(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gospodarka odpadami komunalnymi
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie - aktualizacja planu zamówień
» Zarządzenie Nr 69/2021
» Zarządzenie Nr 68/2021
» Zarządzenie Nr 67/2021
» Obwieszczenie zawiadomienia Dyrektora Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Ilość wiadomości z działu 'Gospodarka odpadami komunalnymi': 34
1  Informacja o osiągniętych w 2020 roku poziomach podmiotów odbierających odpady na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości
załącznik do pobrania...
2021-06-30 1314 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
2  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK to miejsce, w którym mieszkań...
2021-06-29 1437 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
3  Miejsce zagospodarowania odpadów w 2020 r.
załącznik do pobrania...
2021-06-29 1415 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
4  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę w 2020 r
Załącznik do pobrania...
2021-06-24 1312 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
5  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020
załącznik do pobrania...
2021-05-04 1452 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zasady segregacji odpadów komunalnych
załącznik do pobrania...
2021-04-14 1210 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
7  OGŁOSZENIE 'PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW'
Ogłoszenie

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne przypomina, że § 4 i § 5 Uchwały Rady Gminy S...
2021-03-15 1443 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
8  harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok
załącznik do pobrania...
2020-12-30 1257 Czytano:1172 razy » Przeczytaj artykuł
9  deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
załącznik do pobrania...
2020-05-25 0931 Czytano:1879 razy » Przeczytaj artykuł
10  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019
załącznik do pobrania...
2020-04-30 1419 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
11  Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.
Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok.

1. Informacja dla mieszkańców ...
2019-12-27 1354 Czytano:1534 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zmiana numeru konta bankowego dot. opłat za odpady
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne zawiadamia mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne, że od dnia...
2019-12-27 1251 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
13  Informacja dla przedsiębiorców
Załącznik do pobrania...
2019-10-25 1158 Czytano:1054 razy » Przeczytaj artykuł
14  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
załącznik do pobrania...
2019-06-14 0841 Czytano:1306 razy » Przeczytaj artykuł
15  Punkt selektywnej zbiórki odpadów
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK to miejsce, w którym mieszkań...
2019-06-14 0813 Czytano:2280 razy » Przeczytaj artykuł
16  Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2018 rok
załącznik do pobrania...
2019-06-13 1415 Czytano:1337 razy » Przeczytaj artykuł
17  Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
załącznik do pobrania...
2019-02-12 0912 Czytano:1892 razy » Przeczytaj artykuł
18  nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UWAGA
Od lutego 2019 roku
w gminie Skarżysko Kościelne obowiązuje nowa stawka opłat za gospod...
2019-02-11 1345 Czytano:2145 razy » Przeczytaj artykuł
19  Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW....
2018-12-07 1142 Czytano:1506 razy » Przeczytaj artykuł
20  Analiza stanu gospodarki odpadami Rok 2017
załącznik do pobrania...
2018-09-25 1407 Czytano:1586 razy » Przeczytaj artykuł
21  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
złącznik do pobrania...
2018-01-17 0850 Czytano:1876 razy » Przeczytaj artykuł
22  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.
załącznik do pobrania...
2016-04-28 1521 Czytano:2577 razy » Przeczytaj artykuł
23  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
załącznik do pobrania...
2016-04-25 1017 Czytano:2369 razy » Przeczytaj artykuł
24  Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.
załącznik do pobrania...
2015-05-28 1227 Czytano:2740 razy » Przeczytaj artykuł
25  Informacja o osiągnietych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
załącznik do pobrania...
2015-04-28 1051 Czytano:2843 razy » Przeczytaj artykuł
26  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok
załącznik do pobrania...
2015-04-28 0852 Czytano:2614 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
załącznik do pobrania...
2015-04-02 1358 Czytano:2576 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zbiórka odpadów biodegradowalnych
załącznik do pobrania...
2015-01-15 1325 Czytano:2518 razy » Przeczytaj artykuł
29  Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 r.
Załącznik do pobrania...
2014-12-29 1108 Czytano:2251 razy » Przeczytaj artykuł
30  Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1501 Czytano:2223 razy » Przeczytaj artykuł
31  Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Skarżysko Kościel
załącznik do pobrania...
2014-12-22 1451 Czytano:2259 razy » Przeczytaj artykuł
32  Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skarżysko Kościelne.
Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych ...
2014-12-22 1441 Czytano:2141 razy » Przeczytaj artykuł
33  Terminy opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi
Załącznik do pobrania...
2014-01-09 0829 Czytano:2883 razy » Przeczytaj artykuł
34  Podmiot odbierający odpady od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne,...
2014-12-17 1214 Czytano:2582 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały
Informacje dodatkowe
Rejestr Działalności Regulowanej
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o osiągniętych w 2020 roku poziomach podmiotów odbierających odpady na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości
» Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
» Miejsce zagospodarowania odpadów w 2020 r.
» Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę w 2020 r
» Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020
» Zasady segregacji odpadów komunalnych
» OGŁOSZENIE 'PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW'
» harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok
» deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne