A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gospodarka odpadami komunalnymi
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/2020
» Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 rok
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.
» Zarządzenie Nr 112/2020
» Zarządzenie Nr 111/2020
Ilość wiadomości z działu 'Gospodarka odpadami komunalnymi': 26
1  deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
załącznik do pobrania...
2020-05-25 0931 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
2  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019
załącznik do pobrania...
2020-04-30 1419 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
3  Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.
Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok.

1. Informacja dla mieszkańców ...
2019-12-27 1354 Czytano:998 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zmiana numeru konta bankowego dot. opłat za odpady
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne zawiadamia mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne, że od dnia...
2019-12-27 1251 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
5  Informacja dla przedsiębiorców
Załącznik do pobrania...
2019-10-25 1158 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
6  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
załącznik do pobrania...
2019-06-14 0841 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
7  Punkt selektywnej zbiórki odpadów
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK to miejsce, w którym mieszkań...
2019-06-14 0813 Czytano:1413 razy » Przeczytaj artykuł
8  Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2018 rok
załącznik do pobrania...
2019-06-13 1415 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
9  Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
załącznik do pobrania...
2019-02-12 0912 Czytano:1343 razy » Przeczytaj artykuł
10  nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UWAGA
Od lutego 2019 roku
w gminie Skarżysko Kościelne obowiązuje nowa stawka opłat za gospod...
2019-02-11 1345 Czytano:1490 razy » Przeczytaj artykuł
11  Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW....
2018-12-07 1142 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
12  Analiza stanu gospodarki odpadami Rok 2017
załącznik do pobrania...
2018-09-25 1407 Czytano:1159 razy » Przeczytaj artykuł
13  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
złącznik do pobrania...
2018-01-17 0850 Czytano:1478 razy » Przeczytaj artykuł
14  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.
załącznik do pobrania...
2016-04-28 1521 Czytano:2195 razy » Przeczytaj artykuł
15  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
załącznik do pobrania...
2016-04-25 1017 Czytano:1964 razy » Przeczytaj artykuł
16  Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.
załącznik do pobrania...
2015-05-28 1227 Czytano:2360 razy » Przeczytaj artykuł
17  Informacja o osiągnietych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
załącznik do pobrania...
2015-04-28 1051 Czytano:2383 razy » Przeczytaj artykuł
18  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok
załącznik do pobrania...
2015-04-28 0852 Czytano:2195 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
załącznik do pobrania...
2015-04-02 1358 Czytano:2169 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zbiórka odpadów biodegradowalnych
załącznik do pobrania...
2015-01-15 1325 Czytano:2149 razy » Przeczytaj artykuł
21  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 r.
Załącznik do pobrania...
2014-12-29 1108 Czytano:1884 razy » Przeczytaj artykuł
22  Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1501 Czytano:1855 razy » Przeczytaj artykuł
23  Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Skarżysko Kościel
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1451 Czytano:1870 razy » Przeczytaj artykuł
24  Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skarżysko Kościelne.
Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych ...
2014-12-22 1441 Czytano:1670 razy » Przeczytaj artykuł
25  Terminy opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi
Załącznik do pobrania...
2014-01-09 0829 Czytano:2518 razy » Przeczytaj artykuł
26  Podmiot odbierający odpady od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne,...
2014-12-17 1214 Czytano:2232 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały
Informacje dodatkowe
Rejestr Działalności Regulowanej
Ostat. 10 wiadomości:

» deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019
» Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.
» Zmiana numeru konta bankowego dot. opłat za odpady
» Informacja dla przedsiębiorców
» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
» Punkt selektywnej zbiórki odpadów
» Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2018 rok
» Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
» nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne