadeusza Kubika.
  W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany w/w uchwały, a wprowadzenie uchwały na podstawie aktualnej podstawy prawnej tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.


  Data wprowadzenia: 2012-06-21 1437
  Data upublicznienia: 2012-06-21
  Art. czytany: 2584 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne