(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 33/2023
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
» Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uchwała Nr L/354/2023
 • Zamówienia publiczne
 • 2022
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł
 • Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim

  Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim

  Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych na „Budowę altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim”.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22-07-2022r. do godz. 9:30.
  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i
  nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, oznaczone napisem: Oferta - „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim” – nie otwierać przed:
  22-07-2022r. do godz. 9:30.
  Szczegółowe warunki niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.ugskarzysko.bip.doc.pl w zakładce Zamówienia poniżej 130 tys. zł.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2022-07-15 1206
  Data upublicznienia: 2022-07-15
  Art. czytany: 637 razy

  » dokumentacja projektowa - zał 7 - rozmiar: 682510 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » formularz kosztorysu ofertowego - zał 4 - rozmiar: 92375 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Formularz ofertowy - zał 1 - rozmiar: 27136 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » opis przedmiotu zaówienia - zał 9 - rozmiar: 30819 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » projekt umowy -zał. 3 - rozmiar: 114176 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » przedmiar robót - zał 8 - rozmiar: 98958 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SWZ Altana - rozmiar: 242176 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wykaz osób - zał. 6 - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wykaz robót - zał nr 5 - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2a - Oświadczenie - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2b - Oświadczenie - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 2c - Oświadczenie uprawnienia - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 44828 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - rozmiar: 29005 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne