(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy
» Zarządzenie Nr 108/2022
» Zarządzenie Nr 107/2022
» Zarządzenie Nr 106/2022
» Zarządzenie Nr 105/2022
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXI
 • Projekt nr 2

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2011r.

  - projekt nr 2 -

  UCHWAŁA NR XXI/…../12
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 28 czerwiec 2012r


  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2011r.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /, oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jedn. z 2009r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami /,

  po zapoznaniu się z:
  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2011r.
  2. sprawozdaniem finansowym za 2011r,
  3. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2011r
  4. informacją o stanie mienia Gminy Skarżysko Kościelne,
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2011r.

  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  Zgodnie z art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz w związku z pozytywną opinią komisji Rewizyjnej
  i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni zasadne.  Data wprowadzenia: 2012-06-15 0818
  Data upublicznienia: 2012-06-15
  Art. czytany: 1865 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne