(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
» Zarządzenie Nr 71/2024
» Imienny wykaz głosowań_Sesja II z dnia 22 maja 2024 r.
» Protokół Nr 4/2024
» Postanowienie Nr 450/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
 • Jednostki organizacyjne
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
 • ORGANIZACJA PRACY, TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW,

  Zakład zapewnia opiekę lekarską codziennie od poniedziałku do piątku w godz 8,00 - 18,00 , poza godzinami pracy zakładu pacjenci zadeklarowani do SPZOZ w Skarżysku Kościelnym otrzymają pomoc lekarską w ŚCRM i TS Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Szpitalna 1 Skarżysko Kamienna
  Zakład zapewnia opiekę pielęgniarską codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 18,00, poza godzinami pracy zakładu opiekę pielęgniarską zapewnia stacja pogotowia ratunkowego w Skarżysku Kamiennej.

  1. W ramach pełnej stawki kapitacyjnej Zakład świadczy:
  a) kompleksową realizację zadań z “Zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” łącznie z diagnostyką laboratoryjną i obrazową oraz świadczeniami z zakresu profilaktyki wieku rozwojowego jak w wykazie z “Zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  b) pełną realizację zadań pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
  c) pełną realizację zadań pielęgniarstwa środowiskowego w środowisku nauczania i wychowania

  2. Dostępność do świadczeń:
  a) porady w gabinecie i w domu pacjenta w dniu zarejestrowania
  b) w schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada natychmiastowa
  c) w schorzeniach przewlekłych porada w terminie uzgodnionym z pacjentem
  d) możliwość telefonicznej rejestracji pacjentów, przez osoby trzecie, rodzinę pacjenta oraz osobiście.

  3.
  W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy opiekę wyjazdową zapewnia Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Stacja Pogotowia Ratunkowego w Skarżysku-Kamiennej.

  4.Przyjęcia dzieci zdrowych celem przeprowadzenia badań profilaktycznych
  i szczepień ochronnych wyznacza się codziennie w wyznaczonych
  godzinach w poradni D.

  5. W czasie urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego lub
  nieobecności w pracy pracowników udzielających świadczeń
  spowodowanej innymi przyczynami zakład zapewnia ciągłość udzielania
  świadczeń medycznych we własnym zakresie.

  6. Zdania zakładu realizują wchodzące w jego skład:
  · Poradnia ogólna
  · Poradnia dziecięca
  · Poradnia stomatologiczna
  · Specjalistyczna poradnia ginekologiczna
  · Poradnia medycyny pracy
  - pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej
  7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Skarżysku-Kościelnym, prowadzi i archiwizuje dokumentacje medyczną zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Głównego Urzędu Statystycznego i innych obowiązujących w tej materii.


  Data wprowadzenia: 2003-07-11 1314
  Data upublicznienia: 2003-07-11
  Art. czytany: 6171 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Wojciechowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne