(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ochrona środowiska » Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Decyzja o warunkach zabudowy
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Ogłoszenie - praca na zastępstwo
» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
» Zarządzenie Nr 70/2022
Ilość wiadomości z działu 'Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie': 57
1  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2022-02-14 1247 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
2  Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 2030
Załącznik do pobrania....
2022-01-27 1230 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania....
2022-01-13 1211 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2021-11-08 1339 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
5  Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania...
2021-10-26 1425 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
6  Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania...
2021-08-25 1037 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Załącznik do pobrania....
2021-08-19 1350 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2021-07-12 1317 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
9  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Załącznik do pobrania....
2021-04-27 1245 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2021-03-04 1426 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
11  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania....
2020-03-05 1128 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2020-01-03 1520 Czytano:1097 razy » Przeczytaj artykuł
13  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2019-02-01 1216 Czytano:1516 razy » Przeczytaj artykuł
14  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania....
2019-01-18 1157 Czytano:1407 razy » Przeczytaj artykuł
15  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2018-11-07 1328 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
16  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania....
2017-06-20 1456 Czytano:1908 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wniosek o wydanie decyzji
Załącznik do pobrania....
2017-02-20 1423 Czytano:1999 razy » Przeczytaj artykuł
18  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2017-01-12 1309 Czytano:2385 razy » Przeczytaj artykuł
19  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2015-04-03 1110 Czytano:2490 razy » Przeczytaj artykuł
20  Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1404 Czytano:2213 razy » Przeczytaj artykuł
21  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne.
Załącznik do pobrania...
2014-12-12 1359 Czytano:2114 razy » Przeczytaj artykuł
22  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-09-26 1418 Czytano:2482 razy » Przeczytaj artykuł
23  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2013-09-02 1528 Czytano:2824 razy » Przeczytaj artykuł
24  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2013-04-05 0827 Czytano:2121 razy » Przeczytaj artykuł
25  Decyzja
Załacznik do pobrania...
2013-02-08 1524 Czytano:2365 razy » Przeczytaj artykuł
26  Decyzja
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1420 Czytano:1914 razy » Przeczytaj artykuł
27  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2013-02-01 1415 Czytano:2239 razy » Przeczytaj artykuł
28  Postanowienie
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1321 Czytano:2007 razy » Przeczytaj artykuł
29  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1314 Czytano:1807 razy » Przeczytaj artykuł
30  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-12-31 1312 Czytano:1843 razy » Przeczytaj artykuł
31  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1008 Czytano:1988 razy » Przeczytaj artykuł
32  Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Załącznik do pobrania...
2012-11-23 1005 Czytano:1804 razy » Przeczytaj artykuł
33  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.4.2012
OBWIESZCZENIE
Na podst...
2012-10-29 1534 Czytano:1914 razy » Przeczytaj artykuł
34  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.10.29

In.I.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE
Na pod...
2012-10-29 1533 Czytano:1948 razy » Przeczytaj artykuł
35  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1252 Czytano:1848 razy » Przeczytaj artykuł
36  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1251 Czytano:1679 razy » Przeczytaj artykuł
37  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-10-23 1249 Czytano:1817 razy » Przeczytaj artykuł
38  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2012.10.10.
In.I.6220.3.2012 ...
2012-10-10 1338 Czytano:1835 razy » Przeczytaj artykuł
39  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.5.2012


...
2012-08-10 1132 Czytano:1689 razy » Przeczytaj artykuł
40  Obwieszczenie
Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.6.2012
OBWI...
2012-08-10 1131 Czytano:1862 razy » Przeczytaj artykuł
41  Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2012.08.10.
In.I.6220.4.2012

...
2012-08-10 1128 Czytano:1851 razy » Przeczytaj artykuł
42  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2012-07-27 1517 Czytano:1952 razy » Przeczytaj artykuł
43  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2012.07.20.
In.I.6220.3.2012

...
2012-07-20 1147 Czytano:1835 razy » Przeczytaj artykuł
44  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 (Aktualizacja)
Załącznik do pobrania...
2011-05-17 0942 Czytano:2080 razy » Przeczytaj artykuł
45  Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014
Załącznik do pobrania...
2011-03-01 0954 Czytano:2064 razy » Przeczytaj artykuł
46  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą na działce nr 671 i 672 w miejscowości Grzybowa Góra
Załącznik do pobrania...
2010-10-22 1446 Czytano:2070 razy » Przeczytaj artykuł
47  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-07-30 1444 Czytano:2231 razy » Przeczytaj artykuł
48   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1305 Czytano:2303 razy » Przeczytaj artykuł
49  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-06-22 1302 Czytano:2328 razy » Przeczytaj artykuł
50  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
załącznik do pobrania...
2010-05-05 1129 Czytano:2273 razy » Przeczytaj artykuł
51  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: „Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku ubojni oraz magazynu żywcaw miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa1
Załącznik do popbrania...
2010-04-28 1527 Czytano:2237 razy » Przeczytaj artykuł
52  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek –Kierz Niedźwiedzi w m. Kierz Niedźwiedzi”.
Załącznik do pobrania...
2010-03-24 1342 Czytano:2277 razy » Przeczytaj artykuł
53  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w KM 0+000 – 1=700”
Załącznik do pobrania...
2010-03-22 1205 Czytano:2234 razy » Przeczytaj artykuł
54  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Grzybowa Góra”
załącznik do pobrania...
2010-03-22 1203 Czytano:2192 razy » Przeczytaj artykuł
55  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1328 Czytano:2316 razy » Przeczytaj artykuł
56  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Załącznik do pobrania...
2010-03-10 1324 Czytano:2315 razy » Przeczytaj artykuł
57  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do pobrania...
2009-12-21 1405 Czytano:2586 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Decyzje o wycinkę drzew
Wnioski o wycinkę drzew
Ocena oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów
Ostat. 10 wiadomości:

» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 2030
» Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Decyzja o warunkach zabudowy
» Decyzja o warunkach zabudowy
» Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne