(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy

  Budowa Elektrowni Słonecznych Grzybowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1MW, zlokalizowanej na działkach nr ewid.gr:95/3,98/1,100/4,103/2,105/3,106/5,107/3,109,110 Obręb 0002 G.G

  Skarżysko Kościelne, dnia 30.09.2022

  In.I.6730.20.2022

  OBWIESZCZENIE

  Działając na podstawie art. 60 ust.1, art. 66a, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.503), w związku z art. 72 ust.6 i ust.6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  Podaje do publicznej wiadomości,

  że na wniosek: Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań - z dnia 09.05.2022r. (data wpływu 10.05.2022r.),
  - na skutek uwzględnienia w całości wniesionego odwołania wydał w dniu 29.09.2022r. decyzję o zmianie decyzji Zn: In.I.6730.20.2022 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Słonecznej „Grzybowa Góra” wraz z infrastrukturą na działkach 95/3, 98/1, 100/4, 103/2, 105/3, 106/5, 107/3, 109, 110 o mocy do 1MW (obręb Grzybowa Góra) w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne.”

  Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać się w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 I piętro, w godz. 730 – 1530.

  Decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy na skutek uwzględnienia w całości wniesionego odwołania Zn: In.I.6730.20.2022 z dnia 29.09.2022r. o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne, na okres 14 dni, licząc od dnia 30.09.2022r.

  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

  Data zamieszczenia obwieszczenia w BIP Gminy – 30.09.2022r.


  Data wprowadzenia: 2022-09-30 1454
  Data upublicznienia: 2022-09-30
  Art. czytany: 264 razy

  » Decyzja - rozmiar: 19581 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Ołub
  Rejestr zmian:
  2022-09-30
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Małgorzata Ołub
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Małgorzata Ołub
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne