(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Uchwały Rady Gminy » Uchwały kadencji 2018 - 2023
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
» Podmioty odbierające odpady z gospodarstw rolnych 2022
» Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2022
» PSZOK 2022 r.
» Informacja o osiągniętych poziomach w 2021 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały kadencji 2018 - 2023': 289
1  Uchwała Nr XLII/289/2022
Uchwała w sprawie zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2022-06-02 0957 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XLII/288/2022
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości...
2022-06-02 0955 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XLII/287/2022
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu....
2022-06-02 0953 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XLII/286/2022
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2022 -...
2022-06-02 0951 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XLII/285/2022
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok....
2022-06-02 0948 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XLI/284/2022
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok....
2022-03-31 1505 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XLI/283/2022
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej s...
2022-03-31 1503 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XLI/282/2022
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne mienia Gminy Mi...
2022-03-31 1500 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XLI/281/2022
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne mienia Gminy W...
2022-03-31 1458 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XLI/280/2022
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2022-03-31 1455 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XLI/279/2022
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata
2022 ...
2022-03-31 1431 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XLI/278/2022
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok....
2022-03-31 1429 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XL/277/2022
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 09 sierpn...
2022-03-02 1454 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XL/276/2022
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej s...
2022-03-02 1452 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XL/275/2022
Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników or...
2022-03-02 1450 Czytano:180 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XL/274/2022
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratownic...
2022-03-02 1431 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XL/273/2022
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno...
2022-03-02 1428 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XL/272/2022
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadz...
2022-03-02 1424 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XL/271/2022
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji....
2022-03-02 1422 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XL/270/2022
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2022 ...
2022-03-02 1421 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XL/269/2022
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 r. ...
2022-03-02 1417 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXXIX/268/2022
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne w formie darowi...
2022-01-27 1140 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XXXIX/267/2022
Uchwała w sprawie przyjęcia 'Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 2030'....
2022-01-27 1129 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXXIX/266/2022
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Gminy Skarżysko Ko...
2022-01-27 1126 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXXIX/265/2022
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu....
2022-01-27 1123 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXXIX/264/2022
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2022 -...
2022-01-27 1121 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXXIX/263/2022
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok....
2022-01-27 1116 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXXVIII/262/2021
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata ...
2021-12-30 1436 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXXVIII/261/2021
Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody....
2021-12-30 1434 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXXVIII/260/2021
Uchwała w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata...
2021-12-30 1432 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXXVIII/259/2021
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gmi...
2021-12-30 1431 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XXXVIII/258/2021
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie...
2021-12-30 1429 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XXXVIII/257/2021
Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewo...
2021-12-30 1427 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXXVIII/256/2021
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok....
2021-12-30 1424 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXXVIII/255/2021
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032....
2021-12-30 1422 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXXVIII/254/2021
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 d...
2021-12-30 1420 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXXVIII/253/2021
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 r. ...
2021-12-30 1418 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXXVII/252/2021
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2021-12-07 0954 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XXXVII/251/2021
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuń...
2021-12-07 0953 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XXXVII/250/2021
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne....
2021-12-07 0951 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XXXVII/249/2021
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 ...
2021-12-07 0934 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XXXVII/248/2021
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-12-07 0932 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XXXVI/247/2021
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia st...
2021-11-23 1423 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XXXVI/246/2021
Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
2021-11-23 1418 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XXXVI/245/2021
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 listopa...
2021-11-23 1416 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XXXVI/244/2021
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę części nieruchomości gruntowej...
2021-11-23 1414 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XXXVI/243/2021
Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...
2021-11-23 1412 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XXXVI/242/2021
Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własn...
2021-11-23 1410 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XXXVI/241/2021
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości....
2021-11-23 1408 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XXXVI/240/2021
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 -...
2021-11-23 1406 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XXXVI/239/2021
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-11-23 1404 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XXXV/238/2021
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne, na wła...
2021-10-29 1443 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XXXV/237/2021
Uchwała w sprawie zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2021-10-29 1439 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr XXXV/236/2021
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 -...
2021-10-29 1437 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XXXV/235/2021
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-10-29 1435 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XXXIV/234/2021
Uchwała w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym....
2021-09-22 0847 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XXXIV/233/2021
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społec...
2021-09-22 0845 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr XXXIV/232/2021
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skarżysko Kościelne w roku...
2021-09-22 0843 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XXXIV/231/2021
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośr...
2021-09-22 0841 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XXXIV/230/2021
Uchwała w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lu...
2021-09-22 0839 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XXXIV/229/2021
Uchwała w sprawie opłaty targowej....
2021-09-22 0837 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XXXIV/228/2021
Uchwała w sprawie utworzenia i trybu korzystania z targowiska gminnego w miejscowości Skarżysko K...
2021-09-22 0835 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XXXIV/227/2021
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo...
2021-09-22 0832 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XXXIV/226/2021
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkła...
2021-09-22 0829 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XXXIV/225/2021
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 -...
2021-09-22 0826 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XXXIV/224/2021
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-09-22 0823 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XXXIII/223/2021
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej ...
2021-08-23 1204 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr XXXIII/222/2021
Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kości...
2021-08-23 1202 Czytano:612 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr XXXIII/221/2021
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 ...
2021-08-23 1157 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr XXXIII/220/2021
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-08-23 1149 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr XXXII/219/2021
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne na włas...
2021-07-13 0838 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr XXXII/218/2021
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 -...
2021-07-13 0835 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr XXXII/217/2021
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-07-13 0834 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr XXXI/216/2021
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego....
2021-06-30 0935 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr XXXI/215/2021
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabu...
2021-06-30 0933 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr XXXI/214/2021
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159//2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 06 listo...
2021-06-30 0931 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr XXXI/213/2021
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...
2021-06-30 0910 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr XXXI/212/2021
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 -...
2021-06-30 0908 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr XXXI/211/2021
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-06-30 0904 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr XXXI/210/2021
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2020 rok....
2021-06-30 0901 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr XXXI/209/2021
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu...
2021-06-30 0859 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr XXXI/208/2021
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne wotum zaufania....
2021-06-30 0856 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr XXX/207/2021
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej s...
2021-05-18 1421 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr XXX/206/2021
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego....
2021-05-18 1419 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała Nr XXX/205/2021
Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usyt...
2021-05-18 1354 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała Nr XXX/204/2021
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych n...
2021-05-18 1352 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr XXX/203/2021
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 -...
2021-05-18 1350 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała Nr XXX/202/2021
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-05-18 1347 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
89  Uchwała Nr XXIX/201/2021
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grud...
2021-03-31 0849 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr XXIX/200/2021
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/190/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 8 l...
2021-03-31 0847 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
91  Uchwała Nr XXIX/199/2021
Uchwała w sprawie zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoman...
2021-03-31 0845 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
92  Uchwała Nr XXIX/198/2021
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno...
2021-03-31 0842 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
93  Uchwała Nr XXIX/197/2021
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadz...
2021-03-31 0840 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr XXIX/196/2021
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. ...
2021-03-31 0837 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr XXIX/195/2021
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. ...
2021-03-31 0835 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała Nr XXIX/194/2021
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 -...
2021-03-31 0830 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr XXIX/193/2021
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-03-31 0827 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
98  Uchwała Nr XXVIII/192/2021
Uchwała w sprawie zmian Uchwały Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja...
2021-02-09 1500 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
99  Uchwała Nr XXVIII/191/2021
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu....
2021-02-09 1459 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr XXVIII/190/2021
Uchwała w sprawie zmian Regulaminu Klubu „SENIOR +” w Gminie Skarżysko Kościelne....
2021-02-09 1457 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
101  Uchwała Nr XXVIII/189/2021
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (listu otwartego): „STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”....
2021-02-09 1455 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
102  Uchwała Nr XXVIII/188/2021
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały: „w obronie prawdy, godnoś...
2021-02-09 1452 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
103  Uchwała Nr XXVIII/187/2021
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Pana Piotra Sterkows...
2021-02-09 1451 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
104  Uchwała Nr XXVIII/186/2021
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Pana Arkadiusza Rako...
2021-02-09 1449 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
105  Uchwała Nr XXVIII/185/2021
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Gminy Skarżysko Ko...
2021-02-09 1447 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
106  Uchwała Nr XXVIII/184/2021
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 ...
2021-02-09 1446 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
107  Uchwała Nr XXVIII/183/2021
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 r. ...
2021-02-09 1443 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
108  Uchwała Nr XXVII/182/2020
Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat osób powyżej 70 roku życia korzystających z publicznego t...
2021-01-04 1203 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
109  Uchwała Nr XXVII/181/2020
Uchwała w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przew...
2021-01-04 1201 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
110  Uchwała Nr XXVII/180/2020
Uchwała w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publi...
2021-01-04 1159 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
111  Uchwała Nr XXVII/179/2020
Uchwała w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publi...
2021-01-04 1157 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
112  Uchwała Nr XXVII/178/2020
Uchwała w sprawie zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoman...
2021-01-04 1155 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
113  Uchwała Nr XXVII/177/2020
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2021-01-04 1151 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
114  Uchwała Nr XXVII/176/2020
Uchwała w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony O...
2021-01-04 1149 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
115  Uchwała Nr XXVII/175/2020
Uchwała w sprawie utworzenia Klubu „SENIOR +” w Gminie Skarżysko Kościelne....
2021-01-04 1144 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr XXVII/174/2020
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gmi...
2021-01-04 1142 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
117  Uchwała Nr XXVII/173/2020
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok....
2021-01-04 1141 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchwała Nr XXVII/172/2020
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 2032....
2021-01-04 1139 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchwała Nr XXVII/171/2020
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata
2020 ...
2021-01-04 1137 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwała Nr XXVII/170/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2021-01-04 1135 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
121  Uchwała Nr XXVI/169/2020
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowyc...
2020-12-01 1308 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
122  Uchwała Nr XXVI/168/2020
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skarżysko Kościelne na lata 202...
2020-12-01 1306 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
123  Uchwała Nr XXVI/167/2020
Uchwała w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawo...
2020-12-01 1304 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
124  Uchwała Nr XXVI/166/2020
Uchwała w sprawie zmian Uchwały Nr XXI/127/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 maja 20...
2020-12-01 1302 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
125  Uchwała Nr XXVI/165/2020
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu....
2020-12-01 1259 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
126  Uchwała Nr XXVI/164/2020
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata
2020 ...
2020-12-01 1257 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
127  Uchwała Nr XXVI/163/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-12-01 1255 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
128  Uchwała Nr XXV/162/2020
Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat osób powyżej 70 roku życia korzystających z publicznego t...
2020-11-10 0910 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
129  Uchwała Nr XXV/161/2020
Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz inn...
2020-11-10 0908 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
130  Uchwała Nr XXV/160/2020
Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na l...
2020-11-10 0849 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
131  Uchwała Nr XXV/159/2020
Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
2020-11-10 0846 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
132  Uchwała Nr XXV/158/2020
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżys...
2020-11-10 0841 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
133  Uchwała Nr XXV/157/2020
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne mi...
2020-11-10 0838 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
134  Uchwała Nr XXV/156/2020
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy re...
2020-11-10 0835 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
135  Uchwała Nr XXV/155/2020
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skarżysko Kościelne w roku...
2020-11-10 0832 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
136  Uchwała Nr XXV/154/2020
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata
2020 ...
2020-11-10 0829 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
137  Uchwała Nr XXV/153/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-11-10 0826 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
138  Uchwała Nr XXV/152/2020
Uchwała w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przew...
2020-11-10 0822 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
139  Uchwała Nr XXV/151/2020
Uchwała w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publi...
2020-11-10 0819 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
140  Uchwała Nr XXV/150/2020
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Skarżysko Kościelne a ...
2020-11-10 0817 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
141  Uchwała Nr XXV/149/2020
Uchwała w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publi...
2020-11-10 0813 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
142  Uchwała Nr XXIV/148/2020
Uchwała w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komun...
2020-09-23 1009 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
143  Uchwała Nr XXIV/147/2020
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia st...
2020-09-23 1007 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
144  Uchwała Nr XXIV/146/2020
Uchwała w sprawie zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoman...
2020-09-23 1004 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
145  Uchwała Nr XXIV/145/2020
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 -...
2020-09-23 1002 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
146  Uchwała Nr XXIV/144/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-09-23 1000 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
147  Uchwała Nr XXIII/143/2020
Uchwała w sprawie nadania tytułu: 'Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne'....
2020-07-27 1515 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
148  Uchwała Nr XXIII/142/2020
Uchwała w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0555T w miejscowości Lipowe Pole Pl...
2020-07-27 1513 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
149  Uchwała Nr XXIII/141/2020
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych....
2020-07-27 1511 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
150  Uchwała Nr XXIII/140/2020
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 -...
2020-07-27 1509 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
151  Uchwała Nr XXIII/139/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-07-27 1507 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
152  Uchwała Nr XXII/138/2020
Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dl...
2020-07-02 1339 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
153  Uchwała Nr XXII/137/2020
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej s...
2020-07-02 1338 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
154  Uchwała Nr XXII/136/2020
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżaw...
2020-07-02 1336 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
155  Uchwała Nr XXII/135/2020
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych po...
2020-07-02 1334 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
156  Uchwała Nr XXII/134/2020
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...
2020-07-02 1332 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
157  Uchwała Nr XXII/133/2020
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata
2020 ...
2020-07-02 1330 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
158  Uchwała Nr XXII/132/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-07-02 1328 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
159  Uchwała Nr XXII/131/2020
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2019 rok....
2020-07-02 1327 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
160  Uchwała Nr XXII/130/2020
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu...
2020-07-02 1323 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
161  Uchwała Nr XXII/129/2020
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne wotum zaufania....
2020-07-02 1255 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
162  Uchwała Nr XXI/128/2020
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie...
2020-05-27 1405 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
163  Uchwała Nr XXI/127/2020
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu....
2020-05-27 1403 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
164  Uchwała Nr XXI/126/2020
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 -...
2020-05-27 1401 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
165  Uchwała Nr XXI/125/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-05-27 1359 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
166  Uchwała Nr XX/124/2020
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca...
2020-05-05 1314 Czytano:976 razy » Przeczytaj artykuł
167  Uchwała Nr XX/123/2020
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno...
2020-05-05 1313 Czytano:1177 razy » Przeczytaj artykuł
168  Uchwała Nr XX/122/2020
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 ...
2020-05-05 1311 Czytano:866 razy » Przeczytaj artykuł
169  Uchwała Nr XX/121/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 r....
2020-05-05 1309 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
170  Uchwała Nr XIX/120/2020
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Skarżysko-Kamienna a...
2020-02-24 1318 Czytano:818 razy » Przeczytaj artykuł
171  Uchwała Nr XIX/119/2020
Uchwała w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysk...
2020-02-24 1316 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
172  Uchwała Nr XIX/118/2020
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 -...
2020-02-24 1314 Czytano:1098 razy » Przeczytaj artykuł
173  Uchwała Nr XIX/117/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-02-24 1312 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
174  Uchwała Nr XIX/116/2020
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowad...
2020-02-24 1310 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
175  Uchwała Nr XVIII/115/2020
Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej....
2020-01-29 1502 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
176  Uchwała Nr XVIII/114/2020
Uchwała w sprawie ustalenia diet zryczałtowanych dla radnych Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2020-01-29 1501 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
177  Uchwała Nr XVIII/113/2020
Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne....
2020-01-29 1459 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
178  Uchwała Nr XVIII/112/2020
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko Koście...
2020-01-29 1457 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
179  Uchwała Nr XVIII/111/2020
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko Koście...
2020-01-29 1456 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
180  Uchwała Nr XVIII/110/2020
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko Koście...
2020-01-29 1455 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
181  Uchwała Nr XVIII/109/2020
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 5 lat oraz odstąpienie o...
2020-01-29 1453 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
182  Uchwała Nr XVIII/108/2020
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach ws...
2020-01-29 1451 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
183  Uchwała Nr XVIII/107/2020
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 06 grudnia 2019 r. złożonej przez adwokat Renatę S...
2020-01-29 1449 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
184  Uchwała Nr XVIII/106/2020
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. ...
2020-01-29 1447 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
185  Uchwała Nr XVIII/105/2020
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego....
2020-01-29 1446 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
186  Uchwała Nr XVIII/104/2020
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Gminy Skarżysko Ko...
2020-01-29 1444 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
187  Uchwała Nr XVIII/103/2020
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 -...
2020-01-29 1413 Czytano:768 razy » Przeczytaj artykuł
188  Uchwała Nr XVIII/102/2020
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-01-29 1410 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
189  Uchwała Nr XVII/101/2019
Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...
2020-01-03 1022 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
190  Uchwała Nr XVII/100/2019
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych n...
2020-01-03 1021 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
191  Uchwała Nr XVII/99/2019
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych po...
2020-01-03 1019 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
192  Uchwała Nr XVII/98/2019
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowyc...
2020-01-03 1015 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
193  Uchwała Nr XVII/97/2019
Uchwała w sprawie zmian do Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2020-01-03 1013 Czytano:1006 razy » Przeczytaj artykuł
194  Uchwała Nr XVII/96/2019
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skarżysko Kościelne w roku...
2020-01-03 1012 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
195  Uchwała Nr XVII/95/2019
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla...
2020-01-03 1010 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
196  Uchwała Nr XVII/94/2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne mi...
2020-01-03 1008 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
197  Uchwała Nr XVII/93/2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w...
2020-01-03 1007 Czytano:888 razy » Przeczytaj artykuł
198  Uchwała Nr XVII/92/2019
Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości nie wchodząc...
2020-01-03 1005 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
199  Uchwała Nr XVII/91/2019
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31...
2020-01-03 1002 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
200  Uchwała Nr XVII/90/2019
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gmi...
2020-01-03 0959 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
201  Uchwała Nr XVII/89/2019
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok....
2020-01-03 0957 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
202  Uchwała Nr XVII/88/2019
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032....
2020-01-03 0955 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
203  Uchwała Nr XVII/87/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2020-01-03 0953 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
204  Uchwała Nr XVII/86/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok. ...
2020-01-03 0952 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
205  Uchwała Nr XVI/85/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-12-10 0907 Czytano:995 razy » Przeczytaj artykuł
206  Uchwała Nr XVI/84/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-12-10 0905 Czytano:982 razy » Przeczytaj artykuł
207  Uchwała Nr XV/83/2019
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarży...
2019-11-21 1048 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
208  Uchwała Nr XV/82/2019
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2019-11-21 1046 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
209  Uchwała Nr XV/81/2019
Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...
2019-11-21 1044 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
210  Uchwała Nr XV/80/2019
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości....
2019-11-21 1042 Czytano:1075 razy » Przeczytaj artykuł
211  Uchwała Nr XV/79/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-11-21 1039 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
212  Uchwała Nr XV/78/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-11-21 1037 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
213  Uchwała Nr XIV/77/2019
Uchwała w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli....
2019-10-25 1459 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
214  Uchwała Nr XIV/76/2019
Uchwała w sprawie zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkoma...
2019-10-25 1458 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
215  Uchwała Nr XIV/75/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-10-25 1456 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
216  Uchwała Nr XIV/74/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-10-25 1454 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
217  Uchwała Nr XIII/73/2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w...
2019-09-26 1137 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
218  Uchwała Nr XIII/72/2019
Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości nie wchodząc...
2019-09-26 1135 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
219  Uchwała Nr XIII/71/2019
Uchwała w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli....
2019-09-26 1133 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
220  Uchwała Nr XIII/70/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-09-26 1131 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
221  Uchwała Nr XIII/69/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-09-26 1129 Czytano:1011 razy » Przeczytaj artykuł
222  Uchwała Nr XIII/68/2019
Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewo...
2019-09-26 1127 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
223  Uchwała Nr XIII/67/2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Skarżysko Kościelne, a...
2019-09-26 1125 Czytano:660 razy » Przeczytaj artykuł
224  Uchwała Nr XIII/66/2019
Uchwała w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publi...
2019-09-26 1122 Czytano:929 razy » Przeczytaj artykuł
225  Uchwała Nr XII/65/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-08-12 1633 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
226  Uchwała Nr XII/64/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 r....
2019-08-12 1630 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
227  Uchwała Nr XI/63/2019
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Skarżysko Kościelne....
2019-07-25 1322 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
228  Uchwała Nr XI/62/2019
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Skarżysko Kościelne....
2019-07-25 1320 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
229  Uchwała Nr XI/61/2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko Kościelne....
2019-07-25 1318 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
230  Uchwała Nr XI/60/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 ...
2019-07-25 1316 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
231  Uchwała Nr XI/59/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-07-25 1313 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
232  Uchwała Nr X/58/2019
Uchwałę podaje się w postaci załącznika....
2019-07-12 1021 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
233  Uchwała Nr X/57/2019
Uchwałę podaje się w postaci załącznika....
2019-07-12 1020 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
234  Uchwała Nr X/56/2019
Uchwałę podaje się w postaci załącznika....
2019-07-12 1018 Czytano:1113 razy » Przeczytaj artykuł
235  Uchwała Nr IX/55/2019
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych....
2019-06-18 1143 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
236  Uchwała Nr IX/54/2019
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 07 gru...
2019-06-18 1140 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
237  Uchwała Nr IX/53/2019
w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne. ...
2019-06-18 1138 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
238  Uchwała Nr IX/52/2019
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawod...
2019-06-18 1136 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
239  Uchwała Nr IX/51/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysk...
2019-06-18 1126 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
240  Uchwała Nr IX/50/2019
w sprawie zmian do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 ...
2019-06-18 1124 Czytano:1117 razy » Przeczytaj artykuł
241  Uchwała Nr IX/49/2019
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Koś...
2019-06-18 1122 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
242  Uchwała Nr IX/48/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne mienia Gminy Wąchock w...
2019-06-18 1121 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
243  Uchwała Nr IX/47/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, któ...
2019-06-18 1119 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
244  Uchwała Nr IX/46/2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skar...
2019-06-18 1117 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
245  Uchwała Nr IX/45/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...
2019-06-18 1114 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
246  Uchwała Nr IX/44/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 ....
2019-06-18 1112 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
247  Uchwała Nr IX/43/2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-06-18 1110 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
248  Uchwała Nr IX/42/2019
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2018 rok....
2019-06-18 1108 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
249  Uchwała Nr IX/41/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sk...
2019-06-18 1106 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
250  Uchwała Nr IX/40/2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne wotum zaufania....
2019-06-18 1103 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
251  Uchwała Nr VIII/39/2019
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 d...
2019-05-02 0948 Czytano:1170 razy » Przeczytaj artykuł
252  Uchwała Nr VIII/38/2019
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-05-02 0946 Czytano:999 razy » Przeczytaj artykuł
253  Uchwała Nr VII/37/2019
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie...
2019-04-02 1352 Czytano:1217 razy » Przeczytaj artykuł
254  Uchwała Nr VII/36/2019
W sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne. ...
2019-04-02 1350 Czytano:1113 razy » Przeczytaj artykuł
255  Uchwała Nr VII/35/2019
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2019-04-02 1349 Czytano:1065 razy » Przeczytaj artykuł
256  Uchwała Nr VII/34/2019
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 czerwca 2017 r...
2019-04-02 1345 Czytano:1324 razy » Przeczytaj artykuł
257  Uchwała Nr VII/33/2019
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 ....
2019-04-02 1342 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
258  Uchwała Nr VII/32/2019
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-04-02 1337 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
259  Uchwała Nr VI/31/2019
W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 kwietnia 2015 r. ...
2019-02-14 0914 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
260  Uchwała Nr VI/30/2019
W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne na własność w ...
2019-02-14 0912 Czytano:1081 razy » Przeczytaj artykuł
261  Uchwała Nr VI/29/2019
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, któ...
2019-02-14 0910 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
262  Uchwała Nr VI/28/2019
W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015 r. w ...
2019-02-14 0906 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
263  Uchwała Nr V/27/2019
W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właś...
2019-01-24 0816 Czytano:1113 razy » Przeczytaj artykuł
264  Uchwała Nr V/26/2019
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 ....
2019-01-24 0814 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
265  Uchwała Nr V/25/2019
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-24 0812 Czytano:1038 razy » Przeczytaj artykuł
266  Uchwała Nr IV/24/2019
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiąc...
2019-01-16 0847 Czytano:1300 razy » Przeczytaj artykuł
267  Uchwała Nr IV/23/2019
W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalen...
2019-01-16 0843 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
268  Uchwała Nr III/22/2018
W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018....
2019-01-09 1124 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
269  Uchwała Nr III/21/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczen...
2019-01-09 1122 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
270  Uchwała Nr III/20/2018
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia do świadczenia...
2019-01-09 1117 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
271  Uchwała Nr III/19/2018
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata ...
2019-01-09 1115 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
272  Uchwała Nr III/18/2018
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Skarż...
2019-01-09 1111 Czytano:1071 razy » Przeczytaj artykuł
273  Uchwała Nr III/17/2018
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2019-01-09 1108 Czytano:994 razy » Przeczytaj artykuł
274  Uchwała Nr III/16/2018
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2019 do 2032 ....
2019-01-09 1105 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
275  Uchwała Nr III/15/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2019-01-09 1057 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
276  Uchwała Nr III/14/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2019-01-09 1054 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
277  Uchwała Nr II/13/2018
W sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Sołeckich....
2018-12-12 1512 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
278  Uchwała Nr II/12/2018
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na te...
2018-12-12 1510 Czytano:1122 razy » Przeczytaj artykuł
279  Uchwała Nr II/11/2018
W sprawie Przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi po...
2018-12-12 1508 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
280  Uchwała Nr II/10/2018
W sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w S...
2018-12-12 1506 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
281  Uchwała Nr II/9/2018
W sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-12 1459 Czytano:1107 razy » Przeczytaj artykuł
282  Uchwała Nr II/8/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2018-12-12 1456 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
283  Uchwała Nr II/7/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-12-12 1453 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
284  Uchwała Nr II/6/2018
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-12 1452 Czytano:1160 razy » Przeczytaj artykuł
285  Uchwała Nr II/5/2018
W sprawie ustalenia diet zryczałtowanych dla radnych Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-12 1450 Czytano:1060 razy » Przeczytaj artykuł
286  Uchwała Nr II/4/2018
W sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy....
2018-12-12 1448 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
287  Uchwała Nr II/3/2018
W sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy....
2018-12-12 1447 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
288  Uchwała Nr I/2/2018
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-03 1350 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
289  Uchwała Nr I/1/2018
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-03 1347 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały kadencji 2018 - 2023
Uchwały kadencji 2014-2018
Uchwały kadencji 2010-2014
Uchwały kadencji 2006-2010
Uchwały kadencji 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XLII/289/2022
» Uchwała Nr XLII/288/2022
» Uchwała Nr XLII/287/2022
» Uchwała Nr XLII/286/2022
» Uchwała Nr XLII/285/2022
» Uchwała Nr XLI/284/2022
» Uchwała Nr XLI/283/2022
» Uchwała Nr XLI/282/2022
» Uchwała Nr XLI/281/2022
» Uchwała Nr XLI/280/2022
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne