(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku.
» Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2022 roku.
» Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2023 r.
» Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • OGŁOSZENIE 'PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW'

  PSZOK

  Ogłoszenie

  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne przypomina, że § 4 i § 5 Uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne NR XXV/ 159/2020 z dnia 06 listopada 2020r w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Skarżysko Kościelne, określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i tak:

  § 4.

  Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
  1. Transport odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości organizuje sam we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest dwa dni w tygodniu – w środy i soboty w godz. 900 – 1700.
  3. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do poinformowania pracownika obsługującego punkt, z jakiej posesji pochodzą odpady i okazania mu do wglądu dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Skarżysko Kościelne, za bieżący okres rozliczeniowy dotyczący nieruchomości, z której pochodzą odpady.
  4. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne posegregowane, których frakcje określono w regulaminie utrzymania czystości.
  5. Do PSZOK nie są przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, inne odpady wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstwa domowego.
  6. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK.
  7. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez pracownika PSZOK.
  8. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi punktu oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

  § 5.

  Ogranicza się ilość odpadów przyjmowanych przez PSZOK:
  1) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego - łącznie maksymalnie 1m3 odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,
  2) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci materiałów izolacyjnych takich jak wełna, papa, styropian itp. - łącznie maksymalnie 1m3 odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,
  3) zużyte opony z pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony - maksymalnie 4 sztuki w ciągu roku dostarczone z jednego gospodarstwa domowego.


  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przestrzeganie zasad określonych w w/w uchwale.  Data wprowadzenia: 2021-03-15 1443
  Data upublicznienia: 2021-03-15
  Art. czytany: 1449 razy

  » PSZOK - rozmiar: 8372 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Justyna Minda
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne