(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV_wyciąg
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV_wyciąg
» 15.09.2023 r.
» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Projekt Nr 7
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXI
 • Projekt nr 3

  w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.

  - projekt nr 3-
  UCHWAŁA Nr XXI/…./12
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 28 czerwca 2012 r.


  w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42, ust. 4 w związku z art.204 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2011r Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.):


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


  § 2

  Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2009r w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym ze zmianami ogłoszonego w (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2009r Nr 477, poz.3476 ze zmianą z 2010r Nr 167, poz.1519)

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Sporządziła: M. Mączyńska
  Sekretarz Gminy  Uzasadnienie


  Ustawa 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2011r Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) nakłada obowiązek nadania przez Radę Gminy statutu zakładu opieki zdrowotnej regulującego jego zakres działania.
  W myśl art.42 wspomnianej wyżej ustawy ustrój podmiotu leczniczego oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nie określone w ustawie, reguluje statut.
  Statut określa w szczególności: firmę podmiotu odpowiadającą zakresowi udzielanych świadczeń, cele i zadania zakładu, siedzibę podmiotu i obszar działania, rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, organy zakładu i strukturę organizacyjną oraz gospodarkę finansową.
  Podstawa prawna uchwały Nr XXXVI/184/09 ze zmianami, statutu zmienia się i w związku z powyższym należy podjąć stosowną uchwałę na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
  Niniejszy tekst statutu SPZOPZ jest odzwierciedleniem aktualnego stanu organizacyjnego sposób wyraźny i czytelny reguluje ustrój zespołu opieki zdrowotnej, oraz jego funkcjonowania.
  Z tych względów podjęcie uchwały w tym przedmiocie przez Radę Gminy jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2012-06-21 1419
  Data upublicznienia: 2012-06-21
  Art. czytany: 2956 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 80896 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 do statutu - rozmiar: 21504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne