(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Uchwały Rady Gminy » Uchwały kadencji 2010-2014
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ Nr 9/2021
» Uchwała Nr XXXVII/252/2021
» Uchwała Nr XXXVII/251/2021
» Uchwała Nr XXXVII/250/2021
» Uchwała Nr XXXVII/249/2021
Ilość wiadomości z działu ' Uchwały kadencji 2010-2014': 302
1  UCHWAŁA NR XLIX/303/2014
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2014-11-13 1231 Czytano:2061 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XLIX/302/2014
Uchwała Nr XLIX /302/2014 do pobrania w formie załącznika....
2014-11-13 1227 Czytano:2002 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XLIII/301/2014
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2014-11-13 1224 Czytano:1999 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XLVIII /300/2014
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2014-11-13 1210 Czytano:2192 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XLVIII/299/2014
sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 u...
2014-11-13 1204 Czytano:2269 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XLVII/298/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenie zasad zwrotu poniesionych...
2014-10-01 0912 Czytano:2067 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XLVII/297/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/259/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014 r. ...
2014-10-01 0910 Czytano:2039 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XLVII/296/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym.


Na podstawie art. 18 ...
2014-10-01 0906 Czytano:1840 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XLVII/295/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utyliz...
2014-10-01 0905 Czytano:2077 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XLVII/294/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2014-10-01 0901 Czytano:2096 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XLVII/293/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2014-10-01 0852 Czytano:1576 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XLVI/292/2014
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/259/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014 r. w...
2014-08-01 0816 Czytano:1563 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XLVI/291/2014
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2014-08-01 0811 Czytano:1706 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XLVI/290/2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4...
2014-08-01 0804 Czytano:1759 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XLV/289/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminneg...
2014-07-15 1015 Czytano:1683 razy » Przeczytaj artykuł
16   UCHWAŁA NR XLV/288/2014
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadze...
2014-07-15 1013 Czytano:1722 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XLV/287/2014
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego dot. podziału Powiatu S...
2014-07-15 1012 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XLV/286/2014
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PRO...
2014-07-15 1010 Czytano:1602 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XLV/285/2014
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c...
2014-07-15 1007 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XLV/284/2014
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.

...
2014-07-15 1004 Czytano:1691 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XLV/283/2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4...
2014-07-15 1000 Czytano:1575 razy » Przeczytaj artykuł
22   UCHWAŁA NR XLIV/282/2014
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadze...
2014-06-30 1308 Czytano:1781 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XLIV/281/2014
w sprawie: ustalenia bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy Skarżysko ...
2014-06-30 1306 Czytano:1623 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XLIV/280/2014
w sprawie: wystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZ...
2014-06-30 1305 Czytano:1523 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XLIV/277/2014
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2013 r.Na podst...
2014-06-30 1303 Czytano:1613 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XLIV/276/2014
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy S...
2014-06-30 1301 Czytano:1584 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XLIV/279/2014
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2014-06-30 1257 Czytano:1507 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XLIV/278/2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4...
2014-06-30 1251 Czytano:1717 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XLIII/275/2014
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skarżysku Kościelnym....
2014-06-09 0917 Czytano:1739 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XLIII/274/2014
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Koś...
2014-06-09 0910 Czytano:1600 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XLIII/272/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kośc...
2014-06-09 0904 Czytano:1574 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XLIII/271/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...
2014-06-09 0903 Czytano:1705 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XLIII/270/2014
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2014-06-09 0900 Czytano:1481 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XLIII/269/2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt...
2014-06-09 0842 Czytano:1766 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XLIII/268/2014
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2014 p.n.: „Od marginalizacji do ak...
2014-06-03 0904 Czytano:1891 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XLII/267/2014
w sprawie: wyrażenia woli współfinansowania wraz z Powiatem Skarżyskim, Gminą Wąchock oraz Pow...
2014-03-31 1214 Czytano:2063 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XLII/266/2014
w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdo...
2014-03-31 1212 Czytano:1572 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XLII/265/2014
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Skarżysko Koś...
2014-03-31 1210 Czytano:1650 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XLII /264 /2014
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 - 2020.

Na...
2014-03-31 1207 Czytano:1727 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XLII/263//2014
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2014-03-31 1203 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XLII/262/2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt...
2014-03-31 1158 Czytano:1783 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XLI/261/2014
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

Na ...
2014-03-12 1435 Czytano:1784 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XLI/260/2014
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.Na podstawie ...
2014-03-12 1433 Czytano:1677 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XLI/259/2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu


Na podstawie art. 10 ust.2 ora...
2014-03-12 1432 Czytano:1536 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XLI/258/2014
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
...
2014-03-12 1428 Czytano:1556 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XLI/257/2014
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4...
2014-03-12 1422 Czytano:1691 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA Nr XL/256/2014
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posił...
2014-03-05 1050 Czytano:1490 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA Nr XL/255/2014
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w z...
2014-03-05 1047 Czytano:1569 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA Nr XL/254/2014
w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Skarż...
2014-03-05 1044 Czytano:1610 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XL/253/2014
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach, ...
2014-03-05 1035 Czytano:1387 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XL/252/2014
w sprawie: zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na t...
2014-03-05 1021 Czytano:1336 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA Nr XL/251/2014
w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko ...
2014-03-05 1019 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA Nr XL/250/2014r
w sprawie: zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawie art.3 ust. ...
2014-03-05 1018 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XL/249/2014
w sprawie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizyc...
2014-03-05 1015 Czytano:1328 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XL/248/2014
Uchwała do pobrania w formie załącznika...
2014-03-05 1012 Czytano:1146 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XL/247/2014
Uchwała do pobrania w formie załącznika...
2014-03-05 1007 Czytano:1085 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XXXIX/246/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013Na podstawie...
2014-01-03 1313 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XXXIX/245/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w...
2014-01-03 1310 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XXXIX/244/13 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 lipca 2010 r....
2014-01-03 1308 Czytano:1200 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XXXIX/243/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.
...
2014-01-03 1305 Czytano:1568 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XXXIX/242/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Uchwała do pobrania w formie załącznika...
2014-01-03 1232 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XXXIX/241/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Uchwała do pobrania w formie załącznika...
2014-01-03 1224 Czytano:1185 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XXXIX/240/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 20...
2014-01-03 1220 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
64  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/239/13
w sprawie: Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na terenie gm...
2013-12-09 1310 Czytano:1339 razy » Przeczytaj artykuł
65  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/238/13
w sprawie: zmian do Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na t...
2013-12-09 1308 Czytano:1394 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XXXVIII/237/13
w sprawie: opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przed...
2013-12-09 1306 Czytano:1248 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XXXVIII/236/ 2013

w sprawie zmiany terminów wykonania prac i rozliczenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickie...
2013-12-09 1305 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.
...
2013-12-09 1301 Czytano:1235 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2013
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2013-12-09 1257 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XXXVII/233/13
w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi p...
2013-11-19 1425 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XXXVII/232/13
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam...
2013-11-19 1423 Czytano:1162 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XXXVII/232/13
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam...
2013-11-19 1422 Czytano:1383 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XXXVII /231 /2013
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 u...
2013-11-19 1420 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
74  U C H W A Ł A Nr XXXVII/230/13
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.
...
2013-11-19 1410 Czytano:1099 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR XXXVII /229/2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4...
2013-11-19 1407 Czytano:1438 razy » Przeczytaj artykuł
76  U C H W A Ł A Nr XXXVI/228/13
w sprawie: Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na terenie g...
2013-11-04 1248 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
77  U C H W A Ł A Nr XXXVI/227/13
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.Na podstawie art...
2013-11-04 1244 Czytano:1532 razy » Przeczytaj artykuł
78  U C H W A Ł A Nr XXXVI/226/13
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.
...
2013-11-04 1240 Czytano:1223 razy » Przeczytaj artykuł
79  U C H W A Ł A Nr XXXVI/225/13
Uchwała do pobrania w formie załącznika...
2013-11-04 1211 Czytano:1328 razy » Przeczytaj artykuł
80  U C H W A Ł A Nr XXXV/224/2013
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urz...
2013-10-03 1440 Czytano:1280 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR XXXV/223/2013
UCHWAŁA NR XXXV/223/2013
RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
z dnia 30 września 2013r.

w spra...
2013-10-03 1437 Czytano:1159 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR XXXV/222/2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.
...
2013-10-03 1431 Czytano:1165 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR XXXV /221/2013
Uchwała do pobrania w formie załączników....
2013-10-03 1423 Czytano:1480 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR XXXV/220/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

...
2013-10-03 1421 Czytano:1220 razy » Przeczytaj artykuł
85  U C H W A Ł A Nr XXXIV/219/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyzna...
2013-09-03 0925 Czytano:1342 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do podjęcia działań
...
2013-09-03 0922 Czytano:1419 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR XXXIV/217/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2...
2013-09-03 0917 Czytano:1309 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XXXIV/216/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4...
2013-09-03 0839 Czytano:1472 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu n...
2013-07-01 1132 Czytano:1263 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA Nr XXXIII/214/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe.Na podstawie ...
2013-07-01 1129 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
91  U C H W A Ł A Nr XXXIII/213/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVII/174/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku dot. uchwalenia Programu ...
2013-07-01 1127 Czytano:1209 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR XXXIII /212/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania n...
2013-07-01 1125 Czytano:1148 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA NR XXXIII/211/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.
...
2013-07-01 1121 Czytano:1303 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR XXXIII /210/2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 u...
2013-07-01 1117 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR XXXIII/209/2013 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2012 r.Na pod...
2013-07-01 1115 Czytano:1089 razy » Przeczytaj artykuł
96   UCHWAŁA NR XXXIII/208/2013 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy S...
2013-07-01 1113 Czytano:1237 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR XXXII/207/2013 RADA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012...
2013-06-05 1449 Czytano:1614 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR XXXII/206/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne XXVI/165/12 z dnia 30 listopada 2012r ...
2013-06-05 1447 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR XXXII/205/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXVI/163/12 z dnia 30 listopada 201...
2013-06-05 1445 Czytano:1420 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR XXXII/204/2013
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...
2013-06-05 1443 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA Nr XXXII/203/2013
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2013 p.n.: „Od marginalizacji do...
2013-06-05 1440 Czytano:1404 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA Nr XXXII/202/2013
w sprawie Statutu sołectwa Kierz Niedźwiedzi.Na podstawie art.35, art.40 ust.2, pkt.1 or...
2013-06-05 1437 Czytano:1065 razy » Przeczytaj artykuł
103  U C H W A Ł A Nr XXXII/201/2013
w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVII/174/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku dot. uchwalenia Programu ...
2013-06-05 1434 Czytano:1338 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA Nr XXXII/200/2013
w sprawie: zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
2013-06-05 1432 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR XXXII/199/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kości...
2013-06-05 1429 Czytano:1203 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR XXXII/ 198 /2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...
2013-06-05 1428 Czytano:1133 razy » Przeczytaj artykuł
107  UCHWAŁA NR XXXII/197/ 2013
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Skarżysku Ko...
2013-06-05 1426 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA NR XXXII/196/2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.
...
2013-06-05 1420 Czytano:1288 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA XXXII/195/2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4...
2013-06-05 1414 Czytano:1252 razy » Przeczytaj artykuł
110  U C H W A Ł A Nr XXXI/194/2013
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXVII/174/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku dot. uchwalenia Programu P...
2013-04-03 1228 Czytano:1189 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA Nr XXXI/193/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie Statutu sołectwa Grzybowa Góra.Na podstawie art.35, art.40 ust.2, pkt.1 oraz a...
2013-04-03 1223 Czytano:1303 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA NR XXXI/192/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.Na podstawie ...
2013-04-03 1222 Czytano:1205 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA NR XXXI/191/2013 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PRO...
2013-04-03 1220 Czytano:1246 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA NR XXXI/190/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c...
2013-04-03 1218 Czytano:1122 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA NR XXXI/189/2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.
...
2013-04-03 1215 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
116  UCHWAŁA XXXI/188/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4...
2013-04-03 1156 Czytano:1111 razy » Przeczytaj artykuł
117  UCHWAŁA NR XXIX/187/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne na własność ...
2013-02-05 1005 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
118  UCHWAŁA NR XXIX/186/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 200...
2013-02-05 1000 Czytano:1266 razy » Przeczytaj artykuł
119  UCHWAŁA NR XXIX/185/2013 RADA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej.


Na podstawie art.7, ust.1 pkt.2, art.18, ...
2013-02-05 0953 Czytano:1306 razy » Przeczytaj artykuł
120  UCHWAŁA NR XXIX/184/2013 RADA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012...
2013-02-05 0949 Czytano:1623 razy » Przeczytaj artykuł
121  UCHWAŁA NR XXIX/183/2013
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.
...
2013-02-05 0945 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
122  UCHWAŁA XXIX/182/2013
w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4...
2013-02-05 0937 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
123  UCHWAŁA NR XXVIII/181/12
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.


Na podstawie art. 18 ust...
2013-01-03 1004 Czytano:1186 razy » Przeczytaj artykuł
124  UCHWAŁA NR XXVIII/180/12
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2013-01-03 0959 Czytano:1090 razy » Przeczytaj artykuł
125  UCHWAŁA NR XXVIII/179/12
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012Na podstawie...
2013-01-03 0953 Czytano:1322 razy » Przeczytaj artykuł
126  UCHWAŁA XXVIII/178/2012
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2013-01-03 0946 Czytano:1224 razy » Przeczytaj artykuł
127  UCHWAŁA NR XXVIII/177/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne
na lata 2013 do...
2013-01-03 0931 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
128  UCHWAŁA Nr XXVII/176/12
w sprawie: zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kości...
2012-12-17 1214 Czytano:1195 razy » Przeczytaj artykuł
129  U C H W A Ł A Nr XXVII/175/12
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XV/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku dot. uchwalenia Programu Prof...
2012-12-17 1212 Czytano:1177 razy » Przeczytaj artykuł
130  UCHWAŁA NR XXVII/174/12
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na ...
2012-12-17 1210 Czytano:1106 razy » Przeczytaj artykuł
131  UCHWAŁA NR XXVII/173/12
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia sta...
2012-12-17 1208 Czytano:1217 razy » Przeczytaj artykuł
132  UCHWAŁA NR XXVII/172/12
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2012-12-17 1205 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
133  UCHWAŁA NR XXVII/171/12
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ...
2012-12-17 1138 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
134  U C H W A Ł A Nr XXVI/170/12
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 200...
2012-12-06 1504 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
135  UCHWAŁA NR XXVI/169/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 lipca 2010 r....
2012-12-06 1502 Czytano:1210 razy » Przeczytaj artykuł
136  UCHWAŁA NR XXVI/168/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
4 marca 2010 r. ...
2012-12-06 1457 Czytano:1272 razy » Przeczytaj artykuł
137  UCHWAŁA NR XXVI/167/12
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk...
2012-12-06 1453 Czytano:1125 razy » Przeczytaj artykuł
138  UCHWAŁA NR XXVI/166/12
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpada...
2012-12-06 1450 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
139  UCHWAŁA NR XXVI/165/12
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła...
2012-12-06 1448 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
140  U C H W A Ł A Nr XXVI/164/12
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XV/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku dot. uchwalenia Prog...
2012-12-06 1446 Czytano:1047 razy » Przeczytaj artykuł
141  UCHWAŁA NR XXVI/163/12
w sprawie: uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko K...
2012-12-06 1444 Czytano:1108 razy » Przeczytaj artykuł
142  U C H W A Ł A Nr XXVI/162 /12
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście...
2012-12-06 1441 Czytano:1108 razy » Przeczytaj artykuł
143  UCHWAŁA Nr XXVI/161/12
w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ...
2012-12-06 1432 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
144  UCHWAŁA NR XXVI/160/12
w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numer...
2012-12-06 1430 Czytano:1274 razy » Przeczytaj artykuł
145  UCHWAŁA NR XXVI/159/2012
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.

Na podstawie art. 18 ust. ...
2012-12-06 1428 Czytano:1148 razy » Przeczytaj artykuł
146  UCHWAŁA NR XXVI/158/12
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2012-12-06 1422 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
147  UCHWAŁA NR XXV/157/12
Uchwała do pobraqnia w formie załącznika...
2012-11-05 1539 Czytano:1453 razy » Przeczytaj artykuł
148  UCHWAŁA Nr XXV/156/12
w sprawie Statutu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie.Na podstawie art.35, art.40 ust.2, pkt...
2012-11-05 1537 Czytano:1044 razy » Przeczytaj artykuł
149  UCHWAŁA Nr XXV/155/12
w sprawie Statutu sołectwa Lipowe Pole Skarbowe.Na podstawie art.35, art.40 ust.2, pkt.1 ...
2012-11-05 1535 Czytano:1123 razy » Przeczytaj artykuł
150  UCHWAŁA Nr XXV/154/12
w sprawie Statutu sołectwa Świerczek.Na podstawie art.35, art.40 ust.2, pkt.1 oraz art. ...
2012-11-05 1529 Czytano:1044 razy » Przeczytaj artykuł
151  UCHWAŁA NR XXV/153/12
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2012-11-05 1527 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
152  UCHWAŁA NR XXV/152/2012
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2012-11-05 1525 Czytano:1100 razy » Przeczytaj artykuł
153  UCHWAŁA NR XXV/151/12
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2012-11-05 1521 Czytano:1240 razy » Przeczytaj artykuł
154  UCHWAŁA Nr XXIV/150/12
w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko ...
2012-10-05 0840 Czytano:1258 razy » Przeczytaj artykuł
155  UCHWAŁA NR XXIV/149/12
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne na własność ...
2012-10-05 0836 Czytano:1070 razy » Przeczytaj artykuł
156  UCHWAŁA NR XXIV/148/2012

w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.


...
2012-10-05 0834 Czytano:1106 razy » Przeczytaj artykuł
157  UCHWAŁA NR XXIV/147/12
w sprawie przekazania prowadzenia punktów przedszkolnych.


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 15...
2012-10-05 0833 Czytano:1616 razy » Przeczytaj artykuł
158  UCHWAŁA NR XXIV/146/12
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2012-10-05 0830 Czytano:1421 razy » Przeczytaj artykuł
159  UCHWAŁA NR XXIV/145/2012
Uchwała do pobrania w formie zalącznika....
2012-10-04 1452 Czytano:1184 razy » Przeczytaj artykuł
160  UCHWAŁA XXIV/144/2012
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2012-10-04 1449 Czytano:1086 razy » Przeczytaj artykuł
161  UCHWAŁA Nr XXIII/143/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do regionalnego systemu gospodarki odpadami.

...
2012-09-14 1526 Czytano:1190 razy » Przeczytaj artykuł
162  UCHWAŁA NR XXIII/142/2012
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.

Na podstawie art. 18 ust. ...
2012-09-14 1523 Czytano:1181 razy » Przeczytaj artykuł
163  UCHWAŁA XXIII/141/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ...
2012-09-14 1520 Czytano:1280 razy » Przeczytaj artykuł
164  UCHWAŁA Nr XXII/140/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i ...
2012-08-06 1211 Czytano:2094 razy » Przeczytaj artykuł
165  UCHWAŁA NR XXII/139/2012
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2012-08-06 1209 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
166  UCHWAŁA XXII/138/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ...
2012-08-06 1205 Czytano:1239 razy » Przeczytaj artykuł
167  UCHWAŁA Nr XXI/137/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.


Na...
2012-07-03 1226 Czytano:1372 razy » Przeczytaj artykuł
168  UCHWAŁA NR XXI/136/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do podjęcia działań
w ramach realiz...
2012-07-03 1223 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
169  UCHWAŁA Nr XXI/135/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie Statutu sołectwa Michałów.Na podstawie art.35, art.40 ust.2, pkt.1 oraz art. ...
2012-07-03 1220 Czytano:1158 razy » Przeczytaj artykuł
170  UCHWAŁA NR XXI/134/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do podjęcia działań
i podpisania um...
2012-07-03 1218 Czytano:1087 razy » Przeczytaj artykuł
171  UCHWAŁA NR XXI/133/12 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr X/54/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
21 czerwca 201...
2012-07-03 1215 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
172  U C H W A Ł A Nr XXI/132/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
1...
2012-07-03 1214 Czytano:1300 razy » Przeczytaj artykuł
173  UCHWAŁA NR XXI/131/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.


Na podstawie art. 18 ust...
2012-07-03 1206 Czytano:1264 razy » Przeczytaj artykuł
174  UCHWAŁA XXI/130/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2012-07-03 1200 Czytano:1266 razy » Przeczytaj artykuł
175  UCHWAŁA Nr XXI/129/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zak...
2012-07-03 1157 Czytano:1439 razy » Przeczytaj artykuł
176  UCHWAŁA Nr XXI/128/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Koście...
2012-07-03 1154 Czytano:1262 razy » Przeczytaj artykuł
177  UCHWAŁA NR XXI/127/12 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2011r.Na podsta...
2012-07-03 1152 Czytano:1211 razy » Przeczytaj artykuł
178  UCHWAŁA NR XXI/126/12 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy...
2012-07-03 1150 Czytano:1436 razy » Przeczytaj artykuł
179  UCHWAŁA NR XX/125/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym stowarzyszeniu.

...
2012-06-05 1152 Czytano:1209 razy » Przeczytaj artykuł
180  U C H W A Ł A Nr XX/124 /12 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
z dnia 20 czerwca ...
2012-06-05 1144 Czytano:1255 razy » Przeczytaj artykuł
181  UCHWAŁA NR XX/123/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 l...
2012-06-05 1141 Czytano:1144 razy » Przeczytaj artykuł
182  UCHWAŁA NR XX/122/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.


Na podstawie art. 18 us...
2012-06-05 1138 Czytano:1162 razy » Przeczytaj artykuł
183  UCHWAŁA XX/121/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2012-06-05 1135 Czytano:1312 razy » Przeczytaj artykuł
184  UCHWAŁA NR XX/120/12 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Ins...
2012-06-05 1134 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
185  UCHWAŁA NR XX/119/12 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot...
2012-06-05 1132 Czytano:1131 razy » Przeczytaj artykuł
186  UCHWAŁA NR XIX/118/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim osobie fi...
2012-05-30 1409 Czytano:1613 razy » Przeczytaj artykuł
187  UCHWAŁA NR XIX/117/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

w sprawie: przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze osobie fizycznej.

...
2012-05-30 1407 Czytano:1622 razy » Przeczytaj artykuł
188  UCHWAŁA NR XIX/116/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: podjęcie działań zmierzających w celu nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne ...
2012-05-08 1527 Czytano:1214 razy » Przeczytaj artykuł
189  UCHWAŁA NR XIX/115/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.Na podstawie art. 18, ust.2, pkt ...
2012-05-08 1526 Czytano:1057 razy » Przeczytaj artykuł
190  UCHWAŁA NR XIX/114/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.


Na podstawie art. 18 ust...
2012-05-08 1523 Czytano:1280 razy » Przeczytaj artykuł
191  UCHWAŁA XIX/113/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2012-05-08 1520 Czytano:1410 razy » Przeczytaj artykuł
192  U C H W A Ł A Nr XVIII/112/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian do Uchwały Nr II/9/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
14 grudnia 2010r w...
2012-03-29 1219 Czytano:1383 razy » Przeczytaj artykuł
193   UCHWAŁA NR XVIII/111/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.


Na podstawie ar...
2012-03-29 1217 Czytano:1292 razy » Przeczytaj artykuł
194  UCHWAŁA Nr XVIII/110/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym
...
2012-03-29 1216 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
195  UCHWAŁA Nr XVIII/109/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym
...
2012-03-29 1214 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
196  UCHWAŁA NR XVIII/108/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności z...
2012-03-29 1212 Czytano:1548 razy » Przeczytaj artykuł
197  UCHWAŁA NR XVIII/107/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.


Na podstawie art. 18 us...
2012-03-29 1207 Czytano:1345 razy » Przeczytaj artykuł
198  UCHWAŁA XVIII/106/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2012-03-29 1204 Czytano:1125 razy » Przeczytaj artykuł
199  UCHWAŁA NR XVII/105/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

w sprawie: zamiaru likwidacji Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.


...
2012-03-08 1431 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
200  UCHWAŁA NR XVII/104/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz ...
2012-03-08 1419 Czytano:1307 razy » Przeczytaj artykuł
201  UCHWAŁA Nr XVII/103/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 p.n: ,,Od margi...
2012-03-08 1418 Czytano:1683 razy » Przeczytaj artykuł
202  U C H W A Ł A Nr XVII/102/2012 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.


Na podstawie art....
2012-03-08 1415 Czytano:1730 razy » Przeczytaj artykuł
203  U C H W A Ł A Nr XVII/101/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XV/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku dot. uchwalenia Programu Prof...
2012-03-08 1411 Czytano:1322 razy » Przeczytaj artykuł
204  UCHWAŁA NR XVII/100/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.


Na podstawie art. 18 u...
2012-03-08 1401 Czytano:1165 razy » Przeczytaj artykuł
205  UCHWAŁA NR XVII/99/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2012-03-08 1358 Czytano:1600 razy » Przeczytaj artykuł
206  UCHWAŁA NR XVII/98/ 2012 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Ko...
2012-03-08 1356 Czytano:1533 razy » Przeczytaj artykuł
207  UCHWAŁA NR XVII/97/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu.

Na podstawie art. 10 ...
2012-03-08 1328 Czytano:1230 razy » Przeczytaj artykuł
208  U C H W A Ł A Nr XVII/96/2012 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podstawie art.3...
2012-03-08 1326 Czytano:1573 razy » Przeczytaj artykuł
209  UCHWAŁA NR XVI/95/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes...
2012-01-27 1256 Czytano:1500 razy » Przeczytaj artykuł
210  UCHWAŁA NR XVI/94/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-...
2012-01-27 1249 Czytano:1306 razy » Przeczytaj artykuł
211  UCHWAŁA NR XVI/93/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystankó...
2012-01-27 1247 Czytano:1285 razy » Przeczytaj artykuł
212  U C H W A Ł A Nr XVI/92/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urz...
2012-01-27 1245 Czytano:1391 razy » Przeczytaj artykuł
213  UCHWAŁA NR XVI/91/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-201...
2012-01-27 1243 Czytano:1492 razy » Przeczytaj artykuł
214  UCHWAŁA XVI/90/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.


Na podstawie art. 18 ust...
2012-01-27 1229 Czytano:1245 razy » Przeczytaj artykuł
215  UCHWAŁA NR XVI/89/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 .


Na podstawie art. ...
2012-01-27 1215 Czytano:1120 razy » Przeczytaj artykuł
216  UCHWAŁA NR XV/86/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2012-01-05 1322 Czytano:1651 razy » Przeczytaj artykuł
217  UCHWAŁA NR XV/87/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 .


Na podstawie art. 18 us...
2012-01-05 1315 Czytano:1417 razy » Przeczytaj artykuł
218  UCHWAŁA NR XV/88/2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na ...
2012-01-05 1312 Czytano:1514 razy » Przeczytaj artykuł
219  UCHWAŁA Nr XIV/85/2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


Na podstawie ...
2011-11-29 1331 Czytano:1289 razy » Przeczytaj artykuł
220  U C H W A Ł A Nr XIV/84/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

w sprawie: zmian do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. u...
2011-11-29 1328 Czytano:1224 razy » Przeczytaj artykuł
221  UCHWAŁA NR XIV/83/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021.


Na podstawie art. 18 ust...
2011-11-29 1322 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
222  UCHWAŁA NR XIV/82/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk...
2011-11-29 1319 Czytano:1385 razy » Przeczytaj artykuł
223  U C H W A Ł A Nr XIV/81/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście...
2011-11-29 1318 Czytano:1227 razy » Przeczytaj artykuł
224  UCHWAŁA NR XIV/80/2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
Uchwała do pobrania w formie załącznika....
2011-11-29 1315 Czytano:1217 razy » Przeczytaj artykuł
225  UCHWAŁA NR XIV/79/2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust...
2011-11-29 1314 Czytano:1220 razy » Przeczytaj artykuł
226  U C H W A Ł A Nr XIII/78/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne.


Na podstawie art.3 ust. 1, art.18 ust....
2011-11-03 0842 Czytano:1389 razy » Przeczytaj artykuł
227  UCHWAŁA NR XIII/77/2011 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kośc...
2011-11-03 0841 Czytano:1488 razy » Przeczytaj artykuł
228  UCHWAŁA Nr XIII/76/2011 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: udostępnienia pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej
w Lipowy...
2011-11-03 0840 Czytano:1263 razy » Przeczytaj artykuł
229  UCHWAŁA NR XIII/75/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2012-2015.


...
2011-11-03 0838 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
230  U C H W A Ł A Nr XIII/74/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
1...
2011-11-03 0836 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
231  UCHWAŁA Nr XIII/73/2011 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi p...
2011-11-03 0832 Czytano:1392 razy » Przeczytaj artykuł
232  UCHWAŁA NR XIII/72/ 11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy
w Skarżysku Ko...
2011-11-03 0829 Czytano:1097 razy » Przeczytaj artykuł
233  UCHWAŁA NR XIII/71/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 .


Na podstawie art. 18 us...
2011-11-03 0825 Czytano:1256 razy » Przeczytaj artykuł
234  UCHWAŁA NR XIII/70/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2011-11-03 0822 Czytano:1058 razy » Przeczytaj artykuł
235  UCHWAŁA NR XIII/69/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie wstrzymania wykonania przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 18, ust.1, pkt.15 ustawy...
2011-11-03 0820 Czytano:1278 razy » Przeczytaj artykuł
236  UCHWAŁA NR XIII/68/11RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ...
2011-11-03 0819 Czytano:1325 razy » Przeczytaj artykuł
237  UCHWAŁA NR XII/67/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej dla Powiat...
2011-10-05 1307 Czytano:1303 razy » Przeczytaj artykuł
238  UCHWAŁA NR XI/66/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XLIII/242/2010 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwietnia 2...
2011-09-22 1354 Czytano:1468 razy » Przeczytaj artykuł
239  UCHWAŁA NR XI/ 65/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę pomieszczeń.Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8 oraz ...
2011-09-22 1353 Czytano:1509 razy » Przeczytaj artykuł
240  UCHWAŁA NR XI/64/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.Na...
2011-09-22 1350 Czytano:1342 razy » Przeczytaj artykuł
241  U C H W A Ł A Nr XI/63/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE


w sprawie: zmian do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. uchw...
2011-09-22 1348 Czytano:1506 razy » Przeczytaj artykuł
242  UCHWAŁA NR XI/62/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utyliza...
2011-09-22 1340 Czytano:1377 razy » Przeczytaj artykuł
243  UCHWAŁA NR XI/61/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 .


Na podstawie art. 18 us...
2011-09-22 1332 Czytano:1056 razy » Przeczytaj artykuł
244  UCHWAŁA NR XI/60/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Uchwała do pobrania w formie załącznika...
2011-09-22 1329 Czytano:1181 razy » Przeczytaj artykuł
245  UCHWAŁA NR XI /59/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
31 stycznia 2011 r. ...
2011-09-22 1328 Czytano:1348 razy » Przeczytaj artykuł
246  UCHWAŁA NR X/58/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.Na podstawie ar...
2011-07-11 1229 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
247  U C H W A Ł A Nr X/57/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian do Uchwały Nr II/9/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
14 grudnia 2010r w...
2011-07-11 1153 Czytano:1661 razy » Przeczytaj artykuł
248  U C H W A Ł A Nr X/56/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian do Uchwały Nr II/8/10 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rad...
2011-07-11 1152 Czytano:1671 razy » Przeczytaj artykuł
249  U C H W A Ł A Nr X/55/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.Na podstawie art. 190 ...
2011-07-11 1151 Czytano:1586 razy » Przeczytaj artykuł
250   UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowo...
2011-07-11 1147 Czytano:1526 razy » Przeczytaj artykuł
251  UCHWAŁA NR X/53/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.


Na podstawie art. 10 ust.2 ...
2011-07-11 1144 Czytano:1120 razy » Przeczytaj artykuł
252  UCHWAŁA NR X/52/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 .


Na podstawie art. 18 u...
2011-07-11 1141 Czytano:1253 razy » Przeczytaj artykuł
253  UCHWAŁA NR X/51/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. ...
2011-07-11 1138 Czytano:1250 razy » Przeczytaj artykuł
254  UCHWAŁA NR X/50/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Ko...
2011-07-11 1136 Czytano:1193 razy » Przeczytaj artykuł
255  UCHWAŁA NR X/49/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c...
2011-07-11 1134 Czytano:1233 razy » Przeczytaj artykuł
256  UCHWAŁA NR X/48/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.Na podstawie art...
2011-07-11 1132 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
257  UCHWAŁA NR X/47/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 20...
2011-07-11 1130 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
258  UCHWAŁA Nr IX/46/2011RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sk...
2011-05-17 1405 Czytano:1663 razy » Przeczytaj artykuł
259  UCHWAŁA NR IX/45/ 2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar prz...
2011-05-17 1404 Czytano:1662 razy » Przeczytaj artykuł
260  UCHWAŁA NR IX/44/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 .


Na podstawie art. 18 us...
2011-05-17 1348 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
261  UCHWAŁA NR IX/43/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. ...
2011-05-17 1346 Czytano:1230 razy » Przeczytaj artykuł
262  UCHWAŁA NR IX/42/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Insty...
2011-05-17 1345 Czytano:1926 razy » Przeczytaj artykuł
263  UCHWAŁA NR IX/41/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...
2011-05-17 1343 Czytano:1545 razy » Przeczytaj artykuł
264  UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociąg...
2011-05-17 1342 Czytano:1543 razy » Przeczytaj artykuł
265  UCHWAŁA NR IX/38/2011 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt ...
2011-05-17 1341 Czytano:1356 razy » Przeczytaj artykuł
266  UCHWAŁA NR IX/37/2011 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.Na podstawie art...
2011-05-17 1340 Czytano:1402 razy » Przeczytaj artykuł
267  UCHWAŁA Nr VIII/36/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2011 p.n: „Od marginalizacji do akt...
2011-04-05 1046 Czytano:1723 razy » Przeczytaj artykuł
268  UCHWAŁA NR VIII/35/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.


Na podstawie ar...
2011-04-05 1045 Czytano:1473 razy » Przeczytaj artykuł
269  UCHWAŁA NR VIII/34/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 .


Na podstawie art. 18 us...
2011-04-05 1042 Czytano:1537 razy » Przeczytaj artykuł
270  UCHWAŁA NR VIII/33/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. ...
2011-04-05 1040 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
271  UCHWAŁA NR VIII/32/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
31 stycznia 2011 r....
2011-04-05 1039 Czytano:1464 razy » Przeczytaj artykuł
272  UCHWAŁA NR VIII/31/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci ustanowienia zastawu rejestro...
2011-04-05 1035 Czytano:1545 razy » Przeczytaj artykuł
273  UCHWAŁA NR VIII /30/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizyc...
2011-04-05 1034 Czytano:1381 razy » Przeczytaj artykuł
274  U C H W A Ł A Nr VIII/29/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. uchwalenia Progra...
2011-04-05 1032 Czytano:1143 razy » Przeczytaj artykuł
275  U C H W A Ł A Nr VIII/28 /11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy...
2011-04-05 1031 Czytano:1250 razy » Przeczytaj artykuł
276  U C H W A Ł A Nr VIII/27 /11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z...
2011-04-05 1029 Czytano:1195 razy » Przeczytaj artykuł
277  UCHWAŁA Nr VIII/26 /11RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen...
2011-04-05 1028 Czytano:1644 razy » Przeczytaj artykuł
278  UCHWAŁA Nr VII/25/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2008...
2011-03-25 0944 Czytano:1582 razy » Przeczytaj artykuł
279  UCHWAŁA NR VI/24/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. ...
2011-03-01 1305 Czytano:1387 razy » Przeczytaj artykuł
280  UCHWAŁA Nr VI/23/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2008...
2011-03-01 1304 Czytano:1614 razy » Przeczytaj artykuł
281  U C H W A Ł A Nr VI/22/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.Na podstawie art. 190 ...
2011-03-01 1151 Czytano:1401 razy » Przeczytaj artykuł
282  U C H W A Ł A Nr VI/21/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.Na podstawie art. 190 ...
2011-03-01 1150 Czytano:1753 razy » Przeczytaj artykuł
283  UCHWAŁA NR V/20/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu

Na podstawie art. 10...
2011-02-08 1139 Czytano:1502 razy » Przeczytaj artykuł
284  UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu

Na podstawie art. 10...
2011-02-08 1137 Czytano:1377 razy » Przeczytaj artykuł
285  UCHWAŁA NR V/18/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 .


Na podstawie art. ...
2011-02-08 1135 Czytano:1387 razy » Przeczytaj artykuł
286  UCHWAŁA NR V/17/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust...
2011-02-08 1119 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
287  UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminne...
2011-01-26 1345 Czytano:1844 razy » Przeczytaj artykuł
288  U C H W A Ł A Nr IV/15/11RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urz...
2011-01-26 1342 Czytano:1910 razy » Przeczytaj artykuł
289  UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/19/96 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 sierpnia 1996...
2011-01-26 1338 Czytano:1581 razy » Przeczytaj artykuł
290  U C H W A Ł A Nr III/13/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne dodatku specjalnego w ramach projektu Pri...
2011-01-04 1133 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
291  UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.Na podstawie art. 18 ust. ...
2011-01-04 1129 Czytano:1309 razy » Przeczytaj artykuł
292  UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawie art. 18 ust. 2...
2011-01-04 1127 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
293  U C H W A Ł A Nr III/10/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Program...
2011-01-04 1124 Czytano:1470 razy » Przeczytaj artykuł
294  U C H W A Ł A Nr II/9/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy.


Na podstawie art.21 us...
2010-12-22 0909 Czytano:1733 razy » Przeczytaj artykuł
295  U C H W A Ł A Nr II/8/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.

Na podstawie art.21 ust.1 ...
2010-12-22 0908 Czytano:1837 razy » Przeczytaj artykuł
296  UCHWAŁA NR II/7/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/232/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca ...
2010-12-22 0906 Czytano:1632 razy » Przeczytaj artykuł
297  UCHWAŁA NR II /6/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/ 245/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwi...
2010-12-22 0905 Czytano:1695 razy » Przeczytaj artykuł
298  UCHWAŁA NR II/5/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 ...
2010-12-22 0851 Czytano:1645 razy » Przeczytaj artykuł
299  UCHWAŁA NR II/ 4/2010 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 paździ...
2010-12-22 0850 Czytano:1371 razy » Przeczytaj artykuł
300  UCHWAŁA NR I/3/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie zmian do Uchwały Nr L/289/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października ...
2010-12-08 1453 Czytano:1287 razy » Przeczytaj artykuł
301  U C H W A Ł A Nr I/2/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.Na podstawie art...
2010-12-08 1452 Czytano:1420 razy » Przeczytaj artykuł
302  U C H W A Ł A Nr I/1/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy w Skarżysku Kościelnym.Na podstawie art. 19...
2010-12-08 1451 Czytano:1425 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały kadencji 2018 - 2023
Uchwały kadencji 2014-2018
Uchwały kadencji 2010-2014
Uchwały kadencji 2006-2010
Uchwały kadencji 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XLIX/303/2014
» UCHWAŁA NR XLIX/302/2014
» UCHWAŁA NR XLIII/301/2014
» UCHWAŁA NR XLVIII /300/2014
» UCHWAŁA NR XLVIII/299/2014
» UCHWAŁA NR XLVII/298/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» UCHWAŁA NR XLVII/297/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» UCHWAŁA NR XLVII/296/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» UCHWAŁA NR XLVII/295/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
» UCHWAŁA NR XLVII/294/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne