(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 01.04.2021
» Wnioski o dopłaty tylko przez internet
» OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
» Interpelacja Radnej Edyty Niziołek z dnia 29 marca 2021 r.
» Interpelacja Radnego Tomasza Winiarskiego z dnia 29 marca 2021 r.
 • Zamówienia publiczne
 • 2021
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł
 • Zapytanie ofertowe - Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków

  Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków

  Skarżysko Kościelne, dnia 2021-04-07 In.III.271.11.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 złotych. Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 złotych na realizację zadania pn.: „Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków”. Do niniejszego zapytania załącza się formularz ofertowy i formularz kosztorysu ofertowego do wypełnienia przez Wykonawcę oraz projekt umowy do akceptacji warunków niniejszego zamówienia oraz projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikację techniczną. Ofertę podpisaną wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem kosztorysu ofertowego w nieprzeźroczystej trwale zamkniętej kopercie należy złożyć bądź przesłać do siedziby Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat). Termin składania ofert do dnia 21-04-2021r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert godz. 10:30. Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje informację z otwarcia ofert na stronie prowadzonego postępowania w BIP w zakładce zamówienia poniżej 130 tys. złotych. Koperta powinna być opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz napisem: Oferta: „Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków” Nie otwierać przed 21-04-2021r. do godz. 10:30 Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Jacek Bryzik

  Data wprowadzenia: 2021-04-07 1022
  Data upublicznienia: 2021-04-07
  Art. czytany: 66 razy

  » Dokumentacja projektowa - rozmiar: 2686600 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularz kosztorysu ofertowego - rozmiar: 5874 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
  » Formularz ofertowy - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - rozmiar: 122368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Przedmiar robót - rozmiar: 717787 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacje techniczne - rozmiar: 5941095 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 596811 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2020


  Grzybowa Góra - 927

  Kierz Niedźwiedzi - 759

  Lipowe Pole Plebańskie - 419

  Lipowe Pole Skarbowe - 261

  Majków - 896

  Michałów - 264

  Skarżysko Kościelne - 2250

  Świerczek - 256  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne