(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
» Petycja Nr 3
» Kontrole zewnętrzne - 2022 rok
» 18.07.2022 r.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych - 2022 rok kultura/opieka wakacyjna

  Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych - 2022 rok kultura/opieka wakacyjna

  ZARZĄDZENIE NR 46/2022
  WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 27 kwietnia 2022 r.  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2022 .
  Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 19 i art.30 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz Uchwały nr XXXVI/243/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa zakresie art.3 ust.3 ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 r. zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.


  zarządzam, co następuje:

  § 1.
  Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2022 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2.
  Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej gminy,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
  w Skarżysku Kościelnym.

  § 3.
  Zasady przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 określają „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych” stanowiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Uchwałą nr XXXVI/243/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 listopada 2021r.


  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Data wprowadzenia: 2022-04-27 1356
  Data upublicznienia: 2022-04-27
  Art. czytany: 355 razy

  » druk oferty - rozmiar: 55433 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » druk oświadczenie o rachunku bankowym - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » druk sprawozdania - rozmiar: 41292 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » druk umowy - rozmiar: 59955 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » informacje dotyczące wypełniania oferty - rozmiar: 60517 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zaktualizowany harmonogram - rozmiar: 39440 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zaktualizowany kosztorys - rozmiar: 43239 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zał. nr 1 regulamin konkursu kultura - rozmiar: 379517 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 2 regulamin konkursu opieka wakacyjna dla dzieci i młodzieży - rozmiar: 389388 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zarządzenie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne - rozmiar: 54242 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Błach
  Rejestr zmian:
  2022-04-27
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Dagmara Błach
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Dagmara Błach
  12. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Dagmara Błach
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne