(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ochrona środowiska » Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ Nr 9/2021
» Uchwała Nr XXXVII/252/2021
» Uchwała Nr XXXVII/251/2021
» Uchwała Nr XXXVII/250/2021
» Uchwała Nr XXXVII/249/2021
Ilość wiadomości z działu 'Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie': 54
1  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2021-11-08 1339 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
2  Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania...
2021-10-26 1425 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
3  Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania...
2021-08-25 1037 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania....
2021-08-19 1350 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2021-07-12 1317 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
6  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Załącznik do pobrania....
2021-04-27 1245 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2021-03-04 1426 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
8  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania....
2020-03-05 1128 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2020-01-03 1520 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
10  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2019-02-01 1216 Czytano:1259 razy » Przeczytaj artykuł
11  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania....
2019-01-18 1157 Czytano:1186 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2018-11-07 1328 Czytano:1260 razy » Przeczytaj artykuł
13  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2017-06-20 1456 Czytano:1654 razy » Przeczytaj artykuł
14  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2017-02-20 1423 Czytano:1771 razy » Przeczytaj artykuł
15  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2017-01-12 1309 Czytano:2025 razy » Przeczytaj artykuł
16  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2015-04-03 1110 Czytano:2213 razy » Przeczytaj artykuł
17  Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1404 Czytano:1988 razy » Przeczytaj artykuł
18  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne.
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1359 Czytano:1904 razy » Przeczytaj artykuł
19  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-09-26 1418 Czytano:2249 razy » Przeczytaj artykuł
20  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2013-09-02 1528 Czytano:2561 razy » Przeczytaj artykuł
21  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-04-05 0827 Czytano:1912 razy » Przeczytaj artykuł
22  Decyzja
Załacznik do pobrania...
2013-02-08 1524 Czytano:2127 razy » Przeczytaj artykuł
23  Decyzja
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1420 Czytano:1721 razy » Przeczytaj artykuł
24  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1415 Czytano:2014 razy » Przeczytaj artykuł
25  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1321 Czytano:1819 razy » Przeczytaj artykuł
26  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1314 Czytano:1609 razy » Przeczytaj artykuł
27  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1312 Czytano:1635 razy » Przeczytaj artykuł
28  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1008 Czytano:1782 razy » Przeczytaj artykuł
29  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1005 Czytano:1602 razy » Przeczytaj artykuł
30  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.4.2012
OBWIESZCZENIE
Na podst...
2012-10-29 1534 Czytano:1692 razy » Przeczytaj artykuł
31  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE
Na pod...
2012-10-29 1533 Czytano:1720 razy » Przeczytaj artykuł
32  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1252 Czytano:1652 razy » Przeczytaj artykuł
33  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1251 Czytano:1461 razy » Przeczytaj artykuł
34  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1249 Czytano:1609 razy » Przeczytaj artykuł
35  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2012.10.10.
In.I.6220.3.2012 ...
2012-10-10 1338 Czytano:1617 razy » Przeczytaj artykuł
36  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.5.2012


...
2012-08-10 1132 Czytano:1483 razy » Przeczytaj artykuł
37  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.6.2012
OBWI...
2012-08-10 1131 Czytano:1634 razy » Przeczytaj artykuł
38  Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.4.2012

...
2012-08-10 1128 Czytano:1625 razy » Przeczytaj artykuł
39  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-07-27 1517 Czytano:1760 razy » Przeczytaj artykuł
40  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2012.07.20.
In.I.6220.3.2012

...
2012-07-20 1147 Czytano:1620 razy » Przeczytaj artykuł
41  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 (Aktualizacja)
Załącznik do pobrania...
2011-05-17 0942 Czytano:1847 razy » Przeczytaj artykuł
42  Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014
Załącznik do pobrania...
2011-03-01 0954 Czytano:1864 razy » Przeczytaj artykuł
43  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą na działce nr 671 i 672 w miejscowości Grzybowa Góra
Załącznik do pobrania...
2010-10-22 1446 Czytano:1858 razy » Przeczytaj artykuł
44  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-07-30 1444 Czytano:2027 razy » Przeczytaj artykuł
45   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1305 Czytano:2099 razy » Przeczytaj artykuł
46  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1302 Czytano:2125 razy » Przeczytaj artykuł
47  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
załącznik do pobrania...
2010-05-05 1129 Czytano:2071 razy » Przeczytaj artykuł
48  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: „Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku ubojni oraz magazynu żywcaw miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa1
Załącznik do popbrania...
2010-04-28 1527 Czytano:2035 razy » Przeczytaj artykuł
49  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek –Kierz Niedźwiedzi w m. Kierz Niedźwiedzi”.
Załącznik do pobrania...
2010-03-24 1342 Czytano:2039 razy » Przeczytaj artykuł
50  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w KM 0+000 – 1=700”
Załącznik do pobrania...
2010-03-22 1205 Czytano:2032 razy » Przeczytaj artykuł
51  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Grzybowa Góra”
załącznik do pobrania...
2010-03-22 1203 Czytano:1976 razy » Przeczytaj artykuł
52  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1328 Czytano:2101 razy » Przeczytaj artykuł
53  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1324 Czytano:2120 razy » Przeczytaj artykuł
54  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2009-12-21 1405 Czytano:2245 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Decyzje o wycinkę drzew
Wnioski o wycinkę drzew
Ocena oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów
Ostat. 10 wiadomości:

» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Decyzja o warunkach zabudowy
» Decyzja o warunkach zabudowy
» Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne