(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2023
» Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r
» Zarządzenie Nr 8/2023
» Zarządzenie Nr 7/2023
» Zarządzenie Nr 6/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XI
 • UCHWAŁA NR XI/…./11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 16 września 2011 r.

  w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

  - projekt nr 6 -

  UCHWAŁA NR XI/…./11
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 16 września 2011 r.


  w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 160 § 1 ustawy z dnia
  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r Nr 98, poz. 1070 ze zmianami)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 do 2015 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Sporządziła:
  Anna Pocheć


  U Z A S A D N I E N I E


  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławnika.

  Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

  Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w tej sprawie, określającej w formie regulaminu zasady przyjmowania zgłoszeń, zadania Wójta i Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników oraz przeprowadzenia głosowania.


  Data wprowadzenia: 2011-09-09 0920
  Data upublicznienia: 2011-09-09
  Art. czytany: 3135 razy

  » Załącznik 1 - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik 2 - rozmiar: 58368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne