(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 15.09.2023 r.
» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Projekt Nr 7
» Projekt Nr 6
» Projekt Nr 5
 • Zamówienia publiczne
 • 2018
 • Zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
 • Zapytanie ofertowe - Wykonanie trzech przeglądów funkcjonalnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2018

  Wykonanie trzech przeglądów funkcjonalnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2018

  Skarżysko Kościelne, dnia 2018-01-25 In.III.271.3.2018 Wszyscy zainteresowani ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie trzech przeglądów funkcjonalnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2018” Zakres pełnienia obowiązków w ramach przeglądów funkcjonalnych: - Przeprowadzenie 3 przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych w charakterystycznych porach roku 2018. - Sporządzenie każdorazowo pisemnego protokołu przeprowadzonego przeglądu oddzielnie dla każdego placu i przekazanie oryginału do książki obiektu. - Sprawdzenie stabilności wyposażenia, jego funkcjonalności, a także bieżącego stopnia zużycia podzespołów i urządzeń. - Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa, stopnia zużycia sprzętu, urządzeń oraz ewentualnych zniszczeń poprzez akty wandalizmu, kradzieży itd. - Ocena ogólnego stanu bezpieczeństwa urządzeń, fundamentów, elementów konstrukcyjnych, - Ocena wpływu warunków atmosferycznych na stan techniczny urządzeń, - Identyfikacja śladów usterek, uszkodzeń lub korozji elementów, - Sprawdzenie na sprzęcie wszelkich zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa, - Dokonanie oceny wpływu na urządzenia wilgoci z wód podziemnych lub ze stagnującej czasowo wody w pobliżu urządzeń, - Sprawdzenie czy nie występują ewentualne uszkodzenia olinowania na wszystkich urządzeniach, na których ono występuje, - Sprawdzenie działania części ruchomych urządzeń, - Ocena czystości urządzeń i terenu placów, - Ocena stanu nawierzchni terenu placów zabaw – stref bezpieczeństwa i ciągów komunikacyjnych, - Ocena stanu elementów dodatkowych jak tablice informacyjne, ogrodzenia, ławki i innych. Wymaga się aby kontrolę przeprowadzała osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Termin przeprowadzenia poszczególnych kontroli: - kontrola letnia / przedwakacyjna na przełomie V/VI-2018, - kontrola letnia / powakacyjna na przełomie VIII/IX-2018- w ramach tej kontroli mają być wskazane ewentualne uszkodzenia / usterki placu zabaw, siłowni zewnętrznych, do których doszło podczas wakacji, - kontrola jesienna - na zakończenie sezonu użytkowania placu zabaw (kontrola mająca wykazać uszkodzenia / usterki, które pojawiły się w trakcie całego mijającego sezonu) na przełomie X/XI-2018. Do niniejszego zapytania załącza się projekt umowy, wykaz placów zabaw z podaniem ilości urządzeń oraz formularz ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Ofertę opatrzoną pieczątką Wykonawcy należy złożyć w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne (pokój 102 sekretariat) do dnia 14-02-2018r. do godziny 10:00 Oferta powinna być opatrzona napisem: „Oferta na: Wykonanie trzech przeglądów funkcjonalnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2018” – nie otwierać przed dniem 14.02.2018 r. godz. 10:30”. Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2018-01-25 1001
  Data upublicznienia: 2018-01-25
  Art. czytany: 3248 razy

  » Formularz ofertowy - rozmiar: 204552 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt umowy przegląd funkcjonalny - rozmiar: 303448 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Protokół otwarcia ofert - rozmiar: 805487 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wkaz placów zabaw i siłowni zewnętrznych - rozmiar: 235706 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zapytanie ofertowe przegl funkcjonalny - rozmiar: 497157 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 614214 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne