(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gospodarka odpadami komunalnymi
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zarządzenie Nr 16/2021
» Zarządzenie Nr 15/2021
» Zarządzenie Nr 14/2021
Ilość wiadomości z działu 'Gospodarka odpadami komunalnymi': 27
1  harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok
załącznik do pobrania...
2020-12-30 1257 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
2  deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
załącznik do pobrania...
2020-05-25 0931 Czytano:1059 razy » Przeczytaj artykuł
3  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019
załącznik do pobrania...
2020-04-30 1419 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
4  Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.
Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok.

1. Informacja dla mieszkańców ...
2019-12-27 1354 Czytano:1252 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zmiana numeru konta bankowego dot. opłat za odpady
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne zawiadamia mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne, że od dnia...
2019-12-27 1251 Czytano:986 razy » Przeczytaj artykuł
6  Informacja dla przedsiębiorców
Załącznik do pobrania...
2019-10-25 1158 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
7  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
załącznik do pobrania...
2019-06-14 0841 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
8  Punkt selektywnej zbiórki odpadów
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK to miejsce, w którym mieszkań...
2019-06-14 0813 Czytano:1751 razy » Przeczytaj artykuł
9  Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2018 rok
załącznik do pobrania...
2019-06-13 1415 Czytano:1065 razy » Przeczytaj artykuł
10  Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
załącznik do pobrania...
2019-02-12 0912 Czytano:1558 razy » Przeczytaj artykuł
11  nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UWAGA
Od lutego 2019 roku
w gminie Skarżysko Kościelne obowiązuje nowa stawka opłat za gospod...
2019-02-11 1345 Czytano:1793 razy » Przeczytaj artykuł
12  Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW....
2018-12-07 1142 Czytano:1276 razy » Przeczytaj artykuł
13  Analiza stanu gospodarki odpadami Rok 2017
załącznik do pobrania...
2018-09-25 1407 Czytano:1318 razy » Przeczytaj artykuł
14  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
złącznik do pobrania...
2018-01-17 0850 Czytano:1632 razy » Przeczytaj artykuł
15  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.
załącznik do pobrania...
2016-04-28 1521 Czytano:2363 razy » Przeczytaj artykuł
16  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
załącznik do pobrania...
2016-04-25 1017 Czytano:2137 razy » Przeczytaj artykuł
17  Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.
załącznik do pobrania...
2015-05-28 1227 Czytano:2516 razy » Przeczytaj artykuł
18  Informacja o osiągnietych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
załącznik do pobrania...
2015-04-28 1051 Czytano:2549 razy » Przeczytaj artykuł
19  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok
załącznik do pobrania...
2015-04-28 0852 Czytano:2359 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
załącznik do pobrania...
2015-04-02 1358 Czytano:2336 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zbiórka odpadów biodegradowalnych
załącznik do pobrania...
2015-01-15 1325 Czytano:2306 razy » Przeczytaj artykuł
22  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 r.
Załącznik do pobrania...
2014-12-29 1108 Czytano:2025 razy » Przeczytaj artykuł
23  Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1501 Czytano:2009 razy » Przeczytaj artykuł
24  Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Skarżysko Kościel
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1451 Czytano:2039 razy » Przeczytaj artykuł
25  Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skarżysko Kościelne.
Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych ...
2014-12-22 1441 Czytano:1833 razy » Przeczytaj artykuł
26  Terminy opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi
Załącznik do pobrania...
2014-01-09 0829 Czytano:2666 razy » Przeczytaj artykuł
27  Podmiot odbierający odpady od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne,...
2014-12-17 1214 Czytano:2377 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały
Informacje dodatkowe
Rejestr Działalności Regulowanej
Ostat. 10 wiadomości:

» harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok
» deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019
» Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.
» Zmiana numeru konta bankowego dot. opłat za odpady
» Informacja dla przedsiębiorców
» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
» Punkt selektywnej zbiórki odpadów
» Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2018 rok
» Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne