A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym » Rzeczpospolita Internetowa » Działania podjęte w ramach programu
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.
» Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2019 roku.
» Uchwała Nr XXI/128/2020
» Uchwała Nr XXI/127/2020
» Uchwała Nr XXI/126/2020
Ilość wiadomości z działu 'Działania podjęte w ramach programu': 1
Działania podjęte w ramach projektu

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w projekcie Programu Rzeczpospolita Internetowa.
To ogólnopolski program grantowy dla społeczności lokalnych z gmin wiejskich, którego celem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację oraz aktywizacja mieszkańców polskiej wsi.
Program realizowany jest pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Nad opracowaniem naszego projektu 'Świętokrzyskie secu bliskie' pracowali nauczyciele:
Agnieszka Pakuła - koordynator
Magdalena Mamcarz
Grażyna Wiatr
Lidia Mirkowska
Jadwiga Płusa
Małgorzta Paź
Marzanna Drega

Realizację projektu rozpoczęliśmy 8 września.
Zadania ujęte w projekcie mają na celu:
- pobudzanie i rozwijanie ciekawości poznawczej przyrodniczych i kulturowych walorów naszego regionu oraz kultywowanie jego tradycji i rozwijanie szacunku do twórczości ludowej
- rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności twórczego myślenia i stymulowanie aktywności twórczej uczniów poprzez plastykę, muzykę, taniec, sztukę teatralną oraz gromadzenie informacji i ich dokumentowanie (albumy, foldery, fotografie, prezentacje multimedialne)
- umiejętność prezentacji własnych osiągnięć i wytworów.

Charakter podjętych działań dostosowaliśmy do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W działania włączymy jak największą liczbę osób. Rozpoczniemy od zaproszenia artystów, którzy zapoznają uczestników z historią i tradycjami regionu. Następnie przeprowadzony będzie kurs obsługi urządzeń technicznych np. jak obsługiwać aparat i kamerę oraz jak obrabiać wykonane prace itd. Zdobyte umiejętności wykorzystamy podczas realizacji całego projektu do dokumentacji podjętych działań - stworzenie prezentacji multimedialne, wystawy fotografii i folderu o regionie. Uczniowie wybiorą sobie koło zainteresowań według własnych predyspozycji(koło taneczne, instrumentalne, malarskie, fotograficzne, historyczne), będą w nich uczestniczyć przez cały okres trwania projektu. Na każdym etapie realizacji projektu uczniowie będą umieszczali na stronie gminy i szkoły informacje dotyczące swoich dzialań jak również będą wykonywali foldery reklamowe. Opracują i przygotują tablice \'Nasz region - ciekawi ludzie, najciekawsze miejsca\'.
Do realizacji programu pozyskaliśmy sojuszników wśród rodziców, społeczności lokalnej oraz zespoły wspierające działania szkoły.
Wszyscy nauczyciele z naszej szkoły wspólnie będą pracować na rzecz uczniów, wspierając działania, aby nasze dzieci nauczyły sie jak najwięcej i ciekawie spędziły czas wolny dziś - z myślą o jutrze i zawsze szanowały i kultywowały tradycje ludowe.


Data wprowadzenia: 2008-02-09 1914
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2926 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Pakuła, Grzegorz Niewczas
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
O programie
Działania podjęte w ramach programu
Realizacja podjętych działań
Osobowości świętokrzyskiego
Ostat. 10 wiadomości:

» Działania podjęte w ramach projektu
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne