(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Uchwały Rady Gminy » Uchwały kadencji 2014-2018
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
» Podmioty odbierające odpady z gospodarstw rolnych 2022
» Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2022
» PSZOK 2022 r.
» Informacja o osiągniętych poziomach w 2021 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały kadencji 2014-2018': 274
1  Uchwała Nr XLIV/274/2018
W sprawie zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na te...
2018-11-15 0859 Czytano:1484 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XLIV/273/2018
W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skar...
2018-11-15 0857 Czytano:1595 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XLIV/272/2018
W sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Skarżysko Kościelne procedury legalizacji w...
2018-11-15 0854 Czytano:1419 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XLIV/271/2018
W sprawie zmian Uchwały Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 marca 2018 r....
2018-11-15 0852 Czytano:1642 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XLIV/270/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2018-11-15 0849 Czytano:1413 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XLIV/269/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-11-15 0845 Czytano:1562 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XLIII/268/2018
W sprawie zmian do Uchwały Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 ...
2018-10-05 1032 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XLIII/267/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2018-10-05 1029 Czytano:1449 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XLIII/266/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-10-05 1023 Czytano:1540 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XLII/265/2018
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030....
2018-09-19 0747 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XLII/264/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-09-19 0743 Czytano:1363 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XLI/263/2018
W sprawie zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na te...
2018-09-12 0848 Czytano:1252 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XLI/262/2018
W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych d...
2018-09-12 0846 Czytano:1252 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XLI/261/2018
W sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skarżysko Kościelne miejsc sprzedaży i pod...
2018-09-12 0843 Czytano:1381 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XLI/260/2018
W sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków przez Mie...
2018-09-12 0839 Czytano:1388 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XLI/259/2018
W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne, na własność w...
2018-09-12 0836 Czytano:1244 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XLI/258/2018
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/209/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 06 listopada 2...
2018-09-12 0834 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XLI/257/2018
W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne w formie darowizny na ...
2018-09-12 0832 Czytano:1253 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XLI/256/2018
W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne w formie darowizny na ...
2018-09-12 0829 Czytano:1143 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XLI/255/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030....
2018-09-12 0826 Czytano:1144 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XLI/254/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-09-12 0822 Czytano:1209 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XL/253/2018
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030....
2018-08-10 0749 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XL/252/2018
W sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok....
2018-08-10 0745 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXXIX/251/2018
Uchwala do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 1414 Czytano:1519 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXXIX/250/2018
Uchwala do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 1412 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXXIX/249/2018
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 1409 Czytano:1268 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 1407 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXXIX/247/2018
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 1405 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXXIX/246/2018
Uchwala do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 1403 Czytano:1310 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXXIX/245/2018
Uchwala do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 1359 Czytano:1200 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2018
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 1355 Czytano:1097 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXXIX/243/2018
Uchwala do pobrania w formie załącznika. ...
2018-06-29 1349 Czytano:1228 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2018
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „...
2018-05-04 0905 Czytano:1541 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXXVIII/241/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2018-05-04 0856 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2018-05-04 0853 Czytano:1636 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXXVII/239/2018
UCHWAŁA NR XXXVII/239/2018
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 22 marca 2018 r.


w spraw...
2018-03-22 1451 Czytano:1467 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXXVII/238/2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030...
2018-03-22 1448 Czytano:1702 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXXVII/237/2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-03-22 1445 Czytano:1662 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXXVI/236/2018
w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów...
2018-03-09 1049 Czytano:1507 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XXXVI/235/2018
w sprawie: zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne. ...
2018-03-09 1047 Czytano:1462 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XXXVI/234/2018
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r....
2018-03-09 1042 Czytano:1582 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XXXVI/233/2018
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2018-03-09 1040 Czytano:1599 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XXXVI/232/2018
w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numer...
2018-03-09 1038 Czytano:1414 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XXXVI/231/2018
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Ko...
2018-03-09 1036 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XXXVI/230/2018
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadze...
2018-03-09 1034 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XXXVI/229/2018
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urz...
2018-03-09 1032 Czytano:1225 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XXXVI/228/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2018-03-09 1029 Czytano:1208 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XXXVI/227/2018
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-03-09 0938 Czytano:1129 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XXXV/226/2017
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2018-01-03 1023 Czytano:1520 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XXXV/225/2017
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/56/2008 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2...
2018-01-02 1256 Czytano:1476 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XXXV/224/2017
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2018-01-02 1253 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XXXV/223/2017
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów ...
2018-01-02 1250 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XXXV/222/2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r....
2018-01-02 1247 Czytano:987 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XXXV/221/2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 ....
2018-01-02 1244 Czytano:1106 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XXXV/220/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2018-01-02 1240 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XXXV/219/2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
...
2018-01-02 1238 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XXXIV/218/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 ro...
2017-12-07 0933 Czytano:1520 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XXXIV/217/2017
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2017-12-07 0931 Czytano:1642 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XXXIV/216/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Ska...
2017-12-07 0928 Czytano:1387 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XXXIV/215/2017
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób ...
2017-12-07 0926 Czytano:1566 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XXXIV/214/2017
w sprawie: Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gm...
2017-12-07 0924 Czytano:1746 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XXXIV/213/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2017-12-07 0921 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XXXIv/212/2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r....
2017-12-07 0915 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XXXIII/211/2017
w sprawie: wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, ...
2017-11-07 1335 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XXXIII/210/2017
w sprawie: wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, ...
2017-11-07 1333 Czytano:1043 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XXXIII/209/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skar...
2017-11-07 1330 Czytano:1427 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XXXIII/208/2017
w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skarżysko Kościelne na lata 2018-20...
2017-11-07 1328 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XXXIII/207/2017
w sprawie: Przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi...
2017-11-07 1324 Czytano:1186 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XXXII/206/2017
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do podjęcia działań w celu podpisania...
2017-11-07 1322 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
70   UCHWAŁA NR XXXIII/205/2017
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2017-11-07 1311 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XXXIII/204/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2017-11-07 1309 Czytano:1093 razy » Przeczytaj artykuł
72   UCHWAŁA NR XXXIII/203/2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r....
2017-11-07 1305 Czytano:1141 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XXXII/202/2017
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej oraz wspólną realizację z Gminami: Ł...
2017-10-16 1105 Czytano:1168 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR XXXII/201/2017
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-20...
2017-10-16 1059 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR XXXII/200/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2017-10-16 1056 Czytano:1075 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR XXXII/199/2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r....
2017-10-16 1053 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR XXXI/198/2017
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skarżysko Kościelne...
2017-09-05 0909 Czytano:1403 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR XXXI/197/2017
w sprawie: zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kości...
2017-09-05 0908 Czytano:1477 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR XXXI/196/2017
w sprawie: przekształcenia Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Majkowie z siedzibą w ...
2017-09-05 0907 Czytano:1428 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR XXXI/195/2017
w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym w ośmioletnią sz...
2017-09-05 0906 Czytano:1451 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR XXXI/194/2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będ...
2017-09-05 0903 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR XXXI/193/2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości bę...
2017-09-05 0902 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR XXXI/192/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowią...
2017-09-05 0900 Czytano:1283 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR XXXI/191/2017
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2017-09-05 0859 Czytano:1034 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR XXXI/190/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja 2017r. ...
2017-09-05 0856 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR XXXI/189/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2017-09-05 0851 Czytano:1232 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR XXXI/188/2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.Uchwała do pobrania w formie załąc...
2017-09-05 0847 Czytano:1133 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XXX/187/2017
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skarżysko Kościelne...
2017-07-04 1047 Czytano:1300 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR XXX/186/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2017-07-04 1043 Czytano:1607 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR XXX/185/2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r....
2017-07-04 1039 Czytano:1196 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA NR XXX/184/2017
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościeln...
2017-07-04 1031 Czytano:1086 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR XXIX/183/2017
w sprawie: przekazania w użyczenie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji grunt...
2017-06-28 1232 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA NR XXIX/182/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja 2017 ...
2017-06-28 1231 Czytano:1126 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR XXIX/181/2017
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Ko...
2017-06-28 1229 Czytano:1081 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR XXIX/180/2017
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2016 r....
2017-06-28 1228 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA NR XXIX/179/2017
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy S...
2017-06-28 1225 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR XXIX/178/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2017-06-28 1222 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR XXIX/177/2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r. Uchwała do pobrania w formie załą...
2017-06-28 1218 Czytano:1025 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017
w sprawie: zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Koś...
2017-05-22 1030 Czytano:1118 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR XXVIII/175/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skarżysko Kościelne....
2017-05-22 1028 Czytano:1073 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR XXVIII/174/2017
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne, na własnoś...
2017-05-22 1027 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR XXVIII/173/2017
w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie wpłat składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna G...
2017-05-22 1023 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR XXVIII/172/2017
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkłada...
2017-05-22 1021 Czytano:969 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA NR XXVIII/171/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościel...
2017-05-22 1020 Czytano:1162 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...
2017-05-22 1018 Czytano:1186 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu ...
2017-05-22 1012 Czytano:1103 razy » Przeczytaj artykuł
107  UCHWAŁA NR XXVIII/168/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2017-05-22 1009 Czytano:1190 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA NR XXVIII/167/2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r....
2017-05-22 1005 Czytano:1087 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA NR XXVII/166/2017
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2017-05-10 1213 Czytano:1324 razy » Przeczytaj artykuł
110  UCHWAŁA NR XXVII/165/2017
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne, na własność w...
2017-05-10 1206 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA NR XXVII/164/2017
w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na teren...
2017-05-10 1202 Czytano:1365 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA NR XXVII/163/2017
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana
w Kierzu ...
2017-05-10 1200 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA NR XXVII/162/2017
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-...
2017-05-10 1158 Czytano:1371 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA NR XXVII/161/2017
w sprawie: wprowadzenia Programu Opieki nad Zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na...
2017-05-10 1156 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA NR XXVII/160/2017
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze prze...
2017-05-10 1152 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
116  UCHWAŁA NR XXVII/159/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2017-05-10 1149 Czytano:1172 razy » Przeczytaj artykuł
117  UCHWAŁA NR XXVII/158/2017
w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym....
2017-05-10 1144 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
118  UCHWAŁA NR XXVI/157/2017
w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym....
2017-02-03 1052 Czytano:1533 razy » Przeczytaj artykuł
119  UCHWAŁA NR XXVI/156/2017
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
2017-02-03 1050 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
120  UCHWAŁA NR XXVI/155/2017
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu ...
2017-02-03 1040 Czytano:1314 razy » Przeczytaj artykuł
121  UCHWAŁA NR XXVI/154/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ...
2017-02-03 1038 Czytano:1167 razy » Przeczytaj artykuł
122  UCHWAŁA NR XXVI/153/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028 ....
2017-02-03 1036 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
123  UCHWAŁA NR XXVI/152/2017
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r....
2017-02-03 1033 Czytano:1399 razy » Przeczytaj artykuł
124  UCHWAŁA NR XXV/151/2016
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku d...
2017-01-12 1209 Czytano:1611 razy » Przeczytaj artykuł
125  UCHWAŁA NR XXV/150/2016

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
...
2017-01-12 1205 Czytano:1497 razy » Przeczytaj artykuł
126   UCHWAŁA NR XXV/149/2016
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017
do 2028 .

N...
2017-01-12 1202 Czytano:1409 razy » Przeczytaj artykuł
127  UCHWAŁA NR XXV/148/2016
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2017-01-12 1158 Czytano:1390 razy » Przeczytaj artykuł
128  UCHWAŁA NR XXV/147/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028
...
2017-01-12 1155 Czytano:1289 razy » Przeczytaj artykuł
129  UCHWAŁA NR XXV/146/2016


w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
...
2017-01-12 1149 Czytano:1489 razy » Przeczytaj artykuł
130  UCHWAŁA NR XXIV/145/2016
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów ...
2016-12-07 1314 Czytano:1477 razy » Przeczytaj artykuł
131  UCHWAŁA NR XXIV/144/2016
w sprawie: Przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi...
2016-12-07 1312 Czytano:1535 razy » Przeczytaj artykuł
132  UCHWAŁA NR XXVI/143/2016
w sprawie: Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gm...
2016-12-07 1309 Czytano:1497 razy » Przeczytaj artykuł
133  U C H W A Ł A Nr XXIV/142 /2016

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ś...
2016-12-07 1306 Czytano:1259 razy » Przeczytaj artykuł
134  UCHWAŁA NR XXIV/141/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028
...
2016-12-07 1304 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
135  UCHWAŁA NR XXIV/140/2016
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r....
2016-12-07 1258 Czytano:1158 razy » Przeczytaj artykuł
136  UCHWAŁA NR XXIII/139/2016
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2016-10-24 0918 Czytano:1439 razy » Przeczytaj artykuł
137  UCHWAŁA NR XXIII/138/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028 ...
2016-10-24 0914 Czytano:1203 razy » Przeczytaj artykuł
138  UCHWAŁA NR XXIII/137/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028
...
2016-10-24 0911 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
139  UCHWAŁA NR XXIII/136/2016
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r....
2016-10-24 0904 Czytano:1563 razy » Przeczytaj artykuł
140  UCHWAŁA NR XXII/135/2016
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na ...
2016-09-12 1400 Czytano:1294 razy » Przeczytaj artykuł
141  UCHWAŁA NR XXII/134/2016
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Na podstaw...
2016-09-12 1356 Czytano:1432 razy » Przeczytaj artykuł
142  UCHWAŁA NR XXII/133/2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Zesp...
2016-09-12 1354 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
143  UCHWAŁA NR XXII/132/2016

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028 ...
2016-09-12 1349 Czytano:1617 razy » Przeczytaj artykuł
144  UCHWAŁA NR XXII/131/2016
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r....
2016-09-12 1346 Czytano:1256 razy » Przeczytaj artykuł
145  UCHWAŁA NR XXI/130/2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej po...
2016-08-11 1139 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
146  UCHWAŁA NR XXI/129/2016
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2016-08-11 1136 Czytano:1346 razy » Przeczytaj artykuł
147  UCHWAŁA NR XXI/128/2016
w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”.
...
2016-08-11 1135 Czytano:1219 razy » Przeczytaj artykuł
148  UCHWAŁA NR XXI/127/2016
w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”....
2016-08-11 1133 Czytano:1243 razy » Przeczytaj artykuł
149  UCHWAŁA NR XXI/126/2016
w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”....
2016-08-11 1132 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
150  UCHWAŁA NR XXI/125/2016
w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”....
2016-08-11 1130 Czytano:1042 razy » Przeczytaj artykuł
151  UCHWAŁA NR XXI/124/2016
w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”....
2016-08-11 1127 Czytano:1087 razy » Przeczytaj artykuł
152  UCHWAŁA NR XXI/123/2016
w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”....
2016-08-11 1124 Czytano:1213 razy » Przeczytaj artykuł
153  UCHWAŁA NR XXI/122/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028 ...
2016-08-11 1122 Czytano:1286 razy » Przeczytaj artykuł
154  UCHWAŁA NR XXI/121/2016
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r....
2016-08-11 1115 Czytano:1138 razy » Przeczytaj artykuł
155  UCHWAŁA NR XX/120/2016
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk...
2016-06-28 0938 Czytano:1578 razy » Przeczytaj artykuł
156  UCHWAŁA NR XX/119/2016
w sprawie: w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa...
2016-06-28 0936 Czytano:1649 razy » Przeczytaj artykuł
157  UCHWAŁA NR XX/118/2016
w sprawie : zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015 r. ...
2016-06-28 0934 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
158  UCHWAŁA NR XX/117/2016
w sprawie ustanowienia tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”.

Na podstawie ...
2016-06-28 0931 Czytano:1197 razy » Przeczytaj artykuł
159  UCHWAŁA NR XX/116/2016
w sprawie: ustalenia bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy Skarżysko ...
2016-06-27 1540 Czytano:1201 razy » Przeczytaj artykuł
160  UCHWAŁA NR XX/115/2016
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skarżysko Kościelne na lata 2016-2018.
...
2016-06-27 1536 Czytano:1446 razy » Przeczytaj artykuł
161  UCHWAŁA NR XX/114/2016
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podstawie art.1...
2016-06-27 1534 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
162  UCHWAŁA NR XX/113/2016
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2015 r.Na podst...
2016-06-27 1528 Czytano:1645 razy » Przeczytaj artykuł
163  UCHWAŁA NR XX/112/2016
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy S...
2016-06-27 1504 Czytano:1233 razy » Przeczytaj artykuł
164  UCHWAŁA NR XX/111/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościel...
2016-06-27 1502 Czytano:1195 razy » Przeczytaj artykuł
165  UCHWAŁA NR XX/110/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...
2016-06-27 1500 Czytano:1278 razy » Przeczytaj artykuł
166  UCHWAŁA NR XX/109/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028
...
2016-06-27 1456 Czytano:1360 razy » Przeczytaj artykuł
167  UCHWAŁA NR XX/108/2016
Uchwała do pobrania w formie załącznika...
2016-06-27 1451 Czytano:1226 razy » Przeczytaj artykuł
168  UCHWAŁA NR XIX/107/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/157/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
30 październik...
2016-05-04 1322 Czytano:1713 razy » Przeczytaj artykuł
169  UCHWAŁA NR XIX/106/2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 o...
2016-05-04 1317 Czytano:1302 razy » Przeczytaj artykuł
170  UCHWAŁA NR XIX/105/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028.
...
2016-05-04 1311 Czytano:1565 razy » Przeczytaj artykuł
171  UCHWAŁA NR XIX/104/2016
Uchwała do podjęcia w formie załącznika....
2016-05-04 1303 Czytano:1495 razy » Przeczytaj artykuł
172  UCHWAŁA NR XVIII/103/2016
w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności ...
2016-04-04 1013 Czytano:1237 razy » Przeczytaj artykuł
173  UCHWAŁA NR XVIII/102/2016
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
2016-04-04 0929 Czytano:1275 razy » Przeczytaj artykuł
174  UCHWAŁA NR XVIII/101/2016
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego poprzez wniesienie ...
2016-04-04 0924 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
175  UCHWAŁA NR XVIII/100/2016
w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.


Na p...
2016-04-04 0921 Czytano:1277 razy » Przeczytaj artykuł
176  UCHWAŁA NR XVIII/99/2016
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2016-04-04 0910 Czytano:1256 razy » Przeczytaj artykuł
177  UCHWAŁA NR XVIII/98/2016
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzeni...
2016-04-04 0907 Czytano:1360 razy » Przeczytaj artykuł
178  UCHWAŁA NR XVIII/97/2016
w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie wpłat składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna G...
2016-04-04 0903 Czytano:1678 razy » Przeczytaj artykuł
179  UCHWAŁA NR XVIII/96/2016
w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko Kościelne”.


Na podstaw...
2016-04-04 0858 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
180  UCHWAŁA NR XVIII/95/2016
w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko ...
2016-03-31 1503 Czytano:1473 razy » Przeczytaj artykuł
181  UCHWAŁA NR XVIII/94/2016
w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej...
2016-03-31 1501 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
182  UCHWAŁA NR XVIII/93/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028 .
...
2016-03-31 1458 Czytano:1448 razy » Przeczytaj artykuł
183  UCHWAŁA NR XVIII/92/2016
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2016-03-31 1450 Czytano:1541 razy » Przeczytaj artykuł
184  UCHWAŁA NR XVII/91/2016
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2016-02-01 1329 Czytano:1644 razy » Przeczytaj artykuł
185  Uchwała Nr XVI/90/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 r...
2016-01-04 1320 Czytano:1617 razy » Przeczytaj artykuł
186  UCHWAŁA NR XVI/89 /2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 lipca 2010 r....
2016-01-04 1316 Czytano:1688 razy » Przeczytaj artykuł
187  Uchwała Nr XVI/88/2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
4 marca 2010 r....
2016-01-04 1313 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
188  UCHWAŁA NR XVI/87/2015
w sprawie: Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gm...
2016-01-04 1309 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
189  UCHWAŁA NR XVI/86/2015
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2016-01-04 1307 Czytano:1409 razy » Przeczytaj artykuł
190  UCHWAŁA NR XVI/85/2015
Uchwała do podjęcia w formie załącznika...
2016-01-04 1241 Czytano:1336 razy » Przeczytaj artykuł
191  UCHWAŁA NR XVI/84/2015
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2...
2016-01-04 1236 Czytano:1473 razy » Przeczytaj artykuł
192  UCHWAŁA NR XVI/83 /2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.
...
2016-01-04 1232 Czytano:1764 razy » Przeczytaj artykuł
193  UCHWAŁA NR XVI/82/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2016-01-04 1201 Czytano:1122 razy » Przeczytaj artykuł
194  Uchwała Nr XV/81/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-12-01 0956 Czytano:1168 razy » Przeczytaj artykuł
195  Uchwala Nr XV/80/2015
UCHWAŁA NR XV/80/2015
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawi...
2015-12-01 0954 Czytano:1546 razy » Przeczytaj artykuł
196  Uchwała Nr XV/79/2015
UCHWAŁA NR XV/79/2015
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie...
2015-12-01 0951 Czytano:1655 razy » Przeczytaj artykuł
197  UCHWAŁA NR XV/78/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-12-01 0940 Czytano:1183 razy » Przeczytaj artykuł
198  UCHWAŁA NR XV/77/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-12-01 0937 Czytano:1396 razy » Przeczytaj artykuł
199  UCHWAŁA NR XV/76/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-12-01 0935 Czytano:1398 razy » Przeczytaj artykuł
200  UCHWAŁA NR XV/75/2015
UCHWAŁA Nr XV/75 /2015
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 27 listopada 2015 r.


w spr...
2015-12-01 0929 Czytano:1509 razy » Przeczytaj artykuł
201  UCHWAŁA NR XV/74/2015
UCHWAŁA NR XV/74 /2015
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 27 listopada 2015 r.


w spr...
2015-12-01 0926 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
202  UCHWAŁA NR XV/73/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-12-01 0920 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
203  UCHWAŁA XIII/72/2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej po...
2015-11-03 1136 Czytano:1287 razy » Przeczytaj artykuł
204  UCHWAŁA XIII/71/2015
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2015-11-03 1133 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
205  UCHWAŁA XIII/70/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.
...
2015-11-03 1129 Czytano:1608 razy » Przeczytaj artykuł
206  UCHWAŁA XIII/69//2015
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ...
2015-11-03 1125 Czytano:1403 razy » Przeczytaj artykuł
207  U C H W A Ł A Nr XII/68/2015
w sprawie wyboru ławników.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...
2015-10-05 1530 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
208  U C H W A Ł A Nr XII/67/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.
...
2015-10-05 1527 Czytano:1294 razy » Przeczytaj artykuł
209  UCHWAŁA NR XII/66/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-10-05 1521 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
210  UCHWAŁA Nr X/65/2015
w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urząd...
2015-09-09 0844 Czytano:1350 razy » Przeczytaj artykuł
211  UCHWAŁA NR X/64/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.
...
2015-09-09 0839 Czytano:1260 razy » Przeczytaj artykuł
212  UCHWAŁA NR X/63/2015
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2015-09-09 0834 Czytano:1841 razy » Przeczytaj artykuł
213  UCHWAŁA NR IX/62/2015
w sprawie powołania doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Skarżysko Kościelne


Na podstawi...
2015-07-28 1147 Czytano:1624 razy » Przeczytaj artykuł
214  UCHWAŁA NR IX/61/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-07-28 1145 Czytano:1517 razy » Przeczytaj artykuł
215  UCHWAŁA NR IX/60/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-07-28 1144 Czytano:1529 razy » Przeczytaj artykuł
216  UCHWAŁA NR IX/59/2015
uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-07-28 1141 Czytano:1585 razy » Przeczytaj artykuł
217  UCHWAŁA NR IX/58/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-07-28 1139 Czytano:1297 razy » Przeczytaj artykuł
218  UCHWAŁA NR IX/57/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-07-28 1136 Czytano:1486 razy » Przeczytaj artykuł
219  UCHWAŁA NR IX/56/2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł...
2015-07-28 1134 Czytano:1276 razy » Przeczytaj artykuł
220  UCHWAŁA NR IX/55/2015
w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnikó...
2015-07-28 1131 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
221  U C H W A Ł A Nr VIII/54/2015
w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.


Na podstawie art. 25 us...
2015-07-02 1217 Czytano:1349 razy » Przeczytaj artykuł
222  U C H W A Ł A Nr VIII/53/2015
w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.


Na podstawie art. 25 us...
2015-07-02 1208 Czytano:1235 razy » Przeczytaj artykuł
223  U C H W A Ł A Nr VIII/52/2015
w sprawie podjęcia współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z Gminą Beltinci w Słowenii.


Na ...
2015-07-02 1206 Czytano:1255 razy » Przeczytaj artykuł
224  U C H W A Ł A Nr VIII/51/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-07-02 1203 Czytano:1255 razy » Przeczytaj artykuł
225  U C H W A Ł A Nr VIII/50/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika.
...
2015-07-02 1200 Czytano:1286 razy » Przeczytaj artykuł
226  U C H W A Ł A Nr VIII/49/2015
w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
...
2015-07-02 1157 Czytano:1192 razy » Przeczytaj artykuł
227  U C H W A Ł A Nr VIII/48/2015
w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.Na...
2015-07-02 1154 Czytano:1506 razy » Przeczytaj artykuł
228  U C H W A Ł A Nr VIII/47/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.
...
2015-07-02 1151 Czytano:1425 razy » Przeczytaj artykuł
229  U C H W A Ł A Nr VIII/46/2015
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2015-07-02 1142 Czytano:1685 razy » Przeczytaj artykuł
230  U C H W A Ł A Nr VIII/45/2015
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2014 r.Na podst...
2015-06-29 1351 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
231  U C H W A Ł A Nr VIII/44/2015
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy S...
2015-06-29 1350 Czytano:1466 razy » Przeczytaj artykuł
232  UCHWAŁA NR VII/43/2015
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2015-06-02 0935 Czytano:1611 razy » Przeczytaj artykuł
233  UCHWAŁA NR VII/42/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościel...
2015-06-02 0933 Czytano:1651 razy » Przeczytaj artykuł
234  UCHWAŁA VII/41//2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...
2015-06-02 0931 Czytano:1593 razy » Przeczytaj artykuł
235  UCHWAŁA NR VII/40/2015
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c...
2015-06-02 0928 Czytano:1099 razy » Przeczytaj artykuł
236  UCHWAŁA NR VII/39/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.
...
2015-06-02 0924 Czytano:1363 razy » Przeczytaj artykuł
237  UCHWAŁA NR VII/38/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-06-02 0918 Czytano:1175 razy » Przeczytaj artykuł
238  UCHWAŁA Nr VI/37/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-05-06 0914 Czytano:1293 razy » Przeczytaj artykuł
239  UCHWAŁA NR VI/36/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-05-06 0911 Czytano:1392 razy » Przeczytaj artykuł
240  UCHWAŁA VI/35//2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-05-06 0908 Czytano:1488 razy » Przeczytaj artykuł
241  UCHWAŁA NR V/34/2015
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2015-04-02 1355 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
242  UCHWAŁA NR V/33/2015
w sprawie: wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, ...
2015-04-02 1353 Czytano:1514 razy » Przeczytaj artykuł
243  UCHWAŁA NR V/32/2015
uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarży...
2015-04-02 1340 Czytano:3262 razy » Przeczytaj artykuł
244  UCHWAŁA NR V/31/2015
w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności z...
2015-04-02 1337 Czytano:1225 razy » Przeczytaj artykuł
245  UCHWAŁA NR V/30/2015
w sprawie: uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko K...
2015-04-02 1334 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
246  UCHWAŁA NR V/29/2015
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu...
2015-04-02 1332 Czytano:1312 razy » Przeczytaj artykuł
247  UCHWAŁA NR V/28/2015
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk...
2015-04-02 1329 Czytano:1294 razy » Przeczytaj artykuł
248  UCHWAŁA NR V/27/2015
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-...
2015-04-02 1323 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
249  UCHWAŁA NR V/26/2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu

Na podstawie art. 10 ust.2 oraz ar...
2015-04-02 1316 Czytano:1385 razy » Przeczytaj artykuł
250  UCHWAŁA NR V/25/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.
...
2015-04-02 1311 Czytano:1366 razy » Przeczytaj artykuł
251  UCHWAŁA NR V/24/2015
Uchwała Nr V/24/2015 do pobrania w formie załącznika....
2015-04-02 1249 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
252  UCHWAŁA NR IV/23/2015
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PRO...
2015-02-16 1523 Czytano:1406 razy » Przeczytaj artykuł
253  UCHWAŁA NR IV/22/2015
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2015-02-16 1516 Czytano:1224 razy » Przeczytaj artykuł
254  UCHWAŁA NR IV/21/2015
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-02-16 1512 Czytano:1469 razy » Przeczytaj artykuł
255  UCHWAŁA NR IV/20/2015
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w S...
2015-02-16 1510 Czytano:1294 razy » Przeczytaj artykuł
256  UCHWAŁA NR IV/19/2015
w sprawie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizyc...
2015-02-16 1507 Czytano:1439 razy » Przeczytaj artykuł
257  UCHWAŁA NR IV/18/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.
...
2015-02-16 1503 Czytano:1292 razy » Przeczytaj artykuł
258  UCHWAŁA IV/17/2015
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2015-02-16 1456 Czytano:1513 razy » Przeczytaj artykuł
259  UCHWAŁA NR IV/16//2015
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2015 p.n.: „Od marginalizacji do ak...
2015-02-16 1453 Czytano:1685 razy » Przeczytaj artykuł
260  U C H W A Ł A Nr III/15/2014
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar p...
2015-01-05 1145 Czytano:1335 razy » Przeczytaj artykuł
261  U C H W A Ł A Nr III/14/2014
Uchwala nr III/14/2014 do pobrania w formie załącznika....
2015-01-05 1139 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
262  U C H W A Ł A Nr III/13/2014
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 20...
2015-01-05 1136 Czytano:1145 razy » Przeczytaj artykuł
263  U C H W A Ł A Nr III/12/2014
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2015-01-05 1131 Czytano:1400 razy » Przeczytaj artykuł
264  U C H W A Ł A Nr III/11/2014
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2015-01-05 1126 Czytano:1114 razy » Przeczytaj artykuł
265  U C H W A Ł A Nr II/10/2014
w sprawie: Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gm...
2014-12-11 1328 Czytano:1470 razy » Przeczytaj artykuł
266  U C H W A Ł A Nr II/9/2014
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2014-12-11 1326 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
267  U C H W A Ł A Nr II/8/2014
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2014-12-11 1320 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
268  UCHWAŁA NR II/7/2014
Uchwała Nr II/7/2014 do pobrania w formie załącznika....
2014-12-11 1315 Czytano:1318 razy » Przeczytaj artykuł
269  UCHWAŁA NR II/6/2014
w sprawie: Przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi p...
2014-12-11 1313 Czytano:1117 razy » Przeczytaj artykuł
270  U C H W A Ł A Nr II/5/2014
w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podstawie art.18 ust....
2014-12-11 1311 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
271  U C H W A Ł A Nr II/4/2014
w sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy.


Na podstawie art.21 us...
2014-12-10 1151 Czytano:1573 razy » Przeczytaj artykuł
272  U C H W A Ł A Nr I/3/2014
w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy....
2014-12-10 1149 Czytano:1406 razy » Przeczytaj artykuł
273  U C H W A Ł A Nr I/1/2014
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne.Na podstawie art. 19 u...
2014-12-04 1449 Czytano:1845 razy » Przeczytaj artykuł
274  U C H W A Ł A Nr I/2/2014
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne.Na podstawie art. 1...
2014-12-04 1447 Czytano:1611 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały kadencji 2018 - 2023
Uchwały kadencji 2014-2018
Uchwały kadencji 2010-2014
Uchwały kadencji 2006-2010
Uchwały kadencji 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
» Uchwała Nr XLIV/269/2018
» Uchwała Nr XLIII/268/2018
» Uchwała Nr XLIII/267/2018
» Uchwała Nr XLIII/266/2018
» Uchwała Nr XLII/265/2018
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne