(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Uchwały Rady Gminy » Uchwały kadencji 2006-2010
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ Nr 9/2021
» Uchwała Nr XXXVII/252/2021
» Uchwała Nr XXXVII/251/2021
» Uchwała Nr XXXVII/250/2021
» Uchwała Nr XXXVII/249/2021
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały kadencji 2006-2010': 293
1  UCHWAŁA NR XLIII/240/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający...
2010-12-06 1037 Czytano:2646 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA Nr L/292/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie udostępnienia pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Majkowie na potrzeby zorgani...
2010-11-04 1155 Czytano:2264 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA Nr L/291/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi p...
2010-11-04 1152 Czytano:2111 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR L/290 /2010 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 paździ...
2010-11-04 1149 Czytano:2026 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR L/289/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2010-11-04 1146 Czytano:2252 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR L/288/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/265/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gmi...
2010-11-04 1144 Czytano:2146 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR L/287/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na ...
2010-11-04 1142 Czytano:2177 razy » Przeczytaj artykuł
8  U C H W A Ł A Nr L/286/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu ...
2010-11-04 1140 Czytano:2158 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XLIX/285/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na realizacje zadania „Przebudow...
2010-10-05 1324 Czytano:2372 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XLIX/ 284/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zasad podnajmowania lokali socjalnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

Na podst...
2010-10-05 1322 Czytano:2207 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XLIX/283/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skar...
2010-10-05 1319 Czytano:2050 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XLIX/282/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2010-10-05 1315 Czytano:1872 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XLIX/281/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymie...
2010-10-05 1309 Czytano:1696 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XLIX/280/2010 RADY GMINY SKARZYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Skarżysko Kości...
2010-10-05 1307 Czytano:1658 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA Nr XLIX/279/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r.
w sprawie: zobowiązania Dyrektora Szkoły do udostępnienia placu rekreacyjnego przy Szkole Podstaw...
2010-10-05 1301 Czytano:1722 razy » Przeczytaj artykuł
16  U C H W A Ł A Nr XLVII/278/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy z dnia 29.12.2006r w sprawie ustalenia warunkó...
2010-09-14 1413 Czytano:1889 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA Nr XLVII/277/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: zobowiązania Dyrektora Szkoły do udostępnienia kompleksu sportowo rekreacyjnego oraz p...
2010-09-14 1411 Czytano:1754 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA Nr XLVII/276/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Grzybowa Góra na lata 2010-2017.

Na podsta...
2010-09-14 1408 Czytano:1725 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XLVII/275/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 p...
2010-09-14 1247 Czytano:1723 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XLVII/274/10 RADY GMINY |W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX ...
2010-09-14 1246 Czytano:1708 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XLVII/273/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XLIII/240/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia ...
2010-09-14 1245 Czytano:1709 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XLVII/272/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian Uchwały Nr XLIV/247/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010r w ...
2010-09-14 1243 Czytano:1661 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA Nr XLVII/271 / 10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Ko...
2010-09-14 1241 Czytano:1697 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA Nr XLVII/270 /2010 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Michałów na lata 2010 – 2017.

Na podstawi...
2010-09-14 1131 Czytano:1758 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA Nr XLVII/269/2010 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Majków na lata 2010 – 2017.

Na podstawie a...
2010-09-14 1114 Czytano:2154 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA Nr XLVII/268/2010 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Lipowe Pole Skarbowe na lata 2010 – 2017.

N...
2010-09-14 1109 Czytano:1855 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XLVI/267/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego poprzez wniesienie ...
2010-08-05 0809 Czytano:1753 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XLVI/266/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 p...
2010-08-05 0806 Czytano:1686 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XLVI/265/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skarżysko Kościelne, szczegółowo...
2010-08-05 0804 Czytano:1719 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XLVI/264/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu p...
2010-08-05 0803 Czytano:1742 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XLV/263/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę pomieszczeń.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.8 oraz art.1...
2010-08-03 0928 Czytano:1875 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XLV/262/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 p...
2010-08-03 0925 Czytano:1697 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XLV/261/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia ...
2010-08-03 0921 Czytano:2139 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA Nr XLV/260/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Skarżysko Kościelne I i II na lata 2010-2017...
2010-08-03 0919 Czytano:1726 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XLIV/259/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 sierpnia 20...
2010-06-08 0913 Czytano:1785 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA nr XLIV/258/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2010 pod nazwą „Od marginalizacji...
2010-06-08 0911 Czytano:1782 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XLIV/257/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zawarcia umowy najmu.

Na podstawie...
2010-06-08 0910 Czytano:1960 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XLIV/256/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne przedszkoli public...
2010-06-08 0909 Czytano:1705 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XLIV/255/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXV/178/09 z dnia 18 sierpnia 2009r...
2010-06-08 0907 Czytano:1735 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA Nr XLIV/254/2010 Rady Gminy Skarżysko Kościelne
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Michałów na lata 2010 – 2017.

Na podstaw...
2010-06-08 0906 Czytano:1736 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA Nr XLIV/253/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Majków na lata 2010 – 2017.

Na podstawie...
2010-06-08 0905 Czytano:1594 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA Nr XLIV/252/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Grzybowa Góra na lata 2010-2017.

Na podsta...
2010-06-08 0903 Czytano:1714 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XLIV/251/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 200...
2010-06-08 0901 Czytano:1728 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XLIV/250/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c...
2010-06-08 0858 Czytano:1732 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XLIV/249/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot...
2010-06-08 0857 Czytano:1726 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XLIV/248/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Inst...
2010-06-08 0855 Czytano:1766 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XLIV/247/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Ko...
2010-06-08 0853 Czytano:1788 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XLIV/246/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Uchwała do pobrania w formie...
2010-06-08 0850 Czytano:1708 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XLIII/245/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 10 ust.2 ora...
2010-05-11 1345 Czytano:1807 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XLIII/244/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 9, lit...
2010-05-11 1341 Czytano:1737 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XLIII/243/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we wsp...
2010-05-11 1338 Czytano:1589 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA Nr XLIII/242/2010 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restaurators...
2010-05-11 1335 Czytano:1690 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XLIII/241/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansow...
2010-05-11 1332 Czytano:1856 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XLIII/239/ 10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 sierpnia 20...
2010-05-11 1326 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XLIII/238/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Uchwała do pobrania w formie...
2010-05-11 1322 Czytano:1606 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XLIII/237/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawie art.18 us...
2010-05-11 1320 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XLII/236/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub ...
2010-05-11 1317 Czytano:1629 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XLII/235/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kości...
2010-05-11 1315 Czytano:1544 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XLII/234/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Uchwała do pobrania w formie...
2010-05-11 1310 Czytano:1246 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XLII/233/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Na podstawie art....
2010-05-11 1309 Czytano:1345 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XLI/232/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 10 ust.2 ora...
2010-03-15 1141 Czytano:1472 razy » Przeczytaj artykuł
62  U C H W A Ł A Nr XLI/231/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kości...
2010-03-15 1128 Czytano:1541 razy » Przeczytaj artykuł
63  U C H W A Ł A Nr XLI/230/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.

Na podstawie art.21 ust.1 usta...
2010-03-15 1122 Czytano:1674 razy » Przeczytaj artykuł
64  U C H W A Ł A Nr XLI/229/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 04 marca 2010r
w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.

Na podstawie art. 19...
2010-03-15 1121 Czytano:1187 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XLI/228/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Uchwała do pobrania w formie...
2010-03-15 1117 Czytano:1533 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XL/227/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26.09.2008 r., do...
2010-02-03 1026 Czytano:1784 razy » Przeczytaj artykuł
67  U C H W A Ł A Nr XL/226 /10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu ...
2010-02-03 1023 Czytano:1368 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA Nr XL/225/10 RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami poz...
2010-02-03 1016 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA Nr XL/224/ 10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 sierpnia 20...
2010-02-03 1013 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XL /223/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 10 ust.2 oraz...
2010-02-03 1012 Czytano:1746 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XL /222/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 10 ust.2 ora...
2010-02-03 1010 Czytano:1461 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XL/221/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Uchwała do pobrania w formie...
2010-02-03 1005 Czytano:1366 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XL /220/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: szczegółowości budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok.

Na podstawie art....
2010-02-03 1003 Czytano:1268 razy » Przeczytaj artykuł
74  U C H W A Ł A Nr XXXIX/219/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Prof...
2010-01-07 1325 Czytano:1754 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA Nr XXXIX/218/ 2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 sierpnia 20...
2010-01-07 1302 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR XXXIX/217/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Ko...
2010-01-07 1259 Czytano:1546 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR XXXIX/216/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne prawem n...
2010-01-07 1257 Czytano:1501 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR XXXIX/215/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/159/01 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 czerwca 2001...
2010-01-07 1256 Czytano:1642 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA Nr XXXIX/214/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2010-01-07 1254 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA Nr XXXIX/213/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany do Statutu Gminy.

Na podstawie art.3 ust. 1, art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8...
2010-01-07 1253 Czytano:1429 razy » Przeczytaj artykuł
81  U C H W A Ł A Nr XXXIX/212 /09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urz...
2010-01-07 1252 Czytano:1385 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR XXXIX/211/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2010-01-07 1249 Czytano:1368 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR XXXIX/210/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Uchwała do pobrania w form...
2010-01-07 1246 Czytano:1380 razy » Przeczytaj artykuł
84  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/209/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Prof...
2009-12-07 1532 Czytano:1401 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR XXXVIII/208/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na ...
2009-12-07 1530 Czytano:1396 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR XXXVIII/207/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2009-12-07 1528 Czytano:1481 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA Nr XXXVIII/206/ 2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 sierpnia 20...
2009-12-07 1526 Czytano:1442 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XXXVIII/205/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu w ramach Poddziałania ...
2009-12-07 1523 Czytano:1449 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR XXXVIII/204/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa In...
2009-12-07 1522 Czytano:1460 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR XXXVIII/203/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNE
w sprawie: przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu...
2009-12-07 1520 Czytano:1498 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA Nr XXXVII/202/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 200...
2009-11-10 0949 Czytano:1650 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA Nr XXXVII/201/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skarżysko Kościelne.

Na podstawie ar...
2009-11-10 0943 Czytano:1776 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA NR XXXVII /200/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2005...
2009-11-10 0941 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA Nr XXXVII/199/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska...
2009-11-10 0940 Czytano:1733 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR XXXVII/198 /09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXV/178/09 z dnia 18 sierpnia 2009r...
2009-11-10 0920 Czytano:1416 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA Nr XXXVII/197/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska...
2009-11-10 0918 Czytano:1270 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR XXXVII/196/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Uchwała do podjęcia w for...
2009-11-10 0915 Czytano:1453 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA Nr XXXVII/195/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do uchwały Nr X/44/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym dnia 16 listopada 2007...
2009-11-10 0913 Czytano:1458 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA Nr XXXVII/194/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do uchwały Nr X/43/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym dnia 16 listopada 2007...
2009-11-10 0910 Czytano:1490 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr XXXVII/193/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: opłaty targowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ...
2009-11-10 0909 Czytano:1310 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR XXXVII/192/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 29 października 2009
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała ...
2009-11-10 0907 Czytano:1449 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR XXXVII /191/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 29 października 2009r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/104/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 paździer...
2009-11-10 0905 Czytano:1193 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR XXXVII/190/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 29 października 2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała do pobrania w formie...
2009-11-10 0903 Czytano:1225 razy » Przeczytaj artykuł
104  U C H W A Ł A Nr XXXVII/189/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawie art. 190 ust....
2009-11-10 0901 Czytano:1411 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR XXXVI/188/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i ...
2009-10-08 0811 Czytano:1646 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR XXXVI/187/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marc...
2009-10-08 0804 Czytano:1450 razy » Przeczytaj artykuł
107  UCHWAŁA NR XXXVI/186/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: nadania nazwy ulicy sołectwa Skarżysko Kościelne I.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt...
2009-10-08 0800 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA NR XXXVI/185/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.

Na podstawie ...
2009-10-08 0758 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA Nr XXXVI/184/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku K...
2009-10-08 0752 Czytano:1766 razy » Przeczytaj artykuł
110  UCHWAŁA NR XXXVI/183/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2009-10-08 0747 Czytano:1330 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA Nr XXXVI/182/ 2009 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 sierpnia 20...
2009-10-07 1531 Czytano:1527 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA NR XXXVI/181 /2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXV/127/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 grudnia ...
2009-10-07 1530 Czytano:1266 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA NR XXXVI/180/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 10 ust.2 ora...
2009-10-07 1529 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
114  Uchwała Nr XXXV/179/09
w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawie art. 190 ust....
2009-08-26 0808 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
115  Uchwała Nr XXXV/178/09
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lipowe Pole Skarbowe na lata
2009 – 2016.

...
2009-08-26 0759 Czytano:1387 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr XXXV/177/09
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Uchwała - plik do pobrania...
2009-08-26 0756 Czytano:1220 razy » Przeczytaj artykuł
117  Uchwała Nr XXXV/176/09
w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2009-20...
2009-08-26 0751 Czytano:1398 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchwała Nr XXXIV/175/09
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.


Na podstawie...
2009-07-06 1334 Czytano:1168 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchwała Nr XXXIV/174/09
w sprawie: przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Skarżysko Kościelne realizowanego prz...
2009-07-06 1332 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwała Nr XXXIV/173/09
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Prof...
2009-07-06 1331 Czytano:1490 razy » Przeczytaj artykuł
121  Uchwała Nr XXXIV/172/2009
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

- uchwała do pobrania w fo...
2009-07-06 1317 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
122  Uchwała Nr XXXIV/171/2009
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXII/109/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 paździ...
2009-07-06 1309 Czytano:1564 razy » Przeczytaj artykuł
123  UCHWAŁA NR XXXIII/170/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r.

Na podstawie art.7 us...
2009-06-04 1313 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
124  UCHWAŁA NR XXXIII/169/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne ks. Bogdanowi Lipcowi...
2009-06-04 1311 Czytano:1403 razy » Przeczytaj artykuł
125  UCHWAŁA NR XXXIII/168/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale Rady Gminy w Skarżysku Kościelny...
2009-06-04 1310 Czytano:1548 razy » Przeczytaj artykuł
126  UCHWAŁA NR XXXIII/ 167/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie ...
2009-06-04 1309 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
127  UCHWAŁA NR XXXIII/166/2009RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej samorządowej instyt...
2009-06-04 1307 Czytano:1082 razy » Przeczytaj artykuł
128  UCHWAŁA NR XXXIII/165/2009 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Skarżysku Kościelnym za rok 2008.

Na ...
2009-06-04 1306 Czytano:1369 razy » Przeczytaj artykuł
129  UCHWAŁA NR XXXIII/164/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2009-06-04 1303 Czytano:1350 razy » Przeczytaj artykuł
130   UCHWAŁA NR XXXII/163/09 RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: powołania gminnej komisji do spraw referendum lokalnego dot. przejęcia za odpłatności...
2009-05-05 1442 Czytano:1542 razy » Przeczytaj artykuł
131  U C H W A Ł A Nr XXXII/162/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 29 kwietnia 2009r
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawie art.18 ...
2009-05-05 1441 Czytano:1274 razy » Przeczytaj artykuł
132  U C H W A Ł A Nr XXXI/161/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki pr...
2009-04-02 1517 Czytano:1735 razy » Przeczytaj artykuł
133  U C H W A Ł A NR XXXI/160/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr X/43/07 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 200...
2009-04-02 1515 Czytano:1399 razy » Przeczytaj artykuł
134  UCHWAŁA NR XXXI/159/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009r.

Uchwała do pobrania w formie ...
2009-04-02 1512 Czytano:1595 razy » Przeczytaj artykuł
135  U C H W A Ł A NR XXXI/158/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXIII/119/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 listopad...
2009-04-02 1511 Czytano:1592 razy » Przeczytaj artykuł
136  UCHWAŁA NR XXX/157/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXIX/152/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 2 marca 2009r...
2009-03-18 0838 Czytano:1477 razy » Przeczytaj artykuł
137  UCHWAŁA Nr XXX/156/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXVII/137/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 stycznia ...
2009-03-18 0837 Czytano:1296 razy » Przeczytaj artykuł
138  UCHWAŁA NR XXX/155/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie: zmiany przebiegu dróg gminnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 ...
2009-03-18 0835 Czytano:1256 razy » Przeczytaj artykuł
139  UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne. ...
2009-03-18 0833 Czytano:1502 razy » Przeczytaj artykuł
140  UCHWAŁA Nr XXIX/ 153 /09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawi...
2009-03-10 1252 Czytano:1444 razy » Przeczytaj artykuł
141  UCHWAŁA NR XXIX/152/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zaciągnięcia kredytu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1...
2009-03-10 1250 Czytano:1406 razy » Przeczytaj artykuł
142  UCHWAŁA NR XXIX/151/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2009-03-10 1248 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
143  U C H W A Ł A Nr XXIX/150/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Na podstawie art.18 ust.1 ...
2009-03-10 1246 Czytano:1198 razy » Przeczytaj artykuł
144  UCHWAŁA NR XXIX/149/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXV/128/08 z dnia 18 grudnia 2008r....
2009-03-10 1245 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
145  UCHWAŁA Nr XXIX/148 /09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przekazania dodatkowej składki członkowskiej na rok 2009r przez Gminę Skarżysko Kośc...
2009-03-10 1243 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
146  UCHWAŁA NR XXVIII/147/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: nadania nazw ulic dla terenów sołectwa Lipowe Pole Skarbowe.

Na podstawie art.18, u...
2009-02-25 0931 Czytano:1453 razy » Przeczytaj artykuł
147  U C H W A Ł A Nr XXVIII/146/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Prof...
2009-02-25 0929 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
148  UCHWAŁA Nr XXVIII/145/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: utworzenia Świetlicy Środowiskowej w sołectwie Świerczek.

Na podstawie art. 18, us...
2009-02-25 0927 Czytano:1306 razy » Przeczytaj artykuł
149  UCHWAŁA NR XXVIII/144/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym do...
2009-02-25 0926 Czytano:1352 razy » Przeczytaj artykuł
150  UCHWAŁA NR XXVIII/143/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie: zmian do uchwały NR XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26.09.2008 r., do...
2009-02-25 0925 Czytano:1214 razy » Przeczytaj artykuł
151  UCHWAŁA NR XXVIII / 142 /2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wspólnego finansowania wykonania dokumentacji wniosku kanalizacji gminy do Funduszu Sp...
2009-02-25 0923 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
152  Uchwała Nr XXVIII/141 /2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: opłaty targowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ...
2009-02-25 0922 Czytano:1132 razy » Przeczytaj artykuł
153  UCHWAŁA NR XXVIII/140/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2009-02-25 0800 Czytano:1228 razy » Przeczytaj artykuł
154  U C H W A Ł A Nr XXVIII/139/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko Kośc...
2009-02-25 0756 Czytano:1609 razy » Przeczytaj artykuł
155   UCHWAŁA Nr XXVII/138 /09 RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami poz...
2009-01-29 0934 Czytano:1495 razy » Przeczytaj artykuł
156  UCHWAŁA Nr XXVII/137/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2...
2009-01-29 0932 Czytano:1535 razy » Przeczytaj artykuł
157  U C H W A Ł A Nr XXVII/136/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urz...
2009-01-29 0931 Czytano:1401 razy » Przeczytaj artykuł
158  U C H W A Ł A Nr XXVII/136/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urz...
2009-01-29 0930 Czytano:1343 razy » Przeczytaj artykuł
159  UCHWAŁA NR XXVII/135/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009r.

Uchwała do pobrania w formie ...
2009-01-29 0928 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
160  UCHWAŁA Nr XXVI/134/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

Na po...
2009-01-06 1401 Czytano:1572 razy » Przeczytaj artykuł
161   U C H W A Ł A Nr XXVI/ 133/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVII/80/08 z dnia 20 maja 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profila...
2009-01-06 1357 Czytano:1559 razy » Przeczytaj artykuł
162  UCHWAŁA NR XXVI/132/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2009-01-06 1355 Czytano:1437 razy » Przeczytaj artykuł
163  Uchwała Nr XXVI/131/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2009 r.

Uchwała do pobrania w form...
2009-01-06 1351 Czytano:1203 razy » Przeczytaj artykuł
164  U C H W A Ł A Nr XXVI/130 /08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20.06.2000...
2009-01-06 1349 Czytano:1314 razy » Przeczytaj artykuł
165  U C H W A Ł A Nr XXV/129 /08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy i przebudowy d...
2008-12-23 0920 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
166  UCHWAŁA NR XXV/128//08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz ...
2008-12-23 0918 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
167  UCHWAŁA NR XXV/127 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ora...
2008-12-23 0857 Czytano:1371 razy » Przeczytaj artykuł
168  UCHWAŁA Nr XXV/126/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: współdziałania w zakresie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Kielcach i realizacji za...
2008-12-23 0856 Czytano:1460 razy » Przeczytaj artykuł
169  UCHWAŁA NR XXV/125/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2008-12-23 0854 Czytano:1385 razy » Przeczytaj artykuł
170  U C H W A Ł A Nr XXV/124/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2008-12-23 0851 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
171  UCHWAŁA NR XXV/123 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.


Na podstawie art. 10 ust. 2 ...
2008-12-23 0849 Czytano:1136 razy » Przeczytaj artykuł
172  UCHWAŁA NR XXIV/122/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2008-12-11 1523 Czytano:1458 razy » Przeczytaj artykuł
173  UCHWAŁA Nr XXIV/121/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: ustanowienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczo...
2008-12-11 1522 Czytano:1422 razy » Przeczytaj artykuł
174  U C H W A Ł A Nr XXIV/120/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyzn...
2008-12-11 1518 Czytano:1143 razy » Przeczytaj artykuł
175  U C H W A Ł A NR XXIII/119/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Stowarzyszenia pn.: ,,Razem na Rzecz Rozwoj...
2008-11-27 1449 Czytano:1784 razy » Przeczytaj artykuł
176  UCHWAŁA NR XXIII/ 118/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXII/105/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 paździe...
2008-11-27 1448 Czytano:1369 razy » Przeczytaj artykuł
177  UCHWAŁA NR XXIII/117/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXII/103/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 paździe...
2008-11-27 1446 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
178  UCHWAŁA NR XXIII/116/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2008-11-27 1245 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
179  UCHWAŁA NR XXIII/ 115/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przystąpienia do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Poł...
2008-11-27 1243 Czytano:1242 razy » Przeczytaj artykuł
180  UCHWAŁA NR XXII/114/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 30 października 2008r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

...
2008-11-27 1242 Czytano:1178 razy » Przeczytaj artykuł
181  UCHWAŁA NR XXII/113/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w for...
2008-10-31 1243 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
182  UCHWAŁA NR XXII/112/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 9, lit...
2008-10-31 1241 Czytano:1751 razy » Przeczytaj artykuł
183  UCHWAŁA NR XXII/111/08RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Od marginalizacji do aktywizacji- ...
2008-10-31 1240 Czytano:1750 razy » Przeczytaj artykuł
184  UCHWAŁA Nr XXII/110/08RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen...
2008-10-31 1239 Czytano:1463 razy » Przeczytaj artykuł
185  UCHWAŁA NR XXII / 109 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i ...
2008-10-31 1237 Czytano:1237 razy » Przeczytaj artykuł
186  UCHWAŁA NR XXII / 108 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i ...
2008-10-31 1235 Czytano:1346 razy » Przeczytaj artykuł
187  UCHWAŁA NR XXII/ 105/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 23 października 2008
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadz...
2008-10-31 1233 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
188  UCHWAŁA NR XXII/107/2008 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - samorządowej inst...
2008-10-31 1149 Czytano:1377 razy » Przeczytaj artykuł
189  UCHWAŁA NR XXII/106 /2008 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi...
2008-10-31 1148 Czytano:1403 razy » Przeczytaj artykuł
190  Uchwała Nr XXII/104/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościeln...
2008-10-31 1145 Czytano:1169 razy » Przeczytaj artykuł
191  UCHWAŁA NR XXII/103/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 23 października 2008r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. ...
2008-10-31 1144 Czytano:1333 razy » Przeczytaj artykuł
192  UCHWAŁA NR XXII/102/2008 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skarżysko Kościelne.

Na pod...
2008-10-31 1108 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
193  UCHWAŁA Nr XXII/101/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych na tereni...
2008-10-31 1107 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
194  UCHWAŁA NR XXI/ 100/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokolnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skarżysko Kośc...
2008-10-01 1311 Czytano:2051 razy » Przeczytaj artykuł
195  UCHWAŁA NR XXI/99/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych (pomieszczeń), wchodzących ...
2008-10-01 1309 Czytano:1872 razy » Przeczytaj artykuł
196  UCHWAŁA NR XXI/98/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2008-10-01 1307 Czytano:1422 razy » Przeczytaj artykuł
197  UCHWAŁA Nr XX/97/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko ...
2008-10-01 1301 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
198  UCHWAŁA NR XX/96/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: utworzenia świetlicy profilaktyczno - środowiskowej w budynku przy Kolonia 7 w Skarżys...
2008-09-24 1341 Czytano:1919 razy » Przeczytaj artykuł
199  UCHWAŁA NR XX/95/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

uchwała do pobrania w form...
2008-09-24 1310 Czytano:1473 razy » Przeczytaj artykuł
200  UCHWAŁA NR XIX/94/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2008-08-05 1118 Czytano:1654 razy » Przeczytaj artykuł
201  UCHWAŁA NR XIX / 93 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wspólnego finansowania wykonania dokumentacji wniosku kanalizacji gminy do Funduszu Sp...
2008-08-05 1117 Czytano:1384 razy » Przeczytaj artykuł
202  UCHWAŁA NR XVII / 92 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego .

Na podstawie art.18 ust.2 pk...
2008-08-05 1115 Czytano:1431 razy » Przeczytaj artykuł
203  UCHWAŁA Nr XVIII/91/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: tablicy pamiątkowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o...
2008-07-03 0810 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
204  UCHWAŁA Nr XVIII/90/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dni...
2008-07-03 0809 Czytano:1581 razy » Przeczytaj artykuł
205  UCHWAŁA NR XVIII/89/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym użytkownikiem.

Na...
2008-07-03 0807 Czytano:1516 razy » Przeczytaj artykuł
206  UCHWAŁA NR XVIII/88/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: określenia zasad zawierania kolejnych umów na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomoś...
2008-07-03 0806 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
207  U C H W A Ł A Nr XVIII/87/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29.12.2006r dot...
2008-07-03 0804 Czytano:1474 razy » Przeczytaj artykuł
208  UCHWAŁA NR XVIII /86/ 08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr III /13/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 grudnia 20...
2008-07-03 0759 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
209  UCHWAŁA Nr XVIII/85/08RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wydzielenia pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim dla potrzeb...
2008-07-03 0758 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
210  UCHWAŁA Nr XVIII/84/08RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kierz Niedźwiedzi na lata 2008-2015.

Na pods...
2008-07-03 0755 Czytano:1373 razy » Przeczytaj artykuł
211  UCHWAŁA NR XVIII/83/2008RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2008-07-03 0752 Czytano:1459 razy » Przeczytaj artykuł
212  UCHWAŁA NR XVIII/ 82 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: współfinansowania funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez Miasto Kielce.

...
2008-07-03 0751 Czytano:1241 razy » Przeczytaj artykuł
213  U C H W A Ł A Nr XVII/ 81/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XII/48/07 z dnia 28.12.2007r dotyczącej Regulaminu dostarczania wo...
2008-05-29 1224 Czytano:1404 razy » Przeczytaj artykuł
214  U C H W A Ł A Nr XVII/ 80/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XII/51/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku dot. uchwalenia Programu Profi...
2008-05-29 1218 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
215  UCHWAŁA NR XVII/79/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XV/69/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31.03.2008r dot...
2008-05-29 1217 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
216  U C H W A Ł A Nr XVII/78/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyj...
2008-05-29 1216 Czytano:1365 razy » Przeczytaj artykuł
217  U C H W A Ł A Nr XVII/77/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarżysko Koś...
2008-05-29 1214 Czytano:1467 razy » Przeczytaj artykuł
218  UCHWAŁA NR XVII / 76 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na transport dzieci niepełosprawn...
2008-05-29 1213 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
219  UCHWAŁA NR XVII / 75 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego- współfinansowanie budowy parkin...
2008-05-29 1212 Czytano:1260 razy » Przeczytaj artykuł
220  UCHWAŁA NR XVII/74/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

uchwała do pobrania w form...
2008-05-29 1209 Czytano:1394 razy » Przeczytaj artykuł
221  UCHWAŁA NR XVII / 73 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

N...
2008-05-29 1208 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
222  U C H W A Ł A Nr XVI/72/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XIV/60/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29.02.2008r., d...
2008-05-05 0933 Czytano:1662 razy » Przeczytaj artykuł
223  UCHWAŁA NR XVI/71/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2008-05-05 0930 Czytano:1566 razy » Przeczytaj artykuł
224  U C H W A Ł A Nr XVI/70/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawie art.18 us...
2008-05-05 0929 Czytano:1338 razy » Przeczytaj artykuł
225  UCHWAŁA NR XV/69/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przyjęcia aktu założycielskiego Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Skarżysko Ko...
2008-04-14 1611 Czytano:1416 razy » Przeczytaj artykuł
226  U C H W A Ł A NR XV/68/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Stowarzyszenia pn.: „Brody nad Kamienną...
2008-04-14 1610 Czytano:1595 razy » Przeczytaj artykuł
227  U C H W A Ł A Nr XV/ 67 /08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Statutu Gminy.

Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 m...
2008-04-14 1609 Czytano:1488 razy » Przeczytaj artykuł
228  U C H WA Ł A Nr XV/66/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 31 marca 2008r
w sprawie: zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoc...
2008-04-14 1607 Czytano:1500 razy » Przeczytaj artykuł
229  UCHWAŁA NR /XV/ 65/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach dla których organe...
2008-04-14 1605 Czytano:1275 razy » Przeczytaj artykuł
230  U C H W A Ł A Nr XV/ 64 /08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXIV/178/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31.08.2005r...
2008-04-14 1604 Czytano:1448 razy » Przeczytaj artykuł
231  UCHWAŁA NR XV/63/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2008-04-14 1558 Czytano:1254 razy » Przeczytaj artykuł
232  U C H W A Ł A Nr XII/ 48/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kości...
2008-04-14 1544 Czytano:1372 razy » Przeczytaj artykuł
233  UCHWAŁA NR XIV/62/08RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami na wydzierż...
2008-03-06 1135 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
234  UCHWAŁA Nr XIV/61/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu...
2008-03-06 1134 Czytano:1665 razy » Przeczytaj artykuł
235  U C H W A Ł A Nr XIV/60/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wydawania czasopisma pt. ,,Nasza Gmina'.

Na podstawie art.5b ust.1, art.7 ust.1 pkt 8,...
2008-03-06 1132 Czytano:1240 razy » Przeczytaj artykuł
236  UCHWAŁA Nr XIV/59 /08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami poz...
2008-03-06 1130 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
237  UCHWAŁA NR XIV/58/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2008-03-06 1126 Czytano:1542 razy » Przeczytaj artykuł
238  UCHWAŁA NR XIII/57/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2...
2008-02-11 1020 Czytano:1880 razy » Przeczytaj artykuł
239  U C H W A Ł A Nr XIII/56/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie ar...
2008-02-11 1018 Czytano:1290 razy » Przeczytaj artykuł
240  U C H W A Ł A Nr XIII/55/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyz...
2008-02-11 1015 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
241  UCHWAŁA NR XIII/54/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ora z...
2008-02-11 1012 Czytano:1384 razy » Przeczytaj artykuł
242  UCHWALA NR XII/53/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 r.

...
2008-01-08 0931 Czytano:1679 razy » Przeczytaj artykuł
243  U C H W A Ł A Nr XII/52/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr III/11/06 z dnia 29.12.2006r dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, ...
2008-01-08 0929 Czytano:1541 razy » Przeczytaj artykuł
244  U C H W A Ł A Nr XII/ 51/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na...
2008-01-08 0926 Czytano:1417 razy » Przeczytaj artykuł
245  U C H W A Ł A Nr XII/50/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Na ...
2008-01-08 0925 Czytano:2486 razy » Przeczytaj artykuł
246  UCHWAŁA NR XII/49/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy.

Uchwała do pobrania w formie załącznika...
2008-01-08 0922 Czytano:1778 razy » Przeczytaj artykuł
247  U C H W A Ł A Nr XI/47/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściek...
2007-12-04 0943 Czytano:1421 razy » Przeczytaj artykuł
248  UCHWAŁA NR X/46/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

...
2007-11-23 1134 Czytano:1469 razy » Przeczytaj artykuł
249  UCHWAŁA Nr X/45/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1...
2007-11-23 1133 Czytano:1539 razy » Przeczytaj artykuł
250  UCHWAŁA Nr X/44/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała do pobran...
2007-11-23 1121 Czytano:1427 razy » Przeczytaj artykuł
251  UCHWAŁA Nr X/43/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw roln...
2007-11-23 1120 Czytano:1373 razy » Przeczytaj artykuł
252  UCHWAŁA NR X/42/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 16 listopada 2007r.
w sprawie: opłaty od posiadania psów.

Uchwała do pobrania w formie załącznika...
2007-11-23 1118 Czytano:1487 razy » Przeczytaj artykuł
253  UCHWAŁA NR X/ 41/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 16 listopada 2007
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadze...
2007-11-23 1113 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
254  UCHWAŁA NR X/40/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 16 listopada 2007r.
w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościeln...
2007-11-23 1111 Czytano:1496 razy » Przeczytaj artykuł
255  UCHWAŁA NR X/39/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 16 listopada 2007r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała do pobrania w for...
2007-11-23 1110 Czytano:1410 razy » Przeczytaj artykuł
256  UCHWAŁA NR X/38/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2007 rok.

Uchwała do pobrania w f...
2007-11-23 1108 Czytano:1556 razy » Przeczytaj artykuł
257  U C H W A Ł A NR IX/37/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Ko...
2007-10-29 1533 Czytano:1440 razy » Przeczytaj artykuł
258  UCHWAŁA NR IX/36/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2008-2011.

N...
2007-10-29 1531 Czytano:1584 razy » Przeczytaj artykuł
259  U C H W A Ł A Nr IX/35/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia listy kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą ...
2007-10-29 1530 Czytano:1526 razy » Przeczytaj artykuł
260  U C H W A Ł A NR IX/34/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych...
2007-10-29 1516 Czytano:1605 razy » Przeczytaj artykuł
261  UCHWAŁA NR IX/33/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2007 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2007-10-29 1513 Czytano:1456 razy » Przeczytaj artykuł
262  UCHWAŁA NR VIII/32/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2007 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2007-09-05 1435 Czytano:1547 razy » Przeczytaj artykuł
263  U C H W A Ł A Nr VII/ 31 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia opłaty miesięcznej za korzystanie ze środków realizowanych przez Przedszkol...
2007-07-04 0814 Czytano:1779 razy » Przeczytaj artykuł
264  U C H W A Ł A Nr VII/ 30 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie Gminy Skar...
2007-07-04 0812 Czytano:1430 razy » Przeczytaj artykuł
265  U C H W A Ł A Nr VII/29/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: powołania Gminnego Zespółu opiniującego kandydatów na ławników do Sśdu Rejonowego...
2007-07-04 0811 Czytano:1576 razy » Przeczytaj artykuł
266  U C H W A Ł A Nr VII/28 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do uchwały Nr XI/57/03 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 26 listopada 200...
2007-07-04 0808 Czytano:1292 razy » Przeczytaj artykuł
267  U C H W A Ł A Nr VII/27 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego ...
2007-07-04 0806 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
268  UCHWAŁA NR VII/26/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2007 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2007-07-04 0803 Czytano:1639 razy » Przeczytaj artykuł
269  U C H W A Ł A Nr VI/25 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Świętokrzysko–Mazowieckiej Konfederacji...
2007-05-25 1127 Czytano:1586 razy » Przeczytaj artykuł
270  U C H W A Ł A Nr VI/24/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarż...
2007-05-25 1124 Czytano:1547 razy » Przeczytaj artykuł
271  UCHWAŁA NR VI/23/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2007 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2007-05-25 1119 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
272  UCHWAŁA NR V/22/2007
w sprawie: wyrażenia woli na realizację inwestycji ze środków Unii Europejskiej na lata 2007–...
2007-04-26 1202 Czytano:1595 razy » Przeczytaj artykuł
273  U C H W A Ł A Nr V/21/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania oświadczenia lustracyjnego Sek...
2007-04-26 1200 Czytano:1475 razy » Przeczytaj artykuł
274  UCHWAŁA NR V/20/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2007 rok.

Uchwała do podjęcia w for...
2007-04-26 1156 Czytano:1528 razy » Przeczytaj artykuł
275  U C H W A Ł A Nr V/19/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podstawie art.18 ...
2007-04-26 1155 Czytano:1439 razy » Przeczytaj artykuł
276  UCHWAŁA NR IV/ 18/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/30/03 z dnia 27 marca 2003r., w sprawie ustalenia wyn...
2007-02-20 1052 Czytano:1607 razy » Przeczytaj artykuł
277  UCHWAŁA Nr IV/17/07 RADY GMINY W SKARZYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami poz...
2007-02-20 1050 Czytano:1612 razy » Przeczytaj artykuł
278  U C H W A Ł A Nr IV/16 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyz...
2007-02-20 1048 Czytano:1457 razy » Przeczytaj artykuł
279  UCHWAŁA NR IV/ 15/2007 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 15 lutego 2007r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/127/2004 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 01 grudnia...
2007-02-20 1044 Czytano:1313 razy » Przeczytaj artykuł
280  Uchwała Nr IV/14/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2007 rok.

Uchwała do pobrania w fo...
2007-02-20 1036 Czytano:1380 razy » Przeczytaj artykuł
281  UCHWAŁA NR III/13/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania na...
2007-01-12 0824 Czytano:1518 razy » Przeczytaj artykuł
282  U C H W A Ł A Nr III/12/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz upoważnienia ...
2007-01-12 0823 Czytano:1684 razy » Przeczytaj artykuł
283  U C H W A Ł A Nr III/11/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na ...
2007-01-12 0759 Czytano:1724 razy » Przeczytaj artykuł
284  UCHWAŁA NR III/10//2006 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Skarżysk...
2007-01-12 0758 Czytano:1639 razy » Przeczytaj artykuł
285  UCHWAŁA NR III/9/2006 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2006 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2007-01-12 0753 Czytano:1400 razy » Przeczytaj artykuł
286  U C H W A Ł A Nr II/8/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwirdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na teren...
2006-12-11 0946 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
287  UCHWAŁA NR II/7/2006 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 4 grudnia 2006.
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadze...
2006-12-11 0943 Czytano:1483 razy » Przeczytaj artykuł
288  UCHWAŁA NR II/6/2006 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 4 grudnia 2006r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pk...
2006-12-11 0941 Czytano:1761 razy » Przeczytaj artykuł
289  UCHWAŁA NR II/5/2006 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2006 rok.

Uchwała do pobrania w form...
2006-12-11 0936 Czytano:1489 razy » Przeczytaj artykuł
290  U C H W A Ł A Nr II/4/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy.

Na podstawie art.21 ust.1...
2006-12-11 0934 Czytano:1536 razy » Przeczytaj artykuł
291  U C H W A Ł A Nr II/3/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 4 grudnia 2006r
w sprawie: powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.

Na podstawie art.21 ust.1 ...
2006-12-11 0932 Czytano:1747 razy » Przeczytaj artykuł
292  U C H W A Ł A Nr I/2/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 27 listopada 2006r
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.

Na podstawie art. 19...
2006-12-06 0815 Czytano:1810 razy » Przeczytaj artykuł
293  U C H W A Ł A Nr I/1/06 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 27 listopada 2006r
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.

Na podstawie art. 19 ust...
2006-12-06 0813 Czytano:1599 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały kadencji 2018 - 2023
Uchwały kadencji 2014-2018
Uchwały kadencji 2010-2014
Uchwały kadencji 2006-2010
Uchwały kadencji 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XLIII/240/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
» UCHWAŁA Nr L/292/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» UCHWAŁA Nr L/291/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» UCHWAŁA NR L/290 /2010 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
» UCHWAŁA NR L/289/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
» UCHWAŁA NR L/288/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
» UCHWAŁA NR L/287/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» U C H W A Ł A Nr L/286/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» UCHWAŁA NR XLIX/285/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
» UCHWAŁA NR XLIX/ 284/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne