A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
UCHWAŁA NR XXX/155/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM - zmiany przebiegu dróg gminnych.

Z dnia: z dnia 13 marca 2009r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ,Nr 223 poz.1453 z 2008r) i art. 10 pkt 4 i 5 z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 19,poz.115,Nr 23 poz.136, Nr 192 poz.1381; Dz.U z 2008r.Nr 54 poz.326)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Art.10 pkt 4 i 5 (Dz.U.Nr.19 poz 115z 2007r) Radzie Gminy przysługuje aby nowo wybudowany odcinek drogi zaliczyć do kategorii drogi w ciągu którym dany odcinek leży.
Odcinek drogi nowo wybudowany z chwilą oddania do użytku pozbawiony zostaje dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.
Zmiana dotychczasowego przebiegu dotyczy niżej wymienionych dróg:

1. Nr.002178T Skarżysko Kościelne ul. Polna .

Zmiana przebiegu w/w drogi pozwoli w przyszłości odciążyć drogę powiatową nr.0557T Skarżysko-Mirzec oraz zapewni możliwość przejęcia w całości ruchu w razie wypadku drogowego lub prac remontowych drogi powiatowej. Droga ta tworzy jednolity ciąg komunikacyjny który rozwiąże całkowicie problem dojazdu do terenów zabudowy jednorodzinnej na ul. Południowej i ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne .

2. Nr.004288T Starachowice do ,wsi Majków Anna

Zmiana przebiegu w/w drogi pozwala na możliwość dokonania jedynej możliwości objazdu drogi krajowej 42 Namysłów –Rudnik tworząc połączenie z drogami powiatowymi zarówno w kierunku Starachowic jak i Skarżyska Kamiennej .
Droga ta tworzy najkrótsze połączenie komunikacyjne mieszkańców miejscowości Michałów i Majków z miastem Skarżysko-Kamienna pozwalając skrócić czas przejazdu i odciążyć drogę powiatową .
Jednolity ciąg komunikacyjny pozwoli połączyć w sołectwie Majków ul.Św.Anny
ul. Staffa ul. Dębową.

Data wprowadzenia: 2011-04-08 1213
Data upublicznienia: 2011-04-08
Art. czytany: 756 razy

» załącznik nr 1 - rozmiar: 31744 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2019


Grzybowa Góra - 933

Kierz Niedźwiedzi - 757

Lipowe Pole Plebańskie - 425

Lipowe Pole Skarbowe - 274

Majków - 899

Michałów - 266

Skarżysko Kościelne - 2258

Świerczek - 263Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZADZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne