(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2023
» Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r
» Zarządzenie Nr 8/2023
» Zarządzenie Nr 7/2023
» Zarządzenie Nr 6/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XX
 • Projekt nr 6

  w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym


  w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR'.


  Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3, art..18 ust.2 pkt.12, art. 64 ust.1 i 2, art.67 ust.3 ustawy
  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 późn. zm), § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307) oraz Uchwały Nr 7 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Utylizator';


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1. W Statucie Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR' przyjmuje się następującą zmianę:
  w § 2 ust. l skreśla się:
  - Miasto i Gmina Stąporków
  - Miasto i Gmina Szydłowiec
  - Miasto Chlewiska
  - Gmina Jastrząb

  § 2. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/137/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR'

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Sporządził: A. Skrzypczak

  Uzasadnienie


  Na podstawie Uchwał podjętych przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Utylizator': Uchwała nr 14/2003 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wykreślenia Gminy Stąporków ze Związku Międzygminnego „Utylizator'. Uchwała nr 15/2003 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wykreślenia Gminy Szydłowiec ze Związku Międzygminnego „Utylizator'. Uchwała nr 4/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wykreślenia Gminy Chlewiska ze Związku Międzygminnego „Utylizator'. Uchwała nr 5/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wykreślenia Gminy Jastrząb ze Związku Międzygminnego „Utylizator', zmiany w statucie Związku są konieczne w celu uporządkowania statutu prawnego Związku i uaktualnienia ilości Gmin będących członkami Związku Międzygminnego.
  W następstwie powyższego została podjęta Uchwała Nr 7 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Utylizator'.
  Wojewoda Świętokrzyski pismem znak PNK.III.021.1.27.2011. z dnia 15 lipca 2011r stwierdził, że zmiany statutu związku międzygminnego uchwala organ stanowiący związku (nie wniosek o zmianę statutu ) zaś członkowie związku podejmują jednobrzmiące uchwały o zmianie statutu Związku w oparciu o brzmienie uchwały zgromadzenia
  Powołana w § 2. niniejszej uchwały, uchwała Nr XXVII/137/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 stycznia 2009r. została podjęta przed uchwałą Nr 7 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR” i winna zostać uchylona. Podjęcie „nowej” uchwały w tym zakresie powinno nastąpić w oparciu o wskazaną uchwałę Zgromadzenia Związku


  Data wprowadzenia: 2012-05-24 1148
  Data upublicznienia: 2012-05-24
  Art. czytany: 2657 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne