A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta » 2018
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
» Pomoc finansowa dla beneficjentów, którzy zaprzestali produkcji świń
» Interpelacje Radnej Ewy Kępa z dnia 24 lipca 2020 r.
» Zarządzenie Nr 84/2020
» Portal IRZplus
Ilość wiadomości z działu '2018': 175
1  ZARZĄDZENIE NR 175/2018
W sprawie ustalenia zasad kwalifikowania poszczególnych rodzajów wydatków na realizację zadań z...
2020-01-16 1225 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 174/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2019-01-11 1545 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZARZĄDZENIE NR 173/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2019-01-11 1544 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE NR 172/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2019-01-11 1535 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZARZĄDZENIE NR 171/2018
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań....
2019-01-04 1428 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
6  ZARZĄDZENIE NR 170/2018
W sprawie ustalenia planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku....
2019-01-04 1426 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE NR 169/2018
W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl...
2019-01-04 1423 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
8  ZARZĄDZENIE NR 168/2018
W sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2019 rok....
2019-01-04 1417 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZARZĄDZENIE NR 167/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2019-01-03 1336 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZARZĄDZENIE NR 166/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Rozbudowa linii napowietrznej nn z...
2018-12-24 1006 Czytano:641 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR 165/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-12-20 1510 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZARZĄDZENIE NR 164/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-12-20 1509 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 163/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2018-12-20 1501 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
14  ZARZĄDZENIE NR 162/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-12-20 1458 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZARZĄDZENIE NR 161/2018
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-12-17 1534 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE NR 160/2018
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Od...
2018-12-10 1537 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZARZĄDZENIE NR 159/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2018-12-10 1533 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZARZĄDZENIE NR 158/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-12-04 1322 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZARZĄDZENIE NR 157/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2018-12-04 1320 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZARZĄDZENIE NR 156/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-12-03 1528 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZARZĄDZENIE NR 155/2018
W sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Od...
2018-11-28 1129 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
22  ZARZĄDZENIE NR 154/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-11-28 1126 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
23  ZARZĄDZENIE NR 153/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2018-11-28 1121 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
24  ZARZĄDZENIE NR 152/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-11-28 1119 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
25  ZARZĄDZENIE NR 151/2018
W sprawie zmian Zarządzenia Nr 136/2017 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r...
2018-11-23 1431 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 150/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-11-23 1429 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 149/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2018-11-23 1426 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 148/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-11-23 1424 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZARZĄDZENIE NR 147/2018
W sprawie wprowadzenia 'Regulaminu przekazania do korzystania (użyczenia) Radnym Rady Gminy Skarży...
2018-11-22 0954 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZARZĄDZENIE NR 146/2018
W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok....
2018-11-19 1432 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZARZĄDZENIE NR 145/2018
W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko K...
2018-11-19 1431 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZARZĄDZENIE NR 144/2018
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 26.11.2018 r. przetargu ustnego nieograniczon...
2018-11-19 1428 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZARZĄDZENIE NR 143/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-11-19 1425 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZARZĄDZENIE NR 142/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-11-19 1422 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 141/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2018-11-19 1420 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 140/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-11-19 1413 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 139/2018
W sprawie wprowadzenia 'Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych' w Urzędzie Gminy Skarży...
2018-11-13 1313 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 138/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-11-09 1337 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
39  ZARZĄDZENIE NR 137/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-11-09 1334 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
40  ZARZĄDZENIE NR 136/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-11-06 1505 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
41  ZARZĄDZENIE NR 135/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-11-06 1503 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZARZĄDZENIE NR 134/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-11-06 1501 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZARZĄDZENIE NR 133/2018
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w 2018 roku....
2018-10-23 1530 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZARZĄDZENIE NR 132/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-10-23 1529 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZARZĄDZENIE NR 131/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2018-10-23 1528 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZARZĄDZENIE NR 130/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
...
2018-10-23 1528 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
47  ZARZĄDZENIE NR 129/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji dla zadania: 'Termomodernizacja boksu garażowego Nr 3 w rem...
2018-10-23 1527 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
48  ZARZĄDZENIE NR 128/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania:'Profilowanie i udrożnienie rowów ...
2018-10-19 1518 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
49  ZARZĄDZENIE NR 127/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Termomodernizacja budynku Szkoły ...
2018-10-19 1515 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
50  ZARZĄDZENIE NR 126/2018
W sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu realizacji potrzeb ochrony lokali wyborczych w sytuacja...
2018-10-19 1512 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE NR 125/2018
W sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy....
2018-10-19 1507 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
52  ZARZĄDZENIE NR 124/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-10-19 1458 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
53  ZARZĄDZENIE NR 123/2018
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2018-10-19 1456 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
54  ZARZĄDZENIE NR 122/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-10-19 1456 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
55  ZARZĄDZENIE NR 121/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-10-19 1456 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
56  ZARZĄDZENIE NR 120/2018
W sprawie ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej do przetargu ustnego nieograniczonego na s...
2018-10-15 1456 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
57  ZARZĄDZENIE NR 119/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-10-15 1453 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
58  ZARZĄDZENIE NR 118/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-10-15 1452 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
59  ZARZĄDZENIE NR 117/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-10-15 1450 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
60  ZARZĄDZENIE NR 116/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2018-10-15 1441 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
61  ZARZĄDZENIE NR 115/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-10-15 1439 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
62  ZARZĄDZENIE NR 114/2018
W sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gm...
2018-10-15 1437 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
63  ZARZĄDZENIE NR 113/2018
W sprawie zmian do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 lipca 2011 r...
2018-10-12 1519 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
64  ZARZĄDZENIE NR 112/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-10-12 1514 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
65  ZARZĄDZENIE NR 111/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok
...
2018-10-12 1456 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
66  ZARZĄDZENIE NR 110/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-10-12 1454 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
67  ZARZĄDZENIE NR 109/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku...
2018-10-04 1032 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
68  ZARZĄDZENIE NR 108/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-10-04 1029 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
69  ZARZĄDZENIE NR 107/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok...
2018-10-04 1022 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
70  ZARZĄDZENIE NR 106/2018
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w 2018 roku...
2018-10-04 1009 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
71  ZARZĄDZENIE NR 105/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-09-28 1457 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
72  ZARZĄDZENIE NR 104/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-09-28 1455 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
73  ZARZĄDZENIE NR 103/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-09-28 1453 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
74  ZARZĄDZENIE NR 102/2018
W sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmik...
2018-09-26 1514 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
75  ZARZĄDZENIE NR 101/2018
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2018-09-19 1533 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
76  ZARZĄDZENIE NR 100/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok. ...
2018-09-17 1458 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
77  ZARZĄDZENIE NR 99/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-09-13 1516 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
78  ZARZĄDZENIE NR 98/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-09-13 1513 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
79  ZARZĄDZENIE NR 97/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-09-13 1507 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
80  ZARZĄDZENIE NR 96/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 rok....
2018-09-11 1128 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
81  ZARZĄDZENIE NR 95/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-09-11 1120 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
82  ZARZĄDZENIE NR 94/2018
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Gibas - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Skarżys...
2018-09-10 1122 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
83  ZARZĄDZENIE NR 93/2018
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2019 ro...
2018-09-10 1110 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZARZĄDZENIE NR 92/2018
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruch...
2018-09-10 1106 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
85  ZARZĄDZENIE NR 91/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-08-30 1450 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
86  ZARZĄDZENIE NR 90/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-08-30 1431 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
87  ZARZĄDZENIE NR 89/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-08-30 1408 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
88  ZARZĄDZENIE NR 88/2018
W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych....
2018-08-30 1403 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
89  ZARZĄDZENIE NR 87/2018
W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne....
2018-08-30 1401 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
90  ZARZĄDZENIE NR 86/2018
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Nasz Świerczek'.

...
2018-08-30 1351 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
91  ZARZĄDZENIE NR 85/2018
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszic...
2018-08-28 1515 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
92  ZARZĄDZENIE NR 84/2018
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznac...
2018-08-22 1433 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
93  ZARZĄDZENIE NR 83/2018
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyre...
2018-08-13 1544 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
94  ZARZĄDZENIE NR 82/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-08-13 1540 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
95  ZARZĄDZENIE NR 81/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-08-13 1535 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
96  ZARZĄDZENIE NR 80/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-08-13 1531 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
97  ZARZĄDZENIE NR 79/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-08-13 1527 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
98  ZARZĄDZENIE NR 78/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-08-13 1523 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
99  ZARZĄDZENIE NR 77/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-08-13 1519 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
100  ZARZĄDZENIE NR 76/2018
W sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gm...
2018-08-10 1522 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
101  ZARZĄDZENIE NR 75/2018
W sprawie zmian Zarządzenia Nr 136/2017 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r...
2018-08-10 1514 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
102  ZARZĄDZENIE NR 74/2018
W sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatk...
2018-08-10 1510 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
103  ZARZĄDZENIE NR 73/2018
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenie 'Lipowa Polana'....
2018-08-03 1504 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
104  ZARZĄDZENIE NR 72/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-08-03 1502 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
105  ZARZĄDZENIE NR 71/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-08-03 1457 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
106  ZARZĄDZENIE NR 70/2018
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2018-07-26 1505 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
107  ZARZĄDZENIE NR 69/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-07-26 1500 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
108  ZARZĄDZENIE NR 68/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-07-26 1456 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
109  ZARZĄDZENIE NR 67/2018
W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przest...
2018-07-26 1447 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
110  ZARZĄDZENIE NR 66/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Przebudowa drogi dojazdowej do gru...
2018-07-20 1430 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
111  ZARZĄDZENIE NR 65/2018
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 roku....
2018-07-17 1254 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
112  ZARZĄDZENIE NR 64/2018
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisł...
2018-07-12 1504 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
113  ZARZĄDZENIE NR 63/2018
W sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ...
2018-07-12 1501 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
114  ZARZĄDZENIE NR 62/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Rozbudowa drogi gminnej w miejscow...
2018-07-12 1459 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
115  ZARZĄDZENIE NR 61/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-07-12 1456 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
116  ZARZĄDZENIE NR 60/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-07-12 1455 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
117  ZARZĄDZENIE NR 59/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-07-12 1454 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
118  ZARZĄDZENIE NR 58/2018
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ko...
2018-07-06 1234 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
119  ZARZĄDZENIE NR 57/2018
W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach ...
2018-07-06 1230 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
120  ZARZĄDZENIE NR 56/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-07-06 1225 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
121  ZARZĄDZENIE NR 55/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-07-04 1450 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
122  ZARZĄDZENIE NR 54/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-07-04 1448 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
123  ZARZĄDZENIE NR 53/2018
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyre...
2018-06-29 0912 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
124  ZARZĄDZENIE NR 52/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-06-29 0908 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
125  ZARZĄDZENIE NR 51/2018
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2018-06-29 0904 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
126  ZARZĄDZENIE NR 50/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-06-29 0858 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
127  ZARZĄDZENIE NR 49/2018
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Lipowa Polana'....
2018-06-21 1456 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
128  ZARZĄDZENIE NR 48/2018
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica ...
2018-06-14 1457 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
129  ZARZĄDZENIE NR 47/2018
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2018-06-13 1251 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
130  ZARZĄDZENIE NR 46/2018
W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych i powołania komisji skontrowej w Gminnej...
2018-06-05 1416 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
131  ZARZĄDZENIE NR 45/2018
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2018-06-04 1502 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
132  ZARZĄDZENIE NR 44/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-06-04 1457 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
133  ZARZĄDZENIE NR 43/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-06-04 1454 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
134  ZARZĄDZENIE NR 42/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-06-04 1445 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
135  ZARZĄDZENIE NR 41/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-06-04 1440 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
136  ZARZĄDZENIE NR 40/2018
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2018-05-18 1513 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
137  ZARZĄDZENIE NR 39/2018
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz...
2018-05-18 1217 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
138  ZARZĄDZENIE NR 38/2018
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w ...
2018-04-30 1141 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
139  ZARZĄDZENIE NR 37/2018
W sprawie powołania odbiorowej komisji technicznej dla zadania: 'Budowa oświetlenia oczka wodnego ...
2018-04-27 1404 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
140  ZARZĄDZENIE NR 36/2018
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2018-04-27 1230 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
141  ZARZĄDZENIE NR 35/2018
W sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon...
2018-04-25 0914 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
142  ZARZĄDZENIE NR 34/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-04-25 0902 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
143  ZARZĄDZENIE NR 33/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-04-25 0844 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
144  ZARZĄDZENIE NR 32/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-04-19 0907 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
145  ZARZĄDZENIE NR 31/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-04-19 0905 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
146  ZARZĄDZENIE NR 30/2018
W sprawie powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspar...
2018-04-09 1414 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
147  ZARZĄDZENIE NR 29/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-04-04 1317 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
148  ZARZĄDZENIE NR 28/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-04-04 1315 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
149  ZARZĄDZENIE NR 27/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-04-04 1312 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
150  ZARZĄDZENIE NR 26/2018
W sprawie zmian planu finansowego wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku....
2018-03-28 1035 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
151  ZARZĄDZENIE NR 25/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-03-22 1519 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
152  ZARZĄDZENIE NR 24/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-03-22 1512 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
153  ZARZĄDZENIE NR 23/2018
W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Skarżysko Kośc...
2018-03-22 0851 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
154  ZARZĄDZENIE NR 22/2018
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Sk...
2018-03-09 0955 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
155  ZARZĄDZENIE NR 21/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-03-09 0951 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
156  ZARZĄDZENIE NR 20/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-03-09 0948 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
157  ZARZĄDZENIE NR 19/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-03-08 0923 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
158  ZARZĄDZENIE NR 18/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-03-08 0921 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
159  ZARZĄDZENIE NR 17/2018
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco...
2018-02-26 1309 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
160  ZARZĄDZENIE NR 16/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-02-26 1307 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
161  ZARZĄDZENIE NR 15/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-02-26 1305 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
162  ZARZĄDZENIE NR 14/2018
W sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do publicznego przedszkola, innych form wychowania przed...
2018-02-26 1302 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
163  ZARZĄDZENIE NR 13/2018
W sprawie zmian do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 lipca 2011 r...
2018-02-15 0819 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
164  ZARZĄDZENIE NR 12/2018
W sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt, produktów po...
2018-02-12 1442 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
165  ZARZĄDZENIE NR 11/2018
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych...
2018-02-08 1431 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
166  ZARZĄDZENIE NR 10/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-02-08 1427 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
167  ZARZĄDZENIE NR 9/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-02-08 1424 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
168  ZARZĄDZENIE NR 8/2018
W sprawie ustalenia tabeli norm przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony osobistej ...
2018-02-08 1422 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
169  ZARZĄDZENIE NR 7/2018
W sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 'Lipowa Polana'....
2018-01-23 1054 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
170  ZARZĄDZENIE NR 6/2018
W sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje si...
2018-01-23 1052 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
171  ZARZĄDZENIE NR 5/2018
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w zam...
2018-01-23 1049 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
172  ZARZĄDZENIE NR 4/2018
W sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Skarżysko Ko...
2018-01-22 1508 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
173  ZARZĄDZENIE NR 3/2018
W sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionyc...
2018-01-15 1118 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
174  ZARZĄDZENIE NR 2/2018
W sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2018 rok....
2018-01-15 1040 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
175  ZARZĄDZENIE NR 1/2018
W sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-01-15 1038 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ostat. 10 wiadomości:

» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» ZARZĄDZENIE NR 174/2018
» ZARZĄDZENIE NR 173/2018
» ZARZĄDZENIE NR 172/2018
» ZARZĄDZENIE NR 171/2018
» ZARZĄDZENIE NR 170/2018
» ZARZĄDZENIE NR 169/2018
» ZARZĄDZENIE NR 168/2018
» ZARZĄDZENIE NR 167/2018
» ZARZĄDZENIE NR 166/2018
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne