(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Decyzja o warunkach zabudowy
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Ogłoszenie - praca na zastępstwo
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
» Zarządzenie Nr 70/2022
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
 • RODZINA 500+

  „RODZINA 500+”

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM INFORMUJE, IŻ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 01-04-2016r. pok. Nr 13


  WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ( 500+) PRZYJMOWANE BĘDĄ
  W DNIACH:
  PONIEDZIAŁEK W GODZ. 8.00 - 16.00
  WTOREK W GODZ. 7.30 - 15.00
  ŚRODA W GODZ. 7.30 - 15.00
  CZWARTEK W GODZ. 7.30 - 15.00
  W PIĄTKI WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

  W DNIACH WYPŁAT KWIETNIOWYCH WNIOSKÓW NIE PRZYJMUJEMY

  Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych
  warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne
  dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie
  dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

  Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie
  polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają
  rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda
  rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci
  będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne
  dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800
  zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na
  pierwsze lub jedyne dziecko.
  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium
  dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe
  wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny
  zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
  oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko,
  na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
  pieczy zastępczej.

  Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają
  dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej
  jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie
  wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione
  od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez
  względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje
  na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy
  obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu
  jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać
  wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł
  (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka
  niepełnosprawnego).
  Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na
  stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny,
  w których rodzice są w związku małżeńskim jak
  i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych
  związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych
  wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje
  opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się
  opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek
  i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym
  sprawują opiekę.
  Świadczenie wychowawcze będzie realizowane
  w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie
  będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów
  zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować
  będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych
  rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią
  prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego,
  należeć będzie do wójtów, burmistrzów
  i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących
  od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących
  świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze
  będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno
  w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce
  organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej
  lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np.
  w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych
  centrach utworzonych do realizacji świadczeń
  socjalnych.Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz
  do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście
  w gminie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie
  wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie
  konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
  Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione
  będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku
  co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego
  progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej
  się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane
  dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami
  jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.
  Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała
  podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie
  już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze,
  tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane
  w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede
  wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe
  otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody
  na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie,
  aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie
  mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12
  tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia
  wysokości wsparcia i kryterium dochodowego
  w zależności od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest
  opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których
  nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych
  składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność
  gospodarczą.


  Data wprowadzenia: 2016-03-21 1528
  Data upublicznienia: 2016-03-21
  Art. czytany: 2697 razy

  » Wniosek o świadczenie Wychowawcze - rozmiar: 46003 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Niewczas
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne