(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
» Zarządzenie Nr 71/2024
» Imienny wykaz głosowań_Sesja II z dnia 22 maja 2024 r.
» Protokół Nr 4/2024
» Postanowienie Nr 450/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
 • Jednostki organizacyjne
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
 • WIADOMOŚCI OGÓLNE O ZAKŁADZIE

  Wiadomości ogólne o zakładzie:
  Zakład działa od 01.06.2000r jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Skarżysku-Kościelnym
  ul. Iłżecka 2a. Tel/fax. 2714-400.
  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podlega
  Gminie Skarżysko Kościelne posługując się skróconą nazwą
  SPZOZ .
  2. Organem założycielskim Zakładu jest Gmina Skarżysko Kościelne.
  3. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Gmina Skarżysko Kościelne .
  4. Zakład prowadzi działalność w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko – Kościelne.
  5. Zakład uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru
  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
  Rejestrowy w Kielcach w dniu 28.04.2000r.
  6. Zakład działa na podstawie :
  1) Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej / Dz.U.Nr 91
  poz. 408 z późn. zm. w Dz. U. Nr 104 poz. 661 z 04.09.1998r./.
  2) Ustawy z dnia 06.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / Dz. U. Nr 28 poz. 153 /,
  2a) Ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.Nr.96 poz.593)
  2b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992r.
  w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem
  i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
  zdrowotnej (Dz.U.Nr 74, poz.366 z póź.zm. ).
  2c) Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości )Dz.U.Nr. 121
  poz.591 z późn. zm.).
  3) Uchwały Nr.VIII/54/99 Rady Gminy z dnia 27 maja 1999r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  4) Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uchwałą nr. 2/99 z dnia 9 maja 1999r.i zatwierdzonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr. IX/64 z dnia 28 czerwca 1999r.
  5) Przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej, gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych przepisów prawa.

  7. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących
  zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
  sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi, młodzieżą
  oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z
  procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
  wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

  8. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie :
  1. podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
  2. badań diagnostycznych,
  3. podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii,
  4. sprawowanie opieki profilaktycznej nad osobami pracującymi,
  5. rehabilitacji leczniczej,
  6. pielęgnacji i rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji
  7. badań analitycznych /w miarę posiadanych środków/,
  8. inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia wynikającej z oceny stanu zdrowia podopiecznych,
  9. opieki profilaktycznej w zakresie ustalonym profilaktycznym programem zdrowia
  10. poradni pediatrycznej dla dzieci zdrowych i dzieci chorych,
  11. opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i położnictwa,
  12. specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej warunkach
  ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu
  osób potrzebujących tych świadczeń.

  9.Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla ludności z obszaru gminy Skarżysko-Kościelne i innych osób ubezpieczonych zgłaszających się do lekarza i deklarujęcych się na listy POZ w celu korzystania ze świadczeń zdrowotnych również spoza terenu gminy Skarżysko Kościelne.

  10.W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z :
  1. Innymi zakładami opieki zdrowotnej
  2. Placówkami naukowo – badawczymi
  3. Związkami i samorządami zawodowymi
  4. Organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami
  5. Państwowa Inspekcją Sanitarną, Państwowym Nadzorem Farmaceutycznym i innymi jednostkami organizacyjnymi.


  Data wprowadzenia: 2003-07-11 1303
  Data upublicznienia: 2003-07-11
  Art. czytany: 6365 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Wojciechowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne