(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ochrona środowiska » Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zasady segregacji odpadów komunalnych
» OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
» 01.04.2021
» Wnioski o dopłaty tylko przez internet
» OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Ilość wiadomości z działu 'Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie': 48
1  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2021-03-04 1426 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
2  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania....
2020-03-05 1128 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2020-01-03 1520 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
4  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2019-02-01 1216 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
5  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania....
2019-01-18 1157 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2018-11-07 1328 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
7  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2017-06-20 1456 Czytano:1353 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2017-02-20 1423 Czytano:1476 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2017-01-12 1309 Czytano:1738 razy » Przeczytaj artykuł
10  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2015-04-03 1110 Czytano:1869 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1404 Czytano:1682 razy » Przeczytaj artykuł
12  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne.
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1359 Czytano:1645 razy » Przeczytaj artykuł
13  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-09-26 1418 Czytano:1950 razy » Przeczytaj artykuł
14  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2013-09-02 1528 Czytano:2155 razy » Przeczytaj artykuł
15  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-04-05 0827 Czytano:1647 razy » Przeczytaj artykuł
16  Decyzja
Załacznik do pobrania...
2013-02-08 1524 Czytano:1851 razy » Przeczytaj artykuł
17  Decyzja
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1420 Czytano:1475 razy » Przeczytaj artykuł
18  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1415 Czytano:1729 razy » Przeczytaj artykuł
19  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1321 Czytano:1568 razy » Przeczytaj artykuł
20  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1314 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
21  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1312 Czytano:1399 razy » Przeczytaj artykuł
22  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1008 Czytano:1523 razy » Przeczytaj artykuł
23  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1005 Czytano:1338 razy » Przeczytaj artykuł
24  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.4.2012
OBWIESZCZENIE
Na podst...
2012-10-29 1534 Czytano:1466 razy » Przeczytaj artykuł
25  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE
Na pod...
2012-10-29 1533 Czytano:1472 razy » Przeczytaj artykuł
26  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1252 Czytano:1406 razy » Przeczytaj artykuł
27  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1251 Czytano:1210 razy » Przeczytaj artykuł
28  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1249 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
29  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2012.10.10.
In.I.6220.3.2012 ...
2012-10-10 1338 Czytano:1370 razy » Przeczytaj artykuł
30  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.5.2012


...
2012-08-10 1132 Czytano:1245 razy » Przeczytaj artykuł
31  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.6.2012
OBWI...
2012-08-10 1131 Czytano:1392 razy » Przeczytaj artykuł
32  Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.4.2012

...
2012-08-10 1128 Czytano:1384 razy » Przeczytaj artykuł
33  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-07-27 1517 Czytano:1479 razy » Przeczytaj artykuł
34  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2012.07.20.
In.I.6220.3.2012

...
2012-07-20 1147 Czytano:1378 razy » Przeczytaj artykuł
35  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 (Aktualizacja)
Załącznik do pobrania...
2011-05-17 0942 Czytano:1581 razy » Przeczytaj artykuł
36  Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014
Załącznik do pobrania...
2011-03-01 0954 Czytano:1629 razy » Przeczytaj artykuł
37  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą na działce nr 671 i 672 w miejscowości Grzybowa Góra
Załącznik do pobrania...
2010-10-22 1446 Czytano:1625 razy » Przeczytaj artykuł
38  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-07-30 1444 Czytano:1798 razy » Przeczytaj artykuł
39   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1305 Czytano:1835 razy » Przeczytaj artykuł
40  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1302 Czytano:1865 razy » Przeczytaj artykuł
41  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
załącznik do pobrania...
2010-05-05 1129 Czytano:1818 razy » Przeczytaj artykuł
42  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: „Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku ubojni oraz magazynu żywcaw miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa1
Załącznik do popbrania...
2010-04-28 1527 Czytano:1773 razy » Przeczytaj artykuł
43  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek –Kierz Niedźwiedzi w m. Kierz Niedźwiedzi”.
Załącznik do pobrania...
2010-03-24 1342 Czytano:1771 razy » Przeczytaj artykuł
44  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w KM 0+000 – 1=700”
Załącznik do pobrania...
2010-03-22 1205 Czytano:1774 razy » Przeczytaj artykuł
45  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Grzybowa Góra”
załącznik do pobrania...
2010-03-22 1203 Czytano:1708 razy » Przeczytaj artykuł
46  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1328 Czytano:1848 razy » Przeczytaj artykuł
47  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1324 Czytano:1867 razy » Przeczytaj artykuł
48  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2009-12-21 1405 Czytano:1998 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Decyzje o wycinkę drzew
Wnioski o wycinkę drzew
Ocena oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Ostat. 10 wiadomości:

» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
» Wniosek o wydanie decyzji
» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Wniosek o wydanie decyzji
» Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
» Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne