A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2019
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
» Pomoc finansowa dla beneficjentów, którzy zaprzestali produkcji świń
» Interpelacje Radnej Ewy Kępa z dnia 24 lipca 2020 r.
» Zarządzenie Nr 84/2020
» Portal IRZplus
Ilość wiadomości z działu '2019': 172
1  Zarządzenie Nr 172/2019
w sprawie wprowadzenia 'Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych' w Urzędzie Gminy Skarży...
2020-01-31 1002 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 171/2019
w sprawie: wprowadzenia 'Metodyki szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w...
2020-01-30 1137 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 170/2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2020-01-21 1501 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 169/2019
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Skarżysko Kościelne ...
2020-01-21 1459 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 168/2019
w sprawie: przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań....
2020-01-21 1455 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 167/2019
w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku....
2020-01-21 1452 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 166/2019
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl...
2020-01-21 1449 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 165/2019
w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2020 rok....
2020-01-21 1446 Czytano:167 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 164/2019
w sprawie zmian Zarządzenia Nr 97/2019 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 lipca 2019 r. w...
2020-01-21 1444 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 163/2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2020-01-13 1239 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 162/2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok. ...
2020-01-13 1235 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 161/2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2020-01-03 1345 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 160/2019
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2020-01-03 1340 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 159/2019
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Skarżysko Kościelne....
2020-01-03 1336 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 158/2019
w sprawie: powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Budowa oświetlenia ulicznego prz...
2019-12-20 1227 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 157/2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-12-20 1222 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 156/2019
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-12-20 1216 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 155/2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-12-20 1214 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 154/2019
w sprawie: powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania:'Rozbudowa drogi gminnej Nr 379004T...
2019-12-16 0854 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 153/2019
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-12-10 1116 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 152/2019
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-12-03 1351 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 151/2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-12-03 1348 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 150/2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej sta...
2019-12-02 1028 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 149/2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gru...
2019-12-02 1023 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 148/2019
w sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-11-22 1015 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 147/2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-11-21 1300 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 146/2019
w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-11-21 1255 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 145/2019
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2019-11-18 1119 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 144/2019
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko K...
2019-11-18 1117 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 143/2019
W sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy ...
2019-11-07 1418 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 142/2019
W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne...
2019-11-07 1416 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 141/2019
W sprawie powołania: Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Gminy Skarżysko...
2019-11-07 1113 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 140/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-11-07 1109 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 139/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-11-07 1105 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 138/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-11-07 1104 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 137/2019
W sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: 'Wykonanie remontu dachu budynku OSP w Lipo...
2019-11-04 1137 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 136/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ...
2019-11-04 1134 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 135/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku...
2019-11-04 1130 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 134/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-10-29 1010 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 133/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-10-29 1006 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 132/2019
W sprawie: nadania Regulaminu Przechowywania i Wydawania Blankietów Dokumentów Publicznych oraz Do...
2019-10-21 1403 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 131/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-10-21 1358 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 130/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-10-21 1355 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 129/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok...
2019-10-21 1351 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 128/2019
W sprawie: powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Przebudowa drogi gminnej Nr 37900...
2019-10-09 1138 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 127/2019
W sprawie: powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Przebudowa drogi gminnej w miejsc...
2019-10-09 1132 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 126/2019
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Rozbudowa drogi gminnej ul. Słone...
2019-10-09 1124 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 125/2019
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2019-10-09 1114 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 124/2019
W sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Skarżysku Koście...
2019-10-09 1105 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 123/2019
W sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu realizacji potrzeb ochrony lokali wyborczych w sytuacja...
2019-10-08 0745 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE NR 122/2019
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032....
2019-10-08 0742 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE NR 121/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-10-08 0740 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR 120/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-10-08 0737 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 119/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-10-08 0735 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE NR 118/2019
W sprawie wdrożenia narzędzi do zarządzania satysfakcją klienta w JST...
2019-09-27 1415 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 117/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-09-27 1412 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 116/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-09-27 1410 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 115/2019
W sprawie planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-09-27 1406 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 114/2019
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne....
2019-09-27 1404 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 113/2019
W sprawie upoważnienia do udzielania pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzanych...
2019-09-23 1545 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 112/2019
W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Skarżysko Ko...
2019-09-17 1216 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE NR 111/2019
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne....
2019-09-17 1214 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
63  ZARZĄDZENIE NR 110/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-09-10 1503 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 109/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-09-10 1315 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE NR 108/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-09-10 1312 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 107/2019
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2020 ro...
2019-09-10 1307 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE NR 106/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 'U...
2019-08-19 1513 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
68  ZARZĄDZENIE NR 105/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-08-19 1509 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
69  ZARZĄDZENIE NR 104/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-08-19 1505 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
70  ZARZĄDZENIE NR 103/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-08-19 1504 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
71  ZARZĄDZENIE NR 102/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-08-13 1226 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE NR 101/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-08-13 1225 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE NR 100/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-08-13 1221 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
74  ZARZĄDZENIE NR 99/2019
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Nasz Świerczek'....
2019-08-12 1522 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE NR 98/2019
W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla na...
2019-08-12 1520 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
76  ZARZĄDZENIE NR 97/2019
W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości....
2019-08-12 1517 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE NR 96/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-08-05 0921 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE NR 95/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-08-05 0918 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
79  ZARZĄDZENIE NR 94/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-08-05 0844 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE NR 93/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-07-25 1147 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
81  ZARZĄDZENIE NR 92/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-07-25 1144 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
82  ZARZĄDZENIE NR 91/2019
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Lipowa Polana'....
2019-07-24 1308 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE NR 90/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:R...
2019-07-12 1424 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZARZĄDZENIE NR 89/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-07-12 1422 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE NR 88/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-07-12 1417 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
86  ZARZĄDZENIE NR 87/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-07-12 1415 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
87  ZARZĄDZENIE NR 86/2019
W sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego system...
2019-07-09 1141 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
88  ZARZĄDZENIE NR 85/2019
W sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gm...
2019-07-05 1024 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE NR 84/2019
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Ko...
2019-07-05 1022 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
90  ZARZĄDZENIE NR 83/2019
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskieg...
2019-07-05 1021 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
91  ZARZĄDZENIE NR 82/2019
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Grzybowa Góra....
2019-07-05 0943 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
92  ZARZĄDZENIE NR 81/2019
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032....
2019-07-05 0941 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
93  ZARZĄDZENIE NR 80/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-07-05 0938 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
94  ZARZĄDZENIE NR 79/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-07-05 0936 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
95  ZARZĄDZENIE NR 78/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-06-28 1425 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
96  ZARZĄDZENIE NR 77/2019
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2019 roku...
2019-06-28 0844 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
97  ZARZĄDZENIE NR 76/2019
W sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do w...
2019-06-26 1206 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
98  ZARZĄDZENIE NR 75/2019
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyr...
2019-06-26 1203 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
99  ZARZĄDZENIE NR 74/2019
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyr...
2019-06-26 1201 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
100  ZARZĄDZENIE NR 73/2019
W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach ...
2019-06-26 1158 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZARZĄDZENIE NR 72/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-06-26 1155 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
102  ZARZĄDZENIE NR 71/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-06-26 1152 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
103  ZARZĄDZENIE NR 70/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-06-26 1150 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
104  ZARZĄDZENIE NR 69/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-06-19 1247 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
105  ZARZĄDZENIE NR 68/2019
W sprawie planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-06-19 1245 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
106  ZARZĄDZENIE NR 67/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne 2019 roku....
2019-06-19 1244 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
107  ZARZĄDZENIE NR 66/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-06-14 1318 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
108  ZARZĄDZENIE NR 65/2019
W sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: 'Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Sk...
2019-06-11 1512 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
109  ZARZĄDZENIE NR 64/2019
W sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów będących własnością Gminy Skarżysko Koś...
2019-06-06 1455 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
110  ZARZĄDZENIE NR 63/2019
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana ...
2019-06-05 1420 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
111  ZARZĄDZENIE NR 62/2019
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ska...
2019-06-05 1417 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
112  ZARZĄDZENIE NR 61/2019
W sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowe Pole Skarbowe....
2019-05-30 1513 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
113  ZARZĄDZENIE NR 60/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ...
2019-05-29 1456 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
114  ZARZĄDZENIE NR 59/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-05-29 1453 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
115  ZARZĄDZENIE NR 58/2019
W sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawis...
2019-05-27 1311 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
116  ZARZĄDZENIE NR 57/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-05-27 1307 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
117  ZARZĄDZENIE NR 56/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-27 1303 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
118  ZARZĄDZENIE NR 55/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-27 1252 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
119  ZARZĄDZENIE NR 54/2019
W sprawie: wyznaczenia przedstawicieli w celu realizacji potrzeb ochrony lokali wyborczych w sytuacj...
2019-05-17 1528 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
120  ZARZĄDZENIE NR 53/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-05-17 1527 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
121  ZARZĄDZENIE NR 52/2019
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-05-17 1525 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
122  ZARZĄDZENIE NR 51/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-17 1524 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
123  ZARZĄDZENIE NR 50/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok...
2019-05-17 1521 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
124  ZARZĄDZENIE NR 49/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-05-14 1309 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
125  ZARZĄDZENIE NR 48/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-05-14 1301 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
126  ZARZĄDZENIE NR 47/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-14 1259 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
127  ZARZĄDZENIE NR 46/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-13 1539 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
128  ZARZĄDZENIE NR 45/2019
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Sk...
2019-05-13 1536 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
129  ZARZĄDZENIE NR 44/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-05-13 1534 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
130  ZARZĄDZENIE NR 43/2019
W sprawie zimny planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2019-05-06 1042 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
131  ZARZĄDZENIE NR 42/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-05-06 1037 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
132  ZARZĄDZENIE NR 41/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-06 1035 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
133  ZARZĄDZENIE NR 40/2019
W sprawie wprowadzenia 'Regulaminu przekazania do korzystania (użyczenia) Sołtysom/Inkasentom Gmin...
2019-04-24 1518 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
134  ZARZĄDZENIE NR 39/2019
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego ...
2019-04-16 1314 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
135  ZARZĄDZENIE NR 38/2019
W sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłosz...
2019-04-16 1311 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
136  ZARZĄDZENIE NR 37/2019
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Przebudowa drogi gminnej 539 (Rudk...
2019-04-15 1431 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
137  ZARZĄDZENIE NR 36/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-04-12 1412 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
138  ZARZĄDZENIE NR 35/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-04-12 1407 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
139  ZARZĄDZENIE NR 34/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-04-12 1406 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
140  ZARZĄDZENIE NR 33/2019
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2019-04-08 1340 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
141  ZARZĄDZENIE NR 32/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-04-04 1506 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
142  ZARZĄDZENIE NR 31/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-04-04 1506 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
143  ZARZĄDZENIE NR 30/2019
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-04-02 1429 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
144  ZARZĄDZENIE NR 29/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecony...
2019-04-02 1425 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
145  ZARZĄDZENIE NR 28/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-04-02 1423 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
146  ZARZĄDZENIE NR 27
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:'...
2019-03-20 1447 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
147  ZARZĄDZENIE NR 26/2019
W sprawie powołania Komisji do dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w ar...
2019-03-11 1417 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
148  ZARZĄDZENIE NR 25/2019
W sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do w...
2019-03-01 1402 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
149  ZARZĄDZENIE NR 24/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-03-01 1358 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
150  ZARZĄDZENIE NR 23/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-03-01 1358 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
151  ZARZĄDZENIE NR 22/2019
W sprawie z mian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-03-01 1357 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
152  ZARZĄDZENIE NR 21/2019
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Ska...
2019-02-27 1455 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
153  ZARZĄDZENIE NR 20/2019
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2019-02-27 1449 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
154  ZARZĄDZENIE NR 19/2019
W sprawie zmian planu finansowego Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-02-27 1446 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
155  ZARZĄDZENIE NR 18/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-02-27 1444 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
156  ZARZĄDZENIE NR 17/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-02-12 1508 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
157  ZARZĄDZENIE NR 16/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ...
2019-02-06 1315 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
158  ZARZĄDZENIE NR 15/2019
W sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do publicznego przedszkola, innych form wychowania przed...
2019-02-05 1412 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
159  ZARZĄDZENIE NR 14/2019
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2019-02-05 1407 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
160  ZARZĄDZENIE NR 13/2019
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Skarżysko Kościelne I....
2019-01-30 1454 Czytano:1583 razy » Przeczytaj artykuł
161  ZARZĄDZENIE NR 12/2019
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2019-01-24 1423 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
162  ZARZĄDZENIE NR 11/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-01-24 1414 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
163  ZARZĄDZENIE NR 10/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Od...
2019-01-24 1409 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
164  ZARZĄDZENIE NR 9/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w try...
2019-01-18 1343 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
165  ZARZĄDZENIE NR 8/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-01-18 1334 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
166  ZARZĄDZENIE NR 7/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-01-18 1325 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
167  ZARZĄDZENIE NR 6/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-18 1323 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
168  ZARZĄDZENIE NR 5/2019
W sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich....
2019-01-09 1531 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
169  ZARZĄDZENIE NR 4/2019
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku ...
2019-01-09 1530 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
170  ZARZĄDZENIE NR 3/2019
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2019-01-09 1526 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
171  ZARZĄDZENIE NR 2/2019
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok...
2019-01-09 1517 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
172  ZARZĄDZENIE NR 1/2019
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-09 1515 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 172/2019
» Zarządzenie Nr 171/2019
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
» Zarządzenie Nr 166/2019
» Zarządzenie Nr 165/2019
» Zarządzenie Nr 164/2019
» Zarządzenie Nr 163/2019
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne