(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy
» Zarządzenie Nr 108/2022
» Zarządzenie Nr 107/2022
» Zarządzenie Nr 106/2022
» Zarządzenie Nr 105/2022
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXI
 • Projekt nr 7

  w sprawie zmian do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia

  - projekt nr 7-
  U C H W A Ł A Nr XXI/…/12
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 28 czerwca 2012r


  w sprawie zmian do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  14 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.  Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z § 24 ust.1 i ust. 2 Statutu Gminy Skarżysko Kościelne ( ogłoszony w Dz. Urz. Nr 31 z 2003r Województwa Świętokrzyskiego) ze zmianami wprowadzonymi; Uchwałą Nr X/56/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  21 czerwca 2011r i Uchwałą Nr XIII/74/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 października 2011r w sprawie zmian do Uchwały Nr II/8/10 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1 W Uchwale Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany:

  1. Nowe brzmienie przyjmują niżej wymienione paragrafy:


  § 1 Do składu Komisji Rewizyjnej wpisuje się w

  pkt. 3 „Stefan Kiełek”


  § 3 Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wpisuje się w

  pkt. 2 „Stefan Kiełek”


  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 3 Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie BIP.

  Uzasadnienie

  Zmiany wprowadzane do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  14 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy spowodowane są wygaśnięciem w dniu 28 lutego 2012r mandatu radnego Pana Tadeusza Kubika. W związku z powyższym po przeprowadzonych wyborach uzupełniających w dniu 20 maja 2012r do Rady Gminy Skarżysko Kościelne wybrano na radnego Pana Stefana Kiełka, którym uzupełnia się składy Stałych Komisji Rady Gminy.  Data wprowadzenia: 2012-06-21 1436
  Data upublicznienia: 2012-06-21
  Art. czytany: 2964 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne