(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV_wyciąg
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV_wyciąg
» 15.09.2023 r.
» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Projekt Nr 7
 • Stypendia szkolne
 • Rok szkolny 2011/2012
 • WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

  WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

  1. Podręczniki szkolne ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
  2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne i inne pomoce dydaktyczne,
  3. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna,
  4. Artykuły szkolne (np. zeszyty, piórnik, blok, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina inne),
  5. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych np. zajęcia w szkole językowej, za korzystanie z basenu (faktura lub rachunek z Pływalni potwierdzający, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych ),
  6. Komputer, części do komputera, oraz urządzenia peryferyjne do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router, kamera internetowa)
  7. Tusz do drukarki, papier do drukarki, oprogramowanie, programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego za m-ce IX – VI (przy czym oryginał faktury nie będzie zwracany, gdyż musi pozostać w dokumentacji stypendium z załączoną kserokopią umowy na Internet potwierdzoną za zgodność z oryginałem)
  8. Bilety za dojazdy do szkoły (imienny bilet miesięczny lub kwartalny za m-ce IX - VI),
  9. Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka do biurka,
  10. Odzież i obuwie sportowe (np. obuwie sportowe, bluza sportowa, dres, spodnie sportowe)
  11. Odzież i obuwie do praktyk szkolnych,
  12. Koszt wycieczek szkolnych - przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku,
  13. Sprzęt muzyczny, sportowy (po dołączeniu stosownego zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia ).
  W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach, np.: do instytucji kultury, wycieczkach edukacyjnych, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

  UWAGA

  1. Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
  2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
  3. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia wyrównawcze np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe.
  4. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.

  W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 obowiązują faktury i rachunki za :
  1. Zakup podręczników – od lipca 2011 r.
  2. Pozostałe materiały szkolne od lipca 2011 r. –wg wykazu wydatków kwalifikowanych
  3. Abonament internetowy – (od września 2011 r. do czerwca 2012 r.)
  4. Bilety za dojazdy do szkoły (od września 2011r. do czerwca 2012 r.)


  Data wprowadzenia: 2011-08-24 1124
  Data upublicznienia: 2011-08-24
  Art. czytany: 4165 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  Rejestr zmian:
  2011-08-24
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Walkiewicz Michał
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Walkiewicz Michał
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne